Czytaj stronę główną POZENA

tłumaczenia specjalistyczne

 

Profesjonalne usługi tłumaczeniowe dla każdej dziedziny gospodarki w Centrum Językowym POZENA

 

Tłumaczenia specjalistyczne stanowią najobszerniejszą i najbardziej zróżnicowaną tematycznie dziedzinę tłumaczeń pisemnych. Obejmują tematykę taką jak nauka, technika, przemysł, medycyna, prawo, ekonomia, finanse, bankowość, marketing, informatyka i nowe technologie.

Przekład specjalistyczny jest nierozerwalnie związany z wiedzą specjalistyczną z konkretnego obszaru tematycznego. Niezwykle ważna przy tym jest znajomość fachowej terminologii w językach oryginału i przekładu jak również precyzja i staranność w tłumaczeniu treści. Aby przekład specjalistyczny mógł w sposób zrozumiały przekazywać informacje, muszą zostać uwzględnione aspekty kulturowe języka docelowego.

POZENA stawia do dyspozycji wysokiej klasy ekspertów, którzy przestrzegają profesjonalnych standardów i realizują tłumaczenia specjalistyczne we wszelkich parach językowych. Tłumacze POZENA to osoby z wykształceniem filologicznym, legitymujący się sporym doświadczeniem w tłumaczeniu tekstów z konkretnej branży bądź eksperci z danych dziedzin - w tym ekonomiści, prawnicy, lekarze, inżynierowie - o wysokich kompetencjach językowych. W przypadku projektów dotyczących wysoce specjalistycznych zagadnień, na życzenie klienta POZENA poddaje tłumaczenia dodatkowej weryfikacji merytorycznej i językowej. W ten sposób w proces przekładu zaangażowane są przynajmniej dwie osoby: tłumacz filolog oraz ekspert z konkretnej branży. Dzięki temu realizujemy profesjonalne tłumaczenia z wszystkich zakresów wiedzy.

BEZPŁATNA WYCENA

Ile kosztuje tłumaczenie specjalistyczne?

Sprawdź. Sprawdzenie nic nie kosztuje. Zapytanie zajmie parę minut. Otrzymasz konkurencyjną ofertę profesjonalnego wykonania.

Tłumaczenia dla inżynierii i budownictwa

Inżynieria i budownictwo to sektory, w których precyzja i dokładność są kluczowe. Profesjonalne tłumaczenia specjalistyczne odgrywają istotną rolę w międzynarodowej współpracy, wymianie informacji technicznych i dokumentacji projektowej. Centrum Językowe POZENA oferuje usługi tłumaczeniowe na najwyższym poziomie, uwzględniając specyfikę branży oraz unikalne wyzwania związane z tłumaczeniem dokumentów technicznych. Dzięki doświadczeniu w dziedzinie inżynierii i budownictwa oraz znajomości terminologii branżowej, Centrum Językowe POZENA gwarantuje wysoką jakość tłumaczeń, niezbędną do realizacji międzynarodowych projektów i inwestycji. Więcej...

 

Tłumaczenia dla przemysłu chemicznego i farmaceutycznego

W sektorach chemicznym i farmaceutycznym niezwykle istotne są wiarygodne i precyzyjne tłumaczenia specjalistyczne. Wiedza na temat specyfiki tych branż oraz stosowanie odpowiedniej terminologii to niezbędne elementy profesjonalnych usług tłumaczeniowych. Centrum Językowe POZENA dostarcza tłumaczenia dokumentów, takich jak patenty, materiały badawcze, procedury produkcyjne czy specyfikacje techniczne. Wysoka jakość świadczonych usług pozwala na skuteczną komunikację międzynarodową, niezbędną w dynamicznie rozwijających się sektorach chemicznym i farmaceutycznym. Więcej...

 

Tłumaczenia dla przemysłu motoryzacyjnego

Przemysł motoryzacyjny to kolejna gałąź gospodarki, w której tłumaczenia specjalistyczne odgrywają kluczową rolę. Centrum Językowe POZENA oferuje usługi tłumaczeniowe obejmujące dokumentację techniczną, opisy produktów, instrukcje obsługi oraz materiały marketingowe. Eksperci POZENA dysponują nie tylko doskonałymi umiejętnościami językowymi, ale także znajomością specyfiki branży oraz terminologii technicznej. Wysoka jakość tłumaczeń przyczynia się do sukcesu przedsiębiorstw motoryzacyjnych na arenie międzynarodowej, umożliwiając im dotarcie do nowych rynków i klientów.

 

Tłumaczenia dla przemysłu energetycznego

Przemysł energetyczny jest kluczowym sektorem dla globalnej gospodarki, a profesjonalne tłumaczenia specjalistyczne są niezbędne dla międzynarodowej współpracy i wymiany wiedzy. Centrum Językowe POZENA oferuje wysokiej jakości tłumaczenia dla przedsiębiorstw i instytucji związanych z sektorem energetycznym. Dzięki doświadczonym tłumaczom, którzy posiadają wiedzę z zakresu energetyki oraz odpowiednie kompetencje językowe, POZENA gwarantuje precyzyjne tłumaczenia dokumentów technicznych, umów, regulacji prawnych oraz raportów analitycznych. Więcej...

 

Tłumaczenia dla branży finansowej

Branża finansowa to dynamiczny i skomplikowany sektor, w którym jasna i precyzyjna komunikacja jest kluczowa. Centrum Językowe POZENA oferuje profesjonalne tłumaczenia specjalistyczne, obejmujące dokumenty finansowe, sprawozdania, audyty, analizy rynkowe oraz umowy. Dzięki doświadczeniu w dziedzinie finansów, tłumacze POZENA są w stanie przekształcić nawet najbardziej złożone teksty w jasne i zrozumiałe tłumaczenia. To niezbędne wsparcie dla firm, które chcą prowadzić działalność na międzynarodowym rynku finansowym. Więcej...

 

Tłumaczenia dla branży logistycznej

Branża logistyczna wymaga precyzyjnej i terminowej komunikacji, szczególnie na międzynarodowej arenie. Centrum Językowe POZENA oferuje specjalistyczne tłumaczenia w obszarze logistyki, takie jak dokumentacja przewozowa, kontrakty, regulacje prawne oraz analizy rynkowe. Eksperci POZENA doskonale rozumieją specyfikę sektora oraz terminologię związaną z logistyką, co pozwala na dostarczanie wysokiej jakości tłumaczeń niezbędnych dla sukcesu przedsiębiorstw na globalnym rynku.

 

Tłumaczenia dla sektora ubezpieczeń

Branża ubezpieczeniowa to sektor o istotnym wpływie na stabilność finansową przedsiębiorstw i jednostek. Centrum Językowe POZENA oferuje tłumaczenia specjalistyczne dla branży ubezpieczeniowej, obejmujące polisy ubezpieczeniowe, umowy, warunki ogólne, analizy ryzyka oraz inne dokumenty niezbędne dla funkcjonowania przedsiębiorstw ubezpieczeniowych. Eksperci z POZENA posiadają dogłębną wiedzę na temat specyfiki branży ubezpieczeniowej oraz aktualnych trendów w rozwoju rynku ubezpieczeń, co gwarantuje wysoką jakość świadczonych usług tłumaczeniowych. Profesjonalizm tłumaczy oraz znajomość przepisów prawa i terminologii specjalistycznej pozwalają na dostarczenie tłumaczeń, które spełniają oczekiwania najbardziej wymagających klientów. Więcej... 

 

Tłumaczenia dla branży IT i technologii informacyjnych

W dobie globalizacji i szybkiego rozwoju technologii, branża IT jest jednym z kluczowych sektorów gospodarki. Profesjonalne tłumaczenia specjalistyczne w obszarze technologii informacyjnych są niezbędne dla firm, które chcą rozwijać swoją działalność na międzynarodowym rynku. Centrum Językowe POZENA oferuje tłumaczenia dokumentów związanych z technologią informacyjną, takich jak instrukcje obsługi, oprogramowanie, dokumentacja techniczna, materiały szkoleniowe oraz umowy. Eksperci z POZENA łączą doskonałe umiejętności językowe z wiedzą na temat najnowszych technologii, co gwarantuje wysoką jakość świadczonych usług. Więcej...

 

Tłumaczenia dla branży turystycznej i hotelarskiej

Branża turystyczna i hotelarska to dynamiczny sektor, który zyskuje na znaczeniu w miarę rosnącej liczby podróżnych na całym świecie. Centrum Językowe POZENA oferuje profesjonalne tłumaczenia specjalistyczne w obszarze turystyki i hotelarstwa, obejmujące materiały promocyjne, oferty turystyczne, umowy, regulaminy oraz inne dokumenty niezbędne dla funkcjonowania tego sektora. Dzięki znajomości specyfiki branży turystycznej, eksperci językowi z POZENA zapewniają wysoką jakość tłumaczeń, co przyczynia się do sukcesu przedsiębiorstw na międzynarodowej scenie turystycznej. 

 

Tłumaczenia dla branży sportowej

Branża sportowa to sektor o szerokim zasięgu rynkowym i dynamicznym rozwoju. Centrum Językowe POZENA oferuje tłumaczenia specjalistyczne dla branży sportowej, obejmujące umowy, materiały marketingowe, instrukcje obsługi sprzętu sportowego, regulaminy zawodów oraz inne dokumenty związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw sportowych. Eksperci z POZENA posiadają dogłębną wiedzę na temat specyfiki branży sportowej oraz aktualnych trendów w rozwoju rynku, co gwarantuje wysoką jakość świadczonych usług tłumaczeniowych. Tłumaczenia dla branży sportowej wymagają znajomości terminologii specjalistycznej oraz przepisów prawnych, co sprawia, że tłumaczenia oferowane przez POZENA są niezawodne i profesjonalne.

BEZPŁATNA WYCENA

Ile kosztuje moje tłumaczenie?

Sprawdź. Sprawdzenie nic nie kosztuje. Zapytanie zajmie parę minut. Otrzymasz konkurencyjną ofertę profesjonalnego wykonania.

Tłumaczenia dla branży motoryzacyjnej

Branża motoryzacyjna to jeden z najważniejszych sektorów gospodarki, a jej rozwój jest ściśle powiązany z globalizacją. Centrum Językowe POZENA oferuje profesjonalne tłumaczenia specjalistyczne w obszarze motoryzacji, obejmujące dokumentację techniczną, instrukcje obsługi, katalogi części, materiały promocyjne oraz umowy. Dzięki znajomości specyfiki branży motoryzacyjnej, eksperci językowi z POZENA są w stanie dostarczyć precyzyjne tłumaczenia, niezbędne dla rozwoju przedsiębiorstw na międzynarodowym rynku motoryzacyjnym.

 

Tłumaczenia dla branży budowlanej

Branża budowlana to kolejny kluczowy sektor gospodarki, w którym profesjonalne tłumaczenia specjalistyczne odgrywają istotną rolę. Centrum Językowe POZENA świadczy usługi tłumaczeniowe dla branży budowlanej, obejmujące dokumentację techniczną, projekty budowlane, umowy, regulaminy oraz inne dokumenty związane z realizacją inwestycji. Eksperci z POZENA dysponują dogłębną wiedzą na temat specyfiki branży budowlanej, co pozwala im na dostarczenie tłumaczeń najwyższej jakości, wspierających rozwój przedsiębiorstw na rynku budowlanym. Więcej...

 

Tłumaczenia dla branży logistycznej

Branża logistyczna to istotny sektor dla funkcjonowania międzynarodowego handlu oraz gospodarki. Centrum Językowe POZENA świadczy profesjonalne tłumaczenia specjalistyczne dla branży logistycznej, obejmujące dokumentację transportową, umowy, regulaminy, instrukcje obsługi oraz inne dokumenty związane z działalnością przedsiębiorstw logistycznych. Dzięki znajomości specyfiki branży logistycznej oraz przepisów prawnych, eksperci z POZENA są w stanie dostarczyć precyzyjne tłumaczenia, niezbędne dla funkcjonowania przedsiębiorstw na międzynarodowym rynku logistycznym. Wysoka jakość świadczonych usług tłumaczeniowych wspiera przedsiębiorstwa logistyczne w ekspansji na rynki zagraniczne oraz w realizacji skomplikowanych projektów logistycznych.

 

Tłumaczenia dla branży telekomunikacyjnej

Branża telekomunikacyjna to kolejny sektor, w którym profesjonalne tłumaczenia odgrywają istotną rolę. Centrum Językowe POZENA świadczy usługi tłumaczeniowe dla branży telekomunikacyjnej, obejmujące dokumentację techniczną, umowy, regulaminy, instrukcje obsługi oraz inne dokumenty związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw telekomunikacyjnych. Eksperci z POZENA dysponują dogłębną wiedzą na temat specyfiki branży telekomunikacyjnej oraz aktualnych trendów w rozwoju technologii, co gwarantuje wysoką jakość świadczonych usług tłumaczeniowych.

BEZPŁATNA WYCENA

Ile kosztuje moje tłumaczenie?

Sprawdź. Sprawdzenie nic nie kosztuje. Zapytanie zajmie parę minut. Otrzymasz konkurencyjną ofertę profesjonalnego wykonania.

Tłumaczenia dla branży kosmetycznej

Branża kosmetyczna to sektor o dynamicznym rozwoju i szerokim zasięgu rynkowym. Centrum Językowe POZENA oferuje tłumaczenia specjalistyczne dla branży kosmetycznej, obejmujące opisy produktów, etykiety, materiały marketingowe, instrukcje obsługi oraz inne dokumenty niezbędne dla funkcjonowania przedsiębiorstw kosmetycznych. Eksperci z POZENA posiadają dogłębną wiedzę na temat specyfiki branży kosmetycznej oraz aktualnych trendów w rozwoju rynku kosmetycznego, co gwarantuje wysoką jakość świadczonych usług tłumaczeniowych.

 

Tłumaczenia dla branży technologii informacyjnych

Branża technologii informacyjnych to sektor o dynamicznym rozwoju i nieustannie rosnącym zapotrzebowaniu na innowacyjne rozwiązania. Centrum Językowe POZENA oferuje tłumaczenia specjalistyczne dla branży technologii informacyjnych, obejmujące dokumentacje techniczne, instrukcje obsługi, umowy licencyjne, opisy oprogramowania oraz inne dokumenty związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw IT. Eksperci z POZENA posiadają dogłębną wiedzę na temat specyfiki branży technologii informacyjnych oraz aktualnych trendów w rozwoju rynku IT, co gwarantuje wysoką jakość świadczonych usług tłumaczeniowych. Zdolność przekładania skomplikowanych terminów technicznych na język zrozumiały dla odbiorców o różnym poziomie wiedzy sprawia, że tłumaczenia oferowane przez POZENA są niezawodne i profesjonalne. Więcej...

 

Tłumaczenia dla branży naftowej i gazowej

Branża naftowa i gazowa to sektor o kluczowym znaczeniu dla współczesnej gospodarki. Centrum Językowe POZENA oferuje profesjonalne tłumaczenia specjalistyczne dla branży naftowej i gazowej, takie jak dokumentacja techniczna, umowy, regulaminy, opracowania naukowe oraz inne dokumenty związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw naftowych i gazowych. Dzięki znajomości specyfiki branży naftowej i gazowej oraz aktualnych trendów w rozwoju technologii, eksperci z POZENA są w stanie dostarczyć tłumaczenia najwyższej jakości, wspierające przedsiębiorstwa naftowe i gazowe w ekspansji na rynki zagraniczne. Więcej...

 

Tłumaczenia dla branży muzycznej

Branża muzyczna to sektor o szerokim zasięgu kulturowym i artystycznym, który łączy ludzi na całym świecie. Centrum Językowe POZENA oferuje tłumaczenia specjalistyczne dla branży muzycznej, obejmujące umowy wydawnicze, teksty piosenek, materiały promocyjne, biografie artystów oraz inne dokumenty związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw muzycznych. Eksperci z POZENA posiadają dogłębną wiedzę na temat specyfiki branży muzycznej oraz aktualnych trendów w rozwoju rynku, co gwarantuje wysoką jakość świadczonych usług tłumaczeniowych. Znajomość terminologii specjalistycznej oraz wyczucie artystyczne sprawiają, że tłumaczenia oferowane przez POZENA są niezawodne i profesjonalne.

 

Tłumaczenia dla branży ochrony środowiska

Branża ochrony środowiska to sektor o rosnącym znaczeniu ze względu na globalne wyzwania klimatyczne i ekologiczne. Centrum Językowe POZENA oferuje profesjonalne tłumaczenia specjalistyczne dla branży ochrony środowiska, takie jak dokumentacja techniczna, umowy, regulaminy, opracowania naukowe oraz inne dokumenty związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw zajmujących się ochroną środowiska. Dzięki znajomości specyfiki branży ochrony środowiska oraz aktualnych trendów w rozwoju technologii, eksperci z POZENA są w stanie dostarczyć tłumaczenia najwyższej jakości, wspierające przedsiębiorstwa w dążeniu do zrównoważonego rozwoju. Znajomość przepisów prawnych i terminologii specjalistycznej pozwala na dostarczenie tłumaczeń, które spełniają oczekiwania najbardziej wymagających klientów. 

 

Tłumaczenia dla branży gier wideo

Branża gier wideo to dynamiczny sektor, który rozwija się z ogromną prędkością i łączy graczy na całym świecie. Centrum Językowe POZENA oferuje profesjonalne tłumaczenia specjalistyczne dla branży gier wideo, obejmujące lokalizację gier, przekład scenariuszy, instrukcji obsługi, materiałów promocyjnych oraz innych dokumentów związanych z tworzeniem i dystrybucją gier wideo. Eksperci z POZENA posiadają dogłębną wiedzę na temat specyfiki branży oraz aktualnych trendów w rozwoju gier wideo, co gwarantuje wysoką jakość świadczonych usług tłumaczeniowych. Dzięki znajomości technologii stosowanych w branży, terminologii specjalistycznej oraz wyczucia kulturowego, tłumaczenia oferowane przez POZENA spełniają oczekiwania najbardziej wymagających klientów.

 

Tłumaczenia dla branży lotniczej

Branża lotnicza to sektor o strategicznym znaczeniu dla globalnej gospodarki, wymagający wysokiej jakości usług tłumaczeniowych ze względu na specyfikę i wymagania techniczne. Centrum Językowe POZENA oferuje profesjonalne tłumaczenia specjalistyczne dla branży lotniczej, obejmujące dokumentacje techniczną, umowy, regulaminy, opracowania naukowe oraz inne dokumenty związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw zajmujących się transportem lotniczym. Eksperci z POZENA posiadają dogłębną wiedzę na temat specyfiki branży lotniczej oraz aktualnych trendów w rozwoju technologii stosowanych w lotnictwie, co gwarantuje wysoką jakość świadczonych usług tłumaczeniowych. Znajomość przepisów prawnych, terminologii specjalistycznej oraz wymagań bezpieczeństwa pozwala na dostarczenie tłumaczeń, które spełniają oczekiwania najbardziej wymagających klientów z branży lotniczej.

 

Tłumaczenia dla branży wojskowej

Branża wojskowa to sektor o strategicznym znaczeniu dla państw, który wymaga najwyższej precyzji i zaawansowanej wiedzy specjalistycznej. Centrum Językowe POZENA posiada znaczące doświadczenie i oferuje profesjonalne tłumaczenia dla branży wojskowej, obejmujące dokumenty, techniczne Instrukcje obsługi i serwisowania sprzętu wojskowego), szkoleniowe, umowy międzynarodowe, protokoły bezpieczeństwa oraz inne materiały o charakterze wojskowym i prawnym. Eksperci Centrum Językowego POZENA mają doświadczenie w pracy z gamą dokumentów wojskowych, dzięki czemu są w stanie dostosować swoje tłumaczenia do specyficznych wymagań i standardów obowiązujących w sektorze.

Jesteśmy świadomi aspektów bezpieczeństwa, tajności oraz wymogów prawnych związanych z tłumaczeniami wojskowymi. Dzięki znajomości terminologii specjalistycznej oraz zasad funkcjonowania sił zbrojnych, tłumaczenia oferowane przez POZENA są nie tylko precyzyjne, ale także odpowiednio chronione pod względem poufności. Współpracując z Centrum Językowym POZENA, instytucje i przedsiębiorstwa z branży wojskowej mogą liczyć na profesjonalne i niezawodne tłumaczenia, które spełniają najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa.

BEZPŁATNA WYCENA

Ile kosztuje moje tłumaczenie?

Sprawdź. Sprawdzenie nic nie kosztuje. Zapytanie zajmie parę minut. Otrzymasz konkurencyjną ofertę profesjonalnego wykonania.

Ile kosztuje profesjonalne tłumaczenie specjalistyczne?

 

Orientacyjny przykładowe ceny tłumaczeń z języka angielskiego oraz na język angielski: pisemnych, przysięgłych, ekspresowych, specjalistycznych i ustnych, w tym polsko-angielskich, angielsko-polskich a także bezpośrednich pomiędzy językiem angielskim i innymi językami obcymi bez języka polskiego. Naturalnie, oferujemy tłumaczenia w każdym języku. 

 

 

Tłumaczenia pisemne

 

Zwykłe, przysięgłe, specjalistyczne, ekspresowe
z języka angielskiego na język polski od 0,25 zł / słowo
z języka polskiego na język angielski od 0,25 zł / słowo
z języka angielskiego na inny język od 0,25 zł / słowo
z innego języka obcego na angielski od 0,25 zł / słowo
weryfikacja tłumaczenia od 50% stawki tłumaczenia
napisy do filmu (subtitling) od 50 zł / minuta nagrania wideo
opracowanie graficzne od 10 zł / strona fizyczna lub grafika
opracowanie terminologiczne  od 250 zł / h
opłata projektowa od 150 zł / 10%

 

Tłumaczenia ustne

 

Online i na miejscu. Konsekutywne, symultaniczne, przysięgłe.

angielski <> polski

 250 zł / h

angielski <> inny język obcy

 500 zł / h

minimalny blok rezerwacji

 3-8 h w zależności od produktu

kompleksowa obsługa tłumaczeń ustnych online: platforma i zarządzanie

kosztorys indywidualny

wynajem sprzętu do tłumaczeń ustnych na miejscowych

kosztorys indywidualny

 

Ceny netto. Poniższa prezentacja nie stanowi oferty handlowej: każdy projekt wyceniamy zgodnie z potrzebami klienta konkurencyjnie, indywidualnie i bezpłatnie. 

POZENA ATC Supplier of the Year

Bardzo cieszymy się z codziennych życzliwych komentarzy klientów. Potwierdzają one naszą formułę i jak nic innego zachęcają do nieustannego rozwoju, nauki i starań.

Jesteśmy też bardzo dumni, kiedy codzienna praca owocuje prestiżowymi wyróżnieniami światowej klasy. Taką nagrodę otrzymaliśmy niedawno podczas dorocznej gali  Association of Translation Companies, jednej z najbardziej prestiżowych organizacji branży językowej na Ziemi. Bardzo dziękujemy!