Czytaj stronę główną POZENA

tłumacz włoski

 

tłumaczenia polsko-włoskie pisemne, przysięgłe, ustne, stron internetowych, filmów i każde inne

 

Język włoski
- fakty i ciekawostki

 

 • Język włoski jest językiem ojczystym dla ok. 65 mln. ludzi (ok. 1% światowej populacji) i pod względem liczby rodzimych użytkowników jest 23. najczęściej stosowanym językiem na świecie.

 • Włoski jest językiem urzędowym nie tylko we Włoszech, ale również w trzech innych państwach, tj. w Szwajcarii (w dwóch kantonach), San Marino i Watykanie. L’italiano jest też językiem ojczystym dla mieszkańców niektórych regionów Słowenii i Chorwacji oraz na terenach byłych kolonii włoskich w Afryce (w Libii, Somalii i Etiopii). Język włoski jest również oficjalnym językiem Zakonu Maltańskiego i pełni funkcję lingua franca w komunikacji pomiędzy hierarchami Kościoła rzymsko-katolickiego.

 • Język ten należy do grupy języków romańskich, jego słownictwo wykazuje bardzo silne powiązania z językiem łacińskim (jedynie język sardyński jest pod tym względem bardziej podobny do łaciny). Pod względem gramatycznym pomiędzy oboma językami występują większe różnice.

 • L’italiano wykazuje duże zróżnicowanie dialektalne (ponad połowa mieszkańców Włoch posługuje się regionalną odmianą języka), co ma swoje przyczyny historyczne w rozbiciu Włoch na szereg państewek (zjednoczenie państwa włoskiego nastąpiło w 1861 r.). Do najpopularniejszych wariantów regionalnych należą dialekty neapolitański, sycylijski i wenecki. Standardowa odmiana włoskiego oparta jest na dialekcie toskańskim, a niebagatelną rolę w jego kodyfikacji odegrał wybitny pisarz Dante Aligheri. Współcześnie kwestiami dotyczącymi poprawności języka włoskiego zajmuje się Accademia della Crusca z siedzibą we Florencji.

 • Włoski należy do języków oficjalnych UE, OBWE i Rady Europy.

 • Włoski to jeden z najbardziej wokalicznych języków indoeuropejskich: we włoskich wyrazach samogłoski pojawiają się mniej więcej dwa razy częściej niż spółgłoski. Dlatego l’italiano w potocznym odczuciu uchodzi za „śpiewny” język.

 • Na płaszczyźnie leksykalnej również można dostrzec powiązania języka włoskiego z muzyką. Wiele słów stanowiących trzon terminologii muzycznej wywodzi się z włoskiego, np. tenor, sopran, libretto, trio.

 • Liczne italianizmy odnajdziemy również w domenie kulinariów. Klasycznymi przykładami są nazwy potraw: pizza, spaghetti, risotto czy tiramisu.

 • W języku włoskim pytania ogólne, a więc takie, które wymagają odpowiedzi tak lub nie, mają identyczny szyk wyrazów jak zdania oznajmujące. Ich wyznacznikiem w języku pisanym jest znak zapytania, natomiast w języku mówionym – intonacja wznosząca.

 • Najdłuższy włoski wyraz to precipitevolissimevolmente – składa się z aż 26 liter, a jego polski odpowiednik to frazeologizm na łeb, na szyję.

 • Popularna nazwa marki samochodów ferrari to zarazem trzecie najpopularniejsze nazwisko we Włoszech i … odpowiednik naszego Kowalskiego. Wywodzi się ze słowa ferro – żelazo.

BEZPŁATNA WYCENA

tłumacz polsko włoski

tłumacz włosko polski

Bliskie pokrewieństwo z językiem łacińskim

Język włoski, tak jak polski, należy do rodziny języków indoeuropejskich. W przeciwieństwie do większości języków słowiańskich, włoski ma bardzo silne powiązania z językiem łacińskim. Wywodzi się z łaciny ludowej, która była uproszczoną formą łaciny używaną przez zwykłych Rzymian. Dzięki temu bliskiemu pokrewieństwu, polscy studenci łaciny mogą dostrzec wiele podobieństw między tymi dwoma językami, co ułatwia naukę języka włoskiego. Warto również dodać, że język włoski zachował wiele cech charakterystycznych dla łaciny, takich jak bogactwo słownictwa i bogactwo konstrukcji gramatycznych. To sprawia, że nauka włoskiego może być fascynującym doświadczeniem dla osób zainteresowanych historią i kulturą starożytnego Rzymu.

Brak przypadków gramatycznych

Język włoski różni się od polskiego tym, że nie posiada przypadków gramatycznych. W przeciwnieństwie do polskiego, który ma siedem przypadków, we włoskim funkcję gramatyczną wyrazów określa się głównie za pomocą przyimków i ich pozycji w zdaniu. Dla Polaków, nauka języka włoskiego może być w tym zakresie prostsza, ponieważ nie muszą zmagać się z licznymi deklinacjami, charakterystycznymi dla polskiego. Zamiast tego, mogą skupić się na rozwijaniu swoich umiejętności komunikacyjnych oraz opanowaniu gramatyki i słownictwa. Brak przypadków sprawia, że nauka włoskiego jest bardziej przystępna dla osób, które nie mają doświadczenia z nauką języków obcych posiadających przypadki gramatyczne.

Melodia i akcent

Język włoski jest znany ze swojej melodyjności, która różni się od języka polskiego. Włoski akcent wyrazowy zazwyczaj pada na przedostatnią sylabę słowa, co nadaje językowi charakterystyczną intonację. Ta melodia jest często doceniana przez Polaków uczących się języka włoskiego, którzy mogą czerpać przyjemność z mówienia i słuchania tego języka. Warto dodać, że włoski akcent jest również ważny dla zrozumienia i komunikacji, dlatego warto poświęcić czas na jego opanowanie. Ponadto, nauka włoskiego może pomóc w rozwinięciu umiejętności muzycznych, ponieważ melodia języka wymaga wyczucia rytmu.

Liczba artykułów

W języku włoskim występuje wiele rodzajów artykułów, zarówno określonych, jak i nieokreślonych, co może być na początku trudne dla Polaków, ponieważ w języku polskim nie używa się artykułów. Włoski posiada sześć artykułów określonych i cztery nieokreślone, które zmieniają się w zależności od rodzaju i liczby rzeczownika. Artykuły te mają kluczowe znaczenie dla zrozumienia języka, gdyż określają rodzaj i liczbę rzeczowników, co może być szczególnie problematyczne dla osób, które nigdy wcześniej nie uczyły się języka z artykułami. Dlatego ważne jest, aby oswoić się z tym aspektem gramatyki włoskiej, co pozwoli na płynną i precyzyjną komunikację.

Duble spółgłosek

W języku włoskim często występują duble spółgłosek, które mają wpływ na wymowę i znaczenie słów. Polacy muszą zwracać na to uwagę, ponieważ w języku polskim dublowanie spółgłosek nie jest tak powszechne. Poprawne wymawianie dubli włoskich spółgłosek jest kluczowe dla zrozumienia i komunikacji. Niewłaściwe wymawianie tych spółgłosek może prowadzić do nieporozumień, dlatego warto poświęcić czas na opanowanie tego aspektu języka. Wymowa dubletów spółgłosek może być również ciekawym elementem dźwiękowym dla Polaków, gdyż dodaje językowi włoskiemu swoisty charakter i wyrazistość.

Odmiana czasowników

Odmiana czasowników we włoskim jest bardziej złożona niż w polskim. Włoski posiada cztery tryby (oznajmujący, rozkazujący, przypuszczający i warunkowy), trzy czasy proste (terazniejszy, przeszły, przyszły) i cztery czasy złożone (dokonane, niedokonane, przyszłe dokonane, przeszłe warunkowe). Dla Polaków, nauka odmiany czasowników we włoskim może być wyzwaniem, ale jednocześnie ciekawym doświadczeniem, gdyż pozwala na precyzyjne wyrażanie myśli i złożonych idei. Warto poświęcić czas na naukę tego aspektu gramatyki, gdyż odmiana czasowników jest kluczowa dla zrozumienia i komunikacji we włoskim.

Wpływ dialektów

Włochy są krajem o bogatej historii i kulturze, co znajduje swoje odzwierciedlenie w różnorodności dialektów występujących na tym obszarze. Istnieje wiele dialektów, które różnią się od standardowego języka włoskiego, zarówno pod względem gramatyki, jak i słownictwa. Dla Polaków, którzy uczą się włoskiego, może to być zarówno fascynujące, jak i wyzwanie, ponieważ zrozumienie dialektów może wymagać dodatkowego wysiłku i zaangażowania. Warto jednak pamiętać, że poznanie lokalnych dialektów może wzbogacić doświadczenie związane z nauką języka i pomóc lepiej zrozumieć kulturę poszczególnych regionów Włoch. Ponadto, nauka dialektów może pomóc w nawiązaniu bliższych relacji z mieszkańcami danego regionu, gdyż świadczy o szacunku dla ich tradycji i dziedzictwa kulturowego.

Liczebniki porządkowe i zdrobnienia

Liczebniki porządkowe we włoskim mają swoją specyficzną formę, która różni się od polskiej. Na przykład, włoskie "primo" oznacza "pierwszy", podczas gdy "secondo" to "drugi". Dla Polaków, nauka liczebników porządkowych może być interesująca, gdyż pozwala na lepsze zrozumienie systemu liczbowego we włoskim i poszerzenie słownictwa. Włoski język jest również bogaty w zdrobnienia, które są często stosowane w codziennej rozmowie. Na przykład, "casa" to "dom", ale "casetta" oznacza "mały dom" lub "domek". Polacy uczący się włoskiego mogą czerpać przyjemność z poznawania tych zdrobnień i stosowania ich w mowie potocznej.

Włoski w sztuce i kulturze

Język włoski ma bogate dziedzictwo w sztuce i kulturze, które może być szczególnie interesujące dla Polaków zainteresowanych tymi dziedzinami. Włochy są kolebką renesansu, a wielu wybitnych twórców, takich jak Leonardo da Vinci, Michelangelo czy Dante Alighieri, tworzyło w języku włoskim. Dlatego nauka włoskiego może otworzyć drzwi do odkrywania tych dzieł w ich oryginalnej formie. Ponadto, włoski jest również językiem opery, a wiele słynnych kompozytorów, takich jak Giuseppe Verdi czy Gioachino Rossini, tworzyło swoje dzieła w tym języku. 

Gestykulacja jako istotny element komunikacji

Włosi są znani ze swojej ekspresyjnej gestykulacji, która odgrywa istotną rolę w komunikacji. Dla Polaków uczących się języka włoskiego, opanowanie tej formy komunikacji niewerbalnej może być zarówno interesujące, jak i przydatne. Gestów we włoskim jest mnóstwo, a niektóre z nich mają konkretne znaczenia, które mogą ułatwić wyrażanie emocji, intencji czy przekazywanie informacji bez użycia słów. Ponadto, umiejętność gestykulacji może pomóc w lepszym zrozumieniu włoskiej kultury, ponieważ jest ona nieodłącznym elementem życia społecznego we Włoszech. Nauka gestów we włoskim może być również okazją do przełamania barier kulturowych i nawiązania bliższych relacji z włoskimi znajomymi czy partnerami biznesowymi. Warto zatem poświęcić czas na opanowanie tej formy komunikacji, gdyż może ona przyczynić się do pełniejszego odbioru i zrozumienia języka włoskiego.

BEZPŁATNA WYCENA

Ile kosztuje moje tłumaczenie?

Sprawdź. Sprawdzenie nic nie kosztuje. Zapytanie zajmie parę minut. Otrzymasz konkurencyjną ofertę profesjonalnego wykonania.

Pułapki językowe w tłumaczeniu z języka włoskiego na język polski

 

Zdarza się, że intuicja podpowiada komuś tłumaczenie. które może prowadzić do pomyłek. Takie pomyłki mogą wydawać się śmieszne, ale mogą mieć poważne konsekwencje. Profesjonalny tłumacz zwraca baczną uwagę na słowa, które brzmią podobnie w dwóch językach, ale posiadają odmienne znaczenia, take jak przykłady poniżej. 

 

Słowo włoskie

Prawidłowe tłumaczenie na polski

Uwaga na błędne tłumaczenie!

divano kanapa dywan - tappeto
camera pokój kamera - macchina fotografica
colazione śniadanie kolacja - cena
cosa rzecz koza - capra
cura opieka kura - gallina
lato bok lato - estate
mai nigdy maj - maggio
nuda goła, naga nuda - noia
panna śmietana panna - signorina
skarpetta bucik skarpeta - calza

 

BEZPŁATNA WYCENA

Ile kosztuje moje tłumaczenie?

Sprawdź. Sprawdzenie nic nie kosztuje. Zapytanie zajmie parę minut. Otrzymasz konkurencyjną ofertę profesjonalnego wykonania.

Cennik tłumaczeń pisemnych: ile kosztuje profesjonalne tłumaczenie włoskie?

 

Orientacyjny cennik tłumaczeń z języka włoskiego oraz na język włoski: pisemnych, przysięgłych, ekspresowych, specjalistycznych i ustnych, w tym polsko-włoskich, włosko-polskich a także bezpośrednich pomiędzy językiem włoskim i innymi językami obcymi bez języka polskiego.

 

 

Tłumaczenia pisemne

 

Zwykłe, przysięgłe, specjalistyczne, ekspresowe
z języka włoskiego na język polski od 0,25 zł / słowo
z języka polskiego na język włoski od 0,25 zł / słowo
z języka włoskiego na inny język od 0,25 zł / słowo
z innego języka obcego na włoski od 0,25 zł / słowo
weryfikacja tłumaczenia od 50% stawki tłumaczenia
napisy do filmu (subtitling) od 50 zł / minuta nagrania wideo
opracowanie graficzne od 10 zł / strona fizyczna lub grafika
opracowanie terminologiczne  od 250 zł / h
opłata projektowa od 150 zł / 10%

 

Tłumaczenia ustne

 

Online i na miejscu. Konsekutywne, symultaniczne, przysięgłe.

włoski <> polski

 250 zł / h

włoski <> inny język obcy

 500 zł / h

minimalny blok rezerwacji

 3-8 h w zależności od produktu

kompleksowa obsługa tłumaczeń ustnych online: platforma i zarządzanie

kosztorys indywidualny

wynajem sprzętu do tłumaczeń ustnych na miejscowych

kosztorys indywidualny

 

Ceny netto. Poniższa prezentacja nie stanowi oferty handlowej: każdy projekt wyceniamy zgodnie z potrzebami klienta konkurencyjnie, indywidualnie i bezpłatnie. 

BEZPŁATNA WYCENA

Ile kosztuje moje tłumaczenie?

Sprawdź. Sprawdzenie nic nie kosztuje. Zapytanie zajmie parę minut. Otrzymasz konkurencyjną ofertę profesjonalnego wykonania.

Praktyczny słowniczek polsko - włoski

 

wyrażenie polskie

wyrażenie włoskie

tak sì (si)
nie no (nò)
proszę per favore (per favóre)
dziękuję grazie (gràtsie)
przepraszam mi dispiace (mi dispiàce)
dzień dobry buongiorno (buondʒórno)
dobry wieczór buonasera (buonaserà)
dobranoc buonanotte (buonanòtte)
do widzenia arrivederci (arrivedèrci)
cześć (na powitanie) ciao (čào)
Jak się masz? Come stai? (kóme stài)
Dziękuję, dobrze.  Grazie, sto bene (gràtsie, stò bène)
Nazywam się... Mi chiamo (mi kjàmo)
Nie rozumiem Non capisco (non kapìsko)
Jestem Polką / Polakiem Sono polacca / polacco (sóno polàkka / polàkko)

 

BEZPŁATNA WYCENA

Ile kosztuje moje tłumaczenie?

Sprawdź. Sprawdzenie nic nie kosztuje. Zapytanie zajmie parę minut. Otrzymasz konkurencyjną ofertę profesjonalnego wykonania.

Co potrafi zawodowy tłumacz polsko-włoski i włosko-polski?

 

Tłumacz włosko-polski musi posiadać szeroką wiedzę i umiejętności, aby efektywnie przekładać teksty pomiędzy tymi dwoma językami. Wiedza ta obejmuje zarówno biegłość językową, jak i zrozumienie kultury, gramatyki oraz specyfiki obu języków. Oto kilka kluczowych aspektów, które tłumacz musi znać i rozumieć.

Biegłość językowa

Tłumacz musi biegle posługiwać się zarówno językiem włoskim, jak i polskim. To oznacza znajomość słownictwa, gramatyki, składni oraz wymowy w obu językach. Biegłość językowa obejmuje również zdolność do zrozumienia różnych dialektów, akcentów i odmian regionalnych obu języków.


Zrozumienie kultury

Tłumaczenie tekstów z jednego języka na drugi często wymaga uwzględnienia kontekstu kulturowego. Tłumacz musi być świadomy różnic kulturowych między Włochami a Polską, aby dokładnie oddać niuanse i konotacje zawarte w tekście. Wiedza na temat historii, tradycji, zwyczajów oraz wydarzeń społecznych i politycznych jest niezbędna do prawidłowego tłumaczenia.


Gramatyka

Gramatyka w języku włoskim i polskim różni się pod wieloma względami. Tłumacz musi znać i stosować się do zasad gramatycznych obu języków, takich jak odmiana czasowników, deklinacja rzeczowników, użycie czasów przeszłych, struktura zdań czy rodzaje zaimków. Błędy gramatyczne mogą prowadzić do poważnych nieporozumień, dlatego tłumacz powinien zwracać na nie szczególną uwagę.


Idiomy i frazy

W obu językach istnieje wiele idiomów i zwrotów, które nie mają dosłownego odpowiednika w drugim języku. Tłumacz musi znać te idiomy i umieć je przekładać na odpowiednie wyrażenia, które oddają ich znaczenie w języku docelowym. Ponadto tłumacz powinien zdawać sobie sprawę, że niektóre idiomy są specyficzne dla określonego regionu czy kraju i mogą być niezrozumiałe dla odbiorców z innych obszarów.


Słownictwo specjalistyczne

Tłumacz musi znać słownictwo specjalistyczne związane z daną dziedziną, taką jak medycyna, prawo czy technologia. Pozwala to na precyzyjne tłumaczenie tekstów fachowych i unikanie błędów wynikających z niezrozumienia terminologii. W miarę jak tłumacz zdobywa doświadczenie w różnych dziedzinach, jego wiedza specjalistyczna się rozszerza, co przekłada się na lepsze tłumaczenia.


Styl i rejestr

Tłumacz musi uwzględniać styl i rejestr tekstu źródłowego, tak aby przekład oddawał intencje autora. Na przykład, tekst formalny powinien być przetłumaczony na język równie formalny, podczas gdy tekst potoczny może wymagać użycia bardziej potocznego języka. Tłumacz powinien też zwracać uwagę na ton tekstu, aby zachować jego atmosferę i emocje.


Współczesny język

Tłumacz musi być na bieżąco z ewolucją języka, włączając w to nowe słowa, zwroty i zmieniające się znaczenia istniejących wyrazów. Dzięki temu tłumaczenia będą aktualne i zrozumiałe dla współczesnych odbiorców. Czasami może to oznaczać konieczność przekształcenia archaicznych bądź przestarzałych słów na współczesne odpowiedniki.


"Fałszywe przyjaciółki"

Tłumacz powinien być świadomy fałszywych przyjaciółek, czyli słów, które wydają się być związane z innymi językami, ale mają inne znaczenia. Unikanie błędów wynikających z fałszywych przyjaciółek jest kluczowe dla dokładnego tłumaczenia.


Lokalizacja

Tłumacz musi dostosowywać przekład do kontekstu lokalnego, co może obejmować dostosowanie jednostek miary, walut czy odniesień kulturowych. Celem jest uczynienie tłumaczenia jak najbardziej zrozumiałym dla odbiorców docelowych.


Tłumaczenie niestandardowych form języka

Tłumacz musi być w stanie zrozumieć i przetłumaczyć niestandardowe formy języka, takie jak slang, żargon czy dialekty. Uwzględnienie tych niuansów może przyczynić się do większej autentyczności przekładu.


Redagowanie i korekta

Tłumacz powinien być zdolny do redagowania i korygowania swojej pracy, dbając o poprawność językową, gramatyczną oraz interpunkcyjną. Umiejętność samodzielnego sprawdzania tłumaczeń i eliminowania błędów jest kluczowa dla utrzymania wysokiej jakości pracy.


Tłumaczenie kontekstowe

Tłumacz musi być w stanie uwzględniać kontekst tekstu, tak aby przekład nie był jedynie dosłowny, ale również oddawał znaczenie i cel oryginału. Tłumaczenie kontekstowe może obejmować analizowanie intencji autora, odbiorców oraz sytuacji, w której tekst ma być użyty.


Wiedza o konwencjach pisowni

Tłumacz powinien znać konwencje pisowni obu języków, takie jak systemy notacji liczb, znaki diakrytyczne, zasady pisania wielkimi literami czy zastosowanie cudzysłowów. Znajomość tych konwencji jest niezbędna dla zachowania spójności i czytelności przekładu.


Umiejętność przekładu na język ojczysty

Tłumaczenie na język ojczysty zwykle daje lepsze rezultaty, ponieważ tłumacz ma naturalne wyczucie języka docelowego. Tłumacz powinien być więc kompetentny w tłumaczeniu z języka włoskiego na polski i odwrotnie, ale szczególną wagę powinien przykładać do tłumaczeń na język ojczysty.


Umiejętność przekładu kreatywnego

Tłumacz musi posiadać zdolności kreatywne, aby tłumaczyć teksty artystyczne, takie jak literatura, poezja czy piosenki. W takich przypadkach, tłumacz musi dążyć do zachowania oryginalnego rytmu, stylu, znaczenia i emocji, często wymagając twórczego podejścia do tłumaczenia.


Tłumaczenie tekstów związanych z SEO

Tłumacz musi zdawać sobie sprawę z technik optymalizacji treści dla wyszukiwarek (SEO) i uwzględniać je podczas tłumaczenia. Obejmuje to odpowiednie użycie słów kluczowych, fraz i struktury tekstu, które mogą wpływać na pozycjonowanie strony w wynikach wyszukiwania.


Redagowanie i korekta

Tłumacz musi dbać o jakość swojej pracy, co obejmuje sprawdzanie tłumaczenia pod kątem błędów gramatycznych, interpunkcyjnych, stylistycznych oraz terminologicznych.


Adaptacja przekładu do celu komunikacyjnego

Tłumacz musi być w stanie dostosować tłumaczenie do celu, dla którego zostało stworzone. Na przykład, tłumaczenie reklamy wymaga innego podejścia niż tłumaczenie umowy prawnej. Tłumacz powinien zatem zwracać uwagę na kontekst i oczekiwania odbiorców.


Praca z różnymi formatami dokumentów

Tłumacz musi być biegły w pracy z różnymi formatami dokumentów, takimi jak pliki tekstowe, prezentacje czy pliki graficzne. To może wymagać umiejętności korzystania z różnych programów komputerowych, takich jak edytory tekstu, narzędzia DTP czy oprogramowanie do tłumaczenia wspomaganego komputerowo (CAT).


Znajomość oprogramowania CAT:

Współcześni tłumacze często korzystają z narzędzi CAT, które ułatwiają i przyspieszają pracę. Umiejętność korzystania z takiego oprogramowania, jak Trados czy memoQ, jest często wymagana w zawodzie tłumacza.


Tłumaczenie tekstów kreatywnych

Tłumaczenie tekstów literackich, poezji czy piosenek wymaga nie tylko doskonałej znajomości obu języków, ale także wyczucia artystycznego i kreatywności. Tłumacz musi umieć oddać piękno oryginalnego tekstu, jednocześnie zachowując jego treść i emocje.


Przekład kulturowy

Tłumacz musi być zdolny do przekładania kulturowego, czyli dostosowywania tekstu tak, aby był zrozumiały i akceptowalny dla odbiorców docelowych. Może to obejmować zmiany w przykładach, metaforach czy odniesieniach kulturowych.


Umiejętność pracy w zespole

Tłumacze często współpracują z innymi specjalistami, takimi jak redaktorzy, korektorzy czy inni tłumacze. Umiejętność pracy w zespole oraz efektywna komunikacja z innymi członkami grupy jest ważna dla osiągnięcia optymalnych rezultatów.


Zarządzanie czasem i organizacja pracy

Tłumacz musi być w stanie zarządzać swoim czasem i organizować pracę tak, aby terminowo realizować zlecenia. Wymaga to umiejętności planowania, priorytetyzacji zadań i motywacji do pracy.


Wiedza na temat etyki zawodowej

Tłumacz powinien znać i przestrzegać zasad etyki zawodowej, takich jak zachowanie poufności informacji, rzetelność w pracy oraz uczciwość wobec klientów i współpracowników. Poszanowanie tych zasad buduje zaufanie i profesjonalizm w branży tłumaczeniowej.


Umiejętność uczenia się i rozwoju zawodowego

Tłumacz powinien być otwarty na rozwój zawodowy i ciągłe doskonalenie swoich umiejętności. Uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach czy konferencjach branżowych pozwala na zdobywanie nowych kompetencji i utrzymanie bieżącej wiedzy na temat zmian w językach, technologii oraz trendów w tłumaczeniach.


Wielu klientów zaczynało od tłumaczenia własnych projektów samodzielnie, zanim się poznaliśmy.

Jeżeli nie masz czasu nabywać wszystkich powyższych umiejętności, samodzielne tłumaczenie może okazać się nieefektywne: na pewno nie będzie dla Firmy ani lepsze, ani tańsze, ani bardziej przyjemne niż nawiązanie profesjonalnej współpracy z Pozeną.

Wyceń projekt i przekonaj się osobiście.  

POZENA ATC Supplier of the Year

Bardzo cieszymy się z codziennych życzliwych komentarzy klientów. Potwierdzają one naszą formułę i jak nic innego zachęcają do nieustannego rozwoju, nauki i starań.

Jesteśmy też bardzo dumni, kiedy codzienna praca owocuje prestiżowymi wyróżnieniami światowej klasy. Taką nagrodę otrzymaliśmy niedawno podczas dorocznej gali  Association of Translation Companies, jednej z najbardziej prestiżowych organizacji branży językowej na Ziemi. Bardzo dziękujemy!