Czytaj stronę główną POZENA

tłumacz pendżabski

 

tłumaczenia polsko-pendżabskie pisemne, przysięgłe, ustne, stron internetowych, filmów i każde inne

 

Język pendżabski - fakty i ciekawostki

 

Język pendżabski jest językiem ojczystym dla ok. 100 mln. ludzi (1,5% światowej populacji), co sytuuje go na 10. miejscu listy najczęściej używanych języków świata pod względem liczby rodzimych użytkowników.

Pendżabski jest językiem urzędowym w prowincji Pendżab w Pakistanie (w tym państwie nie ma on oficjalnie przyznanego statusu języka urzędowego) oraz w Indiach (regionalny język urzędowy w stanie Pendżab), gdzie jest siódmym językiem pod względem powszechności używania. W wielu krajach (m.in. w USA, Wielkiej Brytanii, Kanadzie i Australii) język ten funkcjonuje jako język diaspory, co stanowi pokłosie emigracji Pendżabczyków. Jest trzecim najczęściej używanym językiem w Wielkiej Brytanii.

Pandabi należy do języków indoeuropejskich, a konkretnie do grupy języków indoaryjskich. Jako odrębny język ukształtował się w XII w. (wyewoluował z sanskrytu za pośrednictwem prakrytu śauraseni), stając się nośnikiem tworzącej się kultury pendżabskiej. Na jego rozwój wpłynęły języki tureckie, perski, arabski, a w późniejszym okresie angielski.

Kwestia zróżnicowania języka pendżabskiego jest przedmiotem dyskusji i sporów. Niektórzy badacze uznają zachodnie dialekty pendżabskiego za odrębny język lahnda (zwany językiem zachodniopendżabskim), który stosowany jest wyłącznie w Pakistanie. W tym ujęciu nazwa pendżabski odnosi się jedynie do dialektów pogranicza indyjsko-pakistańskiego (język wschodniopendżabski). Pendżabski charakteryzuje się bardzo dużym zróżnicowaniem dialektalnym. Zarówno w Indiach, jak i w Pakistanie za standardową odmianę języka uznaje się dialekt majhi.

Do zapisu pendżabskiego w Pakistanie stosuje się alfabet shahmukhi - zmodyfikowane pismo arabskie, którym posługują się głównie muzułmanie. Natomiast w Indiach powszechniejsze jest pismo gurmukhi (w tym alfabecie podane są też wszystkie przykłady językowe w kolejnych sekcjach), stosowane przeważnie przez sikhów.

Nazwa języka wywodzi się od perskiego słowa Panj-āb, które oznacza „pięć wód” i odnosi się do pięciu dopływów rzeki Indus.

Pendżabski, jako jeden z nielicznych języków indoeuropejskich, jest językiem tonalnym. Sylabom przypisany jest ton, który decyduje o znaczeniu wyrazu Wyróżnia się trzy tony: wysoki, pośredni i niski.

Typowy szyk wyrazów to podmiot-dopełnienie-orzeczenie. Przyimki występują zazwyczaj po rzeczownikach (postpozycja).

Jako język wywodzący się z sanskrytu, pendżabski jest językiem umiarkowanie fleksyjnym. Rzeczowniki odmieniają się przez pięć przypadków. Istnieją dwa rodzaje gramatyczne i dwie liczby.

BEZPŁATNA WYCENA

 

tłumacz pendżabsko polski

tłumacz polsko pendżabski

 

Powiązania z sanskrytem

Język pendżabski, podobnie jak polski, należy do rodziny języków indoeuropejskich, związany jest z sanskrytem, jednym z najstarszych języków świata. Nawet jeśli te dwa języki różnią się, to mają wspólną historię, która może być interesująca dla Polaków badających swoje korzenie językowe.

Dwa systemy pisma

W zależności od tego, czy mówimy o Pendżabie indyjskim czy pakistańskim, język pendżabski może być zapisywany za pomocą dwóch różnych alfabetów: gurmukhi (Indie) oraz shahmukhi (Pakistan). Znajomość tego faktu może być przydatna podczas nauki czytania i pisania w tym języku.

Bogate dziedzictwo literackie

Język pendżabski posiada bogate dziedzictwo literackie, które obejmuje zarówno poezję, jak i prozę. Wśród najbardziej znanych twórców można wymienić takie postaci jak Baba Farid czy Waris Shah, którzy są nie tylko sławni w Pendżabie, ale także na całym subkontynencie indyjskim.

Język w muzyce i filmie

Pendżabski jest nie tylko językiem literatury, ale także muzyki i filmów. Bollywood często czerpie inspiracje z kultury pendżabskiej, a muzyka pendżabska, zwłaszcza bhangra, zdobywa popularność na całym świecie. To doskonała okazja dla Polaków, by zgłębić tę kulturę i odkryć nowe inspiracje.

Różnorodność dialektów

Język pendżabski jest bardzo zróżnicowany pod względem dialektów, które różnią się między sobą w zależności od regionu. Dialekty te obejmują m.in. majhi, malwi, doabi, potohari i wielu innych. Zrozumienie tej różnorodności może pomóc Polakom lepiej zrozumieć i docenić kulturę Pendżabu.

Język religii sikhizmu

Język pendżabski odgrywa kluczową rolę w religii sikhizmu, która ma swoje korzenie w Pendżabie. Święta księga sikhi – Guru Granth Sahib – została napisana w języku pendżabskim, w alfabetcie gurmukhi. Ten zbiór hymnów i poezji obejmuje nauczania pierwszych dziesięciu guru sikhów, a także innych świętych z różnych religii, takich jak hinduizm czy islam. Wszystkie osoby wyznające sikhizm, niezależnie od miejsca zamieszkania, uczą się czytać i rozumieć pendżabski, aby móc studiować swoją świętą księgę. Dlatego nauka języka pendżabskiego może pomóc Polakom lepiej zrozumieć i docenić kulturę i tradycje sikhów, a także prowadzić do interesujących wymian kulturalnych z wyznawcami tej religii.

Polska diaspora w Pendżabie

Warto wspomnieć, że w Pendżabie istnieje polska diaspora, która sięga czasów II wojny światowej. W 1942 roku, podczas wojny, tysiące Polaków, w tym wiele dzieci, znalazło schronienie w Indiach. Wielu z nich osiedliło się w Pendżabie, gdzie znaleźli pomoc i wsparcie. Ich potomkowie do dziś mieszkają w tym regionie, a polsko-pendżabska wspólnota utrzymuje więzi z Polską. Nauka języka pendżabskiego może pomóc Polakom nawiązać kontakty z tymi osobami, poszerzyć swoje horyzonty kulturowe i odkryć fascynującą historię polskiej obecności w Pendżabie.

Wpływ języka pendżabskiego na język angielski

Język pendżabski, podobnie jak inne języki Indii, wpłynął na rozwój języka angielskiego. Wielu Brytyjczyków, którzy podróżowali lub kolonizowali subkontynent indyjski, zetknęło się z różnymi językami Indii, w tym pendżabskim, co doprowadziło do adopcji niektórych słów i zwrotów. Nauka języka pendżabskiego może pomóc Polakom zrozumieć i docenić to bogactwo kulturowe, które wpłynęło na rozwój współczesnego języka angielskiego.

Język o bogatej tradycji ustnej

Tradycja ustna odgrywa niezwykle ważną rolę w kulturze pendżabskiej, co ma swoje korzenie w dawnych czasach, kiedy to umiejętność pisania nie była powszechnie dostępna. Wiele utworów literackich, historycznych i religijnych przekazywano z pokolenia na pokolenie za pomocą opowieści, pieśni i wierszy. Te ustne przekazy pełniły kluczową rolę w zachowaniu dziedzictwa kulturowego i historycznego Pendżabu, zwłaszcza w czasach konfliktów i zmian społecznych.

W pendżabskiej tradycji ustnej szczególnie ważne są opowieści o miłości, wojnie, bohaterstwie i duchowości. Wiele z nich zostało spisanych w późniejszym czasie, ale nadal istnieją utwory, które pozostają tylko w formie ustnej. Nauka języka pendżabskiego umożliwia Polakom odkrycie tych fascynujących opowieści, które oferują wgląd w życie, wartości i dążenia mieszkańców Pendżabu na przestrzeni wieków.

Dodatkowo, bogactwo tradycji ustnej w języku pendżabskim znajduje odzwierciedlenie w różnorodności jego dialektów oraz w lokalnych zwyczajach i obyczajach. Dialekty, które różnią się między sobą w zależności od regionu, dają wyjątkowy wgląd w historię i kulturę poszczególnych części Pendżabu. Nauka pendżabskiego i zrozumienie tej tradycji ustnej może być interesującym doświadczeniem dla Polaków, którzy chcą zgłębić bogactwo kultury Pendżabu oraz nawiązać bliższe relacje z jego mieszkańcami.

BEZPŁATNA WYCENA

Ile kosztuje moje tłumaczenie?

Sprawdź. Sprawdzenie nic nie kosztuje. Zapytanie zajmie parę minut. Otrzymasz konkurencyjną ofertę profesjonalnego wykonania.

Ciekawe idiomy i powiedzenia w języku pendżabskim

 

Warto zwrócić uwagę na idiomy i powiedzenia pendżabskie, które mogą dać Polakowi fascynujący pogląd na podobieństwa i różnice kulturowe. 

 

pendżabski idiom / powiedzenie 

tłumaczenie dosłowne na polski

polski odpowiednik

ਅੰਨ੍ਹੇ ਕੁੱਤੇ,ਹਿਰਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ (Anhē kutē,hiranāṁ dē śikārī) Ślepy pies polujący na jelenie Niekompetentna osoba nie radzi sobie z trudnym zadaniem
ਇਸ਼ਕ ਮਿਜ਼ਾਜੀ 'ਤੇ ਤਿਲਕਨ ਬਾਜੀ (Iśaka mizājī'tē tilakana bājī) Miłość to śliska gra Miłość to ryzykowna gra
ਮਾਂ ਭੀ ਰਾਣੀ, ਧੀ ਭੀ ਰਾਣੀ, ਕੌਣ ਲਿਅਵੇ ਖੂਹੋ ਪਾਣੀ (Māṁ bhī rāṇī, dhī bhī rāṇī, kauṇa lia̔āvē khūhō pāṇī) Jeśli matka i córka zachowują się jak królowe, to żadna nie przyniesie wody ze studni Jeśli wszyscy mają o sobie wysokie mniemanie, to nikt nie będzie się garnął do zwykłych obowiązków
ਅਪ ਨਾਂ ਵਸੀ ਸੌਹਰੇ ਲੋਕੀ ਮੱਤਾਂ ਦੇ (A̔āpa nāṁ vasī sauharē lōkī matāṁ dē) Dziewczyna, która nie dogaduje się z teściami, doradza innym Ktoś sam sobie nie radzi w życiu, a doradza innym
ਆਲਸੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿਹੜੇ ਨੀ ਹੁੰਦੇ) (Ālasī'āṁ dē piḍa vihaṛē nī hudē) Wioski, w których mieszkają leniwi ludzie, leżą blisko siebie Leniwi ludzie mieszkają w gromadach
ਸ਼ੇਰਨੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਹੀ ਸਮਾਉਂਦਾ ਐ (Śēranī dā dudha sōnē dē bhāṇḍē'ca hī samā'undā ai) Cenne rzeczy trzeba trzymać w garnku złota O cenne rzeczy trzeba bardzo dbać

 

BEZPŁATNA WYCENA

Ile kosztuje moje tłumaczenie?

Sprawdź. Sprawdzenie nic nie kosztuje. Zapytanie zajmie parę minut. Otrzymasz konkurencyjną ofertę profesjonalnego wykonania.

Cennik tłumaczeń pisemnych: ile kosztuje profesjonalne tłumaczenie pendżabskiw?

 

Orientacyjny cennik tłumaczeń z języka pendżabskiego oraz na język pendżabski: pisemnych, przysięgłych, ekspresowych, specjalistycznych i ustnych, w tym polsko-pendżabski, pendżabsko-polskich a także bezpośrednich pomiędzy językiem pendżabskim i innymi językami obcymi bez języka polskiego.

 

 

Tłumaczenia pisemne

 

Zwykłe, przysięgłe, specjalistyczne, ekspresowe
z języka pendżabskiego na język polski od 0,25 zł / słowo
z języka polskiego na język pendżabski od 0,25 zł / słowo
z języka pendżabskiego na inny język od 0,25 zł / słowo
z innego języka obcego na pendżabski od 0,25 zł / słowo
weryfikacja tłumaczenia od 50% stawki tłumaczenia
napisy do filmu (subtitling) od 50 zł / minuta nagrania wideo
opracowanie graficzne od 10 zł / strona fizyczna lub grafika
opracowanie terminologiczne  od 250 zł / h
opłata projektowa od 150 zł / 10%

 

Tłumaczenia ustne

 

Online i na miejscu. Konsekutywne, symultaniczne, przysięgłe.

pendżabski <> polski

 250 zł / h

pendżabski <> inny język obcy

 500 zł / h

minimalny blok rezerwacji

 3-8 h w zależności od produktu

kompleksowa obsługa tłumaczeń ustnych online: platforma i zarządzanie

kosztorys indywidualny

wynajem sprzętu do tłumaczeń ustnych na miejscowych

kosztorys indywidualny

 

Ceny netto. Poniższa prezentacja nie stanowi oferty handlowej: każdy projekt wyceniamy zgodnie z potrzebami klienta konkurencyjnie, indywidualnie i bezpłatnie. 

BEZPŁATNA WYCENA

Ile kosztuje moje tłumaczenie?

Sprawdź. Sprawdzenie nic nie kosztuje. Zapytanie zajmie parę minut. Otrzymasz konkurencyjną ofertę profesjonalnego wykonania.

Praktyczny słowniczek polsko - pendżabski

 

wyrażenie polskie

wyrażenie pendżabskie

tak ਹਾਂ (hāṁ)
nie ਨਹੀਂ (nahīṁ)
proszę ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ (kirpā karkē)
dziękuję ਧੰਨਵਾਦ (dhanvād)
przepraszam ਮੁਆਫ ਕਰੋ (muāf karō)
dzień dobry ਸ਼ੁਭ ਸਵੇਰ (śubh savēr)
dobry wieczór ਸ਼ੁਭ ਸੰਧਿਆ (śubh sandhyā)
dobranoc ਸ਼ੁੱਭ ਰਾਤ (śubh rāt)
do widzenia ਅਲਵਿਦਾ (alvidā)
cześć (na powitanie) ਹੈਲੋ (hailō)
Jak się masz? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? (tuhānūṁ kivēṁ hai?)
Dziękuję, dobrze.  ਧੰਨਵਾਦ, ਠੀਕ ਹਾਂ (dhanvād, ṭhīk hāṁ)
Nazywam się... ਮੇਰਾ ਨਾਮਹੈ (mērā nām hai)
Nie rozumiem ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ (maiṁ samajhdā nahīṁ)
Jestem Polką / Polakiem ਮੈਂ ਪੋਲੈਂਡੀ / ਪੋਲੈਂਡੀ ਮੁੰਡਾ ਹਾਂ (maiṁ polainḍī / polainḍī muṇḍā hāṁ)

 

BEZPŁATNA WYCENA

Ile kosztuje moje tłumaczenie?

Sprawdź. Sprawdzenie nic nie kosztuje. Zapytanie zajmie parę minut. Otrzymasz konkurencyjną ofertę profesjonalnego wykonania.

Co potrafi zawodowy tłumacz polsko-pendżabski i pendżabsko-polski?

 

Tłumacz pendżabsko-polski musi posiadać szeroką wiedzę i umiejętności, aby efektywnie przekładać teksty pomiędzy tymi dwoma językami. Wiedza ta obejmuje zarówno biegłość językową, jak i zrozumienie kultury, gramatyki oraz specyfiki obu języków. Oto kilka kluczowych aspektów, które tłumacz musi znać i rozumieć.

Biegłość językowa

Tłumacz musi biegle posługiwać się zarówno językiem pendżabskim, jak i polskim. To oznacza znajomość słownictwa, gramatyki, składni oraz wymowy w obu językach. Biegłość językowa obejmuje również zdolność do zrozumienia różnych dialektów, akcentów i odmian regionalnych obu języków.


Zrozumienie kultury

Tłumaczenie tekstów z jednego języka na drugi często wymaga uwzględnienia kontekstu kulturowego. Tłumacz musi być świadomy różnic kulturowych, aby dokładnie oddać niuanse i konotacje zawarte w tekście. Wiedza na temat historii, tradycji, zwyczajów oraz wydarzeń społecznych i politycznych jest niezbędna do prawidłowego tłumaczenia.


Gramatyka

Gramatyka w języku pendżabskim i polskim różni się pod wieloma względami. Tłumacz musi znać i stosować się do zasad gramatycznych obu języków, takich jak odmiana czasowników, deklinacja rzeczowników, użycie czasów przeszłych, struktura zdań czy rodzaje zaimków. Błędy gramatyczne mogą prowadzić do poważnych nieporozumień, dlatego tłumacz powinien zwracać na nie szczególną uwagę.


Idiomy i frazy

W obu językach istnieje wiele idiomów i zwrotów, które nie mają dosłownego odpowiednika w drugim języku. Tłumacz musi znać te idiomy i umieć je przekładać na odpowiednie wyrażenia, które oddają ich znaczenie w języku docelowym. Ponadto tłumacz powinien zdawać sobie sprawę, że niektóre idiomy są specyficzne dla określonego regionu czy kraju i mogą być niezrozumiałe dla odbiorców z innych obszarów.


Słownictwo specjalistyczne

Tłumacz musi znać słownictwo specjalistyczne związane z daną dziedziną, taką jak medycyna, prawo czy technologia. Pozwala to na precyzyjne tłumaczenie tekstów fachowych i unikanie błędów wynikających z niezrozumienia terminologii. W miarę jak tłumacz zdobywa doświadczenie w różnych dziedzinach, jego wiedza specjalistyczna się rozszerza, co przekłada się na lepsze tłumaczenia.


Styl i rejestr

Tłumacz musi uwzględniać styl i rejestr tekstu źródłowego, tak aby przekład oddawał intencje autora. Na przykład, tekst formalny powinien być przetłumaczony na język równie formalny, podczas gdy tekst potoczny może wymagać użycia bardziej potocznego języka. Tłumacz powinien też zwracać uwagę na ton tekstu, aby zachować jego atmosferę i emocje.


Współczesny język

Tłumacz musi być na bieżąco z ewolucją języka, włączając w to nowe słowa, zwroty i zmieniające się znaczenia istniejących wyrazów. Dzięki temu tłumaczenia będą aktualne i zrozumiałe dla współczesnych odbiorców. Czasami może to oznaczać konieczność przekształcenia archaicznych bądź przestarzałych słów na współczesne odpowiedniki.


"Fałszywe przyjaciółki"

Tłumacz powinien być świadomy fałszywych przyjaciółek, czyli słów, które wydają się być związane z innymi językami, ale mają inne znaczenia. Unikanie błędów wynikających z fałszywych przyjaciółek jest kluczowe dla dokładnego tłumaczenia.


Lokalizacja

Tłumacz musi dostosowywać przekład do kontekstu lokalnego, co może obejmować dostosowanie jednostek miary, walut czy odniesień kulturowych. Celem jest uczynienie tłumaczenia jak najbardziej zrozumiałym dla odbiorców docelowych.


Tłumaczenie niestandardowych form języka

Tłumacz musi być w stanie zrozumieć i przetłumaczyć niestandardowe formy języka, takie jak slang, żargon czy dialekty. Uwzględnienie tych niuansów może przyczynić się do większej autentyczności przekładu.


Redagowanie i korekta

Tłumacz powinien być zdolny do redagowania i korygowania swojej pracy, dbając o poprawność językową, gramatyczną oraz interpunkcyjną. Umiejętność samodzielnego sprawdzania tłumaczeń i eliminowania błędów jest kluczowa dla utrzymania wysokiej jakości pracy.


Tłumaczenie kontekstowe

Tłumacz musi być w stanie uwzględniać kontekst tekstu, tak aby przekład nie był jedynie dosłowny, ale również oddawał znaczenie i cel oryginału. Tłumaczenie kontekstowe może obejmować analizowanie intencji autora, odbiorców oraz sytuacji, w której tekst ma być użyty.


Wiedza o konwencjach pisowni

Tłumacz powinien znać konwencje pisowni obu języków, takie jak systemy notacji liczb, znaki diakrytyczne, zasady pisania wielkimi literami czy zastosowanie cudzysłowów. Znajomość tych konwencji jest niezbędna dla zachowania spójności i czytelności przekładu.


Umiejętność przekładu na język ojczysty

Tłumaczenie na język ojczysty zwykle daje lepsze rezultaty, ponieważ tłumacz ma naturalne wyczucie języka docelowego. Tłumacz powinien być więc kompetentny w tłumaczeniu z języka pendżabskiego na polski i odwrotnie, ale szczególną wagę powinien przykładać do tłumaczeń na język ojczysty.


Umiejętność przekładu kreatywnego

Tłumacz musi posiadać zdolności kreatywne, aby tłumaczyć teksty artystyczne, takie jak literatura, poezja czy piosenki. W takich przypadkach, tłumacz musi dążyć do zachowania oryginalnego rytmu, stylu, znaczenia i emocji, często wymagając twórczego podejścia do tłumaczenia.


Tłumaczenie tekstów związanych z SEO

Tłumacz musi zdawać sobie sprawę z technik optymalizacji treści dla wyszukiwarek (SEO) i uwzględniać je podczas tłumaczenia. Obejmuje to odpowiednie użycie słów kluczowych, fraz i struktury tekstu, które mogą wpływać na pozycjonowanie strony w wynikach wyszukiwania.


Redagowanie i korekta

Tłumacz musi dbać o jakość swojej pracy, co obejmuje sprawdzanie tłumaczenia pod kątem błędów gramatycznych, interpunkcyjnych, stylistycznych oraz terminologicznych.


Adaptacja przekładu do celu komunikacyjnego

Tłumacz musi być w stanie dostosować tłumaczenie do celu, dla którego zostało stworzone. Na przykład, tłumaczenie reklamy wymaga innego podejścia niż tłumaczenie umowy prawnej. Tłumacz powinien zatem zwracać uwagę na kontekst i oczekiwania odbiorców.


Praca z różnymi formatami dokumentów

Tłumacz musi być biegły w pracy z różnymi formatami dokumentów, takimi jak pliki tekstowe, prezentacje czy pliki graficzne. To może wymagać umiejętności korzystania z różnych programów komputerowych, takich jak edytory tekstu, narzędzia DTP czy oprogramowanie do tłumaczenia wspomaganego komputerowo (CAT).


Znajomość oprogramowania CAT:

Współcześni tłumacze często korzystają z narzędzi CAT, które ułatwiają i przyspieszają pracę. Umiejętność korzystania z takiego oprogramowania, jak Trados czy memoQ, jest często wymagana w zawodzie tłumacza.


Tłumaczenie tekstów kreatywnych

Tłumaczenie tekstów literackich, poezji czy piosenek wymaga nie tylko doskonałej znajomości obu języków, ale także wyczucia artystycznego i kreatywności. Tłumacz musi umieć oddać piękno oryginalnego tekstu, jednocześnie zachowując jego treść i emocje.


Przekład kulturowy

Tłumacz musi być zdolny do przekładania kulturowego, czyli dostosowywania tekstu tak, aby był zrozumiały i akceptowalny dla odbiorców docelowych. Może to obejmować zmiany w przykładach, metaforach czy odniesieniach kulturowych.


Umiejętność pracy w zespole

Tłumacze często współpracują z innymi specjalistami, takimi jak redaktorzy, korektorzy czy inni tłumacze. Umiejętność pracy w zespole oraz efektywna komunikacja z innymi członkami grupy jest ważna dla osiągnięcia optymalnych rezultatów.


Zarządzanie czasem i organizacja pracy

Tłumacz musi być w stanie zarządzać swoim czasem i organizować pracę tak, aby terminowo realizować zlecenia. Wymaga to umiejętności planowania, priorytetyzacji zadań i motywacji do pracy.


Wiedza na temat etyki zawodowej

Tłumacz powinien znać i przestrzegać zasad etyki zawodowej, takich jak zachowanie poufności informacji, rzetelność w pracy oraz uczciwość wobec klientów i współpracowników. Poszanowanie tych zasad buduje zaufanie i profesjonalizm w branży tłumaczeniowej.


Umiejętność uczenia się i rozwoju zawodowego

Tłumacz powinien być otwarty na rozwój zawodowy i ciągłe doskonalenie swoich umiejętności. Uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach czy konferencjach branżowych pozwala na zdobywanie nowych kompetencji i utrzymanie bieżącej wiedzy na temat zmian w językach, technologii oraz trendów w tłumaczeniach.


Wielu klientów zaczynało od tłumaczenia własnych projektów samodzielnie, zanim się poznaliśmy.

Jeżeli nie masz czasu nabywać wszystkich powyższych umiejętności, samodzielne tłumaczenie może okazać się nieefektywne: na pewno nie będzie dla Firmy ani lepsze, ani tańsze, ani bardziej przyjemne niż nawiązanie profesjonalnej współpracy z Pozeną.

Wyceń projekt i przekonaj się osobiście.  

POZENA ATC Supplier of the Year

Bardzo cieszymy się z codziennych życzliwych komentarzy klientów. Potwierdzają one naszą formułę i jak nic innego zachęcają do nieustannego rozwoju, nauki i starań.

Jesteśmy też bardzo dumni, kiedy codzienna praca owocuje prestiżowymi wyróżnieniami światowej klasy. Taką nagrodę otrzymaliśmy niedawno podczas dorocznej gali  Association of Translation Companies, jednej z najbardziej prestiżowych organizacji branży językowej na Ziemi. Bardzo dziękujemy!