Czytaj stronę główną POZENA

tłumacz wietnamski

 

tłumaczenia polsko-wietnamskie pisemne, przysięgłe, ustne, stron internetowych, filmów i każde inne

 

Język wietnamski
- fakty i ciekawostki

 

Język wietnamski jest językiem ojczystym dla 76 mln. mieszkańców globu (ok. 1,1% światowej populacji). Na liście najczęściej stosowanych języków świata pod względem rodzimych użytkowników zajmuje 16. miejsce.

Wietnamski jest oczywiście językiem urzędowym w Wietnamie. Co ciekawe, uznawany jest on oficjalnie jako jeden z 14 języków mniejszości narodowych w Czechach. Ponadto jest językiem ojczystym dla diaspory wietnamskiej w wielu państwach, m. in. w Chinach, Australii oraz Francji.

W USA wietnamski jest szóstym najczęściej stosowanym językiem pod względem liczby rodzimych użytkowników (ok. 1,5 mln.)

Język wietnamski należy do rodziny języków austroazjatyckich, a konkretnie do grupy języków mon-khmerskich. W początkowych stadiach rozwoju (w pierwszym tysiącleciu naszej ery, kiedy obecne terytorium Wietnamu znajdowało się pod zwierzchnictwem chińskim) język ten znajdował się pod dużym wpływem chińskiego. Jako odrębny byt językowy wietnamski wykształcił się w IX w. Jednak przez wiele stuleci językiem administracji i edukacji był chiński, który wraz z nastaniem okresu kolonialnego został w tych funkcjach zastąpiony przez język francuski.

Przez ok. 1000 lat wietnamski zapisywany był za pomocą zmodyfikowanych znaków chińskich. W XVII w. dzięki misjonarzom katolickim utworzono alternatywną formę zapisu na bazie alfabetu łacińskiego. Rozpowszechniona ona została dopiero na początku XX w.

We współczesnym języku wietnamskim wyróżnia się trzy zasadnicze dialekty regionalne: północnowietnamski (dialekt Hanoi), środkowowietnamski (Hue) oraz południowowietnamski (sajgoński). Dialekty te są wzajemnie zrozumiałe, a główne różnice między nimi występują głównie na poziomie wymowy (w mniejszym stopniu dotyczą leksyki).

Język wietnamski należy do języków izolujących. Nie istnieje w nim odmiana przez czas, osobę, rodzaj i przypadek. Poprawne znaczenie zdań determinuje kontekst wypowiedzi, względnie dodatkowe słowa precyzujące.

W wietnamskim stosowane są reduplikacje (powtórzenia sylab), które często wpływają na zmianę znaczenia wyrazu.

W alfabecie wietnamskim znajdują się dwie litery, które nie występują w innych językach: Ơ, ơ oraz Ư ư. Do alfabetu zalicza się dziesięć dwuznaków i jeden trójznak (Ngh).

Wietnamski, tak jak wiele innych języków azjatyckich, należy do języków tonalnych. Sylabom przypisany jest ton, który decyduje o znaczeniu wyrazu. Wyróżnia się łącznie sześć tonów (w tym jeden neutralny). W piśmie tony zaznaczane są za pomocą specjalnych znaków diakrytycznych.

Najpopularniejszym nazwiskiem wietnamskim jest Nguyễn (nosi je 38% Wietnamczyków). Nazwisko to nosili członkowie dynastii panującej w Wietnamie w latach 1802-1945.

BEZPŁATNA WYCENA

Ile kosztuje moje tłumaczenie?

Sprawdź. Sprawdzenie nic nie kosztuje. Zapytanie zajmie parę minut. Otrzymasz konkurencyjną ofertę profesjonalnego wykonania.

Pochodzenie i ewolucja języka wietnamskiego

Język wietnamski, nazywany również tiếng Việt, to język urzędowy Wietnamu, którym posługuje się ponad 90 milionów osób. Wywodzi się z grupy języków Mon-Khmer, należących do rodziny austroazjatyckiej. Język wietnamski przeszedł ewolucję pod wpływem języków sąsiednich, takich jak chiński czy tajski, ale jednocześnie zachował wiele swoich pierwotnych cech fonetycznych i gramatycznych. W przeszłości w Wietnamie używano pisma chińskiego, lecz w XIII wieku, pod wpływem konfucjanizmu, powstało pismo nôm, będące połączeniem chińskiego z wietnamskim. W XVII wieku, dzięki francuskim misjonarzom, powstał system pisma chữ quốc ngữ, oparty na alfabecie łacińskim z dodatkowymi znakami diakrytycznymi, który obecnie jest używany w języku wietnamskim. Dla Polaków interesujące może być to, że język wietnamski, mimo swojego pochodzenia, nie jest blisko spokrewniony z innymi językami azjatyckimi, co czyni go niezwykle unikatowym.

Wyjątkowa tonalność języka wietnamskiego

Język wietnamski jest językiem tonalnym, co oznacza, że znaczenie wyrazu zależy od tonu, w jakim się go wypowiada. W języku wietnamskim występuje sześć tonów, które wpływają na znaczenie słów. To może być wyjątkowo trudne dla Polaków, gdyż język polski nie posiada tonów. Tonalność języka wietnamskiego sprawia, że nauka wymowy i zrozumienie mówionego języka może być nie lada wyzwaniem dla osób mówiących językami nietonalnymi, jak polski. Dlatego też dla Polaków nauka języka wietnamskiego może być fascynującym doświadczeniem, dającym możliwość zrozumienia, jak różnorodne mogą być systemy językowe na świecie.

Prosta gramatyka ułatwiająca naukę

W przeciwieństwie do wielu innych języków, wietnamski posiada stosunkowo prostą gramatykę, co może ułatwić naukę języka dla Polaków. Brak rodzajników, przypadków czy deklinacji sprawia, że konstrukcje gramatyczne są znacznie prostsze niż w języku polskim. Słowa nie odmieniają się przez przypadki, co znacznie upraszcza naukę tego języka. Wietnamski jest językiem izolującym, co oznacza, że słowa nie zmieniają swojej formy, a relacje gramatyczne wyrażane są przez szyk wyrazów w zdaniu. To może być dla Polaków interesujące, ponieważ pokazuje, że nauka języka o zupełnie innej strukturze niż polski jest możliwa.

Bogactwo zaimków i form grzecznościowych

Wietnamski cechuje się dużym bogactwem zaimków, które odzwierciedlają kulturę szacunku i hierarchii społecznej. W języku tym istnieje wiele różnych form zaimków osobowych, które uwzględniają wiek, płeć oraz status społeczny rozmówców. Wykorzystanie odpowiednich zaimków jest kluczowe dla utrzymania należytej grzeczności i szacunku wobec rozmówcy. Dla Polaków może to być ciekawe, gdyż pokazuje, jak język wpływa na postrzeganie hierarchii społecznej i relacji interpersonalnych.

Wpływ języka chińskiego

W języku wietnamskim można zauważyć silny wpływ języka chińskiego, zarówno na poziomie leksykalnym, jak i kulturowym. Około 30-60% słownictwa wietnamskiego pochodzi z języka chińskiego. Wiele słów zostało zaadaptowanych z chińskiego w wyniku długotrwałych kontaktów kulturowych i handlowych między tymi dwoma krajami. Dla Polaków może to być interesujące, gdyż pokazuje, jak sąsiedztwo i kontakty między krajami mogą wpłynąć na ewolucję języka.

Klasyfikatory w języku wietnamskim

Mimo że język wietnamski nie jest blisko spokrewniony z językami tajskimi, to jednak można zauważyć pewne podobieństwa. Na przykład, zarówno w języku wietnamskim, jak i tajskim występują klasyfikatory, czyli specjalne słowa używane przy liczeniu rzeczowników. Klasyfikatory uwzględniają kształt, funkcję lub inne cechy danego przedmiotu, co może być interesujące dla Polaków, gdyż pokazuje, jak różne języki opisują świat w odmienny sposób. Nauka klasyfikatorów może być jednym z większych wyzwań podczas nauki języka wietnamskiego, ale jednocześnie daje możliwość lepszego zrozumienia kultury i sposobu myślenia Wietnamczyków.

Słowotwórstwo i pochodzenie słów

Język wietnamski posiada bogactwo słów, które często mają swoje korzenie w innych językach, takich jak chiński, francuski czy angielski. Dla Polaków może być to interesujące, gdyż pokazuje, jak język wietnamski ewoluował pod wpływem kontaktów z innymi kulturami i jak wiele słów zostało zaadaptowanych z innych języków. Ponadto, wietnamski jest językiem izolującym, co oznacza, że większość słów składa się z jednej sylaby. Słowa w języku wietnamskim można łączyć, tworząc nowe wyrazy o bardziej szczegółowym znaczeniu, co może być dla Polaków fascynujące z językoznawczego punktu widzenia.

Wyrażanie emocji w języku wietnamskim

Wietnamski posiada specyficzne wyrażenia i konstrukcje służące do opisywania uczuć i emocji. Niektóre z nich różnią się znacznie od tych znanych z języka polskiego, co może być dla Polaków interesujące, gdyż pokazuje, jak różne kultury wyrażają swoje emocje w odmienny sposób. Nauka tych wyrażeń może być przydatna dla Polaków, zwłaszcza jeśli chcą oni lepiej zrozumieć kulturę Wietnamu i nawiązać bliższe relacje z Wietnamczykami.

Wietnamskie przysłowia i powiedzenia

Język wietnamski jest bogaty w przysłowia i powiedzenia, które odzwierciedlają kulturę, historię i wartości Wietnamczyków. Poznanie tych wyrażeń daje Polakom szansę na zrozumienie wietnamskiego sposobu myślenia i życiowej mądrości. Wietnamskie przysłowia bywają pełne metafor i aluzji, które odnoszą się do konkretnej sytuacji społecznej, historycznej czy kulturowej. Dla Polaków może być to fascynujące, gdyż pokazuje, jak różnorodne i bogate mogą być tradycje i sposoby wyrażania mądrości życiowej w różnych kulturach.

Różnorodność dialektów w języku wietnamskim

Wietnamski jest językiem o bogatej różnorodności dialektów, co może być interesujące dla Polaków, gdyż ukazuje, jak różne mogą być odmiany tego samego języka w zależności od regionu. Główne dialekty wietnamskiego to: północny (ton Hanoi), środkowy (ton Huế) i południowy (ton Ho Chi Minh). Różnice między dialektami dotyczą głównie wymowy, tonów i słownictwa, choć gramatyka jest w większości wspólna. Dla Polaków może być ciekawe, jak bardzo te dialekty różnią się od siebie, a jednocześnie pozwalają na komunikację między Wietnamczykami z różnych części kraju.

BEZPŁATNA WYCENA

Ile kosztuje moje tłumaczenie?

Sprawdź. Sprawdzenie nic nie kosztuje. Zapytanie zajmie parę minut. Otrzymasz konkurencyjną ofertę profesjonalnego wykonania.

Ciekawe idiomy i powiedzenia w języku wietnamskim

 

Warto zwrócić uwagę na idiomy i powiedzenia wietnamskie, które mogą dać Polakowi fascynujący pogląd na podobieństwa i różnice kulturowe. 

 

wietnamski idiom / powiedzenie 

tłumaczenie dosłowne na polski

polski odpowiednik

Chuyệnnhỏnhưconthỏ   Sprawa mała jak królik  Bułka z masłem 
Kếtcuộctốtlàtốt   Zły początek, dobry koniec  Wszystko dobre, co się dobrze kończy 
Thàrằngđượcsẻtrêntay,cònhơnđượchứatrênmâyhạcvàng   Lepszy wróbel w ręce niż obiecany złoty żuraw na niebie  Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu 
Nhậpgiatùytục  Kiedy wejdziesz do domu, postępuj zgodnie ze zwyczajami, jakie w nim panują  Jeśli wejdzieszmiędzy wrony, musisz krakać jak i one 
Ânđềnoántrả   Dobroć za dobroć, złość za złość  Oko za oko, ząb za ząb 
Hoạnnạnmớibiếtailàbạnbè  Dopiero w nieszczęściu można się dowiedzieć, kto jest prawdziwym przyjacielem  Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie 
Muốnănphảilănvàobếp  Żeby zjeść, musisz wejść do kuchni  Nie możesz zjeść ciastka i mieć ciastka 
Giậtgấuvávai  Łatać za skrawek, by załatać część  Wiązać koniec z końcem 

 

BEZPŁATNA WYCENA

Ile kosztuje moje tłumaczenie?

Sprawdź. Sprawdzenie nic nie kosztuje. Zapytanie zajmie parę minut. Otrzymasz konkurencyjną ofertę profesjonalnego wykonania.

Cennik tłumaczeń pisemnych: ile kosztuje profesjonalne tłumaczenie wietnamski?

 

Orientacyjny cennik tłumaczeń z języka wietnamskiego oraz na język wietnamski: pisemnych, przysięgłych, ekspresowych, specjalistycznych i ustnych, w tym polsko-wietnamskich, wietnamsko-polskich a także bezpośrednich pomiędzy językiem wietnamskimi innymi językami obcymi bez języka polskiego.

 

 

Tłumaczenia pisemne

 

Zwykłe, przysięgłe, specjalistyczne, ekspresowe
z języka wietnamskiego na język polski od 0,25 zł / słowo
z języka polskiego na język wietnamski od 0,25 zł / słowo
z języka wietnamskiego na inny język od 0,25 zł / słowo
z innego języka obcego na wietnamski od 0,25 zł / słowo
weryfikacja tłumaczenia od 50% stawki tłumaczenia
napisy do filmu (subtitling) od 50 zł / minuta nagrania wideo
opracowanie graficzne od 10 zł / strona fizyczna lub grafika
opracowanie terminologiczne  od 250 zł / h
opłata projektowa od 150 zł / 10%

 

Tłumaczenia ustne

 

Online i na miejscu. Konsekutywne, symultaniczne, przysięgłe.

wietnamski <> polski

 250 zł / h

wietnamski <> inny język obcy

 500 zł / h

minimalny blok rezerwacji

 3-8 h w zależności od produktu

kompleksowa obsługa tłumaczeń ustnych online: platforma i zarządzanie

kosztorys indywidualny

wynajem sprzętu do tłumaczeń ustnych na miejscowych

kosztorys indywidualny

 

Ceny netto. Poniższa prezentacja nie stanowi oferty handlowej: każdy projekt wyceniamy zgodnie z potrzebami klienta konkurencyjnie, indywidualnie i bezpłatnie. 

BEZPŁATNA WYCENA

Ile kosztuje moje tłumaczenie?

Sprawdź. Sprawdzenie nic nie kosztuje. Zapytanie zajmie parę minut. Otrzymasz konkurencyjną ofertę profesjonalnego wykonania.

Praktyczny słowniczek polsko - wietnamski

 

wyrażenie polskie

wyrażenie wietnamskie

tak vâng (vang)
nie không (khom)
proszę làm ơn (lam uhn)
dziękuję cảm ơn (kam uhn)
przepraszam xin lỗi (sin loy)
dzień dobry chào buổi sáng (chow buoy sang)
dobry wieczór chào buổi tối (chow buoy toy)
dobranoc chúc ngủ ngon (chook ngoo ngon)
do widzenia tạm biệt (tam byet)
cześć (na powitanie) chào (chow)
Jak się masz? Bạn có khỏe không? (ban co kwe khom?)
Dziękuję, dobrze.  Cảm ơn, tôi khỏe (kam uhn, toy kwe)
Nazywam się... Tên tôi là (ten toy la)
Nie rozumiem Tôi không hiểu (toy khom hyew)
Jestem Polką / Polakiem Tôi là người Ba Lan (toy la nguoi bah lan) / (toy la nguoi bah lan)

 

BEZPŁATNA WYCENA

Ile kosztuje moje tłumaczenie?

Sprawdź. Sprawdzenie nic nie kosztuje. Zapytanie zajmie parę minut. Otrzymasz konkurencyjną ofertę profesjonalnego wykonania.

Co potrafi zawodowy tłumacz polsko-wietnamski i wietnamsko-polski?

 

Tłumacz wietnamsko-polski musi posiadać szeroką wiedzę i umiejętności, aby efektywnie przekładać teksty pomiędzy tymi dwoma językami. Wiedza ta obejmuje zarówno biegłość językową, jak i zrozumienie kultury, gramatyki oraz specyfiki obu języków. Oto kilka kluczowych aspektów, które tłumacz musi znać i rozumieć.

Biegłość językowa

Tłumacz musi biegle posługiwać się zarówno językiem wietnamskim, jak i polskim. To oznacza znajomość słownictwa, gramatyki, składni oraz wymowy w obu językach. Biegłość językowa obejmuje również zdolność do zrozumienia różnych dialektów, akcentów i odmian regionalnych obu języków.


Zrozumienie kultury

Tłumaczenie tekstów z jednego języka na drugi często wymaga uwzględnienia kontekstu kulturowego. Tłumacz musi być świadomy różnic kulturowych między Wietnamem a Polską, aby dokładnie oddać niuanse i konotacje zawarte w tekście. Wiedza na temat historii, tradycji, zwyczajów oraz wydarzeń społecznych i politycznych jest niezbędna do prawidłowego tłumaczenia.


Gramatyka

Gramatyka w języku wietnamskim i polskim różni się pod wieloma względami. Tłumacz musi znać i stosować się do zasad gramatycznych obu języków, takich jak odmiana czasowników, deklinacja rzeczowników, użycie czasów przeszłych, struktura zdań czy rodzaje zaimków. Błędy gramatyczne mogą prowadzić do poważnych nieporozumień, dlatego tłumacz powinien zwracać na nie szczególną uwagę.


Idiomy i frazy

W obu językach istnieje wiele idiomów i zwrotów, które nie mają dosłownego odpowiednika w drugim języku. Tłumacz musi znać te idiomy i umieć je przekładać na odpowiednie wyrażenia, które oddają ich znaczenie w języku docelowym. Ponadto tłumacz powinien zdawać sobie sprawę, że niektóre idiomy są specyficzne dla określonego regionu czy kraju i mogą być niezrozumiałe dla odbiorców z innych obszarów.


Słownictwo specjalistyczne

Tłumacz musi znać słownictwo specjalistyczne związane z daną dziedziną, taką jak medycyna, prawo czy technologia. Pozwala to na precyzyjne tłumaczenie tekstów fachowych i unikanie błędów wynikających z niezrozumienia terminologii. W miarę jak tłumacz zdobywa doświadczenie w różnych dziedzinach, jego wiedza specjalistyczna się rozszerza, co przekłada się na lepsze tłumaczenia.


Styl i rejestr

Tłumacz musi uwzględniać styl i rejestr tekstu źródłowego, tak aby przekład oddawał intencje autora. Na przykład, tekst formalny powinien być przetłumaczony na język równie formalny, podczas gdy tekst potoczny może wymagać użycia bardziej potocznego języka. Tłumacz powinien też zwracać uwagę na ton tekstu, aby zachować jego atmosferę i emocje.


Współczesny język

Tłumacz musi być na bieżąco z ewolucją języka, włączając w to nowe słowa, zwroty i zmieniające się znaczenia istniejących wyrazów. Dzięki temu tłumaczenia będą aktualne i zrozumiałe dla współczesnych odbiorców. Czasami może to oznaczać konieczność przekształcenia archaicznych bądź przestarzałych słów na współczesne odpowiedniki.


"Fałszywe przyjaciółki"

Tłumacz powinien być świadomy fałszywych przyjaciółek, czyli słów, które wydają się być związane z innymi językami, ale mają inne znaczenia. Unikanie błędów wynikających z fałszywych przyjaciółek jest kluczowe dla dokładnego tłumaczenia.


Lokalizacja

Tłumacz musi dostosowywać przekład do kontekstu lokalnego, co może obejmować dostosowanie jednostek miary, walut czy odniesień kulturowych. Celem jest uczynienie tłumaczenia jak najbardziej zrozumiałym dla odbiorców docelowych.


Tłumaczenie niestandardowych form języka

Tłumacz musi być w stanie zrozumieć i przetłumaczyć niestandardowe formy języka, takie jak slang, żargon czy dialekty. Uwzględnienie tych niuansów może przyczynić się do większej autentyczności przekładu.


Redagowanie i korekta

Tłumacz powinien być zdolny do redagowania i korygowania swojej pracy, dbając o poprawność językową, gramatyczną oraz interpunkcyjną. Umiejętność samodzielnego sprawdzania tłumaczeń i eliminowania błędów jest kluczowa dla utrzymania wysokiej jakości pracy.


Tłumaczenie kontekstowe

Tłumacz musi być w stanie uwzględniać kontekst tekstu, tak aby przekład nie był jedynie dosłowny, ale również oddawał znaczenie i cel oryginału. Tłumaczenie kontekstowe może obejmować analizowanie intencji autora, odbiorców oraz sytuacji, w której tekst ma być użyty.


Wiedza o konwencjach pisowni

Tłumacz powinien znać konwencje pisowni obu języków, takie jak systemy notacji liczb, znaki diakrytyczne, zasady pisania wielkimi literami czy zastosowanie cudzysłowów. Znajomość tych konwencji jest niezbędna dla zachowania spójności i czytelności przekładu.


Umiejętność przekładu na język ojczysty

Tłumaczenie na język ojczysty zwykle daje lepsze rezultaty, ponieważ tłumacz ma naturalne wyczucie języka docelowego. Tłumacz powinien być więc kompetentny w tłumaczeniu z języka wietnamskiego na polski i odwrotnie, ale szczególną wagę powinien przykładać do tłumaczeń na język ojczysty.


Umiejętność przekładu kreatywnego

Tłumacz musi posiadać zdolności kreatywne, aby tłumaczyć teksty artystyczne, takie jak literatura, poezja czy piosenki. W takich przypadkach, tłumacz musi dążyć do zachowania oryginalnego rytmu, stylu, znaczenia i emocji, często wymagając twórczego podejścia do tłumaczenia.


Tłumaczenie tekstów związanych z SEO

Tłumacz musi zdawać sobie sprawę z technik optymalizacji treści dla wyszukiwarek (SEO) i uwzględniać je podczas tłumaczenia. Obejmuje to odpowiednie użycie słów kluczowych, fraz i struktury tekstu, które mogą wpływać na pozycjonowanie strony w wynikach wyszukiwania.


Redagowanie i korekta

Tłumacz musi dbać o jakość swojej pracy, co obejmuje sprawdzanie tłumaczenia pod kątem błędów gramatycznych, interpunkcyjnych, stylistycznych oraz terminologicznych.


Adaptacja przekładu do celu komunikacyjnego

Tłumacz musi być w stanie dostosować tłumaczenie do celu, dla którego zostało stworzone. Na przykład, tłumaczenie reklamy wymaga innego podejścia niż tłumaczenie umowy prawnej. Tłumacz powinien zatem zwracać uwagę na kontekst i oczekiwania odbiorców.


Praca z różnymi formatami dokumentów

Tłumacz musi być biegły w pracy z różnymi formatami dokumentów, takimi jak pliki tekstowe, prezentacje czy pliki graficzne. To może wymagać umiejętności korzystania z różnych programów komputerowych, takich jak edytory tekstu, narzędzia DTP czy oprogramowanie do tłumaczenia wspomaganego komputerowo (CAT).


Znajomość oprogramowania CAT:

Współcześni tłumacze często korzystają z narzędzi CAT, które ułatwiają i przyspieszają pracę. Umiejętność korzystania z takiego oprogramowania, jak Trados czy memoQ, jest często wymagana w zawodzie tłumacza.


Tłumaczenie tekstów kreatywnych

Tłumaczenie tekstów literackich, poezji czy piosenek wymaga nie tylko doskonałej znajomości obu języków, ale także wyczucia artystycznego i kreatywności. Tłumacz musi umieć oddać piękno oryginalnego tekstu, jednocześnie zachowując jego treść i emocje.


Przekład kulturowy

Tłumacz musi być zdolny do przekładania kulturowego, czyli dostosowywania tekstu tak, aby był zrozumiały i akceptowalny dla odbiorców docelowych. Może to obejmować zmiany w przykładach, metaforach czy odniesieniach kulturowych.


Umiejętność pracy w zespole

Tłumacze często współpracują z innymi specjalistami, takimi jak redaktorzy, korektorzy czy inni tłumacze. Umiejętność pracy w zespole oraz efektywna komunikacja z innymi członkami grupy jest ważna dla osiągnięcia optymalnych rezultatów.


Zarządzanie czasem i organizacja pracy

Tłumacz musi być w stanie zarządzać swoim czasem i organizować pracę tak, aby terminowo realizować zlecenia. Wymaga to umiejętności planowania, priorytetyzacji zadań i motywacji do pracy.


Wiedza na temat etyki zawodowej

Tłumacz powinien znać i przestrzegać zasad etyki zawodowej, takich jak zachowanie poufności informacji, rzetelność w pracy oraz uczciwość wobec klientów i współpracowników. Poszanowanie tych zasad buduje zaufanie i profesjonalizm w branży tłumaczeniowej.


Umiejętność uczenia się i rozwoju zawodowego

Tłumacz powinien być otwarty na rozwój zawodowy i ciągłe doskonalenie swoich umiejętności. Uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach czy konferencjach branżowych pozwala na zdobywanie nowych kompetencji i utrzymanie bieżącej wiedzy na temat zmian w językach, technologii oraz trendów w tłumaczeniach.


Wielu klientów zaczynało od tłumaczenia własnych projektów samodzielnie, zanim się poznaliśmy.

Jeżeli nie masz czasu nabywać wszystkich powyższych umiejętności, samodzielne tłumaczenie może okazać się nieefektywne: na pewno nie będzie dla Firmy ani lepsze, ani tańsze, ani bardziej przyjemne niż nawiązanie profesjonalnej współpracy z Pozeną.

Wyceń projekt i przekonaj się osobiście.  

POZENA ATC Supplier of the Year

Bardzo cieszymy się z codziennych życzliwych komentarzy klientów. Potwierdzają one naszą formułę i jak nic innego zachęcają do nieustannego rozwoju, nauki i starań.

Jesteśmy też bardzo dumni, kiedy codzienna praca owocuje prestiżowymi wyróżnieniami światowej klasy. Taką nagrodę otrzymaliśmy niedawno podczas dorocznej gali  Association of Translation Companies, jednej z najbardziej prestiżowych organizacji branży językowej na Ziemi. Bardzo dziękujemy!