Czytaj stronę główną POZENA

tłumaczenia księgowe

 

Profesjonalne tłumaczenia księgowe

 

Według polskich regulacji prawnych dotyczących dokumentów księgowych (np. Księgi Rozchodów i Przychodów) winny być one sporządzone w języku polskim. Przepisy te bezpośrednio nie zobowiązują przedsiębiorców zagranicznych prowadzących działalność gospodarczą w Polsce do tłumaczenia dokumentacji na język polski. Jednak w przypadku kontroli podatkowej lub skarbowej przedsiębiorca jest zobligowany do przedstawienia polskiej wersji językowej wszelkich dokumentów, które pierwotnie sporządzone zostały w języku obcym.

Tłumaczenia księgowe warto zlecić specjalistom, którzy zapewnią kompleksową i profesjonalną obsługę projektu. Biuro tłumaczeń POZENA legitymuje się wieloletnim doświadczeniem w tłumaczeniu tekstów dotyczących księgowości i rachunkowości. Tłumacze POZENA są obeznani z terminologią branżową, którą nasycone są dokumenty księgowe. Warto mieć na względzie, że w tłumaczeniu tego typu tekstów niezwykle ważna jest precyzja znaczeniowa w operowaniu słowem. Terminy, takie jak np. aktywa obrotowe, koszty zobowiązań przeszłych czy wartość odtworzeniowa nie mogą być zastępowane innymi określeniami.

Wykonane tłumaczenie na prośbę klienta może dodatkowo trafić w ręce weryfikatorów, co jest szczególnie ważne w przypadku tłumaczenia dokumentów z dziedziny księgowości i rachunkowości. Zlecając tłumaczenie z weryfikacją nasi klienci mają pewność, że wszelkie dane liczbowe z tekstu źródłowego zostaną poprawnie przytoczone w tekście docelowym, a użyte sformułowania zostały zatwierdzone przez drugiego profesjonalistę o podobnych kwalifikacjach. Dbamy w ten sposób o wysoką jakość profesjonalnych tłumaczeń POZENA.

Wśród naszych klientów znajdują się międzynarodowe korporacje, którym oferujemy szybkie profesjonalne tłumaczenia pisemne dokumentów z zakresu księgowości i rachunkowości. Realizujemy także tłumaczenia przysięgłe. Oferta tłumaczeń POZENA uwzględnia wszelkie kombinacje językowe, również z pominięciem języka polskiego.

BEZPŁATNA WYCENA

Ile kosztuje tłumaczenie księgowe?

Sprawdź. Sprawdzenie nic nie kosztuje. Zapytanie zajmie parę minut. Otrzymasz konkurencyjną ofertę profesjonalnego wykonania.

Wzrost zapotrzebowania na tłumaczenia księgowe

W dobie globalizacji i rosnącej liczby międzynarodowych przedsiębiorstw, profesjonalne tłumaczenia dla branży księgowości stają się coraz bardziej istotne. Firmy z różnych krajów pragną wejść na rynki zagraniczne i podjąć współpracę z podmiotami z innych jurysdykcji. Z tego powodu, tłumaczenia księgowe odgrywają kluczową rolę w umożliwieniu efektywnej komunikacji i zrozumienia zasad rachunkowości obowiązujących w poszczególnych krajach. Współpraca międzynarodowa i zapewnienie zgodności z różnymi przepisami, wymaga od księgowych bieżącej aktualizacji wiedzy z zakresu tłumaczeń specjalistycznych.

Znaczenie terminologii branżowej

Branża księgowa posiada swoją unikalną terminologię i frazeologię, które muszą być precyzyjnie i zrozumiale przetłumaczone. Profesjonalni tłumacze, pracujący nad tłumaczeniami dla sektora księgowości, muszą być biegli w stosowaniu odpowiednich terminów oraz zrozumieniu zasad rachunkowości. Dzięki temu, księgowi mogą być pewni, że otrzymują precyzyjne i spójne tłumaczenia niezbędnych dokumentów.

 

Profesjonalni tłumacze, pracujący nad tłumaczeniami dla sektora księgowości, są biegli w stosowaniu odpowiednich terminów oraz zrozumieniu zasad rachunkowości.

 

Różnice w standardach rachunkowości

Każdy kraj ma swoje własne standardy i zasady rachunkowości, takie jak US GAAP, IFRS czy lokalne przepisy. Profesjonalne tłumaczenia księgowe muszą uwzględniać te różnice, aby zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami oraz umożliwić księgowym odpowiednie przygotowanie sprawozdań finansowych. Wymaga to od tłumacza znajomości specyficznych zasad i procedur, które mają zastosowanie w danym kontekście.

Tłumaczenie sprawozdań finansowych

Sprawozdania finansowe są jednym z najważniejszych elementów księgowości, które muszą być przetłumaczone. Profesjonalni tłumacze muszą znać strukturę, terminologię oraz zasady prezentacji danych finansowych, aby zapewnić rzetelne tłumaczenie. Tłumaczenia te muszą być precyzyjne, ponieważ błędy mogą prowadzić do nieporozumień i problemów prawnych, a także negatywnie wpłynąć na reputację firmy.

Tłumaczenia podatkowe

Księgowi często muszą poruszać się w zawiłym świecie międzynarodowych przepisów podatkowych. Profesjonalni tłumacze muszą być na bieżąco z tymi przepisami, aby pomóc księgowym w zrozumieniu obowiązków podatkowych w różnych krajach. Współpraca z tłumaczami mającymi wiedzę z zakresu podatków pozwala księgowym uniknąć potencjalnych problemów związanych z nieprawidłowym stosowaniem przepisów.

Tłumaczenie umów i kontraktów

Księgowi muszą zrozumieć różne rodzaje umów i kontraktów, które wpływają na ich pracę. Profesjonalni tłumacze potrzebują wiedzy z zakresu prawa, aby precyzyjnie przetłumaczyć te dokumenty. Dobra znajomość prawa umów i kontraktów jest kluczowa dla księgowych, ponieważ ich odpowiedzialność może zależeć od prawidłowego zrozumienia tych dokumentów. Współpraca z tłumaczami o kompetencjach prawniczych umożliwia księgowym lepsze zrozumienie i zarządzanie obowiązkami wynikającymi z umów.

 

Współpraca z naszymi tłumaczami księgowymi o kompetencjach prawniczych umożliwia księgowym lepsze zrozumienie i zarządzanie obowiązkami wynikającymi z umów.

 

Etyka zawodowa tłumaczy

Profesjonalni tłumacze muszą przestrzegać rygorystycznych standardów etycznych, aby chronić prywatność i poufność informacji finansowych klientów. Muszą również zawsze dążyć do rzetelności i niezawisłości w swojej pracy. Dla księgowych, współpraca z tłumaczami o wysokich standardach etycznych jest niezbędna, aby zapewnić bezpieczeństwo informacji finansowych przedsiębiorstwa oraz zbudować zaufanie w relacjach z partnerami i klientami.

Wymogi kwalifikacyjne dla tłumaczy

Profesjonalni tłumacze często zdobywają certyfikaty i uczestniczą w dedykowanych szkoleniach związanych z tłumaczeniami księgowymi. Takie inicjatywy pozwalają im na podnoszenie kompetencji oraz gwarantują, że tłumaczenia są wykonywane zgodnie z najwyższymi standardami. Dla księgowych, współpraca z tłumaczami o odpowiednich kwalifikacjach jest istotna, aby uzyskać niezawodne i profesjonalne tłumaczenia.

Dostępność tłumaczy specjalistycznych

Z uwagi na złożoność tłumaczeń księgowych, istnieje zapotrzebowanie na specjalistów z szeroką wiedzą w dziedzinie księgowości. POZENA oferuje usługi tłumaczy specjalizujących się wyłącznie w tej dziedzinie. Dla księgowych, korzystanie z usług tłumaczy specjalistycznych gwarantuje rzetelność i dokładność tłumaczeń.

Wykorzystanie technologii w tłumaczeniach księgowych

Technologia odgrywa coraz większą rolę w branży tłumaczeń, także w kontekście księgowości. Narzędzia takie jak tłumaczenia maszynowe, pamięć tłumaczeń czy glosariusze terminologiczne pomagają tłumaczom w osiągnięciu większej precyzji i wydajności. Dla księgowych, korzystanie z nowoczesnych technologii tłumaczeniowych oznacza szybsze usługi, spójne tłumaczenia i atrakcyjne ceny. Opiekun POZENA chętnie omówi wszystkie aspekty realizacji projektu i korzyści wynikające dla klienta z naszego profesjonalnego warsztatu. 

BEZPŁATNA WYCENA

Ile kosztuje moje tłumaczenie?

Sprawdź. Sprawdzenie nic nie kosztuje. Zapytanie zajmie parę minut. Otrzymasz konkurencyjną ofertę profesjonalnego wykonania.

Ochrona danych i bezpieczeństwo informacji

Tłumaczenia księgowe często zawierają wrażliwe informacje, które muszą być chronione. Profesjonalni tłumacze i agencje tłumaczeń stosują środki ochrony danych i zabezpieczeń, aby zapewnić poufność i integralność informacji finansowych. Dla księgowych, współpraca z partnerami dbającymi o bezpieczeństwo danych jest niezbędna, aby uniknąć potencjalnych wycieków informacji i naruszeń prywatności.


Dostosowywanie tłumaczeń do lokalnych potrzeb

Tłumaczenia księgowe muszą być dostosowane do lokalnych uwarunkowań, w tym do kultury, systemu prawnego i języka odbiorców. Profesjonalni tłumacze potrafią dostosować treści, aby były one zrozumiałe i akceptowalne dla lokalnych odbiorców. Dla księgowych, tłumaczenia dostosowane do lokalnych potrzeb są kluczowe, aby uniknąć nieporozumień i zapewnić zgodność z przepisami.

 

Dla księgowych, tłumaczenia dostosowane do lokalnych potrzeb są kluczowe.

 

Tłumaczenia audytorskie

W międzynarodowych przedsiębiorstwach, audyty są przeprowadzane przez zespoły audytorów z różnych krajów. Profesjonalni tłumacze muszą być w stanie tłumaczyć raporty audytorskie i inne dokumenty związane z audytem, aby księgowi mogli zrozumieć wyniki audytu i podjąć odpowiednie działania. Znajomość zasad audytu oraz umiejętność precyzyjnego tłumaczenia kluczowych informacji są niezbędne w tym kontekście.

Tłumaczenie procedur i wytycznych wewnętrznych

W międzynarodowych korporacjach, księgowi muszą znać i stosować się do wewnętrznych procedur i wytycznych dotyczących rachunkowości i finansów. Profesjonalni tłumacze mają za zadanie tłumaczyć te dokumenty w sposób zrozumiały i precyzyjny, aby księgowi mogli stosować się do nich we właściwy sposób, co pozytywnie wpływa na działanie przedsiębiorstwa.

Tłumaczenie dokumentacji związanej z fuzjami i przejęciami

Fuzje i przejęcia to ważne procesy w życiu wielu firm, które wymagają starannego przygotowania i analizy. Profesjonalni tłumacze są niezbędni do przetłumaczenia dokumentów związanych z tymi procesami, takich jak umowy, analizy finansowe czy raporty due diligence. Rzetelne tłumaczenia są kluczowe dla prawidłowego przebiegu takich transakcji.

Tłumaczenie dokumentów związanych z regulacjami

Branża księgowa jest ściśle regulowana przez różne przepisy i normy. Profesjonalni tłumacze muszą być na bieżąco z obowiązującymi przepisami, aby móc przekazać księgowym istotne informacje na temat zmian w przepisach oraz dostosować tłumaczenia do obowiązujących regulacji.

Język ojczysty tłumacza - księgowego

Zatrudnienie tłumacza, którego język ojczysty to język docelowy tłumaczenia, jest kluczowe dla uzyskania najwyższej jakości tłumaczeń księgowych. Tłumacze posługujący się językiem ojczystym mają naturalną zdolność do przekazywania informacji w sposób zrozumiały, co jest szczególnie ważne w przypadku skomplikowanej terminologii i złożonych koncepcji związanych z księgowością.

Długotrwała współpraca z tłumaczami POZENA

Długotrwała współpraca z nami przynosi korzyści dla wszystkich. Tłumacze mają możliwość lepszego zrozumienia specyfiki firmy oraz potrzeb księgowych, co przekłada się na szybsze i bardziej precyzyjne tłumaczenia. Profesjonalni księgowi zyskują zaufanego partnera, który zna specyfikę ich przedsiębiorstwa i może dostarczyć spójne, wysokiej jakości tłumaczenia.

 

Profesjonalni księgowi zyskują zaufanego partnera, który zna specyfikę ich przedsiębiorstwa

 

Znaczenie lokalizacji tłumaczeń

Tłumaczenia księgowe muszą być nie tylko precyzyjne, ale także uwzględniać kulturowe i językowe niuanse kraju docelowego. Lokalizacja tłumaczeń polega na dostosowaniu treści do odbiorców z określonego regionu, uwzględniając różnice kulturowe, jednostki miar, formaty dat i waluty. Dla księgowych, lokalizacja tłumaczeń jest kluczowa dla efektywnej komunikacji z międzynarodowymi klientami i partnerami.

Współpraca z wielojęzycznymi zespołami

W międzynarodowych przedsiębiorstwach księgowi często pracują w zespołach składających się z osób posługujących się różnymi językami. W takich przypadkach, profesjonalni tłumacze odgrywają kluczową rolę w komunikacji pomiędzy członkami zespołu, tłumacząc dokumenty, korespondencję i spotkania. Współpraca z doświadczonymi tłumaczami umożliwia efektywne przekazywanie informacji i współpracę międzynarodowych zespołów księgowych.

BEZPŁATNA WYCENA

Ile kosztuje moje tłumaczenie?

Sprawdź. Sprawdzenie nic nie kosztuje. Zapytanie zajmie parę minut. Otrzymasz konkurencyjną ofertę profesjonalnego wykonania.

Tłumaczenie sprawozdań finansowych

Sprawozdania finansowe są jednym z kluczowych elementów komunikacji finansowej przedsiębiorstwa. Profesjonalni tłumacze muszą posiadać wiedzę na temat standardów rachunkowości, takich jak MSSF, GAAP czy lokalne standardy, aby rzetelnie tłumaczyć sprawozdania finansowe na inny język. Dla księgowych, dokładne tłumaczenie sprawozdań finansowych jest kluczowe dla zrozumienia sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz dla komunikacji z inwestorami, klientami i partnerami.

Tłumaczenie dokumentów podatkowych

W międzynarodowych firmach księgowi muszą radzić sobie z różnorodnymi przepisami podatkowymi obowiązującymi w różnych krajach. Profesjonalni tłumacze muszą być na bieżąco z przepisami podatkowymi, aby móc precyzyjnie tłumaczyć dokumenty, takie jak zeznania podatkowe, korespondencję z urzędami skarbowymi czy inne dokumenty związane z opodatkowaniem.

Tłumaczenie analiz kosztów i kalkulacji

Profesjonalni tłumacze muszą zrozumieć zasady analizy kosztów oraz kalkulacji finansowych, aby móc precyzyjnie tłumaczyć te dokumenty. Dla księgowych, dokładne tłumaczenia analiz kosztów i kalkulacji są niezbędne do oceny wydajności i opłacalności projektów oraz do podejmowania świadomych decyzji finansowych.

Tłumaczenie dokumentów związanych z zarządzaniem ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem jest kluczowe dla utrzymania stabilności finansowej przedsiębiorstwa. Profesjonalni tłumacze muszą być w stanie tłumaczyć dokumenty związane z zarządzaniem ryzykiem, takie jak analizy ryzyka, oceny wpływu czy plany kontynuacji działalności. Dla księgowych, zrozumienie tłumaczeń tych dokumentów jest niezbędne do optymalizacji strategii zarządzania ryzykiem i zapewnienia długotrwałego sukcesu firmy.

 

Zarządzanie ryzykiem jest kluczowe dla utrzymania stabilności finansowej przedsiębiorstwa. Profesjonalni tłumacze muszą być w stanie tłumaczyć dokumenty związane z zarządzaniem ryzykiem.

 

Tłumaczenie polis ubezpieczeniowych

Profesjonalni tłumacze muszą być w stanie precyzyjnie tłumaczyć polisy ubezpieczeniowe, które są często związane z działalnością księgową. Dla księgowych, rzetelne tłumaczenie polis ubezpieczeniowych jest kluczowe, aby zrozumieć zakres ochrony ubezpieczeniowej oraz obowiązki i odpowiedzialności wynikające z umów ubezpieczenia.

Tłumaczenie dokumentów związanych z finansowaniem

Profesjonalni tłumacze muszą być w stanie tłumaczyć różne dokumenty związane z finansowaniem, takie jak umowy kredytowe, wnioski o dofinansowanie czy analizy finansowe. Dla księgowych, zrozumienie tłumaczeń tych dokumentów jest niezbędne, aby śledzić i kontrolować obowiązki finansowe firmy oraz oceniać możliwości finansowania działalności.


Tłumaczenie dokumentów związanych z płacami i wynagrodzeniami

W międzynarodowych przedsiębiorstwach księgowi muszą znać różne przepisy dotyczące płac i wynagrodzeń obowiązujące w różnych krajach. Profesjonalni tłumacze są niezbędni do przekładania dokumentów, takich jak listy płac, umowy o pracę czy polityki wynagrodzeń, na inny język, aby księgowi mogli prawidłowo wypełniać swoje obowiązki w zakresie wynagrodzeń.


Tłumaczenie dokumentów związanych z certyfikacjami i akredytacjami

Profesjonalni tłumacze muszą być w stanie tłumaczyć dokumenty związane z certyfikacjami i akredytacjami, takie jak certyfikaty ISO, raporty z audytów czy wnioski o akredytację. Dla księgowych, rzetelne tłumaczenie tych dokumentów jest kluczowe, aby zrozumieć wymagania i standardy, które firma musi spełnić, oraz aby utrzymać pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa.

 

Profesjonalni tłumacze muszą być w stanie tłumaczyć dokumenty związane z certyfikacjami i akredytacjami, takie jak certyfikaty ISO, raporty z audytów czy wnioski o akredytację

 

Tłumaczenie dokumentów związanych z planowaniem i prognozowaniem finansowym

Profesjonalni tłumacze muszą być w stanie tłumaczyć dokumenty związane z planowaniem i prognozowaniem finansowym, takie jak budżety, prognozy finansowe czy analizy scenariuszy. Dla księgowych, dokładne tłumaczenie tych dokumentów jest niezbędne do podejmowania świadomych decyzji finansowych oraz do oceny potencjalnych wyników różnych strategii biznesowych.


Współpraca z ekspertami ds. księgowości

Profesjonalni tłumacze często współpracują z ekspertami ds. księgowości, aby uzyskać wsparcie w tłumaczeniu skomplikowanej terminologii i koncepcji związanych z księgowością. Ta współpraca pozwala na osiągnięcie większej precyzji i rzetelności tłumaczeń, co przekłada się na lepszą jakość usług dla księgowych i ich klientów.

BEZPŁATNA WYCENA

Ile kosztuje moje tłumaczenie?

Sprawdź. Sprawdzenie nic nie kosztuje. Zapytanie zajmie parę minut. Otrzymasz konkurencyjną ofertę profesjonalnego wykonania.

Ile kosztuje tłumaczenie księgowe?

 

Orientacyjny przykładowe ceny tłumaczeń dla branży księgowej z języka angielskiego oraz na język angielski: pisemnych, przysięgłych, ekspresowych, specjalistycznych i ustnych, w tym polsko-angielskich, angielsko-polskich a także bezpośrednich pomiędzy językiem angielskim i innymi językami obcymi bez języka polskiego.

 

 

Tłumaczenia pisemne

 

Zwykłe, przysięgłe, specjalistyczne, ekspresowe
z języka angielskiego na język polski od 0,25 zł / słowo
z języka polskiego na język angielski od 0,25 zł / słowo
z języka angielskiego na inny język od 0,25 zł / słowo
z innego języka obcego na angielski od 0,25 zł / słowo
weryfikacja tłumaczenia od 50% stawki tłumaczenia
napisy do filmu (subtitling) od 50 zł / minuta nagrania wideo
opracowanie graficzne od 10 zł / strona fizyczna lub grafika
opracowanie terminologiczne  od 250 zł / h
opłata projektowa od 150 zł / 10%

 

Tłumaczenia ustne

 

Online i na miejscu. Konsekutywne, symultaniczne, przysięgłe.

angielski <> polski

 250 zł / h

angielski <> inny język obcy

 500 zł / h

minimalny blok rezerwacji

 3-8 h w zależności od produktu

kompleksowa obsługa tłumaczeń ustnych online: platforma i zarządzanie

kosztorys indywidualny

wynajem sprzętu do tłumaczeń ustnych na miejscowych

kosztorys indywidualny

 

Ceny netto. Poniższa prezentacja nie stanowi oferty handlowej: każdy projekt wyceniamy zgodnie z potrzebami klienta konkurencyjnie, indywidualnie i bezpłatnie. 

POZENA ATC Supplier of the Year

Bardzo cieszymy się z codziennych życzliwych komentarzy klientów. Potwierdzają one naszą formułę i jak nic innego zachęcają do nieustannego rozwoju, nauki i starań.

Jesteśmy też bardzo dumni, kiedy codzienna praca owocuje prestiżowymi wyróżnieniami światowej klasy. Taką nagrodę otrzymaliśmy niedawno podczas dorocznej gali  Association of Translation Companies, jednej z najbardziej prestiżowych organizacji branży językowej na Ziemi. Bardzo dziękujemy!