Czytaj stronę główną POZENA

tłumacz słoweński

 

tłumaczenia polsko-słoweńskie pisemne, przysięgłe, ustne, stron internetowych, filmów i każde inne

 

Język słoweński - fakty i ciekawostki

 

  • Język słoweński jest językiem ojczystym dla ok. 2,5 mln. ludzi (ok. 0,03% światowej populacji) i plasuje się poza pierwszą setką najczęściej stosowanych języków na świecie pod względem liczby rodzimych użytkowników.

  • Slovenščina jest językiem urzędowym w Słowenii. Uznawany jest jako język mniejszości narodowych we Włoszech, Austrii i na Węgrzech. Słoweński zaliczany jest do grupy języków słowiańskich, a konkretnie do podgrupy południowosłowiańskiej. Wywodzi się z języka prasłowiańskiego. Najstarszy zabytek piśmiennictwa słoweńskiego – rękopisy z Fryzyngi - pochodzi z przełomu X i XI w. i jest zarazem najstarszym znanym manuskryptem w języku słowiańskim zapisanym alfabetem łacińskim. Język literacki zaczął się kształtować w II połowie XVI w. W kolejnych stuleciach w wyniku sytuacji geopolitycznej na język słoweński wpływ wywierały język niemiecki oraz języki słowiańskie (przede wszystkim serbsko-chorwacki). Współcześnie instytucją regulującą normy języka słoweńskiego jest Słoweńska Akademia Nauki i Sztuki.

  • Język słoweński uznaje się za najbardziej zróżnicowany dialektalnie język słowiański. Na stosunkowo niewielkim terytorium Słowenii występuje aż 46 dialektów, które tworzą siedem grup dialektalnych. Do tak silnego zróżnicowania przyczyniły się intensywne kontakty językowe (tereny dzisiejszej Słowenii zasiedlane były przez przedstawicieli czterech grup językowych: słowiańskiej, germańskiej, romańskiej i ugrofińskiej) oraz ukształtowanie terenu (alpejskie doliny i zalesione tereny utrudniały w przeszłości komunikację pomiędzy mieszkańcami różnych regionów). Współcześnie dialekty słoweńskiego są wzajemnie zrozumiałe. W zachodnich wariantach regionalnych występują italianizmy, natomiast we wschodnich germanizmy.

  • Słoweński jest jednym z języków oficjalnych UE.

  • Słoweński, jak wszystkie języki słowiańskie, jest językiem o bardzo rozbudowanej fleksji. Wyróżnia się cztery czasy gramatyczne: przyszły, teraźniejszy, przeszły i zaprzeszły. Rzeczowniki i przymiotniki odmieniają się przez sześć przypadków oraz trzy liczby. Istnieją trzy rodzaje gramatyczne.

  • Oprócz liczby pojedynczej i mnogiej w słoweńskim występuje również liczba podwójna (stosowana w przypadku, gdy mowa o dwóch osobach czy rzeczach), co uznaje się za relikt języka prasłowiańskiego. Odmieniają się przez nią rzeczowniki, zaimki, przymiotniki oraz czasowniki.

  • W języku słoweńskim istnieje tendencja do tworzenia słów z wykorzystaniem rodzimych rdzeni. Jakkolwiek znajdziemy w tym języku niemałą liczbę zapożyczeń z angielskiego, to niektóre popularne internacjonalizmy mają rodzime odpowiedniki. Do przykładów należą m.in.: zgoščenka (pol. płyta kompaktowa) i računalnik (pol. komputer).

  • Najdłuższym słowem w języku słoweńskim jest 26-literowy przymiotnik dialektičnomaterialističen (pol. dialektyczno-materialistyczny).

BEZPŁATNA WYCENA

 

tłumacz polsko słoweński

tłumacz słoweńsko polski

 

Bliskie pokrewieństwo języków

Język słoweński należy do grupy języków zachodniosłowiańskich, podobnie jak polski. Oznacza to, że Słoweńcy i Polacy mają wiele wspólnych korzeni językowych, co sprawia, że są względnie łatwe do nauki dla mówców drugiego języka. W związku z tym Polacy mogą napotkać wiele słów, które brzmią podobnie lub mają podobne znaczenie, co ułatwia porozumiewanie się. Warto zaznaczyć, że zarówno język polski, jak i słoweński, wywodzą się z prasłowiańskiego, co przyczynia się do ich podobieństw.

Bogactwo dialektów

Choć Słowenia jest niewielkim krajem, liczba dialektów języka słoweńskiego jest zadziwiająco duża. Szacuje się, że istnieje ponad 50 różnych dialektów, które można podzielić na siedem głównych grup. Dialekty te różnią się między sobą fonetyką, gramatyką i słownictwem, co może być zaskakujące dla Polaków, którzy zdecydują się nauczyć się języka. W praktyce oznacza to, że słoweński mówiony w różnych częściach kraju może być nieco inny, ale zrozumienie ogólnych zasad języka ułatwia komunikację.

Dwugłoski i dyftongi

Język słoweński wyróżnia się obecnością dwugłosek i dyftongów, czyli połączeń dwóch różnych samogłosek w jednym sylabie. W języku polskim dyftongów jest stosunkowo niewiele, co sprawia, że niektóre dźwięki wydają się Polakom obco. Przykładem dyftonga w słoweńskim jest "au", który można znaleźć w słowach takich jak "avto" (auto) czy "avtor" (autor).

Czasowniki złożone

W języku słoweńskim istnieje wiele czasowników złożonych, które mogą być dla mówców języka polskiego trudne do zrozumienia na pierwszy rzut oka. Złożone czasowniki powstają przez dodanie przedrostka do czasownika, co często zmienia jego znaczenie. Przykładem takiego czasownika jest "oditi", który powstaje przez połączenie przedrostka "od-" z czasownikiem "iti" (iść) i oznacza "odejść".

Użycie przypadków

Podobnie jak w języku polskim, język słoweński posługuje się przypadkami. W języku słoweńskim używa się sześciu przypadków: mianownika, dopełniacza, celownika, biernika, narzędnika i miejscownika. Choć liczba przypadków jest mniejsza niż w języku polskim (który posiada siedem), zasady ich stosowania są podobne. Dzięki temu Polacy, którzy zdecydują się na naukę języka słoweńskiego, nie będą musieli uczyć się całkiem nowego systemu gramatycznego, co ułatwi im przyswojenie tego języka.

Dual - liczba podwójna

Jedną z unikalnych cech języka słoweńskiego, która wyróżnia go wśród innych języków słowiańskich, jest obecność dualu, czyli liczby podwójnej. Dual stosowany jest do wyrażenia dwóch obiektów, osób lub zdarzeń. Jest to cecha rzadko spotykana w językach świata, a dla mówców języka polskiego może być zaskakująca, ponieważ w polskim nie ma odpowiednika liczby podwójnej.

Akcentowanie

W języku słoweńskim występuje zjawisko zmiennego akcentowania, co oznacza, że w zależności od formy słowa, jego akcent może się przesuwać. Warto zwrócić uwagę, że w języku polskim występuje również zjawisko zmiennego akcentowania, ale w innym stopniu niż w słoweńskim. Dla Polaków nauka poprawnego akcentowania może być jednym z trudniejszych aspektów języka słoweńskiego.

Wiek języka

Język słoweński, podobnie jak język polski, ma długą historię. Pierwsze pisemne ślady języka słoweńskiego pochodzą z IX wieku, co czyni go jednym z najstarszych języków słowiańskich. Z tego względu słoweński stanowi ciekawe pole badawcze dla lingwistów oraz osób zainteresowanych historią i kulturą Słowian.

Słoweński alfabet

Alfabet słoweński składa się z 25 liter i oparty jest na alfabecie łacińskim, tak jak alfabet polski. Istnieje jednak kilka różnic, takich jak brak litery "q", "w", "x" oraz "y" w alfabecie słoweńskim. Ponadto, słoweński używa liter z diakrytykami, takimi jak "č", "š" i "ž", które odpowiadają polskim "ć", "ś" i "ź". Dzięki temu Polacy nie będą musieli uczyć się zupełnie nowego systemu zapisu.

Status języka słoweńskiego

Język słoweński jest jedynym urzędowym językiem Słowenii, gdzie posługuje się nim około 2 miliony osób. Ponadto, słoweński jest jednym z 24 oficjalnych języków Unii Europejskiej. Język ten jest również używany przez mniejszości słoweńskie zamieszkujące regiony sąsiednich krajów, takich jak Włochy, Austria i Węgry. Dzięki swojemu statusowi oraz rosnącemu znaczeniu Słowenii na arenie międzynarodowej, nauka języka słoweńskiego może być cenna dla Polaków zainteresowanych współpracą z tym krajem, czy to w sferze biznesu, nauki czy kultury.

BEZPŁATNA WYCENA

Ile kosztuje moje tłumaczenie?

Sprawdź. Sprawdzenie nic nie kosztuje. Zapytanie zajmie parę minut. Otrzymasz konkurencyjną ofertę profesjonalnego wykonania.

Pułapki językowe w tłumaczeniu z języka słoweńskiego na język polski

 

Zdarza się, że intuicja podpowiada komuś tłumaczenie. które może prowadzić do pomyłek. Takie pomyłki mogą wydawać się śmieszne, ale mogą mieć poważne konsekwencje. Profesjonalny tłumacz zwraca baczną uwagę na słowa, które brzmią podobnie w dwóch językach, ale posiadają odmienne znaczenia, take jak przykłady poniżej. 

 

Słowo słoweńskie

Prawidłowe tłumaczenie na polski

Uwaga na błędne tłumaczenie!

doba epoka, czas doba - dan
droga lek, narkotyk droga - cesta
Dunaj Wiedeń Dunaj - Donava
godina rok godzina - ura
hvala dziękuję chwała - slava
jutro rano, poranek jutro - jutri
povest podanie, legenda powieść - roman
puška karabin puszka - lahko
sad owoc sad - sadovnjak
stolica katedra stolica - glavno mesto

 

BEZPŁATNA WYCENA

Ile kosztuje moje tłumaczenie?

Sprawdź. Sprawdzenie nic nie kosztuje. Zapytanie zajmie parę minut. Otrzymasz konkurencyjną ofertę profesjonalnego wykonania.

Cennik tłumaczeń pisemnych: ile kosztuje profesjonalne tłumaczenie słoweńskie?

 

Orientacyjny cennik tłumaczeń z języka słoweńskiego oraz na język słoweński: pisemnych, przysięgłych, ekspresowych, specjalistycznych i ustnych, w tym polsko-słoweńskich, słoweńsko-polskich a także bezpośrednich pomiędzy językiem słoweńskim i innymi językami obcymi bez języka polskiego

 

 

Tłumaczenia pisemne

 

Zwykłe, przysięgłe, specjalistyczne, ekspresowe
z języka słoweńskiego na język polski od 0,25 zł / słowo
z języka polskiego na język słoweński od 0,25 zł / słowo
z języka słoweńskiego na inny język od 0,25 zł / słowo
z innego języka obcego na słoweński od 0,25 zł / słowo
weryfikacja tłumaczenia od 50% stawki tłumaczenia
napisy do filmu (subtitling) od 50 zł / minuta nagrania wideo
opracowanie graficzne od 10 zł / strona fizyczna lub grafika
opracowanie terminologiczne  od 250 zł / h
opłata projektowa od 150 zł / 10%

 

Tłumaczenia ustne

 

Online i na miejscu. Konsekutywne, symultaniczne, przysięgłe.

xxxxxxxxxxx <> polski

 250 zł / h

xxxxxxxxxxx <> inny język obcy

 500 zł / h

minimalny blok rezerwacji

 3-8 h w zależności od produktu

kompleksowa obsługa tłumaczeń ustnych online: platforma i zarządzanie

kosztorys indywidualny

wynajem sprzętu do tłumaczeń ustnych na miejscowych

kosztorys indywidualny

 

Ceny netto. Poniższa prezentacja nie stanowi oferty handlowej: każdy projekt wyceniamy zgodnie z potrzebami klienta konkurencyjnie, indywidualnie i bezpłatnie. 

BEZPŁATNA WYCENA

Ile kosztuje moje tłumaczenie?

Sprawdź. Sprawdzenie nic nie kosztuje. Zapytanie zajmie parę minut. Otrzymasz konkurencyjną ofertę profesjonalnego wykonania.

Praktyczny słowniczek polsko - słoweński

 

wyrażenie polskie

wyrażenie słoweńskie

tak ja (ya)
nie ne (ne)
proszę prosim (pro-seem)
dziękuję hvala (hva-la)
przepraszam oprostite (o-pros-tee-te)
dzień dobry dober dan (do-ber dan)
dobry wieczór dober večer (do-ber ve-cher)
dobranoc lahko noč (la-hko notch)
do widzenia nasvidenje (nas-vee-denyeh)
cześć (na powitanie) živjo (zheev-yo)
Jak się masz? Kako se počutite? (ka-ko se po-chu-tee-teh)
Dziękuję, dobrze.  Hvala, dobro  (hva-la, do-bro)
Nazywam się... Ime mi je  (ee-me mee yeh)
Nie rozumiem Ne razumem (ne ra-zoo-mem)
Jestem Polką / Polakiem Sem Poljakinja / Poljak (sem pol-ya-keen-ya / pol-yak)

 

BEZPŁATNA WYCENA

Ile kosztuje moje tłumaczenie?

Sprawdź. Sprawdzenie nic nie kosztuje. Zapytanie zajmie parę minut. Otrzymasz konkurencyjną ofertę profesjonalnego wykonania.

Co potrafi zawodowy tłumacz polsko-słoweński i słoweńsko-polski?

 

Tłumacz słoweńsko-polski musi posiadać szeroką wiedzę i umiejętności, aby efektywnie przekładać teksty pomiędzy tymi dwoma językami. Wiedza ta obejmuje zarówno biegłość językową, jak i zrozumienie kultury, gramatyki oraz specyfiki obu języków. Oto kilka kluczowych aspektów, które tłumacz musi znać i rozumieć.

Biegłość językowa

Tłumacz musi biegle posługiwać się zarówno językiem słoweńskim, jak i polskim. To oznacza znajomość słownictwa, gramatyki, składni oraz wymowy w obu językach. Biegłość językowa obejmuje również zdolność do zrozumienia różnych dialektów, akcentów i odmian regionalnych obu języków.


Zrozumienie kultury

Tłumaczenie tekstów z jednego języka na drugi często wymaga uwzględnienia kontekstu kulturowego. Tłumacz musi być świadomy różnic kulturowych między krajami, aby dokładnie oddać niuanse i konotacje zawarte w tekście. Wiedza na temat historii, tradycji, zwyczajów oraz wydarzeń społecznych i politycznych jest niezbędna do prawidłowego tłumaczenia.


Gramatyka

Gramatyka w języku słoweńskim i polskim różni się pod wieloma względami. Tłumacz musi znać i stosować się do zasad gramatycznych obu języków, takich jak odmiana czasowników, deklinacja rzeczowników, użycie czasów przeszłych, struktura zdań czy rodzaje zaimków. Błędy gramatyczne mogą prowadzić do poważnych nieporozumień, dlatego tłumacz powinien zwracać na nie szczególną uwagę.


Idiomy i frazy

W obu językach istnieje wiele idiomów i zwrotów, które nie mają dosłownego odpowiednika w drugim języku. Tłumacz musi znać te idiomy i umieć je przekładać na odpowiednie wyrażenia, które oddają ich znaczenie w języku docelowym. Ponadto tłumacz powinien zdawać sobie sprawę, że niektóre idiomy są specyficzne dla określonego regionu czy kraju i mogą być niezrozumiałe dla odbiorców z innych obszarów.


Słownictwo specjalistyczne

Tłumacz musi znać słownictwo specjalistyczne związane z daną dziedziną, taką jak medycyna, prawo czy technologia. Pozwala to na precyzyjne tłumaczenie tekstów fachowych i unikanie błędów wynikających z niezrozumienia terminologii. W miarę jak tłumacz zdobywa doświadczenie w różnych dziedzinach, jego wiedza specjalistyczna się rozszerza, co przekłada się na lepsze tłumaczenia.


Styl i rejestr

Tłumacz musi uwzględniać styl i rejestr tekstu źródłowego, tak aby przekład oddawał intencje autora. Na przykład, tekst formalny powinien być przetłumaczony na język równie formalny, podczas gdy tekst potoczny może wymagać użycia bardziej potocznego języka. Tłumacz powinien też zwracać uwagę na ton tekstu, aby zachować jego atmosferę i emocje.


Współczesny język

Tłumacz musi być na bieżąco z ewolucją języka, włączając w to nowe słowa, zwroty i zmieniające się znaczenia istniejących wyrazów. Dzięki temu tłumaczenia będą aktualne i zrozumiałe dla współczesnych odbiorców. Czasami może to oznaczać konieczność przekształcenia archaicznych bądź przestarzałych słów na współczesne odpowiedniki.


"Fałszywe przyjaciółki"

Tłumacz powinien być świadomy fałszywych przyjaciółek, czyli słów, które wydają się być związane z innymi językami, ale mają inne znaczenia. Unikanie błędów wynikających z fałszywych przyjaciółek jest kluczowe dla dokładnego tłumaczenia.


Lokalizacja

Tłumacz musi dostosowywać przekład do kontekstu lokalnego, co może obejmować dostosowanie jednostek miary, walut czy odniesień kulturowych. Celem jest uczynienie tłumaczenia jak najbardziej zrozumiałym dla odbiorców docelowych.


Tłumaczenie niestandardowych form języka

Tłumacz musi być w stanie zrozumieć i przetłumaczyć niestandardowe formy języka, takie jak slang, żargon czy dialekty. Uwzględnienie tych niuansów może przyczynić się do większej autentyczności przekładu.


Redagowanie i korekta

Tłumacz powinien być zdolny do redagowania i korygowania swojej pracy, dbając o poprawność językową, gramatyczną oraz interpunkcyjną. Umiejętność samodzielnego sprawdzania tłumaczeń i eliminowania błędów jest kluczowa dla utrzymania wysokiej jakości pracy.


Tłumaczenie kontekstowe

Tłumacz musi być w stanie uwzględniać kontekst tekstu, tak aby przekład nie był jedynie dosłowny, ale również oddawał znaczenie i cel oryginału. Tłumaczenie kontekstowe może obejmować analizowanie intencji autora, odbiorców oraz sytuacji, w której tekst ma być użyty.


Wiedza o konwencjach pisowni

Tłumacz powinien znać konwencje pisowni obu języków, takie jak systemy notacji liczb, znaki diakrytyczne, zasady pisania wielkimi literami czy zastosowanie cudzysłowów. Znajomość tych konwencji jest niezbędna dla zachowania spójności i czytelności przekładu.


Umiejętność przekładu na język ojczysty

Tłumaczenie na język ojczysty zwykle daje lepsze rezultaty, ponieważ tłumacz ma naturalne wyczucie języka docelowego. Tłumacz powinien być więc kompetentny w tłumaczeniu z języka słoweńskiego na polski i odwrotnie, ale szczególną wagę powinien przykładać do tłumaczeń na język ojczysty.


Umiejętność przekładu kreatywnego

Tłumacz musi posiadać zdolności kreatywne, aby tłumaczyć teksty artystyczne, takie jak literatura, poezja czy piosenki. W takich przypadkach, tłumacz musi dążyć do zachowania oryginalnego rytmu, stylu, znaczenia i emocji, często wymagając twórczego podejścia do tłumaczenia.


Tłumaczenie tekstów związanych z SEO

Tłumacz musi zdawać sobie sprawę z technik optymalizacji treści dla wyszukiwarek (SEO) i uwzględniać je podczas tłumaczenia. Obejmuje to odpowiednie użycie słów kluczowych, fraz i struktury tekstu, które mogą wpływać na pozycjonowanie strony w wynikach wyszukiwania.


Redagowanie i korekta

Tłumacz musi dbać o jakość swojej pracy, co obejmuje sprawdzanie tłumaczenia pod kątem błędów gramatycznych, interpunkcyjnych, stylistycznych oraz terminologicznych.


Adaptacja przekładu do celu komunikacyjnego

Tłumacz musi być w stanie dostosować tłumaczenie do celu, dla którego zostało stworzone. Na przykład, tłumaczenie reklamy wymaga innego podejścia niż tłumaczenie umowy prawnej. Tłumacz powinien zatem zwracać uwagę na kontekst i oczekiwania odbiorców.


Praca z różnymi formatami dokumentów

Tłumacz musi być biegły w pracy z różnymi formatami dokumentów, takimi jak pliki tekstowe, prezentacje czy pliki graficzne. To może wymagać umiejętności korzystania z różnych programów komputerowych, takich jak edytory tekstu, narzędzia DTP czy oprogramowanie do tłumaczenia wspomaganego komputerowo (CAT).


Znajomość oprogramowania CAT:

Współcześni tłumacze często korzystają z narzędzi CAT, które ułatwiają i przyspieszają pracę. Umiejętność korzystania z takiego oprogramowania, jak Trados czy memoQ, jest często wymagana w zawodzie tłumacza.


Tłumaczenie tekstów kreatywnych

Tłumaczenie tekstów literackich, poezji czy piosenek wymaga nie tylko doskonałej znajomości obu języków, ale także wyczucia artystycznego i kreatywności. Tłumacz musi umieć oddać piękno oryginalnego tekstu, jednocześnie zachowując jego treść i emocje.


Przekład kulturowy

Tłumacz musi być zdolny do przekładania kulturowego, czyli dostosowywania tekstu tak, aby był zrozumiały i akceptowalny dla odbiorców docelowych. Może to obejmować zmiany w przykładach, metaforach czy odniesieniach kulturowych.


Umiejętność pracy w zespole

Tłumacze często współpracują z innymi specjalistami, takimi jak redaktorzy, korektorzy czy inni tłumacze. Umiejętność pracy w zespole oraz efektywna komunikacja z innymi członkami grupy jest ważna dla osiągnięcia optymalnych rezultatów.


Zarządzanie czasem i organizacja pracy

Tłumacz musi być w stanie zarządzać swoim czasem i organizować pracę tak, aby terminowo realizować zlecenia. Wymaga to umiejętności planowania, priorytetyzacji zadań i motywacji do pracy.


Wiedza na temat etyki zawodowej

Tłumacz powinien znać i przestrzegać zasad etyki zawodowej, takich jak zachowanie poufności informacji, rzetelność w pracy oraz uczciwość wobec klientów i współpracowników. Poszanowanie tych zasad buduje zaufanie i profesjonalizm w branży tłumaczeniowej.


Umiejętność uczenia się i rozwoju zawodowego

Tłumacz powinien być otwarty na rozwój zawodowy i ciągłe doskonalenie swoich umiejętności. Uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach czy konferencjach branżowych pozwala na zdobywanie nowych kompetencji i utrzymanie bieżącej wiedzy na temat zmian w językach, technologii oraz trendów w tłumaczeniach.


Wielu klientów zaczynało od tłumaczenia własnych projektów samodzielnie, zanim się poznaliśmy.

Jeżeli nie masz czasu nabywać wszystkich powyższych umiejętności, samodzielne tłumaczenie może okazać się nieefektywne: na pewno nie będzie dla Firmy ani lepsze, ani tańsze, ani bardziej przyjemne niż nawiązanie profesjonalnej współpracy z Pozeną.

Wyceń projekt i przekonaj się osobiście.  

POZENA ATC Supplier of the Year

Bardzo cieszymy się z codziennych życzliwych komentarzy klientów. Potwierdzają one naszą formułę i jak nic innego zachęcają do nieustannego rozwoju, nauki i starań.

Jesteśmy też bardzo dumni, kiedy codzienna praca owocuje prestiżowymi wyróżnieniami światowej klasy. Taką nagrodę otrzymaliśmy niedawno podczas dorocznej gali  Association of Translation Companies, jednej z najbardziej prestiżowych organizacji branży językowej na Ziemi. Bardzo dziękujemy!