Czytaj stronę główną POZENA

tłumacz łotewski

 

tłumaczenia polsko-łotewskie pisemne, przysięgłe, ustne, stron internetowych, filmów i każde inne

 

Język łotewski - fakty i ciekawostki

 

Językiem łotewskim jako ojczystym posługuje się ok. 1,5 mln. ludzi (ok. 0,02% mieszkańców globu). Łotewski sytuuje się poza pierwszą setką najczęściej stosowanych języków na świecie pod względem liczby rodzimych użytkowników.

Latviešu valoda jest językiem urzędowym na Łotwie. Posługuje się nim ponad 80% mieszkańców Łotwy (w kraju tym dość licznie reprezentowana jest mniejszość rosyjskojęzyczna).

Łotewski należy do grupy języków wschodniobałtyckich, która wyodrębniła się w VI-VII w. n.e. W IX w. zaczęły się pojawiać różnice pomiędzy łotewskim i litewskim, które przez pewien czas traktowano w kategoriach rozbieżności dialektalnych (obecnie różnice między tymi językami są na tyle znaczące, że Łotysze i Litwini nie mogą się swobodnie rozumieć). Najstarszy zachowany zabytek piśmiennictwa łotewskiego – tekst modlitwy opublikowany w dziele Cosmographia – pochodzi z 1544 r. Alfabet łotewski powstał na bazie ortografii języka niemieckiego, a zasady pisowni podlegały licznym zmianom i zostały ostatecznie unormowane w XX w. Obecnie instytucją regulującą normy języka łotewskiego jest Centrum Języka Państwowego z siedzibą w Rydze.

W języku łotewskim zachowało się mniej cech charakterystycznych dla języka praindoeuropejskiego niż w języku litewskim. Przyczyną tego stanu rzeczy były silne wpływy ze strony innych języków (głównie germańskich, ale również słowiańskich i ugrofińskich), które doprowadziły do licznych modyfikacji na poziomie gramatyczno-leksykalnym. We współczesnym łotewskim istnieją trzy zasadnicze dialekty: liwoński, środkowy (na jego bazie wykształciła się odmiana standardowa) oraz łatgalski.

Łotewski jest jednym z języków oficjalnych UE.

Łotewski należy do języków fleksyjnych. Rzeczowniki i przymiotniki odmieniają się przez przypadki (tak jak w polskim, jest ich siedem), liczbę i rodzaj (nie ma rodzaju nijakiego, jest tylko rodzaj męski i żeński). Co ciekawe, przymiotniki łotewskie mają formy długie i krótkie.

W łotewskim występują długie i krótkie samogłoski, które w niektórych przypadkach różnicują znaczenie wyrazów. W piśmie samogłoski długie zaznaczane są za pomocą makronu (kreski nad samogłoską), np. ā, ē, ī, ū.

Za najdłuższe słowo w języku łotewskim uznaje się 27-literowy wyraz pretpulksteņrādītājvirziens. Jego polskie znaczenie to „w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara”.

Z kolei jednym z najtrudniejszych do wymówienia słów jest przymiotnik trīsšķautņains (pol. trójścienny). Innym ciekawym wyrazem jest rzeczownik ieeja (pol. wejście), który składa się niemal wyłącznie z samogłosek.

BEZPŁATNA WYCENA

Ile kosztuje moje tłumaczenie?

Sprawdź. Sprawdzenie nic nie kosztuje. Zapytanie zajmie parę minut. Otrzymasz konkurencyjną ofertę profesjonalnego wykonania.

Bliskie więzi z językiem litewskim

Język łotewski, będący drugim co do wielkości językiem bałtyckim, należy do rodziny języków bałtyckich, która stanowi część indoeuropejskiej grupy językowej. Jest to bliski krewny języka litewskiego. Polski i łotewski dzielą pewne podobieństwa, wynikające z tego, że oba języki pochodzą z tej samej grupy językowej. Mimo wspólnego pochodzenia różnice między nimi są znaczne, zarówno pod względem gramatyki, jak i słownictwa. Dla osób mówiących po polsku zrozumienie języka łotewskiego może być trudne, ale jednocześnie fascynujące ze względu na jego unikalne cechy.

Dialekty języka łotewskiego

Język łotewski posiada dwa główne dialekty: wschodni i zachodni. Wschodni dialekt, zwany również dialektem wschodniolutewskim, jest używany głównie na wschodzie Łotwy. Zachodni dialekt, zwany również dialektem zachodniolutewskim, jest używany na zachodzie kraju. Język standardowy oparty jest na dialekcie zachodnim. Choć różnice między tymi dialektami nie są ogromne, można je dostrzec w wymowie, słownictwie czy też niektórych elementach gramatycznych. Dla osoby uczącej się łotewskiego warto zwrócić uwagę na te różnice.

Unikalne fonemy i bogate systemy samogłosek

Język łotewski ma kilka unikalnych fonemów, które nie występują w języku polskim, takich jak dźwięki 'š' i 'ž', które odpowiadają polskiemu 'sz' i 'ż'. Ponadto, język ten ma bogate systemy samogłosek, z 12 samogłosek krótkich i 12 długich. Dla osób uczących się języka łotewskiego z polskim jako językiem ojczystym, opanowanie tych dźwięków może być wyjątkowo trudne, ale jednocześnie fascynujące ze względu na ich unikalność i różnorodność.

Zjawisko długości samogłosek

W języku łotewskim istnieje zjawisko długości samogłosek, które odgrywa kluczową rolę w budowie słów i gramatyce. Długość samogłoski może wpłynąć na znaczenie słowa, a także na jego przypadki gramatyczne. Dla osób uczących się języka łotewskiego, zwłaszcza tych, dla których językiem ojczystym jest polski, opanowanie tego zjawiska może być wyjątkowo trudne, ale jednocześnie fascynujące ze względu na jego wpływ na strukturę i znaczenie słów.

Skomplikowany system gramatyczny

Język łotewski ma złożony system gramatyczny, który obejmuje deklinację rzeczowników, przymiotników, liczebników i zaimków. Rzeczowniki łotewskie mają siedem przypadków, co może być wyzwaniem dla polskojęzycznych uczących się tego języka. Ponadto, język ten ma trzy rodzaje gramatyczne (męski, żeński i nijaki), a także czasowniki odmieniające się przez osoby, liczby, czasy i tryby. Nauka gramatyki łotewskiej może być trudna, ale jednocześnie fascynująca dla osób zainteresowanych językami bałtyckimi.

Bogata tradycja folkloru

Język łotewski ma bogatą tradycję folkloru, która wyraźnie wpływa na język i kulturę. Słownictwo i frazeologia języka łotewskiego są często związane z lokalnym folklorem, a także z przyrodą i historią kraju. Pieśni i legendy ludowe, zwane dainas, stanowią ważny element kultury łotewskiej i są wyrazem dawnych wierzeń, obyczajów oraz historii. Zapoznanie się z łotewskim folklorem pozwala na lepsze zrozumienie kultury i języka tego kraju.

Wysoki stopień bilingwizmu

Łotwa to kraj o wysokim stopniu bilingwizmu, co oznacza, że większość ludności posługuje się przynajmniej dwoma językami. Językiem ojczystym większości mieszkańców jest łotewski, jednakże rosyjski, będący językiem mniejszości, jest również powszechnie używany. Warto dodać, że coraz więcej osób młodych posługuje się także językiem angielskim. Osoby mówiące po polsku, uczące się języka łotewskiego, mogą zauważyć wpływy języka rosyjskiego na słownictwo łotewskie.

Ochrona i promocja języka łotewskiego

W czasach Związku Radzieckiego język łotewski był narażony na wpływy i dominację języka rosyjskiego. Po odzyskaniu niepodległości w 1991 roku, Łotwa podjęła działania mające na celu ochronę i promocję języka łotewskiego jako języka państwowego. Na przykład, wprowadzono system nauczania dwujęzycznego, w którym część lekcji jest prowadzona w języku łotewskim, a część w języku mniejszości. Dzięki tym działaniom łotewski odzyskał swoje miejsce jako podstawowy język komunikacji i kultury w kraju.

Pismo łacińskie z łotewskimi znakami diakrytycznymi

Język łotewski używa alfabetu łacińskiego, który jest zbliżony do alfabetu polskiego, ale zawiera również unikalne litery z dodatkowymi znakami diakrytycznymi, takimi jak ā, č, ē, ģ, ī, ķ, ļ, ņ, ō, ŗ, š, ū, ž. Te specjalne litery mają swoje odpowiedniki fonetyczne, których nauka może być fascynująca dla osób uczących się języka łotewskiego. Ponadto, łotewski używa systemu akcentowania, w którym akcent tonicznym pada zazwyczaj na pierwszą sylabę słowa.

Język pełen tautologii

Ciekawostką języka łotewskiego są liczne tautologie, czyli powtórzenia wyrazów lub zwrotów o tym samym znaczeniu. Wiele z tych powtórzeń ma swoje korzenie w dawnych formach języka, które były bardziej złożone i służyły funkcjom rytmicznym, stylistycznym lub emocjonalnym. Przykładami takich tautologii są zwroty "kalns augstums" (wysoka góra) czy "maza mazīte" (mała dziewczynka). Choć tautologie są zjawiskiem powszechnym w wielu językach, w języku łotewskim występują szczególnie często, co sprawia, że język ten może być jeszcze bardziej interesujący dla osób uczących się go.

BEZPŁATNA WYCENA

Ile kosztuje moje tłumaczenie?

Sprawdź. Sprawdzenie nic nie kosztuje. Zapytanie zajmie parę minut. Otrzymasz konkurencyjną ofertę profesjonalnego wykonania.

Pułapki językowe w tłumaczeniu z języka łotewskiego na język polski

 

Zdarza się, że intuicja podpowiada komuś tłumaczenie. które może prowadzić do pomyłek. Takie pomyłki mogą wydawać się śmieszne, ale mogą mieć poważne konsekwencje. Profesjonalny tłumacz zwraca baczną uwagę na słowa, które brzmią podobnie w dwóch językach, ale posiadają odmienne znaczenia, take jak przykłady poniżej. 

 

Słowo łotewskie

Prawidłowe tłumaczenie na polski

Uwaga na błędne tłumaczenie!

alga pensja alga - aļģe
duša prysznic dusza - dvēsele
kura która kura - vista
osa uchwyt, rączka osa - lapsene
panna patelnia panna - meitene
pensija emerytura pensja - alga
pleci ramiona plecy - atpakaļ
pupa fasola pupa - pakala
sala wyspa sala - halle
tu ty tu - šeit

 

BEZPŁATNA WYCENA

Ile kosztuje moje tłumaczenie?

Sprawdź. Sprawdzenie nic nie kosztuje. Zapytanie zajmie parę minut. Otrzymasz konkurencyjną ofertę profesjonalnego wykonania.

Cennik tłumaczeń pisemnych: ile kosztuje profesjonalne tłumaczenie łotewskie?

 

Orientacyjny cennik tłumaczeń z języka łotewskiego oraz na język łotewski: pisemnych, przysięgłych, ekspresowych, specjalistycznych i ustnych, w tym polsko-łotewskich, łotewsko-polskich a także bezpośrednich pomiędzy językiem łotewskim i innymi językami obcymi bez języka polskiego.

 

 

Tłumaczenia pisemne

 

Zwykłe, przysięgłe, specjalistyczne, ekspresowe
z języka łotewskiego na język polski od 0,25 zł / słowo
z języka polskiego na język łotewski od 0,25 zł / słowo
z języka łotewskiego na inny język od 0,25 zł / słowo
z innego języka obcego na łotewski od 0,25 zł / słowo
weryfikacja tłumaczenia od 50% stawki tłumaczenia
napisy do filmu (subtitling) od 50 zł / minuta nagrania wideo
opracowanie graficzne od 10 zł / strona fizyczna lub grafika
opracowanie terminologiczne  od 250 zł / h
opłata projektowa od 150 zł / 10%

 

Tłumaczenia ustne

 

Online i na miejscu. Konsekutywne, symultaniczne, przysięgłe.

łotewski <> polski

 250 zł / h

łotewski <> inny język obcy

 500 zł / h

minimalny blok rezerwacji

 3-8 h w zależności od produktu

kompleksowa obsługa tłumaczeń ustnych online: platforma i zarządzanie

kosztorys indywidualny

wynajem sprzętu do tłumaczeń ustnych na miejscowych

kosztorys indywidualny

 

Ceny netto. Poniższa prezentacja nie stanowi oferty handlowej: każdy projekt wyceniamy zgodnie z potrzebami klienta konkurencyjnie, indywidualnie i bezpłatnie. 

BEZPŁATNA WYCENA

Ile kosztuje moje tłumaczenie?

Sprawdź. Sprawdzenie nic nie kosztuje. Zapytanie zajmie parę minut. Otrzymasz konkurencyjną ofertę profesjonalnego wykonania.

Co potrafi zawodowy tłumacz polsko-łotewski i łotewsko-polski?

 

Tłumacz łotewsko-polski musi posiadać szeroką wiedzę i umiejętności, aby efektywnie przekładać teksty pomiędzy tymi dwoma językami. Wiedza ta obejmuje zarówno biegłość językową, jak i zrozumienie kultury, gramatyki oraz specyfiki obu języków. Oto kilka kluczowych aspektów, które tłumacz musi znać i rozumieć.

Biegłość językowa

Tłumacz musi biegle posługiwać się zarówno językiem łotewskim, jak i polskim. To oznacza znajomość słownictwa, gramatyki, składni oraz wymowy w obu językach. Biegłość językowa obejmuje również zdolność do zrozumienia różnych dialektów, akcentów i odmian regionalnych obu języków.


Zrozumienie kultury

Tłumaczenie tekstów z jednego języka na drugi często wymaga uwzględnienia kontekstu kulturowego. Tłumacz musi być świadomy różnic kulturowych między krajami, aby dokładnie oddać niuanse i konotacje zawarte w tekście. Wiedza na temat historii, tradycji, zwyczajów oraz wydarzeń społecznych i politycznych jest niezbędna do prawidłowego tłumaczenia.


Gramatyka

Gramatyka w języku łotewskim i polskim różni się pod wieloma względami. Tłumacz musi znać i stosować się do zasad gramatycznych obu języków, takich jak odmiana czasowników, deklinacja rzeczowników, użycie czasów przeszłych, struktura zdań czy rodzaje zaimków. Błędy gramatyczne mogą prowadzić do poważnych nieporozumień, dlatego tłumacz powinien zwracać na nie szczególną uwagę.


Idiomy i frazy

W obu językach istnieje wiele idiomów i zwrotów, które nie mają dosłownego odpowiednika w drugim języku. Tłumacz musi znać te idiomy i umieć je przekładać na odpowiednie wyrażenia, które oddają ich znaczenie w języku docelowym. Ponadto tłumacz powinien zdawać sobie sprawę, że niektóre idiomy są specyficzne dla określonego regionu czy kraju i mogą być niezrozumiałe dla odbiorców z innych obszarów.


Słownictwo specjalistyczne

Tłumacz musi znać słownictwo specjalistyczne związane z daną dziedziną, taką jak medycyna, prawo czy technologia. Pozwala to na precyzyjne tłumaczenie tekstów fachowych i unikanie błędów wynikających z niezrozumienia terminologii. W miarę jak tłumacz zdobywa doświadczenie w różnych dziedzinach, jego wiedza specjalistyczna się rozszerza, co przekłada się na lepsze tłumaczenia.


Styl i rejestr

Tłumacz musi uwzględniać styl i rejestr tekstu źródłowego, tak aby przekład oddawał intencje autora. Na przykład, tekst formalny powinien być przetłumaczony na język równie formalny, podczas gdy tekst potoczny może wymagać użycia bardziej potocznego języka. Tłumacz powinien też zwracać uwagę na ton tekstu, aby zachować jego atmosferę i emocje.


Współczesny język

Tłumacz musi być na bieżąco z ewolucją języka, włączając w to nowe słowa, zwroty i zmieniające się znaczenia istniejących wyrazów. Dzięki temu tłumaczenia będą aktualne i zrozumiałe dla współczesnych odbiorców. Czasami może to oznaczać konieczność przekształcenia archaicznych bądź przestarzałych słów na współczesne odpowiedniki.


"Fałszywe przyjaciółki"

Tłumacz powinien być świadomy fałszywych przyjaciółek, czyli słów, które wydają się być związane z innymi językami, ale mają inne znaczenia. Unikanie błędów wynikających z fałszywych przyjaciółek jest kluczowe dla dokładnego tłumaczenia.


Lokalizacja

Tłumacz musi dostosowywać przekład do kontekstu lokalnego, co może obejmować dostosowanie jednostek miary, walut czy odniesień kulturowych. Celem jest uczynienie tłumaczenia jak najbardziej zrozumiałym dla odbiorców docelowych.


Tłumaczenie niestandardowych form języka

Tłumacz musi być w stanie zrozumieć i przetłumaczyć niestandardowe formy języka, takie jak slang, żargon czy dialekty. Uwzględnienie tych niuansów może przyczynić się do większej autentyczności przekładu.


Redagowanie i korekta

Tłumacz powinien być zdolny do redagowania i korygowania swojej pracy, dbając o poprawność językową, gramatyczną oraz interpunkcyjną. Umiejętność samodzielnego sprawdzania tłumaczeń i eliminowania błędów jest kluczowa dla utrzymania wysokiej jakości pracy.


Tłumaczenie kontekstowe

Tłumacz musi być w stanie uwzględniać kontekst tekstu, tak aby przekład nie był jedynie dosłowny, ale również oddawał znaczenie i cel oryginału. Tłumaczenie kontekstowe może obejmować analizowanie intencji autora, odbiorców oraz sytuacji, w której tekst ma być użyty.


Wiedza o konwencjach pisowni

Tłumacz powinien znać konwencje pisowni obu języków, takie jak systemy notacji liczb, znaki diakrytyczne, zasady pisania wielkimi literami czy zastosowanie cudzysłowów. Znajomość tych konwencji jest niezbędna dla zachowania spójności i czytelności przekładu.


Umiejętność przekładu na język ojczysty

Tłumaczenie na język ojczysty zwykle daje lepsze rezultaty, ponieważ tłumacz ma naturalne wyczucie języka docelowego. Tłumacz powinien być więc kompetentny w tłumaczeniu z języka łotewskiego na polski i odwrotnie, ale szczególną wagę powinien przykładać do tłumaczeń na język ojczysty.


Umiejętność przekładu kreatywnego

Tłumacz musi posiadać zdolności kreatywne, aby tłumaczyć teksty artystyczne, takie jak literatura, poezja czy piosenki. W takich przypadkach, tłumacz musi dążyć do zachowania oryginalnego rytmu, stylu, znaczenia i emocji, często wymagając twórczego podejścia do tłumaczenia.


Tłumaczenie tekstów związanych z SEO

Tłumacz musi zdawać sobie sprawę z technik optymalizacji treści dla wyszukiwarek (SEO) i uwzględniać je podczas tłumaczenia. Obejmuje to odpowiednie użycie słów kluczowych, fraz i struktury tekstu, które mogą wpływać na pozycjonowanie strony w wynikach wyszukiwania.


Redagowanie i korekta

Tłumacz musi dbać o jakość swojej pracy, co obejmuje sprawdzanie tłumaczenia pod kątem błędów gramatycznych, interpunkcyjnych, stylistycznych oraz terminologicznych.


Adaptacja przekładu do celu komunikacyjnego

Tłumacz musi być w stanie dostosować tłumaczenie do celu, dla którego zostało stworzone. Na przykład, tłumaczenie reklamy wymaga innego podejścia niż tłumaczenie umowy prawnej. Tłumacz powinien zatem zwracać uwagę na kontekst i oczekiwania odbiorców.


Praca z różnymi formatami dokumentów

Tłumacz musi być biegły w pracy z różnymi formatami dokumentów, takimi jak pliki tekstowe, prezentacje czy pliki graficzne. To może wymagać umiejętności korzystania z różnych programów komputerowych, takich jak edytory tekstu, narzędzia DTP czy oprogramowanie do tłumaczenia wspomaganego komputerowo (CAT).


Znajomość oprogramowania CAT:

Współcześni tłumacze często korzystają z narzędzi CAT, które ułatwiają i przyspieszają pracę. Umiejętność korzystania z takiego oprogramowania, jak Trados czy memoQ, jest często wymagana w zawodzie tłumacza.


Tłumaczenie tekstów kreatywnych

Tłumaczenie tekstów literackich, poezji czy piosenek wymaga nie tylko doskonałej znajomości obu języków, ale także wyczucia artystycznego i kreatywności. Tłumacz musi umieć oddać piękno oryginalnego tekstu, jednocześnie zachowując jego treść i emocje.


Przekład kulturowy

Tłumacz musi być zdolny do przekładania kulturowego, czyli dostosowywania tekstu tak, aby był zrozumiały i akceptowalny dla odbiorców docelowych. Może to obejmować zmiany w przykładach, metaforach czy odniesieniach kulturowych.


Umiejętność pracy w zespole

Tłumacze często współpracują z innymi specjalistami, takimi jak redaktorzy, korektorzy czy inni tłumacze. Umiejętność pracy w zespole oraz efektywna komunikacja z innymi członkami grupy jest ważna dla osiągnięcia optymalnych rezultatów.


Zarządzanie czasem i organizacja pracy

Tłumacz musi być w stanie zarządzać swoim czasem i organizować pracę tak, aby terminowo realizować zlecenia. Wymaga to umiejętności planowania, priorytetyzacji zadań i motywacji do pracy.


Wiedza na temat etyki zawodowej

Tłumacz powinien znać i przestrzegać zasad etyki zawodowej, takich jak zachowanie poufności informacji, rzetelność w pracy oraz uczciwość wobec klientów i współpracowników. Poszanowanie tych zasad buduje zaufanie i profesjonalizm w branży tłumaczeniowej.


Umiejętność uczenia się i rozwoju zawodowego

Tłumacz powinien być otwarty na rozwój zawodowy i ciągłe doskonalenie swoich umiejętności. Uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach czy konferencjach branżowych pozwala na zdobywanie nowych kompetencji i utrzymanie bieżącej wiedzy na temat zmian w językach, technologii oraz trendów w tłumaczeniach.


Wielu klientów zaczynało od tłumaczenia własnych projektów samodzielnie, zanim się poznaliśmy.

Jeżeli nie masz czasu nabywać wszystkich powyższych umiejętności, samodzielne tłumaczenie może okazać się nieefektywne: na pewno nie będzie dla Firmy ani lepsze, ani tańsze, ani bardziej przyjemne niż nawiązanie profesjonalnej współpracy z Pozeną.

Wyceń projekt i przekonaj się osobiście.  

POZENA ATC Supplier of the Year

Bardzo cieszymy się z codziennych życzliwych komentarzy klientów. Potwierdzają one naszą formułę i jak nic innego zachęcają do nieustannego rozwoju, nauki i starań.

Jesteśmy też bardzo dumni, kiedy codzienna praca owocuje prestiżowymi wyróżnieniami światowej klasy. Taką nagrodę otrzymaliśmy niedawno podczas dorocznej gali  Association of Translation Companies, jednej z najbardziej prestiżowych organizacji branży językowej na Ziemi. Bardzo dziękujemy!