Czytaj stronę główną POZENA

Grupowe kursy językowe dla firm

 

Dlaczego warto skorzystać z

grupowego kursu językowego

 

Efektywność kosztowa szkoleń grupowych

Szkolenia językowe grupowe oferowane przez Centrum Językowe POZENA cechują się często niższą ceną za udział pojedynczego uczestnika niż szkolenia indywidualne. Mogą być dzięki temu bardziej opłacalne w porównaniu z indywidualnymi lekcjami.

Dzięki temu klient może objąć programem szkoleniowym większą liczbę uczestników, tym samym maksymalizując budżet w kategorii rozwoju kompetencji językowych pracowników, czyli rozwoju międzynarodowego organizacji.

Dostosowanie do potrzeb klienta

Centrum Językowe POZENA proponuje dostosowywane programów i harmonogramów zajęć do potrzeb i celów biznesowych klienta, co oznacza, że grupowy program nauczania może być skrojony na miarę, a uczestnicy grupy dobrani pod względem podobnych początkowych kompetencji. Przygotowując grupowe programy szkoleniowe, POZENA kładzie nacisk na dostarczenie praktycznych umiejętności, które pracownicy będą mogli wykorzystać w codziennym środowisku pracy.

Efektywność nauki w małych grupach

Szkolenia językowe grupowe Centrum Językowego POZENA odbywają się jedynie w małych, kilkuosobowych grupach - nigdy w licznych grupach, jakie uczestnicy być może pamiętają z własnej edukacji w sektorze państwowym.  

W małych grupach uczestnicy otrzymują profesjonalne szkolenie, spersonalizowane podejście lektora i właściwy program przygotowany dla ich potrzeb. 


Rozwój umiejętności interpersonalnych

Szkolenia językowe grupowe oferowane przez Centrum Językowe POZENA dają nie tylko możliwość nauki języka obcego, ale także rozwijania umiejętności interpersonalnych uczestników klienta.

Pracownicy uczą się efektywnej komunikacji w zespołach, co przyczynia się do zwiększenia produktywności w pracy. Podczas zajęć, uczestnicy mają możliwość rozwijania takich kompetencji jak negocjacje, prezentacje czy praca w grupie. Wszystko to przekłada się na lepsze relacje zawodowe i zwiększoną efektywność w pracy.

Wzmocnienie kultury korporacyjnej

Inwestując w profesjonalne szkolenia językowe grupowe, pracodawcy mają możliwość wspierania kultury korporacyjnej swojej firmy. Często w organizacjach pracownicy różnych departamentów nie mają okazji się poznać. Nauka języka obcego w małych grupach pomaga pracownikom, którzy często wywodzą się z różnych działów i stanowisk, lepiej się poznać towarzysko oraz zrozumieć synergię pomiędzy różnymi funkcjami organizacji klienta, co z kolei wspiera pozytywną atmosferę pracy i wydajność pracy całego zespołu.

Stały rozwój kompetencji pracowników

Uczestnictwo w szkoleniach językowych grupowych oferowanych przez Centrum Językowe POZENA pozwala na ciągły rozwój kompetencji zawodowych pracowników klienta. Dzięki regularnym zajęciom, uczestnicy mają możliwość stałego doskonalenia swoich umiejętności językowych, co przekłada się na lepsze rezultaty w pracy. Wspieranie stałego rozwoju pracowników jest kluczowe dla utrzymania konkurencyjności firmy na rynku.

Wykwalifikowani lektorzy i nowoczesne metody nauczania

Centrum Językowe POZENA zatrudnia wykwalifikowanych lektorów, którzy są ekspertami w dziedzinie nauczania języków obcych. Uczestnicy szkoleń grupowych korzystają z wiedzy i doświadczenia specjalistów, którzy stosują nowoczesne metody dydaktyczne, dostosowane do potrzeb uczestników. Dzięki temu, nauka języka obcego staje się przyjemna, efektywna i motywująca dla uczestników.

bezpłatna konsultacja

Program szkoleń językowych
dla mojej organizacji?

Zachęcamy do omówienia potrzeb w zakresie profesjonalnych korporacyjnych szkoleń językowych każdego rodzaju.

 

Warianty grupowych

kursów językowych 

 

Szkolenia grupowe Centrum Językowego POZENA dostępne są w dwóch głównych formach, aby sprostać potrzebom i oczekiwaniom klientów (firm) oraz uczestników.

Szkolenia grupowe online pozwalają na naukę z dowolnego miejsca, zapewniając wygodę oraz oszczędność czasu uczestnika i budżetu klienta, ponieważ cena nie zawiera rozmaitych kosztów logistycznych takich jak wynajem sal czy dojazdy lektorów. 

Szkolenia grupowe stacjonarne zapewniają natomiast uczestnikowi bezpośredni kontakt z nauczycielem oraz przyjazną grupą pozostałych kilku uczestników. Bywają bardzo wygodną formą zajęć dla osób które preferują tradycyjną formę kontaktu. 

Wybór odpowiedniej formy szkolenia zależy od indywidualnych preferencji, celów i dostępności uczestników, a także od specyfiki działalności firmy, która inwestuje w rozwój językowy swoich pracowników czyli w rozwój międzynarodowy organizacji. 

bezpłatna konsultacja

Grupowe kursy językowe w mojej firmie?

Zachęcamy do omówienia potrzeb w zakresie profesjonalnych korporacyjnych szkoleń językowych każdego rodzaju.

 
POZENA ATC Supplier of the Year

Bardzo cieszymy się z codziennych życzliwych komentarzy klientów. Potwierdzają one naszą formułę i jak nic innego zachęcają do nieustannego rozwoju, nauki i starań.

Jesteśmy też bardzo dumni, kiedy codzienna praca owocuje prestiżowymi wyróżnieniami światowej klasy. Taką nagrodę otrzymaliśmy niedawno podczas dorocznej gali  Association of Translation Companies, jednej z najbardziej prestiżowych organizacji branży językowej na Ziemi. Bardzo dziękujemy!