Czytaj stronę główną POZENA

Kariera

najlepsi specjaliści w branży


praca i współpraca

praktyki filologiczne

POZENA website icons (500 × 500px) 56

 

zatrudnienie i współpraca
w trybie zdalnym

 

Ze względu na rozwój i rosnące oczekiwania klientów, regularnie poszerzamy grono doświadczonych zawodowych lingwistów - lektorów, postedytorów, weryfikatorów, redaktorów, terminologów, tłumaczy, inżynierów DTP - wewnętrznych i zewnętrznych. 

Praca etatowa w Centrum Językowym POZENA odbywa się w formie wyłącznie zdalnej; rekrutacja bywa prowadzona na stanowiska lingwistyczne (np. tłumacz wewnętrzny), projektowe (PM, VM, AM) oraz administracyjne. 

Wybitni stażyści Centrum Językowego POZENA mogą zostać indywidualnie zaproszeni do udziału w rekrutacji wewnętrznej na właściwe permanentne stanowiska. 

Zewnętrzna rekrutacja odbywa się w odpowiedzi na bieżące potrzeby organizacji.  Wykwalifikowanych kandydatów uprzejmie prosimy o zapoznanie się z aktualnymi ofertami pracy etatowej i zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji. 

Współpraca projektowa z Centrum Językowym POZENA ma formę zdaną i możliwa jest na stanowiskach lingwistycznych (np tłumacz zewnętrzny, terminolog) i projektowych (konsultant branżowy, technik DTP, analityk danych sztucznej inteligencji).

Rekrutacja doświadczonych freelancerów odbywa się nieustannie; każdego kompetentnego profesjonalistę serdecznie zapraszamy do zgłoszenia swojej kandydatury. 

 

POZENA website icons (500 × 500px) 55

 

studenckie praktyki filologiczne
w trybie zdalnym

 

Program Studenckich Praktyk Filologicznych Centrum Językowego POZENA to największa inicjatywa tego rodzaju w Polsce. Program ukończyło ponad 300 osób; współpracujemy z  wydziałami filologicznymi najlepszych polskich uczelniami, a także rozważamy kandydatów spoza umów partnerskich. Program Praktyk Filologicznych to intensywna nauka nowoczesnego warsztatu firmy językowej, obejmująca minimum 150 godzin, dostosowany do warunków studentów dziennych i zaocznych.

Program Praktyk POZENA nie obejmuje wykonywania absolutnie żadnych tłumaczeń, poniewaz komercyjne produkty POZENA spełniają międzynarodowe normy jakościowe ISO, zawierające wymagania wobec profesjonalnego zespołu lingwistycznego formalnie niemożliwe do spełnienia przez nawet najbardziej ambitnego studenta.

Program oferuje zakwalifikowanym uczestnikom codzienne inspirujące wyzwania, a nagrodą za sumienną naukę i ciężką pracę jest bezcenna szansa na obcowanie z dynamiką nowoczesnej organizacji w branży związanej z obraną karierą.

Szczególnie wyróżniający się praktykanci mogą zostać indywidualnie zaproszeni do wzięcia udziału w rekrutacji do Programu Stażowego Centrum Językowego POZENA. 

Program Praktyk ma formę zdalną i trwa bez przerwy przez cały rok. Do nieustającej rekrutacji zapraszamy studentów filologii z całej Polski.