Czytaj stronę główną POZENA

tłumaczenia naukowe

 

Profesjonalne tłumaczenia naukowe w Centrum Językowym POZENA

 

Współpracując z Centrum Językowym POZENA, naukowcy, instytucje i przedsiębiorstwa mogą skupić się na swojej pracy naukowej, podczas gdy nasi tłumacze zapewnią wysokiej jakości tłumaczenia naukowe, niezbędne do osiągnięcia sukcesu na międzynarodowej scenie naukowej. Zaufaj naszym ekspertom w dziedzinie tłumaczeń naukowych, aby pomóc Ci dotrzeć do szerszego grona odbiorców i zdobyć międzynarodowe uznanie w świecie nauki.

Wraz z postępującą globalizacją, rozwojem technologicznym i coraz intensywniejszą wymianą wiedzy w ostatnich dekadach systematycznie wzrasta znaczenie tłumaczeń tekstów dotyczących różnych dyscyplin nauki. Tłumaczenia naukowe umożliwiają rozpowszechnianie odkryć, koncepcji i teorii naukowych wśród szerokiej gamy odbiorców: naukowców, studentów, instytucji rządowych, przedsiębiorstw wykorzystujących najnowsze technologie i czytelników tekstów popularnonaukowych.

POZENA oferuje profesjonalne tłumaczenia pisemne tekstów z różnorodnych dziedzin nauk ścisłych i humanistycznych, m. in. biologii, biotechnologii, chemii, ekonomii, fizyki i astronomii, geografii, krajoznawstwa, turystyki, geologii, historii, inżynierii genetycznej, językoznawstwa, kultury i sztuki, matematyki, mechaniki, medycyny, nauk rolniczych, psychologii, politologii i prawa.

Tłumaczenia naukowe POZENA wykonują osoby z gruntowną wiedzą merytoryczną i znakomitą znajomością języków oryginału i przekładu. W naszym zespole tłumaczy znajdują się naukowcy doskonale zaznajomieni z konwencjami stylistycznymi i redakcyjnymi publikacji naukowych. Należy bowiem pamiętać, że oprócz aspektów stricte merytorycznych - związanych ze znajomością danej dziedziny wiedzy - i terminologicznych, w przypadku tłumaczeń tekstów naukowych bardzo ważna jest adekwatność stylistyczna, sprowadzająca się do posługiwania się stylem naukowym bądź popularnonaukowym.

Warunkami opublikowania artykułu w renomowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu globalnym są wysoka wartość merytoryczna oraz poprawność językowa zgłoszonej publikacji. Współpraca z biurem tłumaczeń POZENA to pewność, że każde tłumaczenie zostanie powierzone specjaliście z właściwej dziedziny o wysokich kompetencjach językowych i edytorskich. Nierzadko tłumacze POZENA sami są również autorami tekstów naukowych w obcych językach.

 
 

Tłumaczenia artykułów naukowych

Centrum Językowe POZENA oferuje wysokiej jakości tłumaczenia artykułów naukowych z różnych dziedzin i dyscyplin naukowych, co pozwala instytucjom i przedsiębiorstwom na udostępnienie swoich badań międzynarodowej społeczności naukowej. Tłumacze mają doświadczenie w pracy z tekstami naukowymi, co gwarantuje precyzję tłumaczeń oraz zrozumienie specyfiki danej dziedziny nauki.


Tłumaczenia monografii naukowych

Monografie naukowe to obszerne prace prezentujące wyniki badań prowadzonych przez naukowców w różnych dziedzinach. Centrum Językowe POZENA oferuje tłumaczenia monografii naukowych na różne języki, co pozwala na ich szerokie upowszechnienie i wymianę wiedzy naukowej na międzynarodowym rynku.


Tłumaczenia podręczników akademickich

Podręczniki akademickie są niezbędne dla studentów i naukowców, którzy chcą pogłębiać swoją wiedzę w konkretnej dziedzinie nauki. Centrum Językowe POZENA tłumaczy podręczniki akademickie na różne języki, co ułatwia dostęp do nich dla międzynarodowej społeczności akademickiej.


Tłumaczenia referatów i materiałów konferencyjnych

Konferencje naukowe są miejscem prezentacji najnowszych badań i wymiany myśli w danej dziedzinie nauki. Centrum Językowe POZENA oferuje tłumaczenie materiałów konferencyjnych, takich jak streszczenia, referaty czy prezentacje, co pozwala uczestnikom z różnych krajów na swobodne uczestniczenie w wydarzeniu.


Tłumaczenia patentów naukowych

Patenty naukowe są dokumentami, które chronią wynalazki i odkrycia naukowe przed kopiowaniem przez konkurencję. Centrum Językowe POZENA tłumaczy patenty naukowe zgodnie z wymogami prawnymi, co pozwala na ich skuteczną ochronę na międzynarodowym rynku.

BEZPŁATNA WYCENA

Ile kosztuje tłumaczenie naukowe?

Sprawdź. Sprawdzenie nic nie kosztuje. Zapytanie zajmie parę minut. Otrzymasz konkurencyjną ofertę profesjonalnego wykonania.

Tłumaczenia sprawozdań naukowych

Sprawozdania naukowe są istotnym elementem oceny postępów badań i wymiany wiedzy naukowej. Centrum Językowe POZENA oferuje tłumaczenia sprawozdań naukowych dla instytucji i przedsiębiorstw, które chcą przedstawić wyniki swojej pracy naukowej międzynarodowemu gronu odbiorców.


Tłumaczenia grantów naukowych

Granty naukowe to istotny element finansowania badań naukowych w różnych dziedzinach i dyscyplinach. Centrum Językowe POZENA specjalizuje się w tłumaczeniu wniosków o granty, zarówno dla instytucji naukowych, jak i przedsiębiorstw, które chcą pozyskać fundusze na prowadzenie swoich badań. Tłumaczenie wniosków o granty musi być precyzyjne, zrozumiałe i zgodne z wymogami formalnymi, aby zwiększyć szanse na uzyskanie dofinansowania. Wysokiej jakości tłumaczenia wniosków o granty naukowe oferowane przez Centrum Językowe POZENA pomagają zwiększyć skuteczność takich wniosków na międzynarodowym rynku.


Tłumaczenia protokołów badań klinicznych

Badania kliniczne są kluczowe dla opracowywania nowych leków i terapii, a także dla oceny ich bezpieczeństwa i skuteczności. Centrum Językowe POZENA oferuje profesjonalne tłumaczenia protokołów badań klinicznych, które zawierają szczegółowe informacje na temat celów, metodologii, analizy wyników oraz etycznych aspektów prowadzenia badań. Tłumaczenia protokołów badań klinicznych są niezbędne dla firm farmaceutycznych, biotechnologicznych oraz innych przedsiębiorstw związanych z branżą medyczną, które chcą prowadzić badania na międzynarodową skalę. Precyzyjne tłumaczenia protokołów badań klinicznych pomagają w zrozumieniu i weryfikacji procesów badawczych, co przyczynia się do poprawy jakości i bezpieczeństwa badań.

Tłumaczenia tekstów specjalistycznych w różnych dziedzinach nauki

Współczesna nauka charakteryzuje się wielką specjalizacją, co sprawia, że tłumaczenia tekstów naukowych wymagają nie tylko doskonałej znajomości języka, ale także wiedzy merytorycznej w danej dziedzinie. Centrum Językowe POZENA dysponuje zespołem tłumaczy specjalizujących się w różnych dziedzinach nauki, takich jak biologia, chemia, fizyka, informatyka, nauki społeczne czy humanistyczne. Tłumaczenia tekstów specjalistycznych są wykonywane z zachowaniem najwyższych standardów jakości, co pozwala na ich zrozumienie i właściwe wykorzystanie przez międzynarodowe grono odbiorców.


Tłumaczenia materiałów dydaktycznych i edukacyjnych

Centrum Językowe POZENA oferuje wysokiej jakości tłumaczenia materiałów dydaktycznych i edukacyjnych, które są niezbędne dla nauczycieli, studentów i badaczy w różnych dziedzinach nauki. Materiały te obejmują wykłady, prezentacje, ćwiczenia, testy, a także kursy e-learningowe. Tłumaczenie materiałów dydaktycznych i edukacyjnych musi być dokładne i zrozumiałe, aby przekazywana wiedza była łatwo dostępna dla odbiorców o różnym poziomie zaawansowania językowego. Centrum Językowe POZENA zatrudnia tłumaczy z doświadczeniem w dziedzinach naukowych oraz dydaktyce, co gwarantuje jakość tłumaczeń i ich zgodność z oczekiwaniami międzynarodowej społeczności naukowej.


Tłumaczenia recenzji naukowych

Recenzje naukowe są kluczowym elementem procesu oceny artykułów naukowych przed ich publikacją w czasopismach naukowych. Centrum Językowe POZENA oferuje profesjonalne tłumaczenia recenzji naukowych, które pozwalają na zrozumienie zarówno pozytywnych, jak i negatywnych aspektów ocenianego tekstu naukowego. Tłumaczenia recenzji naukowych muszą być precyzyjne i zrozumiałe, aby autorzy artykułów naukowych mogli uwzględnić uwagi recenzentów i poprawić jakość swojej pracy. Tłumaczenia recenzji naukowych są niezbędne dla międzynarodowej współpracy naukowej oraz dla utrzymania wysokich standardów publikacji naukowych.


Tłumaczenia tekstów dotyczących badań interdyscyplinarnych

Współczesna nauka stawia coraz większy nacisk na współpracę między różnymi dziedzinami i dyscyplinami naukowymi. Centrum Językowe POZENA oferuje tłumaczenia tekstów dotyczących badań interdyscyplinarnych, które integrują wiedzę z różnych dziedzin nauki, takich jak nauki przyrodnicze, nauki społeczne, nauki humanistyczne czy nauki techniczne. Tłumaczenia badań interdyscyplinarnych są szczególnie ważne dla naukowców, którzy chcą współpracować z międzynarodowymi zespołami badawczymi oraz dla instytucji, które chcą promować interdyscyplinarność w nauce.

BEZPŁATNA WYCENA

Ile kosztuje moje tłumaczenie?

Sprawdź. Sprawdzenie nic nie kosztuje. Zapytanie zajmie parę minut. Otrzymasz konkurencyjną ofertę profesjonalnego wykonania.

Tłumaczenia materiałów dotyczących standardów etycznych w nauce

Etyka naukowa jest kluczowym aspektem prowadzenia badań naukowych, odnoszącym się do zasad postępowania naukowców, uczestników badań oraz instytucji naukowych. Centrum Językowe POZENA oferuje tłumaczenia materiałów dotyczących standardów etycznych w nauce, takich jak kodeksy etyczne, wytyczne dotyczące uczciwości naukowej czy procedury rozpatrywania przypadków nadużyć naukowych. Tłumaczenia materiałów etycznych muszą być precyzyjne i zrozumiałe, aby naukowcy i instytucje z różnych krajów mogli stosować się do obowiązujących zasad etyki naukowej. Wspieranie międzynarodowej współpracy w zakresie etyki naukowej jest kluczowe dla zachowania integrytacji nauki oraz dla ochrony uczestników badań.


Tłumaczenia sprawozdań z badań naukowych

Sprawozdania z badań naukowych są istotnym elementem komunikacji naukowej, pozwalającym na udostępnienie wyników badań szerokiemu gronu odbiorców. Centrum Językowe POZENA oferuje tłumaczenia sprawozdań z badań naukowych, które zawierają opis celów, metodologii, wyników oraz wniosków z przeprowadzonych badań. Tłumaczenia sprawozdań z badań naukowych muszą być dokładne, zrozumiałe i zgodne z terminologią naukową, aby wyniki badań mogły być właściwie zinterpretowane i wykorzystane przez naukowców z różnych krajów. Wysokiej jakości tłumaczenia sprawozdań z badań naukowych przyczyniają się do rozwoju międzynarodowej współpracy naukowej oraz do wymiany wiedzy między naukowcami z różnych dziedzin.


Tłumaczenia instrukcji obsługi sprzętu naukowego

Sprzęt naukowy jest niezbędny dla prowadzenia badań naukowych w różnych dziedzinach i dyscyplinach. Centrum Językowe POZENA oferuje tłumaczenia instrukcji obsługi sprzętu naukowego, które pozwalają na zrozumienie zasad jego działania oraz na właściwe jego użytkowanie przez naukowców z różnych krajów. Tłumaczenia instrukcji obsługi sprzętu naukowego muszą być precyzyjne, zrozumiałe i zgodne z terminologią techniczną, aby zagwarantować bezpieczeństwo i skuteczność pracy z danym sprzętem. Profesjonalne tłumaczenia instrukcji obsługi sprzętu naukowego wspierają międzynarodową współpracę naukową oraz przyczyniają się do osiągnięcia lepszych wyników badań.


Tłumaczenia patentów naukowych

Patenty naukowe są kluczowe dla ochrony własności intelektualnej oraz dla komercjalizacji wyników badań naukowych. Centrum Językowe POZENA oferuje profesjonalne tłumaczenia patentów naukowych, które obejmują zarówno opis wynalazków, jak i roszczenia patentowe. Tłumaczenia patentów naukowych muszą być precyzyjne, zrozumiałe i zgodne z wymogami formalnymi, aby zagwarantować skuteczną ochronę wynalazków na międzynarodowym rynku. Wysokiej jakości tłumaczenia patentów naukowych są niezbędne dla firm, instytucji naukowych oraz indywidualnych wynalazców, którzy chcą chronić i komercjalizować swoje osiągnięcia naukowe.


Tłumaczenia materiałów konferencyjnych

Konferencje naukowe są ważnym miejscem wymiany wiedzy oraz nawiązywania współpracy między naukowcami z różnych krajów. Centrum Językowe POZENA oferuje tłumaczenia materiałów konferencyjnych, takich jak abstrakty, prezentacje, plakaty czy programy konferencji. Tłumaczenia materiałów konferencyjnych muszą być dokładne, zrozumiałe i zgodne z terminologią naukową, aby uczestnicy konferencji mogli właściwie zrozumieć i ocenić prezentowane prace naukowe. Profesjonalne tłumaczenia materiałów konferencyjnych przyczyniają się do sukcesu konferencji oraz do rozwoju międzynarodowej współpracy naukowej.


Tłumaczenia dokumentacji naukowej

Dokumentacja naukowa obejmuje różnego rodzaju materiały, takie jak raporty, protokoły czy dane badawcze, które są niezbędne dla prowadzenia badań naukowych oraz dla udokumentowania ich wyników. Centrum Językowe POZENA oferuje tłumaczenia dokumentacji naukowej, które są wykonywane z zachowaniem najwyższych standardów jakości oraz zgodności z terminologią naukową. Tłumaczenia dokumentacji naukowej są szczególnie ważne dla instytucji naukowych, przedsiębiorstw oraz naukowców prowadzących badania na międzynarodową skalę.


Tłumaczenia dokumentów dotyczących regulacji prawnych

Współpraca międzynarodowa w dziedzinie nauki wymaga zrozumienia i przestrzegania przepisów prawnych obowiązujących w różnych krajach. Centrum Językowe POZENA oferuje tłumaczenia dokumentów dotyczących regulacji prawnych, takich jak przepisy dotyczące ochrony danych, regulacje dotyczące badań klinicznych czy umowy międzynarodowe w dziedzinie nauki. Tłumaczenia dokumentów dotyczących regulacji prawnych muszą być precyzyjne, zrozumiałe i zgodne z wymogami formalnymi, aby naukowcy, instytucje oraz przedsiębiorstwa mogli przestrzegać obowiązujących przepisów i unikać ewentualnych konsekwencji prawnych. Profesjonalne tłumaczenia dokumentów dotyczących regulacji prawnych są niezbędne dla międzynarodowej współpracy naukowej oraz dla ochrony praw naukowców i instytucji.

BEZPŁATNA WYCENA

Ile kosztuje moje tłumaczenie?

Sprawdź. Sprawdzenie nic nie kosztuje. Zapytanie zajmie parę minut. Otrzymasz konkurencyjną ofertę profesjonalnego wykonania.

Abstrakty i streszczenia prac naukowych

Abstrakty i streszczenia są kluczowymi elementami prac naukowych, które przedstawiają główne cele, metody oraz wnioski pracy. Centrum Językowe POZENA oferuje wysokiej jakości tłumaczenia abstraktów i streszczeń prac naukowych, które są niezbędne dla naukowców, instytucji i przedsiębiorstw chcących przedstawić swoje badania na konferencjach, w czasopismach naukowych oraz w innych międzynarodowych publikacjach. Tłumaczenia abstraktów i streszczeń prac naukowych muszą być precyzyjne, zrozumiałe i zgodne z terminologią naukową, aby zachować wierność treści oryginalnych prac.

Książki i artykuły naukowe

Książki i artykuły naukowe są podstawowymi formami publikacji naukowych, które zawierają wyniki badań, analizy oraz wnioski naukowe. Centrum Językowe POZENA oferuje profesjonalne tłumaczenia książek i artykułów naukowych, które są niezbędne dla naukowców, instytucji i przedsiębiorstw chcących publikować swoje badania w międzynarodowych czasopismach naukowych oraz książkach. Tłumaczenia książek i artykułów naukowych muszą być precyzyjne, zrozumiałe i zgodne z terminologią naukową, aby zachować wierność treści oryginalnych publikacji oraz umożliwić ich szerokie rozpowszechnienie w środowisku naukowym.

Prace dyplomowe (licencjackie, magisterskie, doktorskie)

Prace dyplomowe są ważnym elementem kariery naukowej każdego naukowca, a ich tłumaczenie na języki obce może znacząco zwiększyć ich widoczność na międzynarodowej arenie naukowej. Centrum Językowe POZENA oferuje profesjonalne tłumaczenia prac dyplomowych (licencjackich, magisterskich, doktorskich), które są niezbędne dla naukowców, instytucji i przedsiębiorstw chcących przedstawić swoje prace dyplomowe na międzynarodowych konferencjach, w czasopismach naukowych oraz w innych formach publikacji. Tłumaczenia prac dyplomowych muszą być precyzyjne, zrozumiałe i zgodne z terminologią naukową, aby zachować wierność treści oryginalnych prac oraz umożliwić ich szerokie rozpowszechnienie w środowisku naukowym.

Prezentacje dorobku naukowego

Prezentacje dorobku naukowego są istotnym elementem promowania osiągnięć naukowych oraz pozyskiwania funduszy na kolejne badania. Centrum Językowe POZENA oferuje profesjonalne tłumaczenia prezentacji dorobku naukowego, które są niezbędne dla naukowców, instytucji i przedsiębiorstw chcących zaprezentować swoje osiągnięcia na międzynarodowych konferencjach, targach i innych wydarzeniach naukowych. Tłumaczenia prezentacji dorobku naukowego muszą być precyzyjne, zrozumiałe i zgodne z terminologią naukową, aby oddać wartość naukową prezentowanych treści oraz umożliwić ich szerokie rozpowszechnienie w środowisku naukowym.

Projekty badawcze

Projekty badawcze są podstawą rozwoju nauki i technologii. Profesjonalne tłumaczenia projektów badawczych są niezbędne dla naukowców, instytucji i przedsiębiorstw chcących zdobyć międzynarodowe fundusze, współpracować z zagranicznymi partnerami czy też publikować wyniki badań na międzynarodowych forach naukowych. Centrum Językowe POZENA oferuje tłumaczenia projektów badawczych, które są precyzyjne, zrozumiałe i zgodne z terminologią naukową, aby zapewnić sukces aplikacji o fundusze badawcze oraz efektywne wykorzystanie wyników badań.

Publikacje popularnonaukowe

Popularyzacja nauki jest niezwykle ważna w dzisiejszym społeczeństwie, a publikacje popularnonaukowe są jednym z głównych narzędzi służących temu celowi. Centrum Językowe POZENA oferuje profesjonalne tłumaczenia publikacji popularnonaukowych, które są niezbędne dla naukowców, instytucji i przedsiębiorstw chcących dotrzeć do szerszego grona odbiorców, zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Tłumaczenia publikacji popularnonaukowych muszą być przystępne, zrozumiałe i zgodne z terminologią naukową, aby angażować czytelników oraz przekazywać wiedzę naukową w sposób atrakcyjny i przystępny.

Recenzje naukowe

Recenzje naukowe odgrywają kluczową rolę w procesie oceny i publikacji prac naukowych. Profesjonalne tłumaczenia recenzji naukowych są niezbędne dla naukowców, instytucji i przedsiębiorstw chcących przedstawić swoje prace na międzynarodowych konferencjach, w czasopismach naukowych oraz w innych formach publikacji. Centrum Językowe POZENA oferuje wysokiej jakości tłumaczenia recenzji naukowych, które są precyzyjne, zrozumiałe i zgodne z terminologią naukową, aby zapewnić rzetelną ocenę treści naukowych oraz umożliwić ich szerokie rozpowszechnienie w środowisku naukowym.

Tłumaczenia recenzji naukowych muszą być wykonywane przez ekspertów w danej dziedzinie, którzy nie tylko doskonale znają język, ale także są na bieżąco z najnowszymi trendami naukowymi i technologicznymi. Centrum Językowe POZENA zatrudnia wykwalifikowanych tłumaczy z bogatym doświadczeniem w tłumaczeniach naukowych, którzy są w stanie zapewnić profesjonalne i rzetelne tłumaczenia recenzji naukowych.

BEZPŁATNA WYCENA

Ile kosztuje moje tłumaczenie?

Sprawdź. Sprawdzenie nic nie kosztuje. Zapytanie zajmie parę minut. Otrzymasz konkurencyjną ofertę profesjonalnego wykonania.

Ile kosztuje tłumaczenie naukowe?

 

Orientacyjny przykładowe ceny tłumaczeń z języka angielskiego oraz na język angielski: pisemnych, przysięgłych, ekspresowych, specjalistycznych i ustnych, w tym polsko-angielskich, angielsko-polskich a także bezpośrednich pomiędzy językiem angielskim i innymi językami obcymi bez języka polskiego. Naturalnie, oferujemy tłumaczenia w każdym języku. 

 

 

Tłumaczenia pisemne

 

Zwykłe, przysięgłe, specjalistyczne, ekspresowe
z języka angielskiego na język polski od 0,25 zł / słowo
z języka polskiego na język angielski od 0,25 zł / słowo
z języka angielskiego na inny język od 0,25 zł / słowo
z innego języka obcego na angielski od 0,25 zł / słowo
weryfikacja tłumaczenia od 50% stawki tłumaczenia
napisy do filmu (subtitling) od 50 zł / minuta nagrania wideo
opracowanie graficzne od 10 zł / strona fizyczna lub grafika
opracowanie terminologiczne  od 250 zł / h
opłata projektowa od 150 zł / 10%

 

Tłumaczenia ustne

 

Online i na miejscu. Konsekutywne, symultaniczne, przysięgłe.

angielski <> polski

 250 zł / h

angielski <> inny język obcy

 500 zł / h

minimalny blok rezerwacji

 3-8 h w zależności od produktu

kompleksowa obsługa tłumaczeń ustnych online: platforma i zarządzanie

kosztorys indywidualny

wynajem sprzętu do tłumaczeń ustnych na miejscowych

kosztorys indywidualny

 

Ceny netto. Poniższa prezentacja nie stanowi oferty handlowej: każdy projekt wyceniamy zgodnie z potrzebami klienta konkurencyjnie, indywidualnie i bezpłatnie. 

POZENA ATC Supplier of the Year

Bardzo cieszymy się z codziennych życzliwych komentarzy klientów. Potwierdzają one naszą formułę i jak nic innego zachęcają do nieustannego rozwoju, nauki i starań.

Jesteśmy też bardzo dumni, kiedy codzienna praca owocuje prestiżowymi wyróżnieniami światowej klasy. Taką nagrodę otrzymaliśmy niedawno podczas dorocznej gali  Association of Translation Companies, jednej z najbardziej prestiżowych organizacji branży językowej na Ziemi. Bardzo dziękujemy!