Czytaj stronę główną POZENA

Intensywne
kursy językowe dla firm

 

Dlaczego warto skorzystać z intensywnego szkolenia

 

Na czym polega intensywny kurs językowy?

Szkolenia intensywne Centrum Językowego POZENA to wyjątkowy produkt edukacyjny na polskim rynku. Są do doskonale zorganizowane programy edukacyjne, nastawione na błyskawiczny sukces uczestnika. 

Szkolenie intensywne (określane czasem jako "total immersion") przyjmuje formę intensywności właściwą dla potrzeb klienta, możliwości uczestnika oraz przeznaczonego budżetu. Dzięki codziennym lub wielokrotnym spotkaniom w tygodniu, uczestnicy mają szansę na ciągły kontakt z językiem obcym, co pozwala im na osiągnięcie biegłej komunikacji w krótkim czasie. Nasze sztandarowe szkolenie intensywne zawiera 8 godzin programu dziennie, 6 dni w tygodniu, przez ustaloną liczbę miesięcy. 

Nasze sztandarowe szkolenie intensywne zawiera 8 godzin programu dziennie, 6 dni w tygodniu, przez ustaloną liczbę miesięcy. 

Nad sukcesem uczestnika w powyższym planie pracuje zespół lektorski złożony z doświadczonego metodyka klasy uniwersyteckiej oraz czworga profesjonalnych lektorów właściwego języka w ciągłej rotacji, o wysokich acz odmiennych kluczowych kompetencjach branżowych, metodach, akcentach i narodowościach. 

Nasze szkolenia intensywne są indywidualne - przeznaczone dla pojedynczego uczestnika. 

 

Dla kogo przeznaczone jest (aż tak) intensywne szkolenie językowe?

Szkolenia intensywne Centrum Językowego POZENA to wyjątkowy produkt na rynku, który znajduje zaskakująco wielu klientów. Zapewniają tak oszałamiający sukces, że w oczach niektórych klientów nie posiadają alternatyw. 

Wśród beneficjentów szkoleń intensywnych są uczestnicy, często o imponującej dotychczasowej karierze zawodowej w organizacji klienta, którzy nie władają w dostatecznie danym językiem obcym, który w pewnym momencie staje się im niezbędny do kolejnego kroku w karierze. Czy inaczej na to patrząc, brak właściwych umiejętności językowych tej osoby stanowi wielką przeszkodę w osiąganiu dalszych zawodowych celów.

Centrum Językowe POZENA może nauczyć każdego języka, jakiego klient potrzebuje.  Superintensywne szkolenia językowe doskonale odpowiadają na konkretne potrzeby zróżnicowanej grupy klientów i uczestników. 

Może być to wiodący język międzynarodowej korporacji - angielski, niemiecki, francuski, hiszpański i inne - którego doskonała znajomość otwiera utalentowanemu polskiemu pracownikowi drogę do lukratywnego transferu z polskiej filii do głównego centrum zarządzania globalną organizacją. 

doskonała znajomość otwiera utalentowanemu polskiemu pracownikowi drogę do lukratywnego transferu z polskiej filii do głównego centrum zarządzania globalną organizacją

 

Może to być język polski jako obcy, a uczestnikiem jest obcokrajowiec obejmujący na kilka lat ster dużego polskiego oddziału swojej międzynarodowej organizacji, który słusznie dostrzega w znajomości języka polskiego codzienną wygodę oraz polityczne znaczenie dla sukcesu zawodowej misji.

Intensywne szkolenie z języka "polskiego jako obcego" to produkt dla zagranicznych profesjonalistów przybywających do Polski

Naturalnie, dostrzega również znaczenie jakie ma dla powodzenia tej misji codzienny komfort jego własnej rodziny, stąd uczestnikami intensywnych szkoleń często są jej pozostali członkowie przybywający do Polski, w ramach rutynowego korporacyjnego pakietu transferowego.  

Może to być dowolny język obcy, a uczestnikiem jest pracownik jednej z rodzimych polskich organizacji, które osiągają zachwycający sukces rynkowy, rozwijają się poprzez przejmowanie organizacji w innych krajach. Uczestnicy wydają się doceniać, że aby mieć szansę objąć interesujące, korzystne dla kariery, wysokie stanowisko w przejmowanej zagranicznej organizacji, często warto błyskawicznie opanować język, którego być może właściwy kandydat obecnie nie zna.

 

aby mieć szansę objąć interesujące, korzystne dla kariery, wysokie stanowisko w przejmowanej zagranicznej organizacji, często warto błyskawicznie opanować obcy język

 

Dostosowanie programu do potrzeb klienta

Centrum Językowe POZENA oferuje maksymalną elastyczność w zakresie dostosowania programu nauczania do konkretnych potrzeb klienta (firmy) i uczestników szkoleń intensywnych. Cały program stworzony jest konkretnie w tym celu.

Szczególnie wartościowa dla klienta jest możliwość uwzględnienia specjalistycznej terminologii branżowej oraz opracowanie materiałów szkoleniowych odzwierciedlających rzeczywiste sytuacje zawodowe. Ta spersonalizowana oferta pozwala pracownikom na rozwijanie umiejętności językowych, które są niezbędne w ich codziennej pracy.

 

Wykwalifikowany zespół lektorski

W Centrum Językowym POZENA zatrudniamy jedynie wykwalifikowanych lektorów z bogatym doświadczeniem nie tylko we własnych kluczowych kompetencjach językowych i branżowych, ale też w prowadzeniu szkoleń językowych dla klienta komercyjnego. Nasi nauczyciele posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz doskonale orientują się w specyfice pracy z klientami korporacyjnymi.

Zespół lektorski w szkoleniach intensywnych składa się z kilkuosobowego zespołu doświadczonych nauczycieli o komplementarnie dobranych kompetencjach pod przewodnictwem profesjonalnego metodyka - osoby odpowiedzialnej za ułożenie programu nauczania na podstawie analizy potrzeb klienta i umiejętności uczestnika, badanie postępów w jego realizacji, nadzór lektorów nad wykonaniem programu i badanie opinii uczestników.  m harmonogramie, co w oczach uczestnika może łączyć zalety obu trybów. 

bezpłatna konsultacja

Program szkoleń językowych
dla mojej organizacji?

Zachęcamy do omówienia potrzeb w zakresie profesjonalnych korporacyjnych szkoleń językowych każdego rodzaju.

 

Warianty szkoleń językowych intensywnych

 

Intensywne kursy językowe POZENA planowane są w sposób dopasowany do opinii klienta (firmy która za nie płaci), potrzeb uczestnika oraz dostępnego budżetu. Mogą przyjąć jedną z trzech form. 

Kursy językowe intensywne online są najbardziej elastyczne oraz najbardziej ekonomiczne. Pozwalają na uczestnictwo z dowolnego miejsca na planecie i w dowolnym czasie. 

Kursy językowe intensywne stacjonarne zapewniają uczestnikowi bezpośredni kontakt z zespołem lektorskim oraz potencjalnie bardziej naturalne, komfortowe warunki nauki, ze względu na wiele godzin intensywnej pracy dziennie przez wiele tygodni.

Kursy językowe intensywne hybrydowe stanowią połączenie dwóch powyższych w jednym harmonogramie, co w oczach uczestnika może łączyć zalety obu trybów. 

Wybór odpowiedniej formy szkolenia zależy od indywidualnych preferencji, celów i dostępności uczestników, a także od specyfiki działalności organizacji klienta, która inwestuje w rozwój językowy swoich pracowników.

POZENA ATC Supplier of the Year

Bardzo cieszymy się z codziennych życzliwych komentarzy klientów. Potwierdzają one naszą formułę i jak nic innego zachęcają do nieustannego rozwoju, nauki i starań.

Jesteśmy też bardzo dumni, kiedy codzienna praca owocuje prestiżowymi wyróżnieniami światowej klasy. Taką nagrodę otrzymaliśmy niedawno podczas dorocznej gali  Association of Translation Companies, jednej z najbardziej prestiżowych organizacji branży językowej na Ziemi. Bardzo dziękujemy!