Czytaj stronę główną POZENA

tłumaczenia informatyczne

 

Profesjonalne tłumaczenia dla branży informatycznej

 

Nie ma wątpliwości co do ogromnego znaczenia informatyki jako dyscypliny naukowej. Wszystkie nowoczesne wynalazki i innowacje technologiczne, w mniejszym bądź większym stopniu, są związane z informatyką. W dyfuzji wiedzy informatycznej nieocenioną rolę odgrywają tłumaczenia informatyczne, dzięki którym dostępna jest ona w różnych wersjach językowych.

Tłumaczenia informatyczne są kluczowe dla zrozumienia nowych koncepcji, procesów i zjawisk w tej dziedzinie. Charakteryzują się bogatą terminologią, często opartą na anglicyzmach. Tłumacze specjalizujący się w dziedzinie IT służą jako mediatorzy w międzynarodowej wymianie informacji o innowacjach technologicznych, przekładając dokumenty w sposób, który zapewnia ich pełną zrozumiałość i komunikatywność dla odbiorców.

Nasze biuro tłumaczeń POZENA podkreśla wierność i dostępność tłumaczeń informatycznych jako swoją dewizę. Jesteśmy w stanie dostosować, zarówno treść dokumentów, jak i ich elementy wizualne do potrzeb odbiorców na rynkach docelowych. Nasi tłumacze łączą kompetencje językowe z branżową wiedzą, często wspieraną informatycznym wykształceniem.

POZENA oferuje profesjonalne tłumaczenia informatyczne w różnych kombinacjach językowych, także bezpośrednio z języków obcych na obce. Zapewniamy szybką realizację tłumaczeń standardowych, weryfikowanych i przysięgłych, a także usługi graficzne związane z diagramami i zachowaniem oryginalnego formatowania dokumentów.

 

Tłumaczenia dokumentacji technicznej

W branży informatycznej, szczególnie w dziedzinach takich jak oprogramowanie, sprzęt czy zarządzanie danymi, dokumentacja techniczna jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania systemów i urządzeń. Profesjonalne tłumaczenia dokumentacji technicznej, takiej jak instrukcje obsługi, specyfikacje czy przewodniki użytkownika, są kluczowe dla zrozumienia i efektywnego wykorzystania technologii. Centrum Językowe POZENA oferuje tłumaczenia w obszarze dokumentacji technicznej, które pomagają przedsiębiorstwom informatycznym w zdobywaniu wiedzy oraz w adaptacji do globalnych standardów.


Tłumaczenia oprogramowania

Oprogramowanie jest jednym z kluczowych elementów branży informatycznej, a jego międzynarodowy zasięg wymaga odpowiedniego tłumaczenia. Profesjonalne tłumaczenia oprogramowania, takie jak interfejsy użytkownika, materiały szkoleniowe czy bazy danych, są niezbędne dla zrozumienia i korzystania z różnorodnych aplikacji. Centrum Językowe POZENA oferuje tłumaczenia w obszarze oprogramowania, które pomagają przedsiębiorstwom informatycznym w dostosowywaniu swoich produktów do globalnych rynków oraz w promowaniu swoich usług na międzynarodowej arenie.


Tłumaczenia dotyczące cyberbezpieczeństwa

W dobie globalizacji i rozwoju technologicznego cyberbezpieczeństwo staje się kluczowym aspektem branży informatycznej. Profesjonalne tłumaczenia dokumentów związanych z cyberbezpieczeństwem, takich jak polityki bezpieczeństwa, procedury czy raporty incydentów, są niezbędne dla zrozumienia zagrożeń i wdrażania odpowiednich środków ochrony. Centrum Językowe POZENA oferuje tłumaczenia w obszarze cyberbezpieczeństwa, które pomagają przedsiębiorstwom informatycznym w zabezpieczaniu swoich systemów oraz w utrzymaniu zaufania klientów.


Tłumaczenia dotyczące sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe to niezwykle dynamiczne dziedziny branży informatycznej, których rozwój wpływa na wiele aspektów naszego życia. Profesjonalne tłumaczenia dokumentów związanych z sztuczną inteligencją i uczeniem maszynowym, takich jak artykuły naukowe, opracowania czy dokumentacje, są niezbędne dla zrozumienia i wykorzystania tych innowacyjnych technologii. Centrum Językowe POZENA oferuje profesjonalne tłumaczenia w obszarze sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, które pomagają przedsiębiorstwom informatycznym w eksplorowaniu nowych możliwości oraz w przyspieszaniu rozwoju technologicznego. 

BEZPŁATNA WYCENA

Ile kosztuje tłumaczenie informatyczne?

Sprawdź. Sprawdzenie nic nie kosztuje. Zapytanie zajmie parę minut. Otrzymasz konkurencyjną ofertę profesjonalnego wykonania.

Tłumaczenia dotyczące usług chmurowych

Usługi chmurowe, takie jak przechowywanie danych czy obliczenia, stanowią istotną część współczesnej branży informatycznej. Profesjonalne tłumaczenia dokumentów związanych z usługami chmurowymi, takich jak umowy serwisowe, przewodniki użytkownika czy materiały szkoleniowe, są niezbędne dla zrozumienia i korzystania z tych rozwiązań. Centrum Językowe POZENA oferuje tłumaczenia w obszarze usług chmurowych, które pomagają przedsiębiorstwom informatycznym w optymalizacji procesów oraz w zdobywaniu konkurencyjnej przewagi na rynku.


Tłumaczenia dotyczące analizy danych i Big Data

W dobie gwałtownego wzrostu ilości generowanych danych analiza danych i Big Data stały się kluczowymi elementami branży informatycznej. Profesjonalne tłumaczenia dokumentów związanych z analizą danych i Big Data, takich jak raporty, analizy czy przewodniki, są niezbędne dla zrozumienia i wykorzystania tych technologii. Centrum Językowe POZENA oferuje tłumaczenia w obszarze analizy danych i Big Data, które pomagają przedsiębiorstwom informatycznym w pozyskiwaniu wiedzy oraz w tworzeniu wartościowych strategii biznesowych.


Tłumaczenia dotyczące rozwoju oprogramowania

Proces tworzenia oprogramowania wymaga współpracy między specjalistami z różnych dziedzin oraz często międzynarodowych zespołów. Profesjonalne tłumaczenia dokumentów związanych z rozwojem oprogramowania, takich jak wymagania, scenariusze testowe czy dokumentacja projektowa, są niezbędne dla efektywnej komunikacji i współpracy. Centrum Językowe POZENA oferuje tłumaczenia w obszarze rozwoju oprogramowania, które pomagają przedsiębiorstwom informatycznym w realizacji projektów oraz w skracaniu czasu wprowadzenia produktów na rynek.


Tłumaczenia dotyczące e-commerce

Współczesny handel coraz częściej przenosi się do sfery wirtualnej, a działalność e-commerce staje się ważnym elementem branży informatycznej. Profesjonalne tłumaczenia dokumentów związanych z e-commerce, takich jak opisy produktów, regulaminy czy umowy handlowe, są niezbędne dla zrozumienia i funkcjonowania w międzynarodowym środowisku handlu elektronicznego. Centrum Językowe POZENA oferuje tłumaczenia w obszarze e-commerce, które pomagają przedsiębiorstwom informatycznym w ekspansji na nowe rynki oraz w budowaniu silnej pozycji konkurencyjnej.


Tłumaczenia dotyczące zarządzania projektami IT

Efektywne zarządzanie projektami IT jest kluczowe dla sukcesu przedsiębiorstw informatycznych. Profesjonalne tłumaczenia dokumentów związanych z zarządzaniem projektami IT, takich jak plany, harmonogramy czy analizy ryzyka, są niezbędne dla zrozumienia i wdrażania najlepszych praktyk w tej dziedzinie. Centrum Językowe POZENA oferuje tłumaczenia w obszarze zarządzania projektami IT, które pomagają przedsiębiorstwom informatycznym w realizacji celów biznesowych oraz w doskonaleniu procesów.


Tłumaczenia dotyczące praw autorskich i licencji

W branży informatycznej, szczególnie w dziedzinie oprogramowania, prawo autorskie i licencje są kluczowymi aspektami działalności. Profesjonalne tłumaczenia dokumentów związanych z prawami autorskimi i licencjami, takich jak umowy, warunki korzystania czy zgłoszenia patentowe, są niezbędne dla zrozumienia i przestrzegania obowiązujących przepisów. Centrum Językowe POZENA oferuje tłumaczenia w obszarze praw autorskich i licencji, które pomagają przedsiębiorstwom informatycznym w ochronie własności intelektualnej oraz w utrzymaniu zgodności z przepisami.


Tłumaczenia w zakresie marketingu cyfrowego

Marketing cyfrowy odgrywa kluczową rolę w promocji przedsiębiorstw informatycznych oraz w osiąganiu sukcesu na rynku. Profesjonalne tłumaczenia materiałów marketingowych, takich jak kampanie reklamowe, treści na stronach internetowych czy materiały promocyjne, są niezbędne dla zrozumienia i wykorzystania tych narzędzi w skali międzynarodowej. Centrum Językowe POZENA oferuje tłumaczenia w obszarze marketingu cyfrowego, które pomagają przedsiębiorstwom informatycznym w zwiększaniu zasięgu oraz w budowaniu marki na rynkach globalnych.


Tłumaczenia w zakresie standardów i certyfikacji

Przedsiębiorstwa informatyczne muszą przestrzegać różnych standardów i certyfikacji w celu zapewnienia jakości produktów oraz zgodności z przepisami. Profesjonalne tłumaczenia dokumentów związanych ze standardami i certyfikacjami, takich jak specyfikacje, procedury czy certyfikaty, są niezbędne dla zrozumienia i wdrażania tych wymogów na międzynarodowym rynku. Centrum Językowe POZENA oferuje tłumaczenia w obszarze standardów i certyfikacji, które pomagają przedsiębiorstwom informatycznym w utrzymaniu wysokiej jakości produktów oraz w zdobywaniu zaufania klientów.

BEZPŁATNA WYCENA

Ile kosztuje moje tłumaczenie?

Sprawdź. Sprawdzenie nic nie kosztuje. Zapytanie zajmie parę minut. Otrzymasz konkurencyjną ofertę profesjonalnego wykonania.

Tłumaczenia dotyczące technologii blockchain

Technologia blockchain, będąca podstawą kryptowalut, staje się coraz bardziej popularna w różnych dziedzinach informatyki. Profesjonalne tłumaczenia dokumentów związanych z technologią blockchain, takich jak artykuły naukowe, analizy czy dokumentacja techniczna, są niezbędne dla zrozumienia i wykorzystania tego innowacyjnego rozwiązania. Centrum Językowe POZENA oferuje tłumaczenia w obszarze technologii blockchain, które pomagają przedsiębiorstwom informatycznym w eksplorowaniu nowych możliwości oraz w przyspieszaniu rozwoju technologicznego.


Tłumaczenia dotyczące Internetu Rzeczy (IoT)

Internet Rzeczy (IoT) to rozwijająca się dziedzina branży informatycznej, łącząca urządzenia i systemy w globalną sieć. Profesjonalne tłumaczenia dokumentów związanych z IoT, takich jak specyfikacje, instrukcje czy materiały szkoleniowe, są niezbędne dla zrozumienia i korzystania z tych zaawansowanych technologii. Centrum Językowe POZENA oferuje tłumaczenia w obszarze Internetu Rzeczy, które pomagają przedsiębiorstwom informatycznym w integracji urządzeń oraz w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań.


Tłumaczenia dotyczące usług IT

Przedsiębiorstwa informatyczne oferują szeroki wachlarz usług, takich jak konsultacje, wdrożenia czy wsparcie techniczne. Profesjonalne tłumaczenia dokumentów związanych z usługami IT, takich jak oferty, umowy czy raporty, są niezbędne dla zrozumienia i korzystania z tych usług na międzynarodowym rynku. Centrum Językowe POZENA oferuje tłumaczenia w obszarze usług IT, które pomagają przedsiębiorstwom informatycznym w budowaniu relacji z klientami oraz w rozwoju biznesu.


Tłumaczenia dotyczące szkoleń i edukacji IT

Szkolenia i edukacja są kluczowymi elementami rozwoju w branży informatycznej. Profesjonalne tłumaczenia materiałów szkoleniowych, takich jak podręczniki, prezentacje czy testy, są niezbędne dla efektywnego przekazu wiedzy i umiejętności na międzynarodowym rynku. Centrum Językowe POZENA oferuje tłumaczenia w obszarze szkoleń i edukacji IT, które pomagają przedsiębiorstwom informatycznym w rozwijaniu kompetencji zespołu oraz w dostosowywaniu się do dynamicznie zmieniającego się środowiska.


Tłumaczenia dotyczące bezpieczeństwa IT

Bezpieczeństwo informacji jest kluczowym zagadnieniem dla przedsiębiorstw informatycznych oraz ich klientów. Profesjonalne tłumaczenia dokumentów związanych z bezpieczeństwem IT, takich jak polityki, procedury czy raporty, są niezbędne dla zrozumienia i wdrażania najlepszych praktyk w tej dziedzinie. Centrum Językowe POZENA oferuje tłumaczenia w obszarze bezpieczeństwa IT, które pomagają przedsiębiorstwom informatycznym w ochronie danych oraz w zapewnieniu zgodności z przepisami.


Tłumaczenia dotyczące telekomunikacji

Telekomunikacja to ważna dziedzina branży informatycznej, obejmująca szeroki wachlarz usług, od sieci telefonicznych po łączność bezprzewodową. Profesjonalne tłumaczenia dokumentów związanych z telekomunikacją, takich jak umowy, specyfikacje czy raporty, są niezbędne dla zrozumienia i korzystania z tych usług na międzynarodowym rynku. Centrum Językowe POZENA oferuje tłumaczenia w obszarze telekomunikacji, które pomagają przedsiębiorstwom informatycznym w rozwijaniu infrastruktury oraz w świadczeniu usług na najwyższym poziomie.


Tłumaczenia dotyczące wirtualizacji

Wirtualizacja to technologia umożliwiająca lepsze wykorzystanie zasobów sprzętowych oraz efektywne zarządzanie infrastrukturą IT. Profesjonalne tłumaczenia dokumentów związanych z wirtualizacją, takich jak instrukcje, przewodniki czy specyfikacje, są niezbędne dla zrozumienia i wdrażania tego rozwiązania. Centrum Językowe POZENA oferuje tłumaczenia w obszarze wirtualizacji, które pomagają przedsiębiorstwom informatycznym w optymalizacji procesów oraz w zdobywaniu konkurencyjnej przewagi.


Tłumaczenia dotyczące grafiki komputerowej

Grafika komputerowa to dziedzina informatyki obejmująca tworzenie i manipulację obrazami cyfrowymi. Profesjonalne tłumaczenia dokumentów związanych z grafiką komputerową, takich jak instrukcje obsługi, tutoriale czy specyfikacje, są niezbędne dla zrozumienia i wykorzystania tych narzędzi na międzynarodowym rynku. Centrum Językowe POZENA oferuje tłumaczenia w obszarze grafiki komputerowej, które pomagają przedsiębiorstwom informatycznym w tworzeniu atrakcyjnych i funkcjonalnych projektów oraz w rozwijaniu umiejętności w tej dziedzinie.

 

W Centrum Językowym POZENA zadbaliśmy o to, aby nasze usługi tłumaczeniowe dla branży informatycznej były najwyższej jakości i spełniały oczekiwania zarówno klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych. Wszystkie tłumaczenia są wykonywane przez doświadczonych tłumaczy specjalizujących się w danej dziedzinie, co gwarantuje precyzję, terminowość i zrozumienie specyfiki branży.

 

Szukasz profesjonalnych tłumaczeń dla korporacji, firmy, instytucji, przedsiębiorstwa informatycznego? Skontaktuj się z nami, a chętnie przedstawimy naszą ofertę oraz sposób współpracy.

BEZPŁATNA WYCENA

Ile kosztuje moje tłumaczenie?

Sprawdź. Sprawdzenie nic nie kosztuje. Zapytanie zajmie parę minut. Otrzymasz konkurencyjną ofertę profesjonalnego wykonania.

Ile kosztuje profesjonalne tłumaczenie informatyczne?

 

Orientacyjny przykładowe ceny tłumaczeń z języka angielskiego oraz na język angielski: pisemnych, przysięgłych, ekspresowych, specjalistycznych i ustnych, w tym polsko-angielskich, angielsko-polskich a także bezpośrednich pomiędzy językiem angielskim i innymi językami obcymi bez języka polskiego. Naturalnie, oferujemy tłumaczenia w każdym języku. 

 

 

Tłumaczenia pisemne

 

Zwykłe, przysięgłe, specjalistyczne, ekspresowe
z języka angielskiego na język polski od 0,25 zł / słowo
z języka polskiego na język angielski od 0,25 zł / słowo
z języka angielskiego na inny język od 0,25 zł / słowo
z innego języka obcego na angielski od 0,25 zł / słowo
weryfikacja tłumaczenia od 50% stawki tłumaczenia
napisy do filmu (subtitling) od 50 zł / minuta nagrania wideo
opracowanie graficzne od 10 zł / strona fizyczna lub grafika
opracowanie terminologiczne  od 250 zł / h
opłata projektowa od 150 zł / 10%

 

Tłumaczenia ustne

 

Online i na miejscu. Konsekutywne, symultaniczne, przysięgłe.

angielski <> polski

 250 zł / h

angielski <> inny język obcy

 500 zł / h

minimalny blok rezerwacji

 3-8 h w zależności od produktu

kompleksowa obsługa tłumaczeń ustnych online: platforma i zarządzanie

kosztorys indywidualny

wynajem sprzętu do tłumaczeń ustnych na miejscowych

kosztorys indywidualny

 

Ceny netto. Poniższa prezentacja nie stanowi oferty handlowej: każdy projekt wyceniamy zgodnie z potrzebami klienta konkurencyjnie, indywidualnie i bezpłatnie. 

POZENA ATC Supplier of the Year

Bardzo cieszymy się z codziennych życzliwych komentarzy klientów. Potwierdzają one naszą formułę i jak nic innego zachęcają do nieustannego rozwoju, nauki i starań.

Jesteśmy też bardzo dumni, kiedy codzienna praca owocuje prestiżowymi wyróżnieniami światowej klasy. Taką nagrodę otrzymaliśmy niedawno podczas dorocznej gali  Association of Translation Companies, jednej z najbardziej prestiżowych organizacji branży językowej na Ziemi. Bardzo dziękujemy!