Czytaj stronę główną POZENA

tłumaczenia rolnicze

 

Profesjonalne tłumaczenia dla branży rolniczej w Centrum Językowym POZENA

 

Rolnictwo oraz ochrona środowiska należą do kluczowych sektorów gospodarki Unii Europejskiej.

Tłumaczenia rolnicze to jeden z rodzajów tłumaczeń specjalistycznych. Teksty nasycone są terminami fachowymi, niewystępującymi w ogólnym języku, do których należą m.in. nazwy narzędzi i maszyn rolniczych, produktów rolnych, roślin czy zwierząt. Dodatkową komplikacją bywa interdyscyplinarny charakter niektórych tekstów z zakresu rolnictwa. Aby je w pełni rozumieć i poprawnie przetłumaczyć, przydatna okazuje się ogólna wiedza z zakresu biologii, chemii, geografii, mechaniki i innych pokrewnych dyscyplin.

 

Tłumaczenia techniczne związane z maszynami rolniczymi

Centrum Językowe POZENA oferuje profesjonalne tłumaczenia techniczne dla producentów i użytkowników maszyn rolniczych. Współpracując z inżynierami oraz specjalistami z branży rolniczej, tłumaczymy specyfikacje techniczne, instrukcje obsługi i katalogi części związane z szerokim zakresem sprzętu rolniczego, takiego jak kombajny, traktory czy siewniki. Zapewniamy wysoką jakość tłumaczeń, które umożliwiają zrozumienie skomplikowanych zagadnień technicznych i prawidłowe użytkowanie maszyn.

 

Tłumaczenia dla przemysłu nawozów

Nawozy są kluczowym elementem w rolnictwie, a ich produkcja i zastosowanie wiążą się z koniecznością dostarczenia precyzyjnych informacji na temat składu, dawkowania i właściwości produktów. Centrum Językowe POZENA oferuje usługi tłumaczeniowe dla przemysłu nawozowego, obejmujące tłumaczenie etykiet, instrukcji oraz dokumentacji technicznej i naukowej. Nasze tłumaczenia są opracowywane przez specjalistów związanych z branżą rolniczą, którzy mają doświadczenie w pracy z nawozami i rozumieją specyfikę tego sektora.

 

Tłumaczenia związane z ochroną roślin

Ochrona roślin to istotny aspekt rolnictwa, który obejmuje zarówno biologiczne, jak i chemiczne metody zwalczania szkodników, chorób i chwastów. Centrum Językowe POZENA oferuje tłumaczenia dokumentów związanych z ochroną roślin, takich jak etykiety środków ochrony roślin, opracowania naukowe oraz instrukcje stosowania różnych metod ochrony. Nasz zespół tłumaczy składa się z ekspertów z dziedziny agrochemii i fitopatologii, którzy gwarantują precyzyjne i rzetelne tłumaczenia.

 

Tłumaczenia dla przemysłu paszowego

Przemysł paszowy odgrywa kluczową rolę w łańcuchu dostaw żywności, dostarczając karmy dla zwierząt hodowlanych. Centrum Językowe POZENA oferuje tłumaczenia dokumentacji związanej z produkcją, dystrybucją i stosowaniem pasz, w tym etykiet, specyfikacji produktów, badań naukowych, analiz rynkowych oraz regulacji prawnych dotyczących bezpieczeństwa i jakości pasz. Współpracując z specjalistami z branży paszowej, dostarczamy tłumaczeń, które są precyzyjne, zrozumiałe i zgodne z aktualnymi standardami i przepisami.

Wspierając rozwój branży paszowej na rynkach międzynarodowych, tłumaczenia realizowane przez Centrum Językowe POZENA pomagają producentom i dystrybutorom w komunikacji z partnerami handlowymi, klientami i instytucjami regulacyjnymi. Dzięki naszym tłumaczeniom, przedsiębiorstwa działające w sektorze paszowym mogą skutecznie prezentować swoje produkty i usługi na arenie międzynarodowej, a także porozumiewać się z dostawcami surowców i ekspertami w dziedzinie żywienia zwierząt.

Nasz zespół tłumaczy składa się z ekspertów z różnych dziedzin związanych z przemysłem paszowym, takich jak żywienie zwierząt, technologia produkcji pasz czy mikrobiologia. Dzięki temu, tłumaczenia realizowane przez Centrum Językowe POZENA są nie tylko precyzyjne i zrozumiałe, ale także odzwierciedlają specyfikę branży paszowej i jej wymagania.

BEZPŁATNA WYCENA

Ile kosztuje tłumaczenie rolnicze?

Sprawdź. Sprawdzenie nic nie kosztuje. Zapytanie zajmie parę minut. Otrzymasz konkurencyjną ofertę profesjonalnego wykonania.

Tłumaczenia dla przemysłu hodowlanego

Przemysł hodowlany to kluczowy sektor rolnictwa, który obejmuje hodowlę zarówno zwierząt gospodarskich, jak i roślin uprawnych. Centrum Językowe POZENA oferuje usługi tłumaczeniowe dla przemysłu hodowlanego, obejmujące tłumaczenia dokumentacji technicznej, naukowej i prawnej związanej z hodowlą, genetyką, reprodukcją i zarządzaniem hodowlanym. Nasz zespół tłumaczy to eksperci z różnych dziedzin związanych z hodowlą, którzy mają praktyczne doświadczenie oraz wiedzę specjalistyczną w tej dziedzinie.

Realizując tłumaczenia dla przemysłu hodowlanego, Centrum Językowe POZENA pomaga przedsiębiorstwom i instytucjom rolniczym w skutecznym porozumiewaniu się z międzynarodowymi partnerami, uczestniczeniu w globalnym rynku hodowlanym oraz wprowadzaniu nowoczesnych technologii i rozwiązań. Zapewniamy rzetelność, precyzję i zrozumiałość naszych tłumaczeń, co umożliwia klientom z branży hodowlanej efektywną komunikację i realizację celów biznesowych.

Dzięki naszym usługom tłumaczeniowym, firmy z sektora hodowlanego mogą łatwiej eksportować swoje produkty i usługi, prowadzić badania naukowe we współpracy z międzynarodowymi partnerami czy korzystać z nowych możliwości finansowania i rozwoju.

Tłumaczenia dla sektora agroturystyki

Agroturystyka stała się popularną formą wypoczynku, łączącą turystykę z życiem na wsi i kontakt z naturą. Centrum Językowe POZENA oferuje usługi tłumaczeniowe dla sektora agroturystyki, obejmujące tłumaczenie materiałów promocyjnych, ofert, regulaminów oraz stron internetowych gospodarstw agroturystycznych. Ponadto, tłumaczymy także dokumenty związane z przepisami prawnymi, środowiskowymi oraz zdrowotnymi w kontekście agroturystyki.

Współpracując z ekspertami z dziedziny turystyki oraz rolnictwa, Centrum Językowe POZENA dostarcza tłumaczenia, które odzwierciedlają specyfikę sektora agroturystyki oraz wymagania klientów z tego rynku. Nasze tłumaczenia pomagają przedsiębiorcom prowadzącym gospodarstwa agroturystyczne w promocji swojej oferty na rynkach międzynarodowych, przyciągając turystów z różnych krajów oraz zwiększając zasięg ich działalności. Tłumaczenia realizowane przez Centrum Językowe POZENA pozwalają na efektywną komunikację z klientami zagranicznymi, co przyczynia się do zwiększenia satysfakcji klienta oraz rozbudowy oferty agroturystycznej.

Tłumaczenia w zakresie badań rolniczych

Badania naukowe odgrywają kluczową rolę w rozwoju rolnictwa, wprowadzając nowe technologie i metody, które zwiększają wydajność i zrównoważony rozwój tego sektora. Centrum Językowe POZENA oferuje usługi tłumaczeniowe dla instytucji badawczych, uczelni i firm zajmujących się innowacjami w rolnictwie. Tłumaczymy publikacje naukowe, raporty badawcze, wnioski o dofinansowanie oraz dokumentację związaną z ochroną własności intelektualnej.

Dzięki współpracy z naukowcami i specjalistami z dziedziny rolnictwa, nasze tłumaczenia są precyzyjne i zgodne z aktualnym stanem wiedzy oraz terminologią stosowaną w tej branży. Tłumaczenia realizowane przez Centrum Językowe POZENA umożliwiają instytucjom badawczym i naukowcom efektywną komunikację z partnerami z zagranicy oraz prezentację wyników badań na arenie międzynarodowej.

Tłumaczenia w zakresie certyfikacji rolniczej

Certyfikacja rolnicza to proces oceny i potwierdzenia zgodności z określonymi standardami jakości, bezpieczeństwa żywności i zrównoważonego rozwoju. Centrum Językowe POZENA oferuje usługi tłumaczeniowe dla organizacji certyfikujących, firm rolniczych oraz instytucji kontrolujących, tłumacząc dokumenty takie jak certyfikaty, protokoły kontroli, instrukcje oraz regulacje prawne dotyczące certyfikacji.

Zespół tłumaczy Centrum Językowego POZENA to eksperci z dziedziny rolnictwa, którzy są zaznajomieni z wymogami i standardami certyfikacji stosowanymi na całym świecie. Dzięki naszym tłumaczeniom, firmy rolnicze i organizacje certyfikujące mogą skutecznie komunikować się z partnerami zagranicznymi oraz wprowadzać swoje produkty na międzynarodowe rynki, przestrzegając jednocześnie globalnych standardów jakości i bezpieczeństwa żywności. Nasze usługi tłumaczeniowe w zakresie certyfikacji rolniczej przyczyniają się do wzrostu zaufania konsumentów oraz do promocji zrównoważonego rozwoju w rolnictwie.

Tłumaczenia w zakresie agromarketingu

Agromarketing to dziedzina marketingu ukierunkowana na promowanie i sprzedaż produktów i usług związanych z rolnictwem. Centrum Językowe POZENA oferuje usługi tłumaczeniowe w zakresie agromarketingu, pomagając firmom rolniczym w komunikacji z klientami i partnerami na całym świecie. Tłumaczymy materiały promocyjne, strategie marketingowe, analizy rynku oraz inne dokumenty związane z marketingiem w sektorze rolniczym.

Nasz zespół tłumaczy to specjaliści z dziedziny marketingu oraz rolnictwa, którzy mają doświadczenie w pracy z międzynarodowymi klientami i znają specyfikę rynków rolniczych. Dzięki naszym tłumaczeniom, firmy z sektora rolniczego mogą skutecznie promować swoje produkty i usługi na rynkach zagranicznych oraz budować silne relacje z partnerami handlowymi.

Tłumaczenia w zakresie ubezpieczeń rolniczych

Ubezpieczenia rolnicze to ważny element zarządzania ryzykiem w rolnictwie, chroniąc przedsiębiorstwa i gospodarstwa rolnicze przed nieprzewidzianymi stratami spowodowanymi przez czynniki takie jak klęski żywiołowe, choroby roślin i zwierząt czy wahania cen na rynkach surowców. Centrum Językowe POZENA oferuje usługi tłumaczeniowe w zakresie ubezpieczeń rolniczych, tłumacząc umowy ubezpieczeniowe, regulaminy, warunki ogólne, raporty szkodowe oraz inne dokumenty związane z ubezpieczeniami w rolnictwie.

Współpracując z ekspertami z dziedziny ubezpieczeń oraz rolnictwa, nasze tłumaczenia odzwierciedlają specyfikę rynku ubezpieczeń rolniczych oraz bieżące trendy i regulacje prawne. Dzięki naszym usługom tłumaczeniowym, firmy ubezpieczeniowe, brokerzy oraz rolnicy mogą skutecznie komunikować się z partnerami z różnych krajów, negocjować warunki ubezpieczeń oraz prowadzić procesy likwidacji szkód w oparciu o międzynarodowe standardy i praktyki. Nasze tłumaczenia przyczyniają się do wzrostu zaufania oraz zrozumienia potrzeb i oczekiwań klientów z branży rolniczej.

Tłumaczenia w zakresie finansowania rolnictwa

Finansowanie rolnictwa obejmuje różne formy wsparcia finansowego, takie jak kredyty, dotacje, inwestycje czy leasing, które pozwalają rolnikom i firmom rolniczym na rozwój i modernizację swojej działalności. Centrum Językowe POZENA oferuje usługi tłumaczeniowe w zakresie finansowania rolnictwa, tłumacząc dokumenty takie jak wnioski o kredyt, umowy leasingowe, prospekty inwestycyjne, sprawozdania finansowe oraz regulacje prawne dotyczące finansowania w rolnictwie.

Nasz zespół tłumaczy to specjaliści z dziedziny finansów i rolnictwa, którzy mają doświadczenie w pracy z instytucjami finansowymi oraz rolniczymi. Dzięki naszym tłumaczeniom, firmy i gospodarstwa rolnicze mogą uzyskać dostęp do międzynarodowych źródeł finansowania, a instytucje finansowe mogą lepiej zrozumieć potrzeby i oczekiwania klientów z sektora rolniczego.

Tłumaczenia w zakresie logistyki rolniczej

Logistyka rolnicza odgrywa kluczową rolę w łańcuchu dostaw produktów rolnych, obejmując takie aspekty jak transport, magazynowanie, dystrybucja czy zarządzanie jakością. Centrum Językowe POZENA oferuje usługi tłumaczeniowe w zakresie logistyki rolniczej, tłumacząc dokumenty takie jak umowy przewozowe, protokoły kontroli jakości, instrukcje obsługi magazynów oraz przepisy prawne dotyczące logistyki w rolnictwie.

Nasz zespół tłumaczy to eksperci z dziedziny logistyki oraz rolnictwa, którzy mają praktyczne doświadczenie w pracy z firmami transportowymi, spedycyjnymi oraz magazynowymi. Dzięki naszym tłumaczeniom, firmy z sektora rolniczego mogą skutecznie komunikować się z partnerami logistycznymi na całym świecie, zoptymalizować łańcuch dostaw oraz zapewnić wysoką jakość i terminowość dostaw swoich produktów do klientów na różnych rynkach.

Tłumaczenia w zakresie ochrony środowiska w rolnictwie

Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój to kluczowe kierunki w rozwoju współczesnego rolnictwa. Centrum Językowe POZENA oferuje usługi tłumaczeniowe w zakresie ochrony środowiska w rolnictwie, tłumacząc dokumenty takie jak raporty o wpływie na środowisko, plany zarządzania odpadami, analizy ryzyka oraz regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska w sektorze rolniczym.

Zespół tłumaczy Centrum Językowego POZENA to specjaliści z dziedziny ekologii oraz rolnictwa, którzy mają doświadczenie w pracy z instytucjami ochrony środowiska oraz przedsiębiorstwami rolniczymi. Nasze tłumaczenia pomagają firmom rolniczym w realizacji działań na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz w dostosowaniu się do międzynarodowych standardów i wymogów środowiskowych.

BEZPŁATNA WYCENA

Ile kosztuje moje tłumaczenie?

Sprawdź. Sprawdzenie nic nie kosztuje. Zapytanie zajmie parę minut. Otrzymasz konkurencyjną ofertę profesjonalnego wykonania.

Tłumaczenia w zakresie energii odnawialnej w rolnictwie

Energia odnawialna, tak jak energia słoneczna, wiatrowa czy biomasa, coraz częściej stanowi alternatywne źródło energii dla gospodarstw rolnych, przyczyniając się do redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz obniżenia kosztów eksploatacji. Centrum Językowe POZENA oferuje usługi tłumaczeniowe w zakresie energii odnawialnej w rolnictwie, tłumacząc dokumenty takie jak projekty techniczne, umowy odbioru energii, analizy ekonomiczne oraz regulacje prawne dotyczące wykorzystania odnawialnych źródeł energii w sektorze rolniczym.

Nasz zespół tłumaczy to eksperci z dziedziny energetyki odnawialnej oraz rolnictwa, którzy mają doświadczenie w pracy z producentami urządzeń, inwestorami oraz użytkownikami energii odnawialnej. Dzięki naszym tłumaczeniom, firmy rolnicze mogą lepiej zrozumieć możliwości i korzyści wynikające z zastosowania energii odnawialnej w swojej działalności oraz dostosować się do międzynarodowych standardów i wymogów w zakresie energetyki odnawialnej.

Tłumaczenia w zakresie hodowli zwierząt

Hodowla zwierząt to istotny element sektora rolniczego, obejmujący produkcję mięsa, mleka, jaj oraz innych produktów pochodzenia zwierzęcego. Centrum Językowe POZENA oferuje usługi tłumaczeniowe w zakresie hodowli zwierząt, tłumacząc dokumenty takie jak protokoły hodowlane, umowy o współpracy, instrukcje żywienia i leczenia zwierząt, analizy genetyczne oraz regulacje prawne dotyczące hodowli zwierząt.

Nasz zespół tłumaczy to specjaliści z dziedziny hodowli zwierząt oraz rolnictwa, którzy mają doświadczenie w pracy z hodowcami, weterynarzami oraz przedsiębiorstwami rolniczymi. Dzięki naszym tłumaczeniom, firmy związane z hodowlą zwierząt mogą lepiej komunikować się z partnerami na całym świecie oraz przestrzegać międzynarodowych standardów i wymogów w zakresie dobrostanu zwierząt.

Tłumaczenia w zakresie uprawy roślin

Uprawa roślin to kolejny kluczowy element sektora rolniczego, obejmujący produkcję zbóż, warzyw, owoców oraz innych produktów roślinnych. Centrum Językowe POZENA oferuje usługi tłumaczeniowe w zakresie uprawy roślin, tłumacząc dokumenty takie jak umowy o współpracy, raporty z badań, instrukcje uprawy i ochrony roślin, katalogi nasion oraz regulacje prawne dotyczące uprawy roślin.

Nasz zespół tłumaczy to specjaliści z dziedziny uprawy roślin oraz rolnictwa, którzy mają doświadczenie w pracy z rolnikami, naukowcami oraz przedsiębiorstwami rolniczymi. Dzięki naszym tłumaczeniom, firmy związane z uprawą roślin mogą lepiej komunikować się z partnerami na całym świecie oraz przestrzegać międzynarodowych standardów i wymogów w zakresie ochrony roślin i zrównoważonej produkcji.

Tłumaczenia w zakresie szkoleń i edukacji rolniczej

Szkolenia i edukacja rolnicza odgrywają kluczową rolę w rozwoju i modernizacji sektora rolniczego. Centrum Językowe POZENA oferuje usługi tłumaczeniowe w zakresie szkoleń i edukacji rolniczej, tłumacząc materiały dydaktyczne, programy szkoleniowe, instrukcje obsługi maszyn rolniczych, artykuły naukowe oraz regulacje prawne dotyczące edukacji i szkoleń w rolnictwie.

Nasz zespół tłumaczy to specjaliści z dziedziny pedagogiki oraz rolnictwa, którzy mają doświadczenie w pracy z uczelniami, ośrodkami szkoleniowymi oraz przedsiębiorstwami rolniczymi. Dzięki naszym tłumaczeniom, firmy i instytucje związane z edukacją rolniczą mogą lepiej komunikować się z partnerami na całym świecie oraz wprowadzać innowacyjne metody nauczania i szkolenia zgodne z międzynarodowymi trendami.

Tłumaczenia w zakresie badań i innowacji rolniczych

Badania i innowacje są niezbędne dla rozwoju rolnictwa, wprowadzania nowych technologii oraz zwiększenia efektywności i konkurencyjności sektora rolniczego. Centrum Językowe POZENA oferuje usługi tłumaczeniowe w zakresie badań i innowacji rolniczych, tłumacząc dokumenty takie jak wnioski o granty, raporty z badań, opisy technologii, patenty oraz regulacje prawne dotyczące badań i innowacji w rolnictwie.

Nasz zespół tłumaczy to eksperci z dziedziny nauk rolniczych oraz inżynierii, którzy mają doświadczenie w pracy z ośrodkami badawczymi, uczelniami oraz przedsiębiorstwami rolniczymi. Dzięki naszym tłumaczeniom, firmy i instytucje zajmujące się badaniami i innowacjami w rolnictwie mogą lepiej komunikować się z partnerami na całym świecie oraz wprowadzać na rynek nowe produkty i rozwiązania technologiczne.

Tłumaczenia w zakresie marketingu i promocji rolniczej

Marketing i promocja są kluczowe dla sukcesu przedsiębiorstw rolniczych, które chcą zdobyć nowe rynki oraz zwiększyć sprzedaż swoich produktów. Centrum Językowe POZENA oferuje usługi tłumaczeniowe w zakresie marketingu i promocji rolniczej, tłumacząc materiały promocyjne, strony internetowe, katalogi produktów, broszury informacyjne oraz artykuły prasowe dotyczące rolnictwa.

Nasz zespół tłumaczy to specjaliści z dziedziny marketingu oraz rolnictwa, którzy mają doświadczenie w pracy z agencjami reklamowymi, firmami PR oraz przedsiębiorstwami rolniczymi. Dzięki naszym tłumaczeniom, firmy z sektora rolniczego mogą lepiej komunikować się z klientami na całym świecie oraz skuteczniej promować swoje produkty i usługi na międzynarodowych rynkach.

Tłumaczenia w zakresie finansowania rolnictwa

Finansowanie rolnictwa, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym, jest istotne dla rozwoju sektora rolniczego oraz wsparcia przedsiębiorstw rolniczych. Centrum Językowe POZENA oferuje usługi tłumaczeniowe w zakresie finansowania rolnictwa, tłumacząc dokumenty takie jak wnioski o dotacje, umowy kredytowe, analizy finansowe, raporty roczne oraz regulacje prawne dotyczące finansowania rolnictwa.

Nasz zespół tłumaczy to eksperci z dziedziny finansów oraz rolnictwa, którzy mają doświadczenie w pracy z bankami, instytucjami finansowymi oraz przedsiębiorstwami rolniczymi. Dzięki naszym tłumaczeniom, firmy związane z rolnictwem mogą lepiej komunikować się z partnerami finansowymi na całym świecie oraz pozyskiwać fundusze na rozwój swojej działalności.

Tłumaczenia w zakresie certyfikacji i standardów jakościowych

Certyfikacja i standardy jakościowe są niezbędne dla funkcjonowania przedsiębiorstw rolniczych na międzynarodowych rynkach, pozwalając im na dostosowanie się do wymogów importerskich oraz budowanie zaufania wśród klientów. Centrum Językowe POZENA oferuje usługi tłumaczeniowe w zakresie certyfikacji i standardów jakościowych, tłumacząc dokumenty takie jak certyfikaty, procedury kontroli jakości, audyty oraz regulacje prawne dotyczące jakości produktów rolniczych.

Nasz zespół tłumaczy to specjaliści z dziedziny zarządzania jakością oraz rolnictwa, którzy mają doświadczenie w pracy z organizacjami certyfikującymi, instytucjami kontrolnymi oraz przedsiębiorstwami rolniczymi. Dzięki naszym tłumaczeniom, firmy rolnicze mogą lepiej komunikować się z partnerami na całym świecie.

BEZPŁATNA WYCENA

Ile kosztuje moje tłumaczenie?

Sprawdź. Sprawdzenie nic nie kosztuje. Zapytanie zajmie parę minut. Otrzymasz konkurencyjną ofertę profesjonalnego wykonania.

Ile kosztuje profesjonalne tłumaczenie rolnicze?

 

Orientacyjny przykładowe ceny tłumaczeń z języka angielskiego oraz na język angielski: pisemnych, przysięgłych, ekspresowych, specjalistycznych i ustnych, w tym polsko-angielskich, angielsko-polskich a także bezpośrednich pomiędzy językiem angielskim i innymi językami obcymi bez języka polskiego. Naturalnie, oferujemy tłumaczenia w każdym języku. 

 

 

Tłumaczenia pisemne

 

Zwykłe, przysięgłe, specjalistyczne, ekspresowe
z języka angielskiego na język polski od 0,25 zł / słowo
z języka polskiego na język angielski od 0,25 zł / słowo
z języka angielskiego na inny język od 0,25 zł / słowo
z innego języka obcego na angielski od 0,25 zł / słowo
weryfikacja tłumaczenia od 50% stawki tłumaczenia
napisy do filmu (subtitling) od 50 zł / minuta nagrania wideo
opracowanie graficzne od 10 zł / strona fizyczna lub grafika
opracowanie terminologiczne  od 250 zł / h
opłata projektowa od 150 zł / 10%

 

Tłumaczenia ustne

 

Online i na miejscu. Konsekutywne, symultaniczne, przysięgłe.

angielski <> polski

 250 zł / h

angielski <> inny język obcy

 500 zł / h

minimalny blok rezerwacji

 3-8 h w zależności od produktu

kompleksowa obsługa tłumaczeń ustnych online: platforma i zarządzanie

kosztorys indywidualny

wynajem sprzętu do tłumaczeń ustnych na miejscowych

kosztorys indywidualny

 

Ceny netto. Poniższa prezentacja nie stanowi oferty handlowej: każdy projekt wyceniamy zgodnie z potrzebami klienta konkurencyjnie, indywidualnie i bezpłatnie. 

POZENA ATC Supplier of the Year

Bardzo cieszymy się z codziennych życzliwych komentarzy klientów. Potwierdzają one naszą formułę i jak nic innego zachęcają do nieustannego rozwoju, nauki i starań.

Jesteśmy też bardzo dumni, kiedy codzienna praca owocuje prestiżowymi wyróżnieniami światowej klasy. Taką nagrodę otrzymaliśmy niedawno podczas dorocznej gali  Association of Translation Companies, jednej z najbardziej prestiżowych organizacji branży językowej na Ziemi. Bardzo dziękujemy!