Czytaj stronę główną POZENA

tłumaczenia dokumentów i umów

 

tłumaczenie pisemne umów i innych dokumentów

 

Profesjonalne tłumaczenia umów i innych dokumentów w Centrum Językowym POZENA

W dzisiejszym globalizującym się świecie, gdzie transakcje międzynarodowe i współpraca pomiędzy firmami z różnych krajów stają się codziennością, precyzyjne tłumaczenie dokumentów i umów nabiera kluczowego znaczenia. Centrum Językowe POZENA specjalizuje się w profesjonalnych tłumaczeniach umów oraz szerokiej gamie dokumentów prawnych i biznesowych, zapewniając ich dokładność, zgodność z obowiązującymi systemami prawnymi oraz terminologią branżową.

Dlaczego profesjonalne tłumaczenie dokumentów jest tak ważne?

Precyzja i zrozumiałość - tłumaczenie dokumentów, w tym umów, wymaga nie tylko doskonałej znajomości języka źródłowego i docelowego, ale również głębokiego zrozumienia specyfiki prawnej, ekonomicznej oraz branżowej. Dokładność tłumaczenia ma bezpośredni wpływ na prawną ważność dokumentu, jego zrozumienie oraz funkcjonalność w międzynarodowym środowisku biznesowym.

Zgodność z systemami prawnymi - jednym z największych wyzwań w tłumaczeniu umów i dokumentów jest zapewnienie ich zgodności z różnymi systemami prawnymi. Różnice między prawem wspólnym (common law), charakterystycznym dla państw anglosaskich, a prawem stanowionym, obowiązującym w krajach takich jak Polska, wymagają od tłumaczy nie tylko wiedzy językowej, ale również dogłębnej znajomości prawa.

Wybory terminologiczne - Kluczową rolę w procesie tłumaczenia odgrywają również decyzje dotyczące terminologii. Zależnie od kontekstu i odbiorcy docelowego, tłumacz musi wybrać odpowiednie terminy, które będą zrozumiałe i adekwatne, zarówno w kontekście międzynarodowym, jak i specyficznym dla danej branży.

Tłumaczenia umów i dokumentów – nasza oferta

W POZENA zajmujemy się tłumaczeniem różnorodnych dokumentów, od umów handlowych, przez dokumentacje techniczne, po raporty finansowe i inne dokumenty biznesowe. Nasz zespół ekspertów z zakresu prawa, ekonomii oraz specyficznych branż zapewnia, że każde tłumaczenie jest dokładne, profesjonalne i dostosowane do potrzeb klienta.

Tłumaczenia przysięgłe i weryfikowane

Oferujemy również tłumaczenia przysięgłe (uwierzytelnione), które są często wymagane w przypadku oficjalnych dokumentów i umów. Każde tłumaczenie podlega rygorystycznej weryfikacji, aby zapewnić jego najwyższą jakość i zgodność z obowiązującymi standardami.

BEZPŁATNA WYCENA

Tłumaczenie umowy - ile zapłacę?

Sprawdź. Sprawdzenie nic nie kosztuje. Zapytanie zajmie parę minut. Otrzymasz konkurencyjną ofertę profesjonalnego wykonania.

Tłumaczenie umów o współpracy

W międzynarodowym biznesie umowy współpracy są niezbędne dla efektywnej realizacji wspólnych projektów i inicjatyw. Centrum Językowe POZENA oferuje tłumaczenie umów współpracy, uwzględniając specyfikę prawną i branżową. Nasze tłumaczenia są precyzyjne, spójne i zgodne z obowiązującymi przepisami, co przyczynia się do udanej współpracy międzynarodowej.

W ramach umów o współpracy często zawierane są postanowienia dotyczące podziału zysków, podziału kosztów, zarządzania projektem, wspólnego wykorzystania zasobów oraz odpowiedzialności każdej ze stron. Tłumaczenia takich umów muszą być przeprowadzone z dbałością o szczegóły, aby każda ze stron zrozumiała swoje zobowiązania i prawa wynikające z umowy.

Współpraca może obejmować różne aspekty działalności, takie jak badania i rozwój, produkcja, dystrybucja, marketing, czy też wsparcie techniczne. Znajomość specyfiki każdej z tych dziedzin jest kluczowa dla opracowania precyzyjnego i wiarygodnego tłumaczenia umowy współpracy.

Centrum Językowe POZENA oferuje usługi tłumaczenia umów o współpracy dla różnych sektorów gospodarki, takich jak energetyka, telekomunikacja, przemysł farmaceutyczny, motoryzacja, bankowość i finanse, technologie informacyjne oraz media i reklama. Dzięki bogatemu doświadczeniu naszych tłumaczy i współpracy z ekspertami z różnych dziedzin, jesteśmy w stanie dostarczyć wysokiej jakości tłumaczenia, które odzwierciedlają specyfikę branży i terminologię.

Współpraca międzynarodowa może również obejmować różne modele biznesowe, takie jak partnerstwa publiczno-prywatne, konsorcja czy joint venture. Każdy z tych modeli może wymagać innego podejścia do tłumaczenia umowy współpracy, dlatego Centrum Językowe POZENA dba o to, aby dostosować swoje usługi do potrzeb klienta i specyfiki projektu.

Podczas tłumaczenia umów współpracy ważne jest również zrozumienie różnic kulturowych oraz zachowanie profesjonalizmu i etyki w trakcie realizacji projektu. Centrum Językowe POZENA przywiązuje dużą wagę do tych aspektów, aby zapewnić wysoką jakość usług i zadowolenie klienta.

Zarządzanie projektami tłumaczeniowymi, zwłaszcza tak złożonymi jak umowy współpracy, jest kluczowe dla terminowej realizacji zlecenia i zachowania wysokiej jakości tłumaczenia. Nasz zespół zarządzania projektami dba o to, aby każdy etap realizacji był odpowiednio zaplanowany, monitorowany i koordynowany, a wszelkie uwagi i sugestie klienta były uwzględnione w procesie tłumaczenia.

Współpracując z Centrum Językowym POZENA, otrzymują Państwo profesjonalne tłumaczenie umów współpracy, które pomaga w budowaniu trwałych i owocnych relacji biznesowych na międzynarodowych rynkach. Nasze usługi są gwarancją precyzji, spójności oraz zgodności z obowiązującymi przepisami, a bogate doświadczenie naszych tłumaczy i ekspertów sprawia, że jesteśmy godnym zaufania partnerem w dziedzinie tłumaczeń.

BEZPŁATNA WYCENA

Ile kosztuje tłumaczenie umowy?

Sprawdź. Sprawdzenie nic nie kosztuje. Zapytanie zajmie parę minut. Otrzymasz konkurencyjną ofertę profesjonalnego wykonania.

Tłumaczenie umów darowizny

Tłumaczenie umów darowizny odgrywa kluczową rolę w międzynarodowych transakcjach majątkowych. Przekazywanie dóbr, nieruchomości czy praw majątkowych może być przedmiotem darowizny. Tłumaczenia umów darowizny wykonane przez Centrum Językowe POZENA są precyzyjne i zgodne z wymogami prawnymi obowiązującymi w obu krajach. Nasze usługi łączą profesjonalne kompetencje językowe z wiedzą prawniczą, zapewniając rzetelność i spójność tłumaczeń.

Tłumaczenie umowy kredytu

Zarządzanie finansami w międzynarodowych korporacjach, instytucjach i przedsiębiorstwach często wiąże się z koniecznością zawierania umów kredytowych. Współpraca z doświadczonymi tłumaczami z Centrum Językowego POZENA gwarantuje prawidłowe tłumaczenie umów kredytowych, uwzględniające specyfikę prawną i finansową obu stron. Profesjonalne tłumaczenia umów kredytowych pomagają w zachowaniu transparentności i zgodności z obowiązującymi przepisami.

Tłumaczenie umowy kupna, sprzedaży

Umowy kupna-sprzedaży regulują międzynarodowe transakcje handlowe dotyczące dóbr i usług. Profesjonalne tłumaczenie umów kupna-sprzedaży jest niezbędne, aby obie strony mogły zrozumieć swoje prawa i obowiązki. Centrum Językowe POZENA oferuje usługi tłumaczenia umów kupna-sprzedaży z uwzględnieniem specyfiki różnych branż i sektorów gospodarki. Nasze tłumaczenia gwarantują jasność i precyzję treści umów, co przekłada się na udane transakcje handlowe.

Tłumaczenie umowy leasingu

Leasing jest popularną formą finansowania dla międzynarodowych przedsiębiorstw. Tłumaczenie umów leasingowych wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa i finansów. Centrum Językowe POZENA dysponuje kompetencjami niezbędnymi do świadczenia usług tłumaczenia umów leasingowych. Nasze tłumaczenia są precyzyjne, spójne i zgodne z obowiązującymi przepisami, co przyczynia się do bezproblemowego funkcjonowania międzynarodowych korporacji i przedsiębiorstw.

Tłumaczenie umowy najmu i dzierżawy

Umowy najmu i dzierżawy regulują stosunki prawne między stronami w zakresie wynajmu nieruchomości, gruntów czy innych przedmiotów. W przypadku międzynarodowych transakcji konieczne jest przeprowadzenie profesjonalnego tłumaczenia takich umów. Centrum Językowe POZENA oferuje usługi tłumaczenia umów najmu i dzierżawy, które uwzględniają specyfikę prawną obu stron. Nasze tłumaczenia są precyzyjne i zgodne z obowiązującymi przepisami, co gwarantuje bezproblemowe zawieranie i realizację umów.

Tłumaczenie umowy naprawy / serwisu

Tłumaczenie umów naprawy i serwisu jest niezbędne w przypadku międzynarodowej współpracy w zakresie utrzymania, naprawy czy serwisowania maszyn, urządzeń czy infrastruktury technicznej. Centrum Językowe POZENA oferuje profesjonalne tłumaczenie tego rodzaju umów, które są precyzyjne i zgodne z wymogami technicznymi i prawnymi obowiązującymi w obu krajach. Nasze usługi gwarantują wysoką jakość i terminowość tłumaczeń.

Tłumaczenie umów o pracę, zlecenie, dzieło

W międzynarodowych przedsiębiorstwach często zawierane są umowy o pracę, umowy zlecenie oraz umowy o dzieło z pracownikami z różnych krajów. Profesjonalne tłumaczenie tych dokumentów jest kluczowe dla zrozumienia praw i obowiązków obu stron. Centrum Językowe POZENA oferuje usługi tłumaczenia umów o pracę, które uwzględniają specyfikę prawną obowiązującą w danym kraju. Nasze tłumaczenia są rzetelne, precyzyjne i zgodne z obowiązującymi przepisami.

Tłumaczenie umowy o świadczeniu usług, podwykonawstwie

Międzynarodowe korporacje, instytucje i przedsiębiorstwa często współpracują z podwykonawcami i dostawcami usług. Tłumaczenie umów o świadczeniu usług i podwykonawstwie jest kluczowe dla zrozumienia zakresu współpracy i odpowiedzialności obu stron. Centrum Językowe POZENA oferuje profesjonalne tłumaczenie tego rodzaju umów, które uwzględniają specyfikę prawną i branżową. Nasze tłumaczenia są precyzyjne, spójne i zgodne z obowiązującymi przepisami.

Tłumaczenie umów spedycji i przewozu

W międzynarodowych przedsiębiorstwach konieczne jest zawieranie umów spedycji i przewozu, które regulują warunki transportu towarów i usług. Profesjonalne tłumaczenie umów spedycji i przewozu jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym. Centrum Językowe POZENA oferuje usługi tłumaczenia tego rodzaju umów, które są precyzyjne, zgodne z obowiązującymi przepisami i uwzględniają specyfikę branżową. Nasze tłumaczenia gwarantują bezproblemowe zawieranie i realizację umów spedycji i przewozu.

Tłumaczenie umów sponsoringu

Współpraca międzynarodowa często wiąże się z zawieraniem umów sponsoringu, które regulują warunki wsparcia finansowego, marketingowego czy technologicznego. Profesjonalne tłumaczenie umów sponsoringu jest kluczowe dla zrozumienia praw i obowiązków obu stron. Centrum Językowe POZENA oferuje usługi tłumaczenia umów sponsoringu, które uwzględniają specyfikę prawną i branżową. Nasze tłumaczenia są precyzyjne, spójne i zgodne z obowiązującymi przepisami, co przyczynia się do udanej współpracy sponsoringowej.

BEZPŁATNA WYCENA

Ile kosztuje moje tłumaczenie?

Sprawdź. Sprawdzenie nic nie kosztuje. Zapytanie zajmie parę minut. Otrzymasz konkurencyjną ofertę profesjonalnego wykonania.

Tłumaczenie umów ubezpieczenia

Umowy ubezpieczenia są kluczowym elementem zarządzania ryzykiem w międzynarodowych przedsiębiorstwach. Tłumaczenie umów ubezpieczenia wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa, finansów i ubezpieczeń. Centrum Językowe POZENA dysponuje niezbędnymi kompetencjami do świadczenia usług tłumaczenia umów ubezpieczenia. Nasze tłumaczenia są precyzyjne, zgodne z obowiązującymi przepisami i uwzględniają specyfikę różnych rodzajów ubezpieczeń.

Tłumaczenie umów wydawniczych

W świecie wydawnictw i publikacji naukowych, zawieranie międzynarodowych umów wydawniczych jest częstą praktyką. Profesjonalne tłumaczenie umów wydawniczych jest kluczowe dla zrozumienia praw i obowiązków obu stron, zarówno wydawcy, jak i autora. Centrum Językowe POZENA oferuje usługi tłumaczenia umów wydawniczych, które uwzględniają specyfikę prawną i branżową. Nasze tłumaczenia są precyzyjne, spójne i zgodne z obowiązującymi przepisami, co przyczynia się do udanej współpracy między wydawcami i autorami. Centrum Językowe POZENA gwarantuje terminowe dostarczenie tłumaczeń, uwzględniając szczególne potrzeby klientów związane z publikacjami książkowymi, artykułami naukowymi czy innymi materiałami wydawniczymi.

Tłumaczenie umów licencyjnych

W międzynarodowych korporacjach, instytucjach i przedsiębiorstwach umowy licencyjne odgrywają istotną rolę w zarządzaniu prawami własności intelektualnej. Profesjonalne tłumaczenie umów licencyjnych jest niezbędne dla zrozumienia zakresu praw i obowiązków stron. Centrum Językowe POZENA oferuje usługi tłumaczenia umów licencyjnych, które uwzględniają specyfikę prawną i branżową. Nasze tłumaczenia są precyzyjne, spójne i zgodne z obowiązującymi przepisami, co gwarantuje udaną współpracę w zakresie licencjonowania.

Tłumaczenie umów dystrybucyjnych

W międzynarodowych transakcjach handlowych umowy dystrybucyjne regulują współpracę pomiędzy producentami a dystrybutorami. Tłumaczenie umów dystrybucyjnych jest kluczowe dla zrozumienia warunków i odpowiedzialności obu stron. Centrum Językowe POZENA oferuje usługi tłumaczenia umów dystrybucyjnych, które uwzględniają specyfikę prawną i branżową. Nasze tłumaczenia są precyzyjne, spójne i zgodne z obowiązującymi przepisami, co przyczynia się do udanej współpracy w zakresie dystrybucji.

Tłumaczenie umów franczyzowych

Franczyza to popularna forma współpracy biznesowej na rynkach międzynarodowych. Tłumaczenie umów franczyzowych wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa, finansów i zarządzania. Centrum Językowe POZENA oferuje profesjonalne tłumaczenie umów franczyzowych, które są precyzyjne, spójne i zgodne z obowiązującymi przepisami. Nasze usługi tłumaczeniowe gwarantują udaną współpracę franczyzobiorców i franczyzodawców na rynkach międzynarodowych.

Tłumaczenie umów o poufności

W dzisiejszym świecie informacji, ochrona danych i tajemnicy handlowej stała się kluczowym aspektem prowadzenia biznesu. Umowy dotyczące poufności, znane również jako NDA (Non-Disclosure Agreements), są stosowane w celu zabezpieczenia informacji przed nieautoryzowanym ujawnieniem. Centrum Językowe POZENA oferuje profesjonalne tłumaczenie umów poufności, które gwarantują pełne zrozumienie zobowiązań stron w zakresie ochrony informacji. Nasze tłumaczenia uwzględniają specyfikę prawną i branżową oraz odzwierciedlają aktualne trendy w obszarze ochrony danych.

Tłumaczenie umów przekazywania technologii

Transfer technologii odgrywa kluczową rolę w globalnej gospodarce. Profesjonalne tłumaczenie umów przekazywania technologii jest niezbędne dla zrozumienia warunków i odpowiedzialności stron w procesie transferu. Centrum Językowe POZENA oferuje usługi tłumaczenia umów przekazywania technologii, które uwzględniają specyfikę prawną, techniczną i branżową. Nasze tłumaczenia są precyzyjne, spójne i zgodne z obowiązującymi przepisami, co gwarantuje udany transfer technologii między partnerami biznesowymi.

Tłumaczenie umów o przedwstępnej współpracy

Przed podjęciem trudnych decyzji dotyczących wspólnego przedsięwzięcia, firmy często zawierają umowy o przedwstępnej współpracy, które określają zarys planowanej współpracy. Takie umowy mogą zawierać postanowienia dotyczące wykonywania wzajemnych obowiązków, podziału kosztów, podziału zysków oraz terminów realizacji projektu. Centrum Językowe POZENA oferuje profesjonalne tłumaczenia umów o przedwstępnej współpracy, które odzwierciedlają specyfikę prawną, branżową i biznesową takich dokumentów. Nasze tłumaczenia są precyzyjne, spójne i zgodne z obowiązującymi przepisami, co umożliwia stronom bezpieczne rozpoczęcie współpracy na międzynarodowym rynku.

BEZPŁATNA WYCENA

Ile kosztuje moje tłumaczenie?

Sprawdź. Sprawdzenie nic nie kosztuje. Zapytanie zajmie parę minut. Otrzymasz konkurencyjną ofertę profesjonalnego wykonania.

Ile kosztuje profesjonalne tłumaczenie umowy?

 

Orientacyjny przykładowe ceny tłumaczeń z języka angielskiego oraz na język angielski: pisemnych, przysięgłych, ekspresowych, specjalistycznych i ustnych, w tym polsko-angielskich, angielsko-polskich a także bezpośrednich pomiędzy językiem angielskim i innymi językami obcymi bez języka polskiego. Naturalnie, oferujemy tłumaczenia w każdym języku. 

 

 

Tłumaczenia pisemne

 

Zwykłe, przysięgłe, specjalistyczne, ekspresowe
z języka angielskiego na język polski od 0,25 zł / słowo
z języka polskiego na język angielski od 0,25 zł / słowo
z języka angielskiego na inny język od 0,25 zł / słowo
z innego języka obcego na angielski od 0,25 zł / słowo
weryfikacja tłumaczenia od 50% stawki tłumaczenia
napisy do filmu (subtitling) od 50 zł / minuta nagrania wideo
opracowanie graficzne od 10 zł / strona fizyczna lub grafika
opracowanie terminologiczne  od 250 zł / h
opłata projektowa od 150 zł / 10%

 

Tłumaczenia ustne negocjacji umów

 

Online i na miejscu. Konsekutywne, symultaniczne, przysięgłe.

angielski <> polski

 250 zł / h

angielski <> inny język obcy

 500 zł / h

minimalny blok rezerwacji

 3-8 h w zależności od produktu

kompleksowa obsługa tłumaczeń ustnych online: platforma i zarządzanie

kosztorys indywidualny

wynajem sprzętu do tłumaczeń ustnych na miejscowych

kosztorys indywidualny

 

Ceny netto. Poniższa prezentacja nie stanowi oferty handlowej: każdy projekt wyceniamy zgodnie z potrzebami klienta konkurencyjnie, indywidualnie i bezpłatnie. 

POZENA ATC Supplier of the Year

Bardzo cieszymy się z codziennych życzliwych komentarzy klientów. Potwierdzają one naszą formułę i jak nic innego zachęcają do nieustannego rozwoju, nauki i starań.

Jesteśmy też bardzo dumni, kiedy codzienna praca owocuje prestiżowymi wyróżnieniami światowej klasy. Taką nagrodę otrzymaliśmy niedawno podczas dorocznej gali  Association of Translation Companies, jednej z najbardziej prestiżowych organizacji branży językowej na Ziemi. Bardzo dziękujemy!