Czytaj stronę główną POZENA

5 min read

Język angielski - fakty i ciekawostki

Język angielski - fakty i ciekawostki
11:06

Język angielski jest językiem ojczystym dla ok. 360 mln. mieszkańców globu (blisko 5% światowej populacji) i plasuje się na 3. miejscu na świecie, jeśli chodzi o liczbę rodzimych użytkowników. Pod względem ogólnej liczby użytkowników (wg niektórych szacunków jest ich ponad miliard) jest zdecydowanie najpopularniejszym językiem na świecie i z tego względu od wielu lat jest głównym językiem komunikacji międzynarodowej, pełniąc tym samym rolę lingua franca.

 Angielski zajmuje również pierwsze miejsce pod względem liczby państw, w których posiada status języka urzędowego. Łącznie na wszystkich kontynentach jest ich 67, a do tej liczby trzeba jeszcze dodać 27 terytoriów zależnych. Do największych państw anglojęzycznych należą: Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Kanada, Australia, RPA, Irlandia i Nowa Zelandia. Co ciekawe, w USA, Wielkiej Brytanii i Australii angielski nie ma oficjalnie usankcjonowanego statusu języka urzędowego.

 Język angielski należy do grupy języków germańskich, a jego źródeł należy doszukiwać się w języku staroangielskim, który powstał we wczesnym średniowieczu na bazie kilku dialektów anglo-fryzyjskich. Współczesna wersja angielszczyzny zaczęła się kształtować w XVI i XVII w., kiedy to nastąpił początek upraszczania się systemu fleksyjnego tego języka.

 Współczesną angielszczyznę charakteryzuje mnogość odmian regionalnych. W samej Wielkiej Brytanii występuje szereg dialektów, np. dialekt szkocki, walijski, Yorkshire. W środowiskach robotniczych Londynu popularny jest cockney. Dwa najbardziej znane warianty angielszczyzny, brytyjski angielski i amerykański angielski, różnią się dość znacznie na poziomie fonetyki (mniejsze rozbieżności występują w warstwie leksykalnej oraz gramatycznej). Odmiany angielskiego w niemal wszystkich krajach anglojęzycznych posiadają wiele cech swoistych, z których część trafiła do angielskiego poprzez kontakty kolonizatorów z rdzenną ludnością.

 W przeciwieństwie do wielu innych współczesnych języków normy języka angielskiego nie są regulowane przez żadną państwową instytucję.

 Angielski jest językiem oficjalnym wielu międzynarodowych instytucji i organizacji, m.in. UE, NATO, ONZ, OBWE, WTO, NATFA, MKOl, FIFA, Międzynarodowego Trybunału Karnego, Banku Światowego i Wspólnoty Narodów.

Język angielski jako lingua franca

Angielski jest najbardziej rozpowszechnionym językiem na świecie, służącym jako wspólny język międzynarodowy. Szacuje się, że około 1,5 miliarda ludzi posługuje się angielskim na różnych poziomach biegłości, zarówno jako językiem ojczystym, jak i obcym. Dzięki temu angielski stał się kluczowym narzędziem komunikacji w biznesie, nauce, podróżach i kulturze. 

Krótki i prosty alfabet angielski

Alfabet angielski składa się z 26 liter, podczas gdy polski ma 32 litery. Angielski alfabet opiera się na łacińskim piśmie i nie zawiera znaków diakrytycznych, takich jak polskie litery z ogonkiem ("ą", "ę") czy kreską ("ć", "ń"). Dzięki temu angielski alfabet jest łatwiejszy do nauki i zapamiętania. 

Łacińskie wpływy na słownictwo angielskiego

Mimo że angielski jest językiem germańskim, wiele słów pochodzi z łaciny. Około 60% słów angielskich ma korzenie łacińskie lub romańskie. To wynika z długotrwałych wpływów historycznych, zwłaszcza z czasów rządów Rzymian na terenie Brytanii, a także z późniejszego wpływu normańskiego i kościoła katolickiego. 

Bogactwo synonimów w języku angielskim

Język angielski cechuje się ogromną liczbą synonimów, co sprawia, że jest to język wyjątkowo bogaty i różnorodny. Na przykład, słowo "happy" ma wiele synonimów, takich jak "joyful", "cheerful" czy "delighted", co pozwala na wyrażanie różnych odcieni znaczeniowych i emocji. Znakomite dzieła literatury angielskiej, takie jak te autorstwa Szekspira, wykorzystują to bogactwo słownictwa, aby stworzyć sugestywne i piękne opisy. 

Wymowa angielskiego – wyzwanie dla początkujących

Wymowa w języku angielskim może być trudna, zwłaszcza dla osób, które mówią językami fonetycznymi, takimi jak polski. W języku angielskim występują nieregularne wzory wymowy, co sprawia, że nie zawsze jest możliwe przewidzenie, jak dane słowo będzie brzmieć. Na przykład, słowo "rough" czyta się jako "ruf", podczas gdy "through" brzmi jak "thru". Dlatego nauka wymowy angielskiego wymaga dużo praktyki i cierpliwości. 

Wpływ języków nordyckich na angielski

Język angielski zawiera wiele słów pochodzenia nordyckiego, które zostały wprowadzone przez wikingów osiedlających się na terenie Brytanii. Przykłady takich słów to "sky" (niebo), "egg" (jajko) czy "leg" (noga). Wpływy te wzbogaciły słownictwo angielskiego i przyczyniły się do jego unikalnego charakteru, różniącego się od innych języków germańskich. 

Brak rodzaju gramatycznego angielskich rzeczowników

W przeciwieństwie do polskiego, w angielskim nie ma rodzaju męskiego, żeńskiego i nijakiego dla rzeczowników. W angielskim rodzaj gramatyczny dotyczy jedynie zaimków, takich jak "he" (on), "she" (ona) czy "it" (ono), ale nie wpływa na odmianę rzeczowników, przymiotników czy liczebników. To upraszcza gramatykę angielskiego i ułatwia naukę dla osób posługujących się innymi językami. 

Angielskie słowa o wielu znaczeniach

W języku angielskim wiele słów ma kilka znaczeń, co sprawia, że język ten jest bardziej elastyczny i wyrazisty. Na przykład słowo "bank" może oznaczać brzeg rzeki, a także instytucję finansową. Taka wieloznaczność słów pozwala na tworzenie żartów słownych, gier językowych czy ukrytych znaczeń w literaturze. 

Nieprzetłumaczalne angielskie słowa

W angielskim istnieją słowa, które nie mają dokładnego odpowiednika w języku polskim, co sprawia, że tłumaczenia na inny język mogą być trudne lub niedosłowne. Przykłady takich słów to "gobbledygook" (bełkot, język niezrozumiały) czy "serendipity" (szczęśliwy zbieg okoliczności, odkrycie przez przypadek). Te słowa oddają unikalne aspekty kultury i myślenia angielskojęzycznych społeczności. 

Wersja uproszczona języka angielskiego

Angielski posiada również uproszczoną wersję zwaną "Basic English" (Podstawowy Angielski), która została opracowana przez Charlesa Kay Ogdena w 1930 roku. Basic English zawiera tylko 850 słów, które wystarczają do wyrażenia podstawowych myśli i komunikowania się na prostym poziomie. Wersja ta ma na celu ułatwienie nauki angielskiego dla początkujących oraz służyć jako baza do dalszego rozwoju umiejętności językowych. 

Szybko ewoluujący język angielski

Angielski jest językiem, który szybko się rozwija i ewoluuje. Nowe słowa i zwroty są stale dodawane do języka, co sprawia, że jest on dynamiczny i żywy. Przykłady nowych słów, które pojawiły się w ostatnich latach, to "selfie" (zdjęcie samemu sobie), "meme" (obrazek z humorem) czy "ghosting" (zerwanie kontaktu z kimś bez wyjaśnienia). Śledzenie tych zmian może być fascynujące i pomóc w lepszym zrozumieniu współczesnej kultury angielskojęzycznej. 

Ciekawe idiomy angielskie

Angielski jest pełen interesujących idiomów i zwrotów, których nauka może być zarówno zabawna, jak i pouczająca. Przykłady takich idiomów to "raining cats and dogs" (lać jak z cebra, czyli mocno padać) czy "break a leg" (powodzenia, dosłownie złamać nogę). Idiomy te są często związane z kulturą i historią, co pozwala na lepsze zrozumienie tła społecznego języka angielskiego. 

Słowa z różnych kultur w języku angielskim

Angielski wchłania słowa z różnych kultur i języków, co świadczy o jego otwartości na wpływy z zewnątrz. Przykłady takich słów to "pajamas" (piżama) z języka hindi, "sushi" (sushi) z japońskiego czy "rendezvous" (spotkanie) z francuskiego. Poznanie tych słów może pomóc w zrozumieniu, jak różne kultury wpłynęły na kształtowanie się języka angielskiego. 

Unikatowe nazwy angielskich miast

Angielski ma wiele unikatowych nazw miast, które brzmią dziwnie dla osób mówiących innymi językami, a ich wymowa bywa zaskakująca. Przykłady takich nazw to "Worcester" (wymawiane jako "Wuster"), "Leicester" (wymawiane jako "Lester") czy "Edinburgh" (wymawiane jako "Edinburra"). Poznanie tych nazw i ich wymowy może być ciekawym wyzwaniem dla uczących się języka angielskiego. 

Slang angielski

Angielski ma bogatą kulturę slangową, z różnorodnymi wyrażeniami i zwrotami używanymi przez różne grupy społeczne i geograficzne. Przykłady slangowych słów i zwrotów to "mate" (kumpel, kolega) czy "cheers" (dzięki, używane także jako toast). Nauka slangowych wyrażeń może pomóc w zrozumieniu codziennych rozmów, a także w lepszym zrozumieniu kultury krajów anglojęzycznych. 

"Fałszywi przyjaciele tłumacza" w języku angielskim

Angielski ma wiele słów, które brzmią podobnie do słów w innych językach, ale mają inne znaczenia. Na przykład, angielskie słowo "actually" oznacza "naprawdę" lub "właściwie", a nie "aktualnie" po polsku. Rozpoznawanie tych słów może być fascynujące i pozwala na uniknięcie nieporozumień podczas komunikacji. 

Długość słów w języku angielskim

W angielskim istnieją bardzo długie słowa, które bywają trudne do wymówienia, takie jak "antidisestablishmentarianism" (przeciwnik rozdziału kościoła od państwa) czy "floccinaucinihilipilification" (szacowanie czegoś jako bezwartościowe). Jednak istnieją również bardzo krótkie słowa, takie jak "I" (ja) czy "a" (jeden). Opanowanie tych długich słów może być wyjątkowo satysfakcjonujące i imponujące dla innych uczących się języka. 

Zabawne angielskie rymowanki i łamańce językowe

Język angielski obfituje w rymowanki i śmieszne wierszyki, które są trudne do wymówienia, a jednocześnie pełne humoru. Przykłady takich łamańców językowych to "She sells seashells by the seashore" (Ona sprzedaje muszle nad brzegiem morza) czy "How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood?" (Ile drewna mógłby przerzucić świstak, gdyby świstak mógł przerzucać drewno?). Wymówienie tych zdań bez potknięcia się może być trudne, ale stanowi ciekawe wyzwanie i sposób na doskonalenie umiejętności językowych.

 

Język angielski fascynuje nas od lat. Centrum Językowe POZENA proponuje doskonałe tłumaczenia i kursy językowe dla firm z języka angielskiego i innych. Zobacz więcej i przekonaj się osobiście!

2 min read

Pułapki językowe w tłumaczeniu z angielskiego na polski

Zdarza się, że intuicja podpowiada komuś tłumaczenie z angielskiego na polski. które może prowadzić do pomyłek. Takie pomyłki mogą wydawać się...

Przeczytaj...

5 min read

Język angielski - fakty i ciekawostki

Język angielski jest językiem ojczystym dla ok. 360 mln. mieszkańców globu (blisko 5% światowej populacji) i plasuje się na 3. miejscu na świecie,...

Przeczytaj...

5 min read

Co potrafi zawodowy tłumacz?

Profesjonalny tłumacz musi posiadać szeroką wiedzę i umiejętności, aby efektywnie przekładać teksty pomiędzy tymi dwoma językami. Wiedza ta obejmuje...

Przeczytaj...