Czytaj stronę główną POZENA

tłumacz węgierski

 

tłumaczenia polsko-węgierskie pisemne, przysięgłe, ustne, stron internetowych, filmów i każde inne

 

Język węgierski
- fakty i ciekawostki

 

 • Język węgierski jest językiem ojczystym dla ok. 14 mln. ludzi (ok. 0,2% światowej populacji) i plasuje się na 73. miejscu na liście najpowszechniejszych języków pod względem liczby rodzimych użytkowników.

 • Magyar jest językiem urzędowym na Węgrzech, a także w Wojwodinie (jako jeden z języków urzędowych) – autonomicznym okręgu w północnej Serbii. Uznawany jest również jako język mniejszości narodowych w Rumunii (niemal 2 mln. użytkowników), Słowacji (1 mln. użytkowników), Ukrainie, Chorwacji, Austrii oraz Słowenii.

 • Węgierski należy do podrodziny języków ugrofińskich, które wchodzą w skład uralskiej rodziny językowej. Jego pochodzenie budziło kontrowersje: niektórzy badacze dopatrywali się pokrewieństwa z językami z innych rodzin: tureckim, etruskim, a nawet japońskim. Historia węgierskiego liczy ok. 3 tysięcy lat, kiedy to język ten wyodrębnił się od pozostałych języków z podrodziny ugrofińskiej w okolicach Uralu. Najstarszy zachowany zabytek piśmiennictwa węgierskiego (tekst modlitwy żałobnej) pochodzi z końca XII w. Niemały wpływ na rozwój węgierszczyzny miały języki tureckie (w XVI i XVII w. część Węgier włączona była do Imperium Osmańskiego). W XVIII w. rozpoczął się proces standaryzacji języka, w wyniku którego narodził się współczesny język węgierski.

 • Wyróżnia się osiem grup dialektalnych języka węgierskiego. W zdecydowanej większości dialekty węgierskie są wzajemnie zrozumiałe (główne różnice dotyczą wymowy). Wyjątek stanowi dialekt Czangów, grupy etnicznej zamieszkującej teren Mołdawii w Rumunii, który zachował wiele cech węgierszczyzny z okresu średniowiecza. Normy języka węgierskiego reguluje wydział lingwistyczny Węgierskiej Akademii Nauk.

 • Węgierski jest jednym z języków oficjalnych UE.

 • Węgierski należy do języków aglutynacyjnych, w których przyrostki (sufiksy) dołącza się do rdzenia wyrazu. Zawartość treściowa takiego wyrazu oddawana jest w językach indoeuropejskich za pomocą kilku słów.

 • Doskonałym przykładem ilustrującym powyższe zjawisko jest najdłuższe węgierskie słowo, składające się z aż 62 liter: folyamatellenőrzésiügyosztályveze-tőhelyettesképesítésvizsgálat. Jego polskim odpowiednikiem jest wyrażenie „zapytanie co do kwalifikacji zastępcy departamentu do spraw kontroli procesu”.

 • Inną ciekawą cechą gramatyczną jest występowanie aż 18 przypadków rzeczownika (ich liczba bywa przedmiotem dyskusji). Nie ma rodzajów gramatycznych.

 • Pewną osobliwością w porównaniu z innymi językami europejskimi jest szyk nazwisk w węgierskim. Zwyczajowo nazwisko poprzedza imię. Taka zasada obowiązuje np. przy przedstawianiu się. Zdanie Nazywam się Zoltan Kovács zabrzmi po węgiersku Kovács Zoltan hívnak.

 • W języku węgierskim akcent jest stały i pada na pierwszą sylabę wyrazu.

 • W węgierskich słowach bardzo często występuje samogłoska e. Powstała nawet popularna gra językowa esperente, która polega na tworzeniu zdań czy też nawet całych tekstów składających się z wyrazów zawierających tę samogłoskę. Tworzy się też osobliwe definicje. Na przykład Internet został zdefiniowany następująco: Egy remek rendszer, mellyel embereket, meg rengeteg elemet megkereshetsz (pol. Wspaniały system, który pomaga znaleźć ludzi i dużo innych rzeczy).

BEZPŁATNA WYCENA

 

tłumacz polsko węgierski

tłumacz węgiersko polski

 

Jedyny w swoim rodzaju w Europie

Język węgierski jest wyjątkowy w Europie ze względu na swoje pochodzenie. W przeciwieństwie do większości języków europejskich, węgierski nie należy do rodziny języków indoeuropejskich. Jest on przedstawicielem grupy języków ugrofińskich, która obejmuje również fiński, estoński oraz kilka mniejszych języków. Ze względu na tę odmienność, dla Polaków nauka węgierskiego może być wyjątkowo interesującym wyzwaniem, odkrywającym nowe struktury językowe.

Węgierski a języki turańskie

Choć węgierski jest językiem ugrofińskim, ma również wiele wspólnego z językami turańskimi, takimi jak turecki czy mongolski. Jest to związane z długotrwałymi kontaktami między Węgrami a koczowniczymi plemionami ze wschodu. W rezultacie, węgierski zawiera liczne zapożyczenia i cechy gramatyczne charakterystyczne dla języków turańskich, co czyni go jeszcze bardziej unikalnym.

Skomplikowana gramatyka

Węgierska gramatyka jest trudna dla osób mówiących językami indoeuropejskimi, gdyż posiada wiele odmiennych cech. Jedną z nich jest m.in. system przypadków. Węgierski używa aż 18 przypadków, podczas gdy polski ma ich tylko 7. Ponadto, węgierski opiera się na aglutynacji, czyli łączeniu morfemów, co sprawia, że słowa mogą być bardzo długie i złożone.

Bogactwo sufiksów

Węgierski jest znany z bogactwa swoich sufiksów, które służą do wyrażania różnorodnych funkcji gramatycznych, takich jak czas, liczba czy przypadek. Przykładem może być słowo "ház", które oznacza "dom". Dodając różne sufiksy, można uzyskać formy takie jak "házak" (domy), "házban" (w domu) czy "háztól" (od domu). Dla Polaków, ten aspekt węgierskiego może być szczególnie fascynujący.

Specyfika węgierskiego alfabetu

Alfabet węgierski opiera się na alfabecie łacińskim, ale zawiera kilka dodatkowych liter. Niektóre z nich, takie jak ó, ő, ö, ű i ü, mają diakrytyki, których używa się do oznaczenia różnych dźwięków. Węgierski ma też dwuznakowe spółgłoski, takie jak "cs", "dz", "gy" czy "sz", które reprezentują pojedyncze dźwięki. Dla Polaków, nauka tych nowych dźwięków i zapisu może być ciekawym doświadczeniem.

Odmiana czasowników

Odmiana czasowników w języku węgierskim jest złożona i różni się od polskiej. Węgierski nie posiada osobowych końcówek, ale odmienia czasowniki za pomocą sufiksów, które określają czas, tryb, aspekt i stronę. Istnieje także wiele nieregularnych czasowników, które należy opanować. Dla Polaków, zrozumienie tego systemu może być wyjątkowo pouczające.

Nie ma rodzaju gramatycznego

W przeciwieństwie do polskiego, węgierski nie posiada rodzaju gramatycznego. Słowa nie mają formy męskiej, żeńskiej ani nijakiej, co może ułatwić naukę dla Polaków. Zamiast tego, węgierski stosuje neutralne formy do odnoszenia się do rzeczy, osób i zwierząt.

Duża liczba wyrazów bliskoznacznych

W języku węgierskim istnieje duża liczba wyrazów bliskoznacznych, które różnią się jedynie odcieniem znaczenia lub stylem. Dla Polaków, zrozumienie tych subtelnego kontekstu może być fascynujące i pomocne w zdobywaniu biegłości w mówieniu.

Węgierskie przysłowia i powiedzenia

Język węgierski obfituje w przysłowia i powiedzenia, które są ciekawym oknem na węgierską kulturę i mentalność. Niektóre z nich mogą być zaskakująco podobne do polskich, co pokazuje, że choć języki te różnią się od siebie, dzielą wspólne wartości i doświadczenia.

Liczby i system liczenia

System liczenia w języku węgierskim różni się od polskiego, co sprawia, że nauka tego aspektu może być interesująca dla Polaków. Węgierski posiada unikalny sposób tworzenia liczb złożonych. Na przykład, liczby od 10 do 19 tworzy się poprzez dodanie końcówki "-tizen" do liczebników jedności, np. "tizenkettő" (12). Liczby od 20 do 99 tworzy się łącząc liczebnik dziesiątek z "ötven" (50) lub "száz" (100) oraz liczebnik jedności, np. "huszonegy" (21) czy "ötvenkettő" (52). Liczby setne, takie jak 200 czy 300, tworzy się dodając końcówkę "-száz" do liczebników jedności, np. "kétszáz" (200) czy "háromszáz" (300). Dzięki temu, Polacy uczący się węgierskiego mają okazję do odkrycia nowego, nietypowego systemu liczenia.

BEZPŁATNA WYCENA

Ile kosztuje moje tłumaczenie?

Sprawdź. Sprawdzenie nic nie kosztuje. Zapytanie zajmie parę minut. Otrzymasz konkurencyjną ofertę profesjonalnego wykonania.

Pułapki językowe w tłumaczeniu z języka węgierskiego na język polski

 

Zdarza się, że intuicja podpowiada komuś tłumaczenie. które może prowadzić do pomyłek. Takie pomyłki mogą wydawać się śmieszne, ale mogą mieć poważne konsekwencje. Profesjonalny tłumacz zwraca baczną uwagę na słowa, które brzmią podobnie w dwóch językach, ale posiadają odmienne znaczenia, take jak przykłady poniżej. 

 

Słowo węgierskie

Prawidłowe tłumaczenie na polski

Uwaga na błędne tłumaczenie!

bálvány idol bałwan - hóember
báty (starszy) brat baty - ostorok
domb wzgórze dąb - tölgy
farmer dżinsy farmer - gazdálkodó
láda skrzynia lada - pult
máj wątroba maj - május
most teraz most - hid
nagy duży nagi - meztelen
raj rój raj - mennyország
sok dużo sok - lé

 

BEZPŁATNA WYCENA

Ile kosztuje moje tłumaczenie?

Sprawdź. Sprawdzenie nic nie kosztuje. Zapytanie zajmie parę minut. Otrzymasz konkurencyjną ofertę profesjonalnego wykonania.

Cennik tłumaczeń pisemnych: ile kosztuje profesjonalne tłumaczenie węgierskie?

 

Orientacyjny cennik tłumaczeń z języka węgierskiego oraz na język węgierski: pisemnych, przysięgłych, ekspresowych, specjalistycznych i ustnych, w tym polsko-węgierskich, węgiersko-polskich a także bezpośrednich pomiędzy językiem węgierskim i innymi językami obcymi bez języka polskiego.

 

 

Tłumaczenia pisemne

 

Zwykłe, przysięgłe, specjalistyczne, ekspresowe
z języka węgierskiego na język polski od 0,25 zł / słowo
z języka polskiego na język węgierski od 0,25 zł / słowo
z języka węgierskiego na inny język od 0,25 zł / słowo
z innego języka obcego na węgierski od 0,25 zł / słowo
weryfikacja tłumaczenia od 50% stawki tłumaczenia
napisy do filmu (subtitling) od 50 zł / minuta nagrania wideo
opracowanie graficzne od 10 zł / strona fizyczna lub grafika
opracowanie terminologiczne  od 250 zł / h
opłata projektowa od 150 zł / 10%

 

Tłumaczenia ustne

 

Online i na miejscu. Konsekutywne, symultaniczne, przysięgłe.

węgierski <> polski

 250 zł / h

węgierski <> inny język obcy

 500 zł / h

minimalny blok rezerwacji

 3-8 h w zależności od produktu

kompleksowa obsługa tłumaczeń ustnych online: platforma i zarządzanie

kosztorys indywidualny

wynajem sprzętu do tłumaczeń ustnych na miejscowych

kosztorys indywidualny

 

Ceny netto. Poniższa prezentacja nie stanowi oferty handlowej: każdy projekt wyceniamy zgodnie z potrzebami klienta konkurencyjnie, indywidualnie i bezpłatnie. 

BEZPŁATNA WYCENA

Ile kosztuje moje tłumaczenie?

Sprawdź. Sprawdzenie nic nie kosztuje. Zapytanie zajmie parę minut. Otrzymasz konkurencyjną ofertę profesjonalnego wykonania.

Praktyczny słowniczek polsko - węgierski

 

wyrażenie polskie

wyrażenie węgierskie

tak igen (ˈiɡɛn)
nie nem (nɛm)
proszę kérem (ˈkeːrɛm)
dziękuję köszönöm (ˈkøsønøm)
przepraszam elnézést (ɛlneːzeʃt)
dzień dobry jó napot (joː ˈnɒpot)
dobry wieczór jó estét (joː ˈɛʃteːt)
dobranoc jó éjszakát (joː ˈeːjsɒkaːt)
do widzenia viszlát (ˈvislaːt)
cześć (na powitanie) szia (siɒ)
Jak się masz? Hogy vagy? (hoɟ vɒɟ)
Dziękuję, dobrze.  Köszönöm, jól (ˈkøsønøm ˈjoːl)
Nazywam się... A nevem (ɒ ˈnɛvɛm)
Nie rozumiem Nem értem (nɛm ˈeːrtɛm)
Jestem Polką / Polakiem Lengyel vagyok (lɛnɟɛl ˈvɒɟok)

 

BEZPŁATNA WYCENA

Ile kosztuje moje tłumaczenie?

Sprawdź. Sprawdzenie nic nie kosztuje. Zapytanie zajmie parę minut. Otrzymasz konkurencyjną ofertę profesjonalnego wykonania.

Co potrafi zawodowy tłumacz polsko-węgierski i węgiersko-polski?

 

Tłumacz węgiersko-polski musi posiadać szeroką wiedzę i umiejętności, aby efektywnie przekładać teksty pomiędzy tymi dwoma językami. Wiedza ta obejmuje zarówno biegłość językową, jak i zrozumienie kultury, gramatyki oraz specyfiki obu języków. Oto kilka kluczowych aspektów, które tłumacz musi znać i rozumieć.

Biegłość językowa

Tłumacz musi biegle posługiwać się zarówno językiem węgierskim, jak i polskim. To oznacza znajomość słownictwa, gramatyki, składni oraz wymowy w obu językach. Biegłość językowa obejmuje również zdolność do zrozumienia różnych dialektów, akcentów i odmian regionalnych obu języków.


Zrozumienie kultury

Tłumaczenie tekstów z jednego języka na drugi często wymaga uwzględnienia kontekstu kulturowego. Tłumacz musi być świadomy różnic kulturowych między Węgrami a Polską, aby dokładnie oddać niuanse i konotacje zawarte w tekście. Wiedza na temat historii, tradycji, zwyczajów oraz wydarzeń społecznych i politycznych jest niezbędna do prawidłowego tłumaczenia.


Gramatyka

Gramatyka w języku węgierskim i polskim różni się pod wieloma względami. Tłumacz musi znać i stosować się do zasad gramatycznych obu języków, takich jak odmiana czasowników, deklinacja rzeczowników, użycie czasów przeszłych, struktura zdań czy rodzaje zaimków. Błędy gramatyczne mogą prowadzić do poważnych nieporozumień, dlatego tłumacz powinien zwracać na nie szczególną uwagę.


Idiomy i frazy

W obu językach istnieje wiele idiomów i zwrotów, które nie mają dosłownego odpowiednika w drugim języku. Tłumacz musi znać te idiomy i umieć je przekładać na odpowiednie wyrażenia, które oddają ich znaczenie w języku docelowym. Ponadto tłumacz powinien zdawać sobie sprawę, że niektóre idiomy są specyficzne dla określonego regionu czy kraju i mogą być niezrozumiałe dla odbiorców z innych obszarów.


Słownictwo specjalistyczne

Tłumacz musi znać słownictwo specjalistyczne związane z daną dziedziną, taką jak medycyna, prawo czy technologia. Pozwala to na precyzyjne tłumaczenie tekstów fachowych i unikanie błędów wynikających z niezrozumienia terminologii. W miarę jak tłumacz zdobywa doświadczenie w różnych dziedzinach, jego wiedza specjalistyczna się rozszerza, co przekłada się na lepsze tłumaczenia.


Styl i rejestr

Tłumacz musi uwzględniać styl i rejestr tekstu źródłowego, tak aby przekład oddawał intencje autora. Na przykład, tekst formalny powinien być przetłumaczony na język równie formalny, podczas gdy tekst potoczny może wymagać użycia bardziej potocznego języka. Tłumacz powinien też zwracać uwagę na ton tekstu, aby zachować jego atmosferę i emocje.


Współczesny język

Tłumacz musi być na bieżąco z ewolucją języka, włączając w to nowe słowa, zwroty i zmieniające się znaczenia istniejących wyrazów. Dzięki temu tłumaczenia będą aktualne i zrozumiałe dla współczesnych odbiorców. Czasami może to oznaczać konieczność przekształcenia archaicznych bądź przestarzałych słów na współczesne odpowiedniki.


"Fałszywe przyjaciółki"

Tłumacz powinien być świadomy fałszywych przyjaciółek, czyli słów, które wydają się być związane z innymi językami, ale mają inne znaczenia. Unikanie błędów wynikających z fałszywych przyjaciółek jest kluczowe dla dokładnego tłumaczenia.


Lokalizacja

Tłumacz musi dostosowywać przekład do kontekstu lokalnego, co może obejmować dostosowanie jednostek miary, walut czy odniesień kulturowych. Celem jest uczynienie tłumaczenia jak najbardziej zrozumiałym dla odbiorców docelowych.


Tłumaczenie niestandardowych form języka

Tłumacz musi być w stanie zrozumieć i przetłumaczyć niestandardowe formy języka, takie jak slang, żargon czy dialekty. Uwzględnienie tych niuansów może przyczynić się do większej autentyczności przekładu.


Redagowanie i korekta

Tłumacz powinien być zdolny do redagowania i korygowania swojej pracy, dbając o poprawność językową, gramatyczną oraz interpunkcyjną. Umiejętność samodzielnego sprawdzania tłumaczeń i eliminowania błędów jest kluczowa dla utrzymania wysokiej jakości pracy.


Tłumaczenie kontekstowe

Tłumacz musi być w stanie uwzględniać kontekst tekstu, tak aby przekład nie był jedynie dosłowny, ale również oddawał znaczenie i cel oryginału. Tłumaczenie kontekstowe może obejmować analizowanie intencji autora, odbiorców oraz sytuacji, w której tekst ma być użyty.


Wiedza o konwencjach pisowni

Tłumacz powinien znać konwencje pisowni obu języków, takie jak systemy notacji liczb, znaki diakrytyczne, zasady pisania wielkimi literami czy zastosowanie cudzysłowów. Znajomość tych konwencji jest niezbędna dla zachowania spójności i czytelności przekładu.


Umiejętność przekładu na język ojczysty

Tłumaczenie na język ojczysty zwykle daje lepsze rezultaty, ponieważ tłumacz ma naturalne wyczucie języka docelowego. Tłumacz powinien być więc kompetentny w tłumaczeniu z języka węgierskiego na polski i odwrotnie, ale szczególną wagę powinien przykładać do tłumaczeń na język ojczysty.


Umiejętność przekładu kreatywnego

Tłumacz musi posiadać zdolności kreatywne, aby tłumaczyć teksty artystyczne, takie jak literatura, poezja czy piosenki. W takich przypadkach, tłumacz musi dążyć do zachowania oryginalnego rytmu, stylu, znaczenia i emocji, często wymagając twórczego podejścia do tłumaczenia.


Tłumaczenie tekstów związanych z SEO

Tłumacz musi zdawać sobie sprawę z technik optymalizacji treści dla wyszukiwarek (SEO) i uwzględniać je podczas tłumaczenia. Obejmuje to odpowiednie użycie słów kluczowych, fraz i struktury tekstu, które mogą wpływać na pozycjonowanie strony w wynikach wyszukiwania.


Redagowanie i korekta

Tłumacz musi dbać o jakość swojej pracy, co obejmuje sprawdzanie tłumaczenia pod kątem błędów gramatycznych, interpunkcyjnych, stylistycznych oraz terminologicznych.


Adaptacja przekładu do celu komunikacyjnego

Tłumacz musi być w stanie dostosować tłumaczenie do celu, dla którego zostało stworzone. Na przykład, tłumaczenie reklamy wymaga innego podejścia niż tłumaczenie umowy prawnej. Tłumacz powinien zatem zwracać uwagę na kontekst i oczekiwania odbiorców.


Praca z różnymi formatami dokumentów

Tłumacz musi być biegły w pracy z różnymi formatami dokumentów, takimi jak pliki tekstowe, prezentacje czy pliki graficzne. To może wymagać umiejętności korzystania z różnych programów komputerowych, takich jak edytory tekstu, narzędzia DTP czy oprogramowanie do tłumaczenia wspomaganego komputerowo (CAT).


Znajomość oprogramowania CAT:

Współcześni tłumacze często korzystają z narzędzi CAT, które ułatwiają i przyspieszają pracę. Umiejętność korzystania z takiego oprogramowania, jak Trados czy memoQ, jest często wymagana w zawodzie tłumacza.


Tłumaczenie tekstów kreatywnych

Tłumaczenie tekstów literackich, poezji czy piosenek wymaga nie tylko doskonałej znajomości obu języków, ale także wyczucia artystycznego i kreatywności. Tłumacz musi umieć oddać piękno oryginalnego tekstu, jednocześnie zachowując jego treść i emocje.


Przekład kulturowy

Tłumacz musi być zdolny do przekładania kulturowego, czyli dostosowywania tekstu tak, aby był zrozumiały i akceptowalny dla odbiorców docelowych. Może to obejmować zmiany w przykładach, metaforach czy odniesieniach kulturowych.


Umiejętność pracy w zespole

Tłumacze często współpracują z innymi specjalistami, takimi jak redaktorzy, korektorzy czy inni tłumacze. Umiejętność pracy w zespole oraz efektywna komunikacja z innymi członkami grupy jest ważna dla osiągnięcia optymalnych rezultatów.


Zarządzanie czasem i organizacja pracy

Tłumacz musi być w stanie zarządzać swoim czasem i organizować pracę tak, aby terminowo realizować zlecenia. Wymaga to umiejętności planowania, priorytetyzacji zadań i motywacji do pracy.


Wiedza na temat etyki zawodowej

Tłumacz powinien znać i przestrzegać zasad etyki zawodowej, takich jak zachowanie poufności informacji, rzetelność w pracy oraz uczciwość wobec klientów i współpracowników. Poszanowanie tych zasad buduje zaufanie i profesjonalizm w branży tłumaczeniowej.


Umiejętność uczenia się i rozwoju zawodowego

Tłumacz powinien być otwarty na rozwój zawodowy i ciągłe doskonalenie swoich umiejętności. Uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach czy konferencjach branżowych pozwala na zdobywanie nowych kompetencji i utrzymanie bieżącej wiedzy na temat zmian w językach, technologii oraz trendów w tłumaczeniach.


Wielu klientów zaczynało od tłumaczenia własnych projektów samodzielnie, zanim się poznaliśmy.

Jeżeli nie masz czasu nabywać wszystkich powyższych umiejętności, samodzielne tłumaczenie może okazać się nieefektywne: na pewno nie będzie dla Firmy ani lepsze, ani tańsze, ani bardziej przyjemne niż nawiązanie profesjonalnej współpracy z Pozeną.

Wyceń projekt i przekonaj się osobiście.  

POZENA ATC Supplier of the Year

Bardzo cieszymy się z codziennych życzliwych komentarzy klientów. Potwierdzają one naszą formułę i jak nic innego zachęcają do nieustannego rozwoju, nauki i starań.

Jesteśmy też bardzo dumni, kiedy codzienna praca owocuje prestiżowymi wyróżnieniami światowej klasy. Taką nagrodę otrzymaliśmy niedawno podczas dorocznej gali  Association of Translation Companies, jednej z najbardziej prestiżowych organizacji branży językowej na Ziemi. Bardzo dziękujemy!