Czytaj stronę główną POZENA

Audyty językowe
dla firm

 

POZENA website icons (500 × 500px) 39

audyty
językowe
szkoleniowe

Audyt językowy szkoleniowy Centrum Językowego POZENA to innowacyjny produkt, które optymalizuje korzyści klienta płynące z inwestycji w profesjonalne Szkolenia językowe Centrum Językowego POZENA. 

Audyt językowy szkoleniowy

Jest to kompleksowy egzamin z każdym kandydatem na uczestnika Szkolenia, prowadzony przez doświadczonego audytora, który oceni w czterech formalnych kategoriach umiejętności językowe każdego kandydata na uczestnika Szkolenia językowego POZENA.

Ocena przedstawiana jest w postaci opisowej, jak również oficjalnej europejskiej skali umiejętności językowych CEFR / ESOKJ (Common European Framework of Reference for Languages, Europejski System Opisu Kształcenia Językowego) z oceną pomiędzy A1 i C2. Wynik ten jest precyzyjny i łatwy w interpretacji dla klienta (organizacji) oraz uczestnika. 

Czemu służy Audyt językowy szkoleniowy?

Ustalając precyzyjnie poziom umiejętności każdego rozpoczynającego uczestnika, Audyt spełnia trzy niezbędne cele. 

  1. Umożliwia określenie aktualnych potrzeb edukacyjnych każdego uczestnika w postaci szczegółowych, mierzalnych celów. 
  2. Umożliwia trafne rozmieszczenie uczestników w grupach kompetencji (w przypadku szkoleń językowych w małych grupach). Błędna decyzja narażałaby korzyść tego uczestnika, jak również wszystkich pozostałych. 
  3. Umożliwia obiektywny pomiar i raportowanie postępów w nauce, stanowiąc fundamentalną podstawę porównawczą dla wyników przyszłych testów i egzaminów, czyli obiektywne wykazanie zwrotu z inwestycji klienta. 

POZENA website icons (500 × 500px) 39

audyty
językowe
rekrutacyjne

Rekrutacja wykwalifikowanych pracowników jest kluczem do sukcesu organizacji. Dlatego Centrum Językowe POZENA proponuje wyjątkowy produkt – Audyt językowy rekrutacyjny, który organizacjom w wyborze najlepszych kandydatów na kluczowe stanowiska.

Audyt językowy rekrutacyjny

Audyt językowy rekrutacyjny to kompleksowy egzamin językowy, który pozwala ocenić umiejętności językowe kandydatów ubiegających się o pracę w organizacji.

Czemu służy Audyt językowy rekrutacyjny?

Dzięki obiektywnym wynikom przedstawionym w transparentny sposób umożliwiający porównanie z wynikami innych kandydatów oraz z wytyczonymi oczekiwaniami, organizacja ma możliwość podejmować ważne decyzje w oparciu o fakty, co promuje podejmowanie poprawnych decyzji kadrowych i minimalizuje kosztowne błędy w procesie rekrutacyjnym.

bezpłatna konsultacja

Audyty i kursy językowe dla mojej organizacji?

Zachęcamy do omówienia potrzeb w ramach bezpłatnych konsultacji.

 
POZENA ATC Supplier of the Year

Bardzo cieszymy się z codziennych życzliwych komentarzy klientów. Potwierdzają one naszą formułę i jak nic innego zachęcają do nieustannego rozwoju, nauki i starań.

Jesteśmy też bardzo dumni, kiedy codzienna praca owocuje prestiżowymi wyróżnieniami światowej klasy. Taką nagrodę otrzymaliśmy niedawno podczas dorocznej gali  Association of Translation Companies, jednej z najbardziej prestiżowych organizacji branży językowej na Ziemi. Bardzo dziękujemy!