Skip to the main content.
SZYBKA WYCENA  

Profesjonalne kursy językowe dla firm

 

KONSULTACJA  

bezpłatna konsultacja

Kurs językowy w mojej firmie?

Zachęcamy do omówienia potrzeb w zakresie profesjonalnych korporacyjnych szkoleń językowych.

 
KONSULTACJA  

Co składa się na profesjonalny kurs językowy dla firm? 

 


Zrozumienie, kto jest klientem

Dla nas, absolutnym warunkiem prawidłowego funkcjonowania programu szkoleń językowych to zrozumienie, że klientem jest organizacja, która za nie płaci. Wszystkie decyzje dotyczące kursów językowych w firmie są konsekwencją tego faktu. 

Organizacja przeznacza budżet; organizacja definiuje pożądany efekt ponoszonej długotrwałej inwestycji; organizacja otrzymuje regularny raport przebiegu programu (frekwencji) i uzyskiwanych efektów (audytów) i reaguje na otrzymywane wyniki. 

Uczestnicy szkoleń - pracownicy organizacji - są bezpośrednim beneficjentem naszego  profesjonalnego programu kursu językowego, zgodnie z zapotrzebowaniem i definicją programu dokonaną przez klienta. 

Świadomość potrzeb klienta

Profesjonalne organizacje posiadają sprecyzowane wymagania i oczekiwania dotyczące kursów językowych. Rozumienie potrzeb klienta jest kluczowe dla opracowania skutecznego programu kursów językowych. POlega to to identyfikacji obszarów, w których uczestnicy wymagają rozwoju, takich jak komunikacja pisemna, prezentacje, negocjacje czy umiejętności językowe związane z branżą i stanowiskiem.

Analiza potrzeb organizacji klienta pozwala na opracowanie skutecznego programu szkoleń. Tylko wtedy uruchomimy rzetelny program, kiedy uzgodnimy z klientem szczegóły zapotrzebowania oraz uzgodnimy optymalny plan spełnienia tego zapotrzebowania. 

 

Regularne testowanie i raportowanie 

Od wstępnego audytu każdego kandydata na uczestnika aby określić indywidualne cele programowe tej osoby i zaprosić do właściwej grupy , poprzez regularne egzaminowanie i raportowanie klientowi wyników w uniwersalnej europejskiej skali ESOKJ - kluczem do sukcesu są tylko wymierne wyniki, uzyskane tylko dzięki zrozumiałym parametrom. 

Monitorowanie postępów uczestników szkoleń językowych jest niezbędne do oceny efektywności programu. Regularne testowanie oraz raportowanie efektów pozwala na bieżącą ocenę zwrotu z inwestycji firmy w kursy językowe oraz podejmowanie decyzji dotyczących dalszego rozwoju kompetencji językowych uczestników.

 

Pomocne rozwiązania administracyjne

Rozumiemy wymagania klienta w zakresie administracji kadrowej. Znamy korporacyjne procedury kadrowe i wiemy jak są czasochłonne. Dlatego oferujemy nie tylko regularne raportowanie wyników zwrotu z inwestycji ale przede wszystkim kompleksowe zarządzanie bieżącym programem szkoleń językowych. Wykonujemy w tym celu wiele przydatnych czynności, między innymi poniższe.

 • organizacje harmonogramu kursów indywidualnych i grupowych 
 • zarządzanie miejscem prowadzenia szkoleń (platforma online, sale w biurach klienta, sale w centrach miast)
 • monitorowanie i raportowanie frekwencji uczestników
 • zarządzanie harmonogramem indywidualnych audytów (egzaminów) okresowych
 • dedykujemy opiekuna klienta Centrum Językowego POZENA, jedną osobę odpowiedzialną za całokształt współpracy oraz sukces klienta

 

Wyczerpująca gama nowoczesnych produktów

Zaoferujemy każdy typ i format kursu językowego, który będzie odpowiadał na wyrażoną potrzebę klienta w optymalny sposób. Będą to szkolenia językowe ultra-intensywne (ponad 50 godzin tygodniowo, zwane również jako "total immersion"), szkolenia specjalistyczne dla branż, kursy indywidualne i kursy grupowe, szkolenia w każdym języku, w każdym miejscu w Polsce, albo online - wygodnie przez internet, albo też hybrydowe - łączące zajęcia językowe osobiste oraz internetowe. 

 

Indywidualne podejście do uczestnika, w korporacyjnej skali

Dzięki wypracowanym metodom kompleksowej realizacji programów szkoleń językowych dla organizacji, zapewniamy każdemu uczestnikowi indywidualny plan nauczania języka, zawierający cele do osiągnięcia w bieżącym okresie i sposób osiągnięcia wyznaczonych celów realizowany przez lektora.

To może brzmieć trywialnie - ale nie każdy to umie, jeżeli zdamy sobie sprawę, że mówimy potencjalnie o setkach uczestników u każdego klienta, a każdy klient jest najważniejszy.

 

Profesjonalny nadzór metodyczny nad kursami językowymi dla firm

Projektowanie audytów i szkoleń językowych w Centrum Językowym POZENA, jak też regularny nadzór nad ich przebiegiem i weryfikację pracy lektorów, wykonuje zespół pod przewodnictwem naszego doświadczonego metodyka. Zapewnia to jakość produktu i wypełnienie naszych zobowiązań wobec klienta.

Profesjonalny nadzór metodyczny jest niezbędny w procesie tworzenia skutecznego programu kursów językowych dla organizacji. Doświadczony metodyk opracuje program nauczania oparty na celach i potrzebach klienta korporacyjnego, jak również monitoruje jakość szkoleń, stosowanie nowoczesnych metod nauczania i dostarczanie materiałów dydaktycznych. 

 

Wyselekcjonowany i umiejętnie zarządzany zespół lektorski

Oczywistym elementem tworzenia poprawnego programu szkoleń językowych dla profesjonalnej organizacji jest wyselekcjonowany i umiejętnie zarządzany zespół lektorski.

Proces selekcji naszych lektorów jest dokładny, rzetelny i składa się z pięciu etapów. 

Najbardziej doświadczeni lektorzy, którzy posiadają kompetencje językowe, wysoką kulturę osobistą oraz umiejętność pracy z klientem biznesowym, są kluczowi dla sukcesu każdego kursu językowego w firmie. Staranny dobór lektorów oraz bieżące ocenianie ich pracy pozwala na utrzymanie wysokiej jakości nauczania oraz osiąganie celów wyznaczonych przez klienta.

Zarządzanie zespołem lektorskim obejmuje również planowanie grafików, dopasowywanie lektorów do potrzeb uczestników oraz zmiany lektorów na życzenie klienta. 

bezpłatna konsultacja

Program szkoleń językowych
dla mojej organizacji?

Zachęcamy do omówienia potrzeb w zakresie profesjonalnych korporacyjnych szkoleń językowych każdego rodzaju.

 
KONSULTACJA  

Co warto wiedzieć o profesjonalnych szkoleniach językowych?

 

Dlaczego profesjonalne kursy językowe dla firm są istotne?

 
W dobie globalizacji, umiejętność efektywnej komunikacji w językach obcych jest niezbędna dla sukcesu w biznesie. Klienci korporacyjni poszukują profesjonalnych szkoleń językowych dla rosnących grup uczestników, które pomogą organizacji zdobyć i utrzymać przewagę nad konkurencją.
 

Szkolenia językowe Centrum Językowego POZENA to pełna gama usług zaprojektowanych na potrzeby korporacyjnych klientów, takich jak nastepujące:

 • Szkolenia językowe na wszystkich poziomach zaawansowania
 • Kursy indywidualne i grupowe
 • Szkolenia online i stacjonarne
 • Szkolenia specjalistyczne, dostosowane do potrzeb branży
 • Profesjonalne zarządzanie całokształtem programu współpracy

Klienci cenią usługi językowe POZENA między innymi dzięki naszemu zrozumieniu ich potrzeb i odpowiedzi na te potrzeby w zachwycający sposób. 

 

Na czym polega praktyczne uczenie języków obcych

Profesjonalne szkolenia językowe to nie tylko nauka gramatyki i słownictwa, ale także praktyczne zastosowanie umiejętności językowych w realnych sytuacjach biznesowych. Centrum Językowe POZENA oferuje szkolenia językowe zaprojektowane do szybkiego użycia zdobytej wiedzy:

 • Szkolenia w zakresie komunikacji biznesowej
 • Szkolenia z zakresu negocjacji i prezentacji
 • Szkolenia z zakresu pisania profesjonalnych dokumentów, takich jak raporty, e-maile i umowy
 • Szkolenia z zakresu języka specjalistycznego, np. prawnego, technicznego czy medycznego

Przekłada się to na kompleksowe i efektywne szkolenia, które pozwalają klientom korporacyjnym zdobyć niezbędne umiejętności językowe, niezbędne do prowadzenia działalności na arenie międzynarodowej.

 

Kursy indywidualne a grupowe - jak dobrać odpowiednią formę szkolenia językowego w firmie?

Centrum Językowe POZENA oferuje zarówno kursy indywidualne, jak i grupowe, dzięki czemu klienci mogą wybierać formy szkolenia, które najlepiej odpowiedzą na potrzeby poszczególnych uczestników oraz przeznaczonego budżetu. 

Kursy indywidualne pozwalają na większą elastyczność harmonogramu, bardziej indywidualne podejście do uczestnika, dostosowanie tempa i materiałów do potrzeb jednej osoby, a także skupienie się na konkretnych umiejętnościach, które będą szczególnie istotne.

Nasze doskonałe szkolenia językowe "total immersion", które mogą zawierać ponad 50 godzin nauki w tygodniu i nauczą języka każdego w ciągu paru miesięcy, w tym szkolenia z języka polskiego jako obcego, są realizowane jedynie w formie indywidualnej, gdzie pojedynczy uczestnik współpracuje z pięcioosobowym zespołem metodyczno-lektorskim. 

Z drugiej strony, nasze kursy grupowe - oferowane jedynie w małych grupach - zapewniają możliwość nauki w większym gronie, co pozwala na rozwijanie umiejętności komunikacji, wymianę doświadczeń i budowanie relacji biznesowych, jednocześnie radykalnie oszczędzając budżet klienta. 

Korporacyjny program szkoleń Centrum Językowego POZENA może zawierać wiele produktów.

 

Szkolenia online a stacjonarne - jak wybrać najlepszą opcję?

Współczesne technologie pozwalają na naukę języków obcych zarówno w tradycyjnej formie stacjonarnej, jak i online. Centrum Językowe POZENA oferuje obie te formy szkolenia, jak również formę hybrydową, która łączy oba sposoby. 

Szkolenia językowe stacjonarne zapewniają bezpośredni kontakt z lektorem, co może sprzyjać komfortowi uczestnictwa w percepcji niektórych osób.

Szkolenia stacjonarne mogą odbywać się w siedzibie klienta lub w wygodnych lokalizacjach klasy A w centrach miast. Naturalnie wiążą się one ze znacznie wyższym kosztem  - użycia sal, logistyki lektorów (czas oraz koszt transportu) oraz podwyższone koszty bardziej skomplikowanej administracji - które mogą być tego warte w percepcji klienta i odpowiadać na tak wyrażoną potrzebę. 

Szkolenia online umożliwiają naukę z dowolnego miejsca i o dowolnej porze, co jest szczególnie korzystne dla klientów korporacyjnych o dużym zróżnicowaniu geograficznym lub z ograniczoną ilością czasu na uczestnictwo w szkoleniach. Szkolenia online, indywidualne i w małych grupach, przypominają rutynowe profesjonalne wideospotkania, w jakich których uczestnicy mogą mieć setki godzin doświadczenia. Łączą się też dla klienta z wyjątkowo atrakcyjną ceną, nie zawierając zbędnych kosztów logistyki wszelkiego rodzaju. Dlatego w ostatnich kilku latach obserwujemy, że szkolenia językowe online, również w złożonych planach dla setek pracowników, stanowią zdecydowaną większość produktów. 

 

Szkolenia specjalistyczne, dostosowane do potrzeb branży

Klienci korporacyjni często poszukują szkoleń językowych, które są dostosowane do specyfiki ich branży. Centrum Językowe POZENA oferuje takie szkolenia, koncentrując programy na specjalistycznym słownictwie, terminologii i praktykach biznesowych. Przykłady takich szkoleń to:

 • Szkolenia językowe z języka prawnego
 • Szkolenia językowe z języka technicznego
 • Szkolenia językowe z języka medycznego
 • Szkolenia językowe z języka finansowego i bankowego

Dzięki temu, uczestnicy szkoleń zdobywają nie tylko umiejętności językowe, ale także wiedzę specjalistyczną, która pozwala im lepiej zrozumieć i komunikować się w swojej dziedzinie.

 

Profesjonalne zarządzanie projektami szkoleniowymi

Klienci korporacyjni potrzebują skutecznego zarządzania projektami szkoleniowymi, aby upewnić się, że ich cele są osiągane na czas i zgodnie z oczekiwaniami. Centrum Językowe POZENA przywiązuje dużą wagę do profesjonalnego zarządzania projektami, dbając o kluczowe aspekty programów szkoleniowych takich jak poniższe. 

 • Opracowywanie indywidualnych planów szkoleniowych dla każdego uczestnika
 • Monitorowanie postępów uczestników w postaci regularnych audytów
 • Dostarczanie klientowi regularnych raportów frekwencji i efektywności szkoleń
 • Pozyskiwanie feedbacku na temat pracy lektorów i dostosowywanie szkoleń do potrzeb klienta w trakcie ich trwania

Dzięki temu organizacje klienckie mogą obserwować jak ich inwestycja w szkolenia językowe przynosi oczekiwane rezultaty.

 

Certyfikowane szkolenia i egzaminy językowe

Jednym z aspektów profesjonalnych szkoleń językowych, które są istotne dla klientów korporacyjnych, jest możliwość zdobycia międzynarodowych certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego.

Formalne dyplomy niezależnych organizacji stanowią koszt i mogą, choć wcale nie muszą, być celem ani częścią programu Centrum Językowego POZENA wyrażonym w analizie potrzeb. Omawiamy tę kwestię indywidualnie z organizacją w procesie planowania szkolenia. 

Centrum Językowe POZENA oferuje szkolenia przygotowujące do wielu egzaminów językowych, takich jak:

 • TOEIC (Test of English for International Communication)
 • CAL (Cambridge Language Assessment)
 • IELTS (International English Language Testing System)
 • DELE (Diplomas de Español como Lengua Extranjera)
 • DALF (Diplôme approfondi de langue française)

Międzynarodowe niezależne certyfikaty językowe, potwierdzające zaawansowaną znajomość języków, mogą mieć miejsce pośród formalnych wymagań na pewnych stanowiskach w organizacji bądź otwierać drogę do sprzyjających karierze międzynarodowych transferów kadrowych.

 

Dostęp do nowoczesnych materiałów i technologii

Nowoczesne technologie i materiały dydaktyczne odgrywają istotną rolę w profesjonalnych szkoleniach językowych. Centrum Językowe POZENA dba o to, aby uczestnicy szkoleń mieli dostęp do najnowszych narzędzi i zasobów, które ułatwiają naukę języka obcego. Należą tu platformy e-learningowe, aplikacje mobilne, materiały multimedialne (filmy, prezentacje, nagrania audio), gry i symulacje. 

Dostęp do takich materiałów i technologii przyczynia się do zwiększenia motywacji uczestników szkoleń, a także pozwala na bardziej efektywną naukę języka. 

 

Doświadczeni lektorzy, umiejący pracować z klientem biznesowym

Klienci korporacyjni oczekują od profesjonalnych szkoleń językowych nie tylko wysokiej jakości nauki, ale także doświadczonego i kompetentnego personelu.

Centrum Językowe POZENA zatrudnia wykwalifikowanych lektorów, którzy posiadają nie tylko wiedzę językową, ale także kompetencje biznesowe i branżowe. Dzięki temu lektorzy są w stanie lepiej zrozumieć potrzeby uczestników i dostarczać szkolenia, które są praktyczne i efektywne.

 

Budowanie długotrwałych relacji z organizacjami poprzez szkolenia językowe

Centrum Językowe POZENA dąży do budowania długotrwałych relacji z klientami, oferując nie tylko profesjonalne szkolenia językowe, ale także wsparcie w zakresie planowania i realizacji celów językowych. Współpraca z klientami korporacyjnymi pozwala na lepsze zrozumienie ich potrzeb i oczekiwań, co przekłada się na długotrwały sukces i zadowolenie z usług świadczonych przez Centrum Językowe POZENA.

bezpłatna konsultacja

Kursy językowe w mojej firmie?

Zachęcamy do omówienia potrzeb w zakresie profesjonalnych korporacyjnych szkoleń językowych każdego rodzaju.

 
KONSULTACJA  

Profesjonalne szkolenia językowe:
często zadawane pytania

POZENA ATC Supplier of the Year

Bardzo cieszymy się z codziennych życzliwych komentarzy klientów. Potwierdzają one naszą formułę i jak nic innego zachęcają do nieustannego rozwoju, nauki i starań.

Jesteśmy też bardzo dumni, kiedy codzienna praca owocuje prestiżowymi wyróżnieniami światowej klasy. Taką nagrodę otrzymaliśmy niedawno podczas dorocznej gali  Association of Translation Companies, jednej z najbardziej prestiżowych organizacji branży językowej na Ziemi. Bardzo dziękujemy!