Czytaj stronę główną POZENA

tłumaczenia prawne

 

tłumaczenie tekstów prawnych i prawniczych

 

Profesjonalne tłumaczenia prawne w Centrum Językowym POZENA

 

Tłumaczenia prawne stanowią jedną z najistotniejszych domen działalności Centrum Językowego POZENA. Język tekstów z tej dziedziny charakteryzuje bardzo wysoki stopień sformalizowania oraz precyzji znaczeniowej. Do cech charakterystycznych języka dokumentów prawnych należą skomplikowana składnia - często występują w nich zdania wielokrotnie złożone - oraz specjalistyczna terminologia. Warto podkreślić, że niektóre polskie terminy prawne posiadają różne znaczenia w zależności od gałęzi prawa, w której są stosowane (np. kurator, roszczenie). Oznacza to, że w wielu językach będą one miały prawdopodobnie odmienne odpowiedniki w różnych dziedzinach prawa.

Stała współpraca z Centrum Językowym POZENA oznacza, że tłumaczenia prawne powierzamy wysokiej klasy specjalistom – osobom legitymującym się zarówno doskonałą znajomością języka źródłowego jak i docelowego oraz dogłębną wiedzą z zakresu prawa, z uwzględnieniem rzeczywistości prawnych państw, w których stosowane są języki oryginału i przekładu.

Każdy dokument, czy to umowa, akt prawny, czy dokumentacja sądowa, wymaga indywidualnego podejścia i precyzyjnego odwzorowania zarówno treści, jak i intencji prawnej. W tłumaczeniach prawnych nie ma miejsca na błędy czy niedokładności, gdyż mogą one prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych.

Nasi tłumacze specjalizują się w różnych dziedzinach prawa, takich jak prawo cywilne, handlowe, karno-sądowe, administracyjne, a także w prawie międzynarodowym. Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić naszym klientom tłumaczenia prawne na najwyższym poziomie, niezależnie od złożoności i specyfiki dokumentu. Nasze tłumaczenia prawne są dokładne, wiernie odwzorowujące oryginał, a jednocześnie zrozumiałe i przystępne dla odbiorcy, co jest niezwykle ważne w kontekście międzynarodowej współpracy prawnej.

W procesie tłumaczenia prawnych dokumentów stosujemy również nowoczesne narzędzia i technologie, które wspomagają pracę naszych tłumaczy. Oprogramowanie CAT (Computer Assisted Translation) pozwala na zachowanie spójności terminologicznej w całym dokumencie, co jest kluczowe w przypadku tłumaczeń prawnych. Dodatkowo korzystamy z baz danych terminologicznych i prawnych, co zapewnia, że każde tłumaczenie jest zgodne z aktualnym stanem prawnym i terminologią.

Ponadto, w naszej pracy kładziemy duży nacisk na poufność i bezpieczeństwo przekazywanych nam dokumentów. Rozumiemy, że dokumenty prawne często zawierają wrażliwe informacje, dlatego stosujemy rygorystyczne procedury w zakresie ich ochrony. Wszystkie dokumenty są przechowywane w bezpiecznym środowisku, a dostęp do nich mają tylko upoważnione osoby.

BEZPŁATNA WYCENA

Ile kosztuje tłumaczenie prawne?

Sprawdź. Sprawdzenie nic nie kosztuje. Zapytanie zajmie parę minut. Otrzymasz konkurencyjną ofertę profesjonalnego wykonania.

Istotność precyzji w tłumaczeniach prawnych

Tłumaczenia prawne są niezwykle istotne dla przedsiębiorstw działających na międzynarodowym rynku, ponieważ precyzyjne i zrozumiałe tłumaczenia dokumentów prawnych mają kluczowe znaczenie dla funkcjonowania firmy. Centrum Językowe POZENA oferuje usługi tłumaczeń prawnych wykonywane przez doświadczonych tłumaczy specjalizujących się w różnych dziedzinach prawa, takich jak prawo handlowe, prawo autorskie, prawo pracy czy prawo korporacyjne.

Znaczenie tłumaczeń umów międzynarodowych

Umowy międzynarodowe są niezbędnym elementem współpracy między przedsiębiorstwami na rynku globalnym. W Centrum Językowym POZENA tłumaczymy umowy, kontrakty oraz porozumienia międzynarodowe z uwzględnieniem specyfiki prawa danego kraju oraz z zachowaniem najwyższych standardów jakości. Tłumaczenia umów międzynarodowych wymagają znajomości prawa międzynarodowego oraz specyfiki sektora, w którym działają przedsiębiorstwa.

Profesjonalne tłumaczenia dokumentów korporacyjnych

Dokumenty korporacyjne, takie jak statuty, regulaminy, sprawozdania finansowe czy umowy spółek, są kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym. Centrum Językowe POZENA świadczy profesjonalne usługi tłumaczeń dokumentów korporacyjnych, które są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz zrozumiałe dla wszystkich zainteresowanych stron.

Tłumaczenia prawne w obszarze ochrony własności intelektualnej

Ochrona własności intelektualnej, takiej jak prawa autorskie, patenty czy znaki towarowe, jest niezwykle istotna dla funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku globalnym. Centrum Językowe POZENA oferuje tłumaczenia prawne związane z ochroną własności intelektualnej, takie jak zgłoszenia patentowe, umowy licencyjne czy dokumenty dotyczące sporów prawnych.

Tłumaczenia dokumentów sądowych i arbitrażowych

Współpraca międzynarodowa nierzadko wiąże się z koniecznością uczestniczenia w procesach sądowych czy arbitrażowych. Profesjonalne tłumaczenia dokumentów sądowych, takich jak pozwy, wnioski czy wyroki, są niezbędne dla prawidłowego przebiegu takich postępowań. Centrum Językowe POZENA, przy pomocy ekspertów tłumaczy - prawników, zapewnia stabilną usługę w tym ważnym zakresie.

BEZPŁATNA WYCENA

Tłumaczenie prawne - sprawdź koszt

Sprawdzenie nic nie kosztuje. Zapytanie zajmie parę minut. Otrzymasz konkurencyjną ofertę profesjonalnego wykonania.

Tłumaczenia prawne w obszarze ochrony własności intelektualnej

Ochrona własności intelektualnej, takiej jak prawa autorskie, patenty, czy znaki towarowe, jest niezwykle istotna dla funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku globalnym. W dobie szybkiego rozwoju technologii oraz wzrostu konkurencji, firmy muszą chronić swoje unikalne pomysły, produkty czy usługi. Centrum Językowe POZENA oferuje profesjonalne tłumaczenia prawne związane z ochroną własności intelektualnej, takie jak zgłoszenia patentowe, umowy licencyjne, dokumenty dotyczące sporów prawnych czy prawa autorskie. Tłumaczenia te muszą być precyzyjne i zgodne z obowiązującymi przepisami, a także uwzględniać różnice między systemami prawnymi poszczególnych krajów. Dzięki szerokiemu doświadczeniu naszych tłumaczy specjalistycznych, możemy zagwarantować najwyższą jakość tłumaczeń oraz bezpieczeństwo informacji zawartych w dokumentach.

Tłumaczenia dokumentów sądowych i arbitrażowych

Współpraca międzynarodowa nierzadko wiąże się z koniecznością uczestniczenia w procesach sądowych czy arbitrażowych. Profesjonalne tłumaczenia dokumentów sądowych, takich jak pozwy, wnioski, wyroki, protokoły czy opinie prawne, są niezbędne dla prawidłowego przebiegu takich postępowań. Dokumenty te muszą być przetłumaczone z pełnym zrozumieniem kontekstu i terminologii prawniczej, aby uniknąć nieporozumień, które mogą prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych. Centrum Językowe POZENA gwarantuje wysoką jakość tłumaczeń sądowych i arbitrażowych, dzięki doświadczeniu naszych tłumaczy oraz współpracy z ekspertami prawnymi specjalizującymi się w międzynarodowym prawie procesowym.

Tłumaczenia prawne w obszarze prawa pracy

Prawo pracy reguluje stosunki między pracownikami a pracodawcami, a także między organizacjami związkowymi a pracodawcami. W międzynarodowych przedsiębiorstwach oraz instytucjach często występuje potrzeba tłumaczenia dokumentów związanych z prawem pracy, takich jak umowy o pracę, regulaminy wewnętrzne, czy dokumenty związane z zatrudnieniem. Biorąc pod uwagę różnice między systemami prawnymi różnych krajów, tłumaczenia dokumentów związanych z prawem pracy muszą być wykonane z najwyższą starannością, precyzją i zrozumieniem specyfiki lokalnych regulacji. Centrum Językowe POZENA oferuje usługi tłumaczeń prawnych w obszarze prawa pracy, świadczone przez doświadczonych tłumaczy z dogłębną znajomością prawa pracy w różnych krajach. Dzięki temu, przedsiębiorstwa mogą być pewne, że ich dokumenty są zgodne z obowiązującymi przepisami, a komunikacja z zagranicznymi pracownikami czy partnerami przebiega sprawnie i zgodnie z prawem.

Tłumaczenia prawne w zakresie prawa nieruchomości

W międzynarodowych transakcjach nieruchomościami, zarówno komercyjnymi, jak i mieszkaniowymi, kluczowe jest zrozumienie i przestrzeganie przepisów prawnych obowiązujących w danym kraju. Centrum Językowe POZENA oferuje profesjonalne tłumaczenia prawne w zakresie prawa nieruchomości, obejmujące m.in. umowy sprzedaży, umowy najmu, hipoteki, dokumenty związane z pozwoleniami na budowę czy dokumenty dotyczące zarządzania nieruchomościami. Nasze tłumaczenia są nie tylko precyzyjne i zgodne z prawem, ale również dostosowane do lokalnego rynku nieruchomości oraz uwzględniające specyfikę danej branży.

Tłumaczenia prawne w obszarze prawa podatkowego

Prawo podatkowe jest jednym z najbardziej skomplikowanych obszarów prawa, a różnice między systemami podatkowymi poszczególnych krajów mogą prowadzić do licznych nieporozumień i problemów prawnych. Centrum Językowe POZENA oferuje wysokiej jakości tłumaczenia prawne w obszarze prawa podatkowego, obejmujące m.in. interpretacje przepisów, rozliczenia podatkowe, dokumenty dotyczące planowania podatkowego czy audytów. Doświadczeni tłumacze specjalizujący się w prawie podatkowym zapewniają, że tłumaczone dokumenty są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz precyzyjne i zrozumiałe dla wszystkich zainteresowanych stron.

Tłumaczenia prawne w obszarze prawa ubezpieczeń

Prawo ubezpieczeń jest kluczowym obszarem dla przedsiębiorstw, które pragną chronić swoje interesy oraz zabezpieczyć się przed ewentualnymi ryzykami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej. Centrum Językowe POZENA oferuje profesjonalne tłumaczenia prawne w zakresie prawa ubezpieczeń, obejmujące m.in. polisy ubezpieczeniowe, umowy ubezpieczeniowe, dokumenty dotyczące roszczeń oraz regulacje branżowe. Nasze tłumaczenia ubezpieczeniowe są dokładne, precyzyjne i uwzględniają różnice między systemami prawnymi poszczególnych krajów. Dzięki temu, przedsiębiorstwa mogą być pewne, że ich interesy są odpowiednio chronione, a wszelkie kwestie ubezpieczeniowe są prawidłowo załatwiane.

Tłumaczenia prawne w obszarze prawa transportowego

W dobie globalizacji, transport międzynarodowy odgrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Centrum Językowe POZENA oferuje profesjonalne tłumaczenia prawne w zakresie prawa transportowego, obejmujące m.in. umowy przewozu, regulacje transportowe, dokumenty celne czy przepisy dotyczące bezpieczeństwa transportu. Dzięki doświadczeniu naszych tłumaczy specjalistycznych oraz znajomości międzynarodowych regulacji transportowych, jesteśmy w stanie zagwarantować wysoką jakość tłumaczeń oraz precyzyjne dostosowanie ich do potrzeb naszych klientów.

Tłumaczenia prawne w obszarze prawa medycznego i farmaceutycznego

Prawo medyczne i farmaceutyczne jest obszarem o szczególnym znaczeniu dla przedsiębiorstw działających w sektorze ochrony zdrowia. Centrum Językowe POZENA oferuje tłumaczenia prawne w zakresie prawa medycznego i farmaceutycznego, obejmujące m.in. umowy badawczo-rozwojowe, regulacje dotyczące badań klinicznych, dokumenty związane z rejestracją leków oraz zgłoszenia patentowe. Nasze tłumaczenia są dokładne, precyzyjne i uwzględniają specyfikę branży oraz regulacje prawne obowiązujące w różnych krajach.

BEZPŁATNA WYCENA

Ile kosztuje tłumaczenie prawnicze?

Sprawdź. Sprawdzenie nic nie kosztuje. Zapytanie zajmie parę minut. Otrzymasz konkurencyjną ofertę profesjonalnego wykonania.

Tłumaczenia prawne w obszarze prawa energetycznego

W dzisiejszym dynamicznym świecie, sektor energetyczny odgrywa kluczową rolę w globalnej gospodarce. Centrum Językowe POZENA oferuje wysokiej jakości tłumaczenia prawne w zakresie prawa energetycznego, obejmujące m.in. umowy dotyczące wydobycia, dystrybucji i przesyłu energii, dokumenty regulacyjne oraz umowy międzynarodowe. Nasze tłumaczenia prawne uwzględniają różnice między systemami prawnymi poszczególnych krajów oraz specyfikę branży energetycznej, co pozwala przedsiębiorstwom skutecznie poruszać się w środowisku regulacyjnym i prawnych relacjach biznesowych.

Tłumaczenia prawne w obszarze prawa telekomunikacyjnego

Prawo telekomunikacyjne jest istotne dla przedsiębiorstw działających w sektorze telekomunikacji, informatyki oraz technologii. Centrum Językowe POZENA oferuje profesjonalne tłumaczenia prawne w zakresie prawa telekomunikacyjnego, takie jak umowy świadczenia usług, regulacje sektorowe, czy dokumenty dotyczące prywatności danych i cyberbezpieczeństwa. Nasze tłumaczenia są precyzyjne, zrozumiałe i uwzględniają specyfikę branży oraz regulacje prawne obowiązujące w różnych krajach, co pozwala firmom na prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Tłumaczenia prawne w obszarze prawa ochrony środowiska

W dobie rosnącej świadomości ekologicznej, prawa ochrony środowiska nabierają coraz większego znaczenia dla przedsiębiorstw działających na rynku globalnym. Centrum Językowe POZENA oferuje wysokiej jakości tłumaczenia prawne w zakresie prawa ochrony środowiska, obejmujące m.in. dokumenty związane z oceną oddziaływania na środowisko, regulacje dotyczące emisji czy zasady gospodarowania odpadami. Nasze tłumaczenia są precyzyjne, zgodne z obowiązującymi przepisami oraz dostosowane do specyfiki branży, co pozwala firmom na prowadzenie działalności zgodnie z wymogami ekologicznymi i prawem.

Tłumaczenia prawne w obszarze prawa sportowego

Prawo sportowe jest niezbędne dla efektywnego zarządzania klubami sportowymi, organizacji imprez sportowych oraz zawodników na różnych szczeblach zawodowych. Centrum Językowe POZENA oferuje profesjonalne tłumaczenia prawne w zakresie prawa sportowego, obejmujące m.in. umowy zawodników, regulacje organizacji sportowych, dokumenty dotyczące praw autorskich oraz sprawy dyscyplinarne. Nasze tłumaczenia są precyzyjne, zgodne z obowiązującymi przepisami oraz uwzględniają specyfikę branży sportowej i różnice między systemami prawnymi poszczególnych krajów, co pozwala na sprawne prowadzenie działalności sportowej na międzynarodowej arenie.

Tłumaczenia prawne w obszarze prawa własności intelektualnej

Ochrona własności intelektualnej jest kluczowa dla przedsiębiorstw działających w sektorach innowacyjnych i kreatywnych. Centrum Językowe POZENA oferuje wysokiej jakości tłumaczenia prawne w zakresie prawa własności intelektualnej, takie jak zgłoszenia patentowe, umowy licencyjne, dokumenty dotyczące praw autorskich czy sprawy związane z naruszeniem praw własności intelektualnej. Nasze tłumaczenia są dokładne, precyzyjne i uwzględniają różnice między systemami prawnymi poszczególnych krajów, co pozwala firmom na skuteczne zabezpieczanie swoich praw oraz egzekwowanie ich na globalnym rynku.

Tłumaczenia prawne w obszarze prawa konkurencji

Prawo konkurencji jest istotne dla przedsiębiorstw, które pragną funkcjonować na globalnym rynku, dbając o uczciwą konkurencję oraz przeciwdziałając praktykom monopolistycznym. Centrum Językowe POZENA oferuje profesjonalne tłumaczenia prawne w zakresie prawa konkurencji, obejmujące m.in. dokumenty związane z kontrolą koncentracji, badaniem praktyk antykonkurencyjnych czy regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej. Nasze tłumaczenia są precyzyjne, zgodne z obowiązującymi przepisami oraz uwzględniają specyfikę branży i różnice między systemami prawnymi poszczególnych krajów, co pozwala firmom na prowadzenie działalności zgodnie z wymogami prawa konkurencji.

Tłumaczenia prawne w obszarze prawa handlowego i spółek

Prawo handlowe i spółek stanowi podstawę prowadzenia działalności gospodarczej na rynkach międzynarodowych. Centrum Językowe POZENA oferuje profesjonalne tłumaczenia prawne w zakresie prawa handlowego i spółek, takie jak umowy handlowe, statuty spółek, dokumenty korporacyjne oraz sprawozdania finansowe. Nasze tłumaczenia są dokładne, precyzyjne i uwzględniają różnice między systemami prawnymi poszczególnych krajów, co pozwala przedsiębiorstwom na skuteczne zarządzanie swoją działalnością oraz zawieranie umów handlowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Tłumaczenia prawne w obszarze prawa pracy

Prawo pracy jest niezbędne dla przedsiębiorstw, które pragną prowadzić działalność zgodnie z obowiązującymi regulacjami dotyczącymi zatrudnienia pracowników. Centrum Językowe POZENA oferuje profesjonalne tłumaczenia prawne w zakresie prawa pracy, takie jak umowy o pracę, regulaminy wewnętrzne, dokumenty dotyczące zbiorowych negocjacji czy orzeczenia sądowe związane ze sprawami pracowniczymi. Nasze tłumaczenia są precyzyjne, zgodne z obowiązującymi przepisami oraz uwzględniają różnice między systemami prawnymi poszczególnych krajów. Dzięki temu, przedsiębiorstwa mogą prowadzić działalność zgodnie z wymogami prawa pracy, dbając o interesy swoich pracowników oraz zabezpieczając swoją pozycję na rynku pracy. Centrum Językowe POZENA współpracuje z doświadczonymi tłumaczami specjalizującymi się w prawie pracy, którzy mają praktykę w tłumaczeniu dokumentów związanych z szeroko pojętą tematyką zatrudnienia i relacji pracodawca-pracownik. Nasze tłumaczenia prawne w obszarze prawa pracy są nie tylko precyzyjne i zgodne z obowiązującymi przepisami, ale również uwzględniają specyfikę kulturową i językową poszczególnych krajów. To pozwala na skuteczne komunikowanie się z zagranicznymi partnerami oraz rozwiązywanie ewentualnych konfliktów wynikających z zatrudnienia pracowników na różnych rynkach.

BEZPŁATNA WYCENA

Ile kosztuje moje tłumaczenie?

Sprawdź. Sprawdzenie nic nie kosztuje. Zapytanie zajmie parę minut. Otrzymasz konkurencyjną ofertę profesjonalnego wykonania.

Ile kosztuje profesjonalne tłumaczenie prawne?

 

Orientacyjny przykładowe ceny tłumaczeń z języka angielskiego oraz na język angielski: pisemnych, przysięgłych, ekspresowych, specjalistycznych i ustnych, w tym polsko-angielskich, angielsko-polskich a także bezpośrednich pomiędzy językiem angielskim i innymi językami obcymi bez języka polskiego. Naturalnie, oferujemy tłumaczenia w każdym języku. 

 

 

Tłumaczenia pisemne

 

Zwykłe, przysięgłe, specjalistyczne, ekspresowe
z języka angielskiego na język polski od 0,25 zł / słowo
z języka polskiego na język angielski od 0,25 zł / słowo
z języka angielskiego na inny język od 0,25 zł / słowo
z innego języka obcego na angielski od 0,25 zł / słowo
weryfikacja tłumaczenia od 50% stawki tłumaczenia
napisy do filmu (subtitling) od 50 zł / minuta nagrania wideo
opracowanie graficzne od 10 zł / strona fizyczna lub grafika
opracowanie terminologiczne  od 250 zł / h
opłata projektowa od 150 zł / 10%

 

Tłumaczenia ustne

 

Online i na miejscu. Konsekutywne, symultaniczne, przysięgłe.

angielski <> polski

 250 zł / h

angielski <> inny język obcy

 500 zł / h

minimalny blok rezerwacji

 3-8 h w zależności od produktu

kompleksowa obsługa tłumaczeń ustnych online: platforma i zarządzanie

kosztorys indywidualny

wynajem sprzętu do tłumaczeń ustnych na miejscowych

kosztorys indywidualny

 

Ceny netto. Poniższa prezentacja nie stanowi oferty handlowej: każdy projekt wyceniamy zgodnie z potrzebami klienta konkurencyjnie, indywidualnie i bezpłatnie. 

POZENA ATC Supplier of the Year

Bardzo cieszymy się z codziennych życzliwych komentarzy klientów. Potwierdzają one naszą formułę i jak nic innego zachęcają do nieustannego rozwoju, nauki i starań.

Jesteśmy też bardzo dumni, kiedy codzienna praca owocuje prestiżowymi wyróżnieniami światowej klasy. Taką nagrodę otrzymaliśmy niedawno podczas dorocznej gali  Association of Translation Companies, jednej z najbardziej prestiżowych organizacji branży językowej na Ziemi. Bardzo dziękujemy!