Czytaj stronę główną POZENA

tłumacz rosyjski

 

tłumaczenia polsko-rosyjski pisemne, przysięgłe, ustne, stron internetowych, filmów i każde inne

 

Język rosyjski - fakty i ciekawostki

 

Język rosyjski - русский язык (russkij jazyk), jest językiem ojczystym dla ok. 150 mln. ludzi (ok. 2,5% mieszkańców globu), co sytuuje go na 8. miejscu na świecie pod względem liczby rodzimych użytkowników. Jest zarazem najczęściej stosowanym językiem w Europie. Język rosyjski jest też drugim językiem dla wielu obywateli (ok. 100 mln.) państw byłego Związku Radzieckiego, pełniąc w nich funkcję lingua franca.

Rosyjski posiada status języka urzędowego w Rosji, Kazachstanie, Kirgistanie i na Białorusi oraz w kilku regionach państw wchodzących niegdyś w skład ZSRR, np. w Abchazji, Osetii Południowej i na Krymie.

Język rosyjski należy do grupy języków wschodniosłowiańskich. Zapisywany jest cyrylicą, która została utworzona pod koniec IX w. na bazie alfabetu greckiego. Rosyjski wywodzi się z języka staroruskiego (jego podstawą z kolei był język staro-cerkiewno-słowiański), z którego wykreowały się w XIV w. również języki ukraiński i białoruski.

W przeciwieństwie do wielu współczesnych języków rosyjski nie wykazuje dużego zróżnicowania dialektalnego w samej Rosji. Taki stan rzeczy jest skutkiem polityki centralizacyjnej władz rosyjskich i przymusowej migracji ludności ze wsi do miast w XX w. Wyróżnia się dwie zasadnicze grupy dialektów regionalnych: północną i południową.

Normy języka rosyjskiego reguluje Instytut Języka Rosyjskiego, który wchodzi w skład Rosyjskiej Akademii Nauk.

Rosyjski jest językiem oficjalnym wielu międzynarodowych instytucji i organizacji, m.in. ONZ, OBWE, Międzynarodowego Trybunału Karnego, Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej i Szanghajskiej Organizacji Współpracy.

Leksyka rosyjska zawiera sporo zapożyczeń z języków europejskich, w tym również z polskiego. Przykładami polonizmów są m. in. następujące słowa: полковник [polkownik] – pułkownik, кролик [krolik] – królik i петрушка [petrushka] – pietruszka.

W rosyjskim akcent jest ruchomy, a różnice w akcencie wyrazowym czasem skutkują różnicami znaczeniowymi. Na przykład zdanie Я плачу [ja plachU] oznacza „ja płacę”, natomiast Я плáчу [ja plAchu] oznacza „ja płaczę”.

W języku rosyjskim istnieją dwa odpowiedniki koloru niebieskiego: синий [seeniy] – granatowy oraz голубой [goluboy] – jasnoniebieski. W związku z tym, jak wykazały badania, rodzimi użytkownicy rosyjskiego lepiej rozróżniają odcienia koloru niebieskiego niż native speakerzy języka angielskiego.

достопримечательности [dostoprimechatel'nosti] to jedno z najtrudniejszych do wymówienia słów. Oznacza ono atrakcje turystyczne.

BEZPŁATNA WYCENA

 

tłumacz polsko rosyjski

tłumacz rosyjsko polski

 

Bliskie pokrewieństwo z językiem polskim

Język rosyjski i polski należą do rodziny języków słowiańskich, co sprawia, że mają wiele wspólnych cech. Oba języki posiadają system deklinacji, który obejmuje przypadki gramatyczne, liczby i rodzaje. Dzięki temu Polacy uczący się rosyjskiego mają łatwiej zrozumieć zasady gramatyki, a nawet wyłapać pewne podobieństwa w słownictwie. Niemniej jednak, różnice między tymi językami nadal pozostają znaczące, dlatego warto pamiętać o tych różnicach podczas nauki.

Bogactwo literatury rosyjskiej

Literatura rosyjska to jeden z najbardziej znaczących dorobków kultury światowej, obejmujący twórczość takich pisarzy jak Lew Tołstoj, Fiodor Dostojewski, czy Anton Czechow. Nauka języka rosyjskiego daje możliwość odkrywania oryginalnych tekstów tych autorów, co pozwala na pełniejsze zrozumienie ich dzieł oraz kontekstu kulturowego.

Liczba mówiących językiem rosyjskim

Rosyjski jest jednym z najpopularniejszych języków na świecie – mówi nim jako ojczystym aż 258 milionów osób. To sprawia, że jest to ósmy język pod względem liczby użytkowników. Znajomość języka rosyjskiego daje zatem możliwość komunikacji z bardzo dużą liczbą ludzi.

Rosyjski alfabet – cyrylica

Język rosyjski używa alfabetu cyrylicy, który składa się z 33 liter. Ten alfabet, choć odrębny od łacińskiego, stosowanego w języku polskim, posiada wiele wspólnych cech. Polacy uczący się rosyjskiego muszą przyswoić nowe znaki, ale na ogół nie sprawia im to wielu trudności.

Wymowa miękka i twarda

Rosyjski jest językiem, w którym występuje zjawisko miękkiej i twardej wymowy spółgłosek. Wymowa miękka dotyczy sytuacji, gdy spółgłoska jest wymawiana z dodatkowym elementem "palatalizacji", co jest istotnym elementem fonetyki rosyjskiej. Dla Polaków to ciekawe zjawisko, gdyż także w polskim występuje palatalizacja.

Bogactwo zdrobnień

W języku rosyjskim często stosuje się zdrobnienia oraz zgrubienia w odniesieniu do imion, rzeczowników czy przymiotników. To zjawisko, podobne do polskiego, pokazuje bliskie pokrewieństwo obu języków i sprawia, że Polacy uczący się rosyjskiego mogą łatwiej przyswoić te formy wyrazowe. Zdrobnienia i zgrubienia są powszechne w codziennej komunikacji oraz w literaturze, a ich zrozumienie pozwala na głębsze zanurzenie się w kulturze rosyjskiej.

Różnorodność dialektów rosyjskich

Język rosyjski jest używany na ogromnym obszarze, co prowadzi do istnienia wielu dialektów. W związku z tym Polacy uczący się rosyjskiego mogą zetknąć się z różnymi odmianami języka, które zmieniają się w zależności od regionu. Choć rosyjski standardowy jest powszechnie używany i zrozumiały dla większości mówiących, warto poznać dialekty, aby lepiej zrozumieć kulturę i tradycje różnych części Rosji.

Wpływ języka rosyjskiego na inne języki

Ze względu na swoją długą historię, język rosyjski miał wpływ na rozwój innych języków, zwłaszcza tych, które są używane na terenach byłego Związku Radzieckiego. Polacy uczący się rosyjskiego mogą zauważyć pewne wpływy języka rosyjskiego na polski, zwłaszcza w dziedzinie słownictwa związanej z nauką, polityką czy technologią. Zrozumienie tych wpływów może pomóc w lepszym opanowaniu obu języków.

Pozycja języka rosyjskiego na świecie

Język rosyjski jest jednym z sześciu oficjalnych języków Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) oraz jednym z języków roboczych Unii Eurazjatyckiej. Dla Polaków nauka rosyjskiego może być przydatna w kontaktach międzynarodowych, a także w kontekście współpracy gospodarczej i naukowej z krajami rosyjskojęzycznymi.

Wkład Rosji w rozwój nauki i technologii

Rosja od dawna słynie ze swojego wkładu w rozwój nauki i technologii, zwłaszcza w dziedzinach takich jak kosmonautyka, fizyka, matematyka czy informatyka. Naukowcy rosyjscy odgrywali kluczową rolę w licznych przełomowych odkryciach i wynalazkach, które wpłynęły na kształt współczesnego świata. Dla Polaków zainteresowanych nauką i technologią, nauka języka rosyjskiego pozwala na dostęp do oryginalnych źródeł i publikacji naukowych, a także lepsze zrozumienie osiągnięć naukowych związanych z krajami rosyjskojęzycznymi. Znajomość rosyjskiego może także otworzyć drzwi do współpracy naukowej oraz nowych możliwości zawodowych w międzynarodowych projektach badawczych i technologicznych.

BEZPŁATNA WYCENA

Ile kosztuje moje tłumaczenie?

Sprawdź. Sprawdzenie nic nie kosztuje. Zapytanie zajmie parę minut. Otrzymasz konkurencyjną ofertę profesjonalnego wykonania.

Pułapki językowe w tłumaczeniu z języka rosyjskiego na język polski

 

Zdarza się, że intuicja podpowiada komuś tłumaczenie. które może prowadzić do pomyłek. Takie pomyłki mogą wydawać się śmieszne, ale mogą mieć poważne konsekwencje. Profesjonalny tłumacz zwraca baczną uwagę na słowa, które brzmią podobnie w dwóch językach, ale posiadają odmienne znaczenia, take jak przykłady poniżej. 

 

Słowo rosyjskie

Prawidłowe tłumaczenie na polski

Uwaga na błędne tłumaczenie!

час [chas] godzina czas - время [vremya]
дворец [dvorets] pałac dworzec - вокзал [vokzal]
диван [divan] tapczan, kanapa dywan - ковер [kover]
глаз [glaz] oko głaz - скала [skala]
беседа [beseda] rozmowa biesiada - пиp [pir]
неделя [nedelya] tydzień niedziela - воскресенье [voskresen'ye]
родина [rodina] ojczyzna rodzina - семья [sem'ya]
стул [stul] krzesło stół - стол [stol]
страна [strana] kraj strona - сторона [storona]
сутки [sutki] doba sutki - соски [soski]

 

BEZPŁATNA WYCENA

Ile kosztuje moje tłumaczenie?

Sprawdź. Sprawdzenie nic nie kosztuje. Zapytanie zajmie parę minut. Otrzymasz konkurencyjną ofertę profesjonalnego wykonania.

Cennik tłumaczeń pisemnych: ile kosztuje profesjonalne tłumaczenie rosyjskie?

 

Orientacyjny cennik tłumaczeń z języka rosyjskiego oraz na język rosyjski: pisemnych, przysięgłych, ekspresowych, specjalistycznych i ustnych, w tym polsko-rosyjski, rosyjsko-polskich a także bezpośrednich pomiędzy językiem rosyjskim i innymi językami obcymi bez języka polskiego.

 

 

Tłumaczenia pisemne

 

Zwykłe, przysięgłe, specjalistyczne, ekspresowe
z języka rosyjskiego na język polski od 0,25 zł / słowo
z języka polskiego na język rosyjski od 0,25 zł / słowo
z języka rosyjskiego na inny język od 0,25 zł / słowo
z innego języka obcego na rosyjski od 0,25 zł / słowo
weryfikacja tłumaczenia od 50% stawki tłumaczenia
napisy do filmu (subtitling) od 50 zł / minuta nagrania wideo
opracowanie graficzne od 10 zł / strona fizyczna lub grafika
opracowanie terminologiczne  od 250 zł / h
opłata projektowa od 150 zł / 10%

 

Tłumaczenia ustne

 

Online i na miejscu. Konsekutywne, symultaniczne, przysięgłe.

rosyjski <> polski

 250 zł / h

rosyjski <> inny język obcy

 500 zł / h

minimalny blok rezerwacji

 3-8 h w zależności od produktu

kompleksowa obsługa tłumaczeń ustnych online: platforma i zarządzanie

kosztorys indywidualny

wynajem sprzętu do tłumaczeń ustnych na miejscowych

kosztorys indywidualny

 

Ceny netto. Poniższa prezentacja nie stanowi oferty handlowej: każdy projekt wyceniamy zgodnie z potrzebami klienta konkurencyjnie, indywidualnie i bezpłatnie. 

BEZPŁATNA WYCENA

Ile kosztuje moje tłumaczenie?

Sprawdź. Sprawdzenie nic nie kosztuje. Zapytanie zajmie parę minut. Otrzymasz konkurencyjną ofertę profesjonalnego wykonania.

Praktyczny słowniczek polsko - rosyjski

 

wyrażenie polskie

wyrażenie rosyjskie

tak да (da)
nie нет (njet)
proszę пожалуйста (pożalujsta)
dziękuję спасибо (spasiba)
przepraszam извините (izwinite)
dzień dobry добрый день (dobryj dzień)
dobry wieczór добрый вечер (dobryj wieczier)
dobranoc спокойной ночи (spakoynoj notszi)
do widzenia до свидания (do swidania)
cześć (na powitanie) привет (priwiet)
Jak się masz? Как дела? (Kak diela?)
Dziękuję, dobrze.  Спасибо, хорошо (Spasibo, horoszo)
Nazywam się... Меня зовут  (Mienia zawut)
Nie rozumiem Я не понимаю (Ja nie panimaju)
Jestem Polką / Polakiem Я поляк / Я полячка (Ja poljak / Ja polaczka)

 

BEZPŁATNA WYCENA

Ile kosztuje moje tłumaczenie?

Sprawdź. Sprawdzenie nic nie kosztuje. Zapytanie zajmie parę minut. Otrzymasz konkurencyjną ofertę profesjonalnego wykonania.

Co potrafi zawodowy tłumacz polsko-rosyjski i rosyjsko-polski?

 

Tłumacz rosyjsko-polski musi posiadać szeroką wiedzę i umiejętności, aby efektywnie przekładać teksty pomiędzy tymi dwoma językami. Wiedza ta obejmuje zarówno biegłość językową, jak i zrozumienie kultury, gramatyki oraz specyfiki obu języków. Oto kilka kluczowych aspektów, które tłumacz musi znać i rozumieć.

Biegłość językowa

Tłumacz musi biegle posługiwać się zarówno językiem rosyjskim, jak i polskim. To oznacza znajomość słownictwa, gramatyki, składni oraz wymowy w obu językach. Biegłość językowa obejmuje również zdolność do zrozumienia różnych dialektów, akcentów i odmian regionalnych obu języków.


Zrozumienie kultury

Tłumaczenie tekstów z jednego języka na drugi często wymaga uwzględnienia kontekstu kulturowego. Tłumacz musi być świadomy różnic kulturowych między krajami rosyjskojęzycznymi a Polską, aby dokładnie oddać niuanse i konotacje zawarte w tekście. Wiedza na temat historii, tradycji, zwyczajów oraz wydarzeń społecznych i politycznych jest niezbędna do prawidłowego tłumaczenia.


Gramatyka

Gramatyka w języku rosyjskim i polskim różni się nieco. Tłumacz musi znać i stosować się do zasad gramatycznych obu języków, takich jak odmiana czasowników, deklinacja rzeczowników, użycie czasów przeszłych, struktura zdań czy rodzaje zaimków. Błędy gramatyczne mogą prowadzić do poważnych nieporozumień, dlatego tłumacz powinien zwracać na nie szczególną uwagę.


Idiomy i frazy

W obu językach istnieje wiele idiomów i zwrotów, które nie mają dosłownego odpowiednika w drugim języku. Tłumacz musi znać te idiomy i umieć je przekładać na odpowiednie wyrażenia, które oddają ich znaczenie w języku docelowym. Ponadto tłumacz powinien zdawać sobie sprawę, że niektóre idiomy są specyficzne dla określonego regionu czy kraju i mogą być niezrozumiałe dla odbiorców z innych obszarów.


Słownictwo specjalistyczne

Tłumacz musi znać słownictwo specjalistyczne związane z daną dziedziną, taką jak medycyna, prawo czy technologia. Pozwala to na precyzyjne tłumaczenie tekstów fachowych i unikanie błędów wynikających z niezrozumienia terminologii. W miarę jak tłumacz zdobywa doświadczenie w różnych dziedzinach, jego wiedza specjalistyczna się rozszerza, co przekłada się na lepsze tłumaczenia.


Styl i rejestr

Tłumacz musi uwzględniać styl i rejestr tekstu źródłowego, tak aby przekład oddawał intencje autora. Na przykład, tekst formalny powinien być przetłumaczony na język równie formalny, podczas gdy tekst potoczny może wymagać użycia bardziej potocznego języka. Tłumacz powinien też zwracać uwagę na ton tekstu, aby zachować jego atmosferę i emocje.


Współczesny język

Tłumacz musi być na bieżąco z ewolucją języka, włączając w to nowe słowa, zwroty i zmieniające się znaczenia istniejących wyrazów. Dzięki temu tłumaczenia będą aktualne i zrozumiałe dla współczesnych odbiorców. Czasami może to oznaczać konieczność przekształcenia archaicznych bądź przestarzałych słów na współczesne odpowiedniki.


"Fałszywe przyjaciółki"

Tłumacz powinien być świadomy fałszywych przyjaciółek, czyli słów, które wydają się być związane z innymi językami, ale mają inne znaczenia. Unikanie błędów wynikających z fałszywych przyjaciółek jest kluczowe dla dokładnego tłumaczenia.


Lokalizacja

Tłumacz musi dostosowywać przekład do kontekstu lokalnego, co może obejmować dostosowanie jednostek miary, walut czy odniesień kulturowych. Celem jest uczynienie tłumaczenia jak najbardziej zrozumiałym dla odbiorców docelowych.


Tłumaczenie niestandardowych form języka

Tłumacz musi być w stanie zrozumieć i przetłumaczyć niestandardowe formy języka, takie jak slang, żargon czy dialekty. Uwzględnienie tych niuansów może przyczynić się do większej autentyczności przekładu.


Redagowanie i korekta

Tłumacz powinien być zdolny do redagowania i korygowania swojej pracy, dbając o poprawność językową, gramatyczną oraz interpunkcyjną. Umiejętność samodzielnego sprawdzania tłumaczeń i eliminowania błędów jest kluczowa dla utrzymania wysokiej jakości pracy.


Tłumaczenie kontekstowe

Tłumacz musi być w stanie uwzględniać kontekst tekstu, tak aby przekład nie był jedynie dosłowny, ale również oddawał znaczenie i cel oryginału. Tłumaczenie kontekstowe może obejmować analizowanie intencji autora, odbiorców oraz sytuacji, w której tekst ma być użyty.


Wiedza o konwencjach pisowni

Tłumacz powinien znać konwencje pisowni obu języków, takie jak systemy notacji liczb, znaki diakrytyczne, zasady pisania wielkimi literami czy zastosowanie cudzysłowów. Znajomość tych konwencji jest niezbędna dla zachowania spójności i czytelności przekładu.


Umiejętność przekładu na język ojczysty

Tłumaczenie na język ojczysty zwykle daje lepsze rezultaty, ponieważ tłumacz ma naturalne wyczucie języka docelowego. Tłumacz powinien być więc kompetentny w tłumaczeniu z języka rosyjskiego na polski i odwrotnie, ale szczególną wagę powinien przykładać do tłumaczeń na język ojczysty.


Umiejętność przekładu kreatywnego

Tłumacz musi posiadać zdolności kreatywne, aby tłumaczyć teksty artystyczne, takie jak literatura, poezja czy piosenki. W takich przypadkach, tłumacz musi dążyć do zachowania oryginalnego rytmu, stylu, znaczenia i emocji, często wymagając twórczego podejścia do tłumaczenia.


Tłumaczenie tekstów związanych z SEO

Tłumacz musi zdawać sobie sprawę z technik optymalizacji treści dla wyszukiwarek (SEO) i uwzględniać je podczas tłumaczenia. Obejmuje to odpowiednie użycie słów kluczowych, fraz i struktury tekstu, które mogą wpływać na pozycjonowanie strony w wynikach wyszukiwania.


Redagowanie i korekta

Tłumacz musi dbać o jakość swojej pracy, co obejmuje sprawdzanie tłumaczenia pod kątem błędów gramatycznych, interpunkcyjnych, stylistycznych oraz terminologicznych.


Adaptacja przekładu do celu komunikacyjnego

Tłumacz musi być w stanie dostosować tłumaczenie do celu, dla którego zostało stworzone. Na przykład, tłumaczenie reklamy wymaga innego podejścia niż tłumaczenie umowy prawnej. Tłumacz powinien zatem zwracać uwagę na kontekst i oczekiwania odbiorców.


Praca z różnymi formatami dokumentów

Tłumacz musi być biegły w pracy z różnymi formatami dokumentów, takimi jak pliki tekstowe, prezentacje czy pliki graficzne. To może wymagać umiejętności korzystania z różnych programów komputerowych, takich jak edytory tekstu, narzędzia DTP czy oprogramowanie do tłumaczenia wspomaganego komputerowo (CAT).


Znajomość oprogramowania CAT:

Współcześni tłumacze często korzystają z narzędzi CAT, które ułatwiają i przyspieszają pracę. Umiejętność korzystania z takiego oprogramowania, jak Trados czy memoQ, jest często wymagana w zawodzie tłumacza.


Tłumaczenie tekstów kreatywnych

Tłumaczenie tekstów literackich, poezji czy piosenek wymaga nie tylko doskonałej znajomości obu języków, ale także wyczucia artystycznego i kreatywności. Tłumacz musi umieć oddać piękno oryginalnego tekstu, jednocześnie zachowując jego treść i emocje.


Przekład kulturowy

Tłumacz musi być zdolny do przekładania kulturowego, czyli dostosowywania tekstu tak, aby był zrozumiały i akceptowalny dla odbiorców docelowych. Może to obejmować zmiany w przykładach, metaforach czy odniesieniach kulturowych.


Umiejętność pracy w zespole

Tłumacze często współpracują z innymi specjalistami, takimi jak redaktorzy, korektorzy czy inni tłumacze. Umiejętność pracy w zespole oraz efektywna komunikacja z innymi członkami grupy jest ważna dla osiągnięcia optymalnych rezultatów.


Zarządzanie czasem i organizacja pracy

Tłumacz musi być w stanie zarządzać swoim czasem i organizować pracę tak, aby terminowo realizować zlecenia. Wymaga to umiejętności planowania, priorytetyzacji zadań i motywacji do pracy.


Wiedza na temat etyki zawodowej

Tłumacz powinien znać i przestrzegać zasad etyki zawodowej, takich jak zachowanie poufności informacji, rzetelność w pracy oraz uczciwość wobec klientów i współpracowników. Poszanowanie tych zasad buduje zaufanie i profesjonalizm w branży tłumaczeniowej.


Umiejętność uczenia się i rozwoju zawodowego

Tłumacz powinien być otwarty na rozwój zawodowy i ciągłe doskonalenie swoich umiejętności. Uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach czy konferencjach branżowych pozwala na zdobywanie nowych kompetencji i utrzymanie bieżącej wiedzy na temat zmian w językach, technologii oraz trendów w tłumaczeniach.


Wielu klientów zaczynało od tłumaczenia własnych projektów samodzielnie, zanim się poznaliśmy.

Jeżeli nie masz czasu nabywać wszystkich powyższych umiejętności, samodzielne tłumaczenie może okazać się nieefektywne: na pewno nie będzie dla Firmy ani lepsze, ani tańsze, ani bardziej przyjemne niż nawiązanie profesjonalnej współpracy z Pozeną.

Wyceń projekt i przekonaj się osobiście.  

POZENA ATC Supplier of the Year

Bardzo cieszymy się z codziennych życzliwych komentarzy klientów. Potwierdzają one naszą formułę i jak nic innego zachęcają do nieustannego rozwoju, nauki i starań.

Jesteśmy też bardzo dumni, kiedy codzienna praca owocuje prestiżowymi wyróżnieniami światowej klasy. Taką nagrodę otrzymaliśmy niedawno podczas dorocznej gali  Association of Translation Companies, jednej z najbardziej prestiżowych organizacji branży językowej na Ziemi. Bardzo dziękujemy!