Czytaj stronę główną POZENA

Profesjonalne kursy językowe dla firm

 

W dobie globalizacji umiejętność efektywnej komunikacji w językach obcych jest niezbędna dla sukcesu w biznesie. Klienci korporacyjni poszukują profesjonalnych szkoleń językowych dla rosnących grup uczestników, które pomogą firmom zdobyć i utrzymać przewagę nad konkurencją. 

Uczestnicy szkoleń - pracownicy organizacji - są bezpośrednim beneficjentem naszego  profesjonalnego programu kursu językowego, zgodnie z zapotrzebowaniem i definicją programu dokonaną przez klienta. 

Szkolenia językowe Centrum Językowego POZENA to pełna gama usług zaprojektowanych na potrzeby korporacyjnych klientów

Kursy dla firm nie tylko podnoszą kompetencje językowe pracowników, ale również przekładają się na realne korzyści dla całej organizacji. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą, która stanowi idealne połączenie efektywności, nowoczesności i indywidualnego podejścia do każdego klienta.

bezpłatna konsultacja

Kurs językowy w mojej firmie?

Zachęcamy do omówienia potrzeb w zakresie profesjonalnych korporacyjnych szkoleń językowych.

 

Co obejmuje nasza oferta dotycząca kursów języka dla firm?

Oferujemy każdy typ i format kursu językowego dla firm, który będzie odpowiadał na wyrażoną potrzebę klienta w optymalny sposób. Oferujemy:

Na czym polega praktyczne uczenie języka

Profesjonalne szkolenia językowe to nie tylko nauka gramatyki i słownictwa, ale także praktyczne zastosowanie umiejętności językowych w realnych sytuacjach biznesowych. Centrum Językowe POZENA oferuje szkolenia językowe zaprojektowane do szybkiego użycia zdobytej wiedzy:

 • szkolenia w zakresie komunikacji biznesowej,
 • szkolenia z zakresu negocjacji i prezentacji,
 • szkolenia z zakresu pisania profesjonalnych dokumentów, takich jak raporty, e-maile i umowy,
 • szkolenia z zakresu języka specjalistycznego, np. prawnego, technicznego, finansowego, bankowego czy medycznego.

Przekłada się to na kompleksowe i efektywne szkolenia, które pozwalają klientom korporacyjnym zdobyć niezbędne umiejętności językowe, niezbędne do prowadzenia działalności na arenie międzynarodowej. 

Co składa się na profesjonalny kurs językowy dla firm? 

Elementy, które składają się na profesjonalny kurs dla firm to:

Świadomość potrzeb klienta

Profesjonalne organizacje posiadają sprecyzowane wymagania i oczekiwania dotyczące kursów językowych. Rozumienie potrzeb klienta jest kluczowe dla opracowania skutecznego programu szkoleń. Polega to na identyfikacji obszarów, w których uczestnicy wymagają rozwoju, takich jak komunikacja pisemna, prezentacje, negocjacje czy umiejętności językowe związane z branżą i stanowiskiem.

Regularne testowanie i raportowanie 

Monitorowanie postępów uczestników szkoleń językowych jest niezbędne do oceny efektywności programu. Regularne testowanie oraz raportowanie efektów pozwala na bieżącą ocenę zwrotu z inwestycji firmy w kursy językowe oraz podejmowanie decyzji dotyczących dalszego rozwoju kompetencji językowych uczestników. 

W tym celu:

 • monitorujemy i raportujemy frekwencję uczestników,
 • zarządzamy harmonogramem indywidualnych audytów (egzaminów) okresowych,
 • dedykujemy opiekuna klienta Centrum Językowego POZENA odpowiedzialnego za całokształt, współpracy oraz sukces klienta.

Indywidualne podejście do uczestnika w korporacyjnej skali

Dzięki wypracowanym metodom kompleksowej realizacji programów szkoleń językowych dla organizacji zapewniamy każdemu uczestnikowi indywidualny plan nauczania języka, zawierający cele do osiągnięcia w bieżącym okresie i sposób osiągnięcia wyznaczonych celów realizowany przez lektora.

Profesjonalny nadzór metodyczny nad kursami językowymi dla firm

Projektowanie audytów i szkoleń językowych w Centrum Językowym POZENA, jak też regularny nadzór nad ich przebiegiem i weryfikację pracy lektorów, wykonuje zespół pod przewodnictwem naszego doświadczonego metodyka. Zapewnia to jakość produktu i wypełnienie naszych zobowiązań wobec klienta.

Profesjonalny nadzór metodyczny jest niezbędny w procesie tworzenia skutecznego programu kursów językowych dla organizacji. Doświadczony metodyk opracuje program nauczania oparty na celach i potrzebach klienta korporacyjnego, jak również monitoruje jakość szkoleń, stosowanie nowoczesnych metod nauczania i dostarczanie materiałów dydaktycznych.  

Wyselekcjonowany i umiejętnie zarządzany zespół lektorski

Oczywistym elementem tworzenia poprawnego programu szkoleń językowych dla profesjonalnej organizacji jest wyselekcjonowany i umiejętnie zarządzany zespół lektorski.

Najbardziej doświadczeni lektorzy, którzy posiadają kompetencje językowe, wysoką kulturę osobistą oraz umiejętność pracy z klientem biznesowym, są kluczowi dla sukcesu każdego kursu językowego w firmie. Staranny dobór lektorów oraz bieżące ocenianie ich pracy pozwala na utrzymanie wysokiej jakości nauczania, oraz osiąganie celów wyznaczonych przez klienta.

Zarządzanie zespołem lektorskim obejmuje również planowanie grafików, dopasowywanie lektorów do potrzeb uczestników oraz zmiany lektorów na życzenie klienta.  

bezpłatna konsultacja

Jaki wybrać kurs językowy dla mojej firmy?

Zachęcamy do omówienia potrzeb w zakresie profesjonalnych korporacyjnych szkoleń językowych.

 

Kursy indywidualne a grupowe - jak dobrać odpowiednią formę szkolenia językowego w firmie?

Centrum Językowe POZENA oferuje zarówno kursy języka indywidualne, jak i grupowe, dzięki czemu klienci mogą wybrać formę szkolenia, która najlepiej odpowiada potrzebom poszczególnych uczestników. 

 • Kursy indywidualne pozwalają na większą elastyczność harmonogramu, bardziej indywidualne podejście do uczestnika, dostosowanie tempa i materiałów do potrzeb jednej osoby, a także skupienie się na konkretnych umiejętnościach, które będą szczególnie istotne.
 • Kursy grupowe - oferowane jedynie w małych grupach - to możliwość nauki języka w większym gronie, co pozwala na rozwijanie umiejętności komunikacji, wymianę doświadczeń i budowanie relacji biznesowych. 

Szkolenia języka dla firm online a stacjonarne - jak wybrać najlepszą opcję?

Współczesne technologie pozwalają na naukę języków obcych zarówno w tradycyjnej formie stacjonarnej, jak i online. Centrum Językowe POZENA oferuje obie te formy szkolenia, jak również formę hybrydową, która łączy oba sposoby. 

 • Szkolenia stacjonarne zapewniają bezpośredni kontakt z lektorem, co w przypadku nauki języka obcego jest rozwiązaniem komfortowym i sprzyja szybszemu uczeniu. Kursy stacjonarne języka dla firm mogą odbywać się w siedzibie klienta lub w wygodnych lokalizacjach klasy A w centrach miast.
 • Szkolenia online umożliwiają naukę z dowolnego miejsca i o dowolnej porze, co jest szczególnie korzystne dla klientów korporacyjnych o dużym zróżnicowaniu geograficznym lub z ograniczeniami czasowymi. Szkolenia online, indywidualne i w małych grupach, przypominają rutynowe profesjonalne wideospotkania. 
bezpłatna konsultacja

Program szkoleń językowych
dla mojej organizacji?

Zachęcamy do omówienia potrzeb w zakresie profesjonalnych korporacyjnych szkoleń językowych każdego rodzaju.

 

Certyfikowane szkolenia i egzaminy językowe dla firm w POZENA

Jednym z aspektów profesjonalnych szkoleń językowych, które są istotne dla klientów korporacyjnych, jest możliwość zdobycia międzynarodowych certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego.

Centrum Językowe POZENA oferuje szkolenia przygotowujące do wielu egzaminów językowych, takich jak:

 • TOEIC (Test of English for International Communication)
 • CAL (Cambridge Language Assessment)
 • IELTS (International English Language Testing System)
 • DELE (Diplomas de Español como Lengua Extranjera)
 • DALF (Diplôme approfondi de langue française)

Międzynarodowe niezależne certyfikaty językowe, potwierdzające zaawansowaną znajomość języków, mogą mieć miejsce pośród formalnych wymagań na pewnych stanowiskach w organizacji bądź otwierać drogę do sprzyjających karierze międzynarodowych transferów kadrowych.

 

Szkolenia języka dla organizacji - dostęp do nowoczesnych materiałów i technologii

Nowoczesne technologie i materiały dydaktyczne odgrywają istotną rolę w profesjonalnych szkoleniach językowych. Centrum Językowe POZENA dba o to, aby uczestnicy szkoleń mieli dostęp do najnowszych narzędzi i zasobów, które ułatwiają naukę języka obcego. Należą do nich:

 • platformy e-learningowe,
 • aplikacje mobilne,
 • materiały multimedialne (filmy, prezentacje, nagrania audio),
 • gry i symulacje. 

Dostęp do takich materiałów i technologii przyczynia się do zwiększenia motywacji uczestników szkoleń, a także pozwala na bardziej efektywną naukę języka.  

Kursy językowe dla firm w POZENA

Klienci korporacyjni oczekują od profesjonalnych szkoleń językowych nie tylko wysokiej jakości nauki, ale także doświadczonego i kompetentnego personelu.

Centrum Językowe POZENA zatrudnia wykwalifikowanych lektorów, którzy posiadają nie tylko wiedzę językową, ale także kompetencje biznesowe i branżowe. Dzięki temu lektorzy są w stanie lepiej zrozumieć potrzeby uczestników i dostarczać szkolenia, które są praktyczne i efektywne. 

Dążymy do budowania długotrwałych relacji z klientami, oferując nie tylko profesjonalne szkolenia językowe, ale także wsparcie w zakresie planowania i realizacji celów językowych. Współpraca z klientami korporacyjnymi pozwala na lepsze zrozumienie ich potrzeb i oczekiwań, co przekłada się na długotrwały sukces i zadowolenie z usług świadczonych przez Centrum Językowe POZENA.

Wybierz usługę językową i dokonaj szybkiej wyceny.

bezpłatna konsultacja

Kursy językowe w mojej firmie?

Zachęcamy do omówienia potrzeb w zakresie profesjonalnych korporacyjnych szkoleń językowych każdego rodzaju.

 

Profesjonalne szkolenia językowe:
często zadawane pytania

POZENA ATC Supplier of the Year

Bardzo cieszymy się z codziennych życzliwych komentarzy klientów. Potwierdzają one naszą formułę i jak nic innego zachęcają do nieustannego rozwoju, nauki i starań.

Jesteśmy też bardzo dumni, kiedy codzienna praca owocuje prestiżowymi wyróżnieniami światowej klasy. Taką nagrodę otrzymaliśmy niedawno podczas dorocznej gali  Association of Translation Companies, jednej z najbardziej prestiżowych organizacji branży językowej na Ziemi. Bardzo dziękujemy!