Czytaj stronę główną POZENA

tłumaczenia medyczne

 

Profesjonalne tłumaczenia medyczne

 

Centrum Językowe POZENA oferuje profesjonalne tłumaczenia medyczne w szerokim zakresie dziedzin i obszarów specjalizacji, które są niezbędne dla instytucji, ośrodków, korporacji i przedsiębiorstw działających w branży medycznej. Wysoka jakość, rzetelność i terminowość tłumaczeń, a także doświadczenie tłumaczy i zgodność z obowiązującymi przepisami i standardami to kluczowe atuty oferowanych usług. Dzięki temu Centrum Językowe POZENA jest niezawodnym partnerem dla klientów z sektora medycznego na całym świecie.

Tłumaczenia z zakresu medycyny i farmacji należą do najbardziej specjalistycznych. Zapotrzebowanie na profesjonalne tłumaczenia medyczne POZENA wzrasta ze względu na coraz bardziej intensywną wymianę wiedzy w tym zakresie oraz zwiększającą się mobilność społeczeństw. Język tekstów medycznych nasycony jest terminologią fachową. W operowaniu terminologią medyczną potrzebna jest wręcz chirurgiczna precyzja. Dlatego rozsądnie jest powierzać przekłady tekstów medycznych zawodowym tłumaczom i weryfikatorom POZENA, którzy podejmą się tego zadania z należytą starannością.

Centrum Językowe POZENA oferuje tłumaczenia medyczne, które wykonują nasi specjaliści posiadający nie tylko odpowiednią kompetencję lingwistyczną, ale również wykształcenie medyczne i – co się z tym wiąże – dogłębną znajomość medycyny i pokrewnych dziedzin. W przypadku projektów dotyczących wysoce specjalistycznej problematyki na życzenie klienta dodatkowo konsultujemy warstwę merytoryczną przekładu z ekspertami w danej dziedzinie.

 

Dokładność i precyzja

Tłumaczenia medyczne wymagają niezwykłej dokładności i precyzji, gdyż błędy w tłumaczeniu mogą prowadzić do poważnych konsekwencji dla zdrowia pacjentów. Dlatego Centrum Językowe POZENA zatrudnia wykwalifikowanych tłumaczy specjalizujących się w branży medycznej, którzy mają odpowiednie wykształcenie i doświadczenie w tej dziedzinie. Tłumacze te są w stanie przekazać wszystkie niuanse oryginalnego tekstu, jednocześnie zachowując najwyższy poziom precyzji i dokładności.


Wiedza specjalistyczna

Tłumacze medyczni muszą być na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami naukowymi i technologicznymi w medycynie, aby móc efektywnie tłumaczyć teksty o wysokim poziomie specjalizacji. Centrum Językowe POZENA zapewnia tłumaczy z wiedzą specjalistyczną w różnych dziedzinach medycyny, takich jak farmakologia, genetyka, onkologia czy kardiologia. Dzięki temu tłumaczenia są zgodne z aktualnym stanem wiedzy i odpowiednio dostosowane do specyfiki danej dziedziny medycyny.


Terminologia medyczna

Branża medyczna charakteryzuje się bogatą i skomplikowaną terminologią, której prawidłowe zrozumienie i zastosowanie są kluczowe dla efektywnego tłumaczenia. Centrum Językowe POZENA oferuje usługi tłumaczenia tekstów medycznych, które uwzględniają specyficzną terminologię tej branży. Tłumacze zatrudnieni przez Centrum Językowe POZENA mają dostęp do najnowszych słowników medycznych i innych źródeł terminologicznych, co pozwala im na przekładanie tekstów zgodnie z aktualnymi standardami i praktykami w medycynie.

 

Wrażliwość kulturowa

Tłumaczenia medyczne muszą być dostosowane do kontekstu kulturowego i społecznego kraju docelowego. Tłumacze pracujący dla Centrum Językowego POZENA są świadomi tych różnic i potrafią odpowiednio dostosować tłumaczenia, tak aby były zrozumiałe i akceptowalne dla odbiorców z różnych krajów i kultur. Wrażliwość na kontekst kulturowy jest szczególnie ważna przy tłumaczeniu materiałów edukacyjnych, informacji dla pacjentów czy formularzy zgody na leczenie.


Przestrzeganie przepisów prawnych

Branża medyczna jest ściśle uregulowana prawnie, a tłumaczenia medyczne muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami i wymogami w różnych krajach. Centrum Językowe POZENA gwarantuje, że tłumaczenia są zgodne z lokalnymi i międzynarodowymi przepisami, takimi jak przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, zgody na leczenie czy reklamy produktów medycznych. Tłumacze są świadomi tych wymogów i wiedzą, jak dostosować tłumaczenia, aby spełniały wszelkie wymagane standardy prawne.

BEZPŁATNA WYCENA

Ile kosztuje tłumaczenie medyczne?

Sprawdź. Sprawdzenie nic nie kosztuje. Zapytanie zajmie parę minut. Otrzymasz konkurencyjną ofertę profesjonalnego wykonania.

Ochrona danych pacjentów

W przypadku tłumaczeń medycznych, które obejmują wrażliwe dane pacjentów, Centrum Językowe POZENA przykłada dużą wagę do ochrony prywatności i bezpieczeństwa tych informacji. Tłumacze są zobowiązani do przestrzegania ścisłych zasad poufności, a wszystkie materiały są przechowywane i przesyłane w sposób bezpieczny, zgodny z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.


Tłumaczenia techniczne

Branża medyczna korzysta z szerokiej gamy zaawansowanych technologii i urządzeń. Tłumaczenia dla tej branży często obejmują instrukcje obsługi, dokumentację techniczną oraz materiały szkoleniowe dotyczące takich urządzeń. Centrum Językowe POZENA dysponuje tłumaczami z doświadczeniem w tłumaczeniu tekstów technicznych, którzy potrafią przekazać specyfikę i szczegółowość tych materiałów w sposób zrozumiały dla odbiorców docelowych.

Tłumaczenia kliniczne

W branży medycznej istnieje duże zapotrzebowanie na tłumaczenia dokumentów związanych z badaniami klinicznymi, takimi jak protokoły, zgody na leczenie czy raporty. Centrum Językowe POZENA oferuje tłumaczenia związane z badaniami klinicznymi, które są zgodne z aktualnymi standardami i przepisami, a także jasne i zrozumiałe dla uczestników badania oraz innych zainteresowanych stron.


Tłumaczenia farmaceutyczne

Tłumaczenia dla branży farmaceutycznej są szczególnie wymagające ze względu na konieczność przestrzegania przepisów oraz wysoki poziom specjalizacji. Centrum Językowe POZENA oferuje tłumaczenia dokumentów farmaceutycznych, takich jak ulotki informacyjne, materiały promocyjne czy dokumentacja rejestracyjna, które spełniają wszystkie wymogi prawne i terminologiczne, a także są dostosowane do odbiorców z różnych krajów i kultur.


Tłumaczenia w obszarze e-szczepień

W dzisiejszych czasach szczepienia odgrywają kluczową rolę w ochronie zdrowia publicznego. Centrum Językowe POZENA oferuje tłumaczenia materiałów związanych z e-szczepieniami, takich jak informacje dla pacjentów, strony internetowe czy aplikacje mobilne. Tłumacze z POZENA mają wiedzę na temat szczepień i technologii e-szczepień, dzięki czemu tłumaczenia są rzetelne, aktualne i zrozumiałe dla odbiorców.


Tłumaczenia medyczne dla organizacji międzynarodowych

Organizacje międzynarodowe, takie jak WHO czy UNICEF, często potrzebują tłumaczeń medycznych w celu koordynacji działań i wymiany informacji na całym świecie. Centrum Językowe POZENA współpracuje z takimi organizacjami, dostarczając wysokiej jakości tłumaczenia, które uwzględniają specyfikę i terminologię charakterystyczną dla tego rodzaju instytucji.


Tłumaczenia medyczne dla sektora edukacji

Edukacja medyczna jest niezbędna dla kształcenia nowych specjalistów i bieżącego doskonalenia zawodowego. Centrum Językowe POZENA oferuje tłumaczenia materiałów edukacyjnych, takich jak podręczniki, artykuły naukowe czy materiały szkoleniowe, które są dostosowane do potrzeb nauczycieli, studentów i innych profesjonalistów w dziedzinie medycyny.


Tłumaczenia medyczne dla sektora e-zdrowia

E-zdrowie to rosnący obszar, który wykorzystuje technologię informacyjną w celu ulepszania opieki zdrowotnej. Centrum Językowe POZENA posiada doświadczenie w tłumaczeniu tekstów związanych z e-zdrowiem, takich jak dokumentacja systemów telemedycznych, aplikacji zdrowotnych czy platform zdrowotnych. Tłumacze z POZENA mają wiedzę na temat technologii e-zdrowia i potrafią przekazać specyfikę tych materiałów w sposób zrozumiały dla różnych odbiorców.

BEZPŁATNA WYCENA

Ile kosztuje moje tłumaczenie?

Sprawdź. Sprawdzenie nic nie kosztuje. Zapytanie zajmie parę minut. Otrzymasz konkurencyjną ofertę profesjonalnego wykonania.

Tłumaczenia medyczne dla sektora ubezpieczeń zdrowotnych

Ubezpieczenia zdrowotne są istotnym elementem systemów opieki zdrowotnej na całym świecie. Centrum Językowe POZENA oferuje tłumaczenia dokumentów związanych z ubezpieczeniami zdrowotnymi, takich jak warunki ubezpieczenia, wnioski czy materiały informacyjne dla klientów. Tłumacze zatrudnieni przez Centrum Językowe POZENA mają wiedzę na temat sektora ubezpieczeń zdrowotnych, co pozwala im na przekładanie tekstów zgodnie z aktualnymi standardami i praktykami w tej dziedzinie.


Tłumaczenia badań naukowych

W branży medycznej istotne są badania naukowe, które przyczyniają się do rozwoju wiedzy i innowacji. Centrum Językowe POZENA oferuje tłumaczenia artykułów naukowych, streszczeń, plakatów konferencyjnych czy raportów z badań, które są zgodne z aktualnymi standardami naukowymi oraz precyzyjne i klarowne, umożliwiając efektywną komunikację wyników badań na arenie międzynarodowej.


Tłumaczenia dla branży biotechnologicznej

Biotechnologia to dynamicznie rozwijająca się dziedzina, która ma ogromny wpływ na medycynę i zdrowie publiczne. Centrum Językowe POZENA oferuje tłumaczenia dokumentów związanych z biotechnologią, takich jak patentów, materiałów informacyjnych czy specyfikacji technicznych. Tłumacze mają wiedzę na temat biotechnologii, co pozwala im na przekładanie tekstów zgodnie z aktualnymi standardami i praktykami w tej dziedzinie.


Tłumaczenia dla medycyny weterynaryjnej

Medycyna weterynaryjna jest istotna dla ochrony zdrowia zwierząt oraz zapobiegania chorobom zakaźnym przenoszonym między zwierzętami a ludźmi. Centrum Językowe POZENA oferuje tłumaczenia dokumentów związanych z medycyną weterynaryjną, takich jak instrukcje leków, dokumentacja techniczna czy materiały szkoleniowe. Tłumacze mają wiedzę na temat medycyny weterynaryjnej, co pozwala im na przekładanie tekstów zgodnie z aktualnymi standardami i praktykami w tej dziedzinie.


Tłumaczenia dla branży stomatologicznej

Stomatologia to ważny sektor medycyny, który obejmuje diagnostykę, leczenie oraz profilaktykę chorób jamy ustnej. Centrum Językowe POZENA oferuje tłumaczenia dokumentów stomatologicznych, takich jak instrukcje obsługi sprzętu, protokoły leczenia czy materiały informacyjne dla pacjentów. Tłumacze mają wiedzę na temat stomatologii, co pozwala im na przekładanie tekstów zgodnie z aktualnymi standardami i praktykami w tej dziedzinie.


Tłumaczenia dla sektora medycyny estetycznej

Medycyna estetyczna to dynamicznie rozwijający się sektor, który obejmuje szeroką gamę zabiegów mających na celu poprawę wyglądu i samopoczucia pacjentów. Centrum Językowe POZENA oferuje tłumaczenia dokumentów związanych z medycyną estetyczną, takich jak broszury informacyjne, instrukcje obsługi urządzeń czy protokoły zabiegów. Tłumacze mają wiedzę na temat medycyny estetycznej, co pozwala im na przekładanie tekstów zgodnie z aktualnymi standardami i praktykami w tej dziedzinie.


Tłumaczenia dla sektora medycyny alternatywnej i uzupełniającej

Medycyna alternatywna i uzupełniająca to obszar, który obejmuje różnorodne terapie i praktyki mające na celu poprawę zdrowia i samopoczucia pacjentów. Centrum Językowe POZENA oferuje tłumaczenia dokumentów związanych z medycyną alternatywną i uzupełniającą, takich jak artykuły naukowe, materiały szkoleniowe czy broszury informacyjne. Tłumacze mają wiedzę na temat medycyny alternatywnej i uzupełniającej, co pozwala im na przekładanie tekstów zgodnie z aktualnymi standardami i praktykami w tej dziedzinie.

BEZPŁATNA WYCENA

Ile kosztuje moje tłumaczenie?

Sprawdź. Sprawdzenie nic nie kosztuje. Zapytanie zajmie parę minut. Otrzymasz konkurencyjną ofertę profesjonalnego wykonania.

Ile kosztuje profesjonalne tłumaczenie medyczne?

 

Orientacyjny przykładowe ceny tłumaczeń z języka angielskiego oraz na język angielski: pisemnych, przysięgłych, ekspresowych, specjalistycznych i ustnych, w tym polsko-angielskich, angielsko-polskich a także bezpośrednich pomiędzy językiem angielskim i innymi językami obcymi bez języka polskiego. Naturalnie, oferujemy tłumaczenia w każdym języku. 

 

 

Tłumaczenia pisemne

 

Zwykłe, przysięgłe, specjalistyczne, ekspresowe
z języka angielskiego na język polski od 0,25 zł / słowo
z języka polskiego na język angielski od 0,25 zł / słowo
z języka angielskiego na inny język od 0,25 zł / słowo
z innego języka obcego na angielski od 0,25 zł / słowo
weryfikacja tłumaczenia od 50% stawki tłumaczenia
napisy do filmu (subtitling) od 50 zł / minuta nagrania wideo
opracowanie graficzne od 10 zł / strona fizyczna lub grafika
opracowanie terminologiczne  od 250 zł / h
opłata projektowa od 150 zł / 10%

 

Tłumaczenia ustne

 

Online i na miejscu. Konsekutywne, symultaniczne, przysięgłe.

angielski <> polski

 250 zł / h

angielski <> inny język obcy

 500 zł / h

minimalny blok rezerwacji

 3-8 h w zależności od produktu

kompleksowa obsługa tłumaczeń ustnych online: platforma i zarządzanie

kosztorys indywidualny

wynajem sprzętu do tłumaczeń ustnych na miejscowych

kosztorys indywidualny

 

Ceny netto. Poniższa prezentacja nie stanowi oferty handlowej: każdy projekt wyceniamy zgodnie z potrzebami klienta konkurencyjnie, indywidualnie i bezpłatnie. 

POZENA ATC Supplier of the Year

Bardzo cieszymy się z codziennych życzliwych komentarzy klientów. Potwierdzają one naszą formułę i jak nic innego zachęcają do nieustannego rozwoju, nauki i starań.

Jesteśmy też bardzo dumni, kiedy codzienna praca owocuje prestiżowymi wyróżnieniami światowej klasy. Taką nagrodę otrzymaliśmy niedawno podczas dorocznej gali  Association of Translation Companies, jednej z najbardziej prestiżowych organizacji branży językowej na Ziemi. Bardzo dziękujemy!