Czytaj stronę główną POZENA

tłumacz tajski

 

tłumaczenia polsko-tajskie pisemne, przysięgłe, ustne, stron internetowych, filmów i każde inne

 

Język tajski
- fakty i ciekawostki

 

 • Język tajski jest językiem ojczystym dla ponad 20 mln. mieszkańców globu. Ok. 40 mln. ludzi posługuje się tajskim jako drugim językiem.
 • Tajski jest językiem urzędowym wyłącznie w Tajlandii. Jego alternatywne, a zarazem precyzujące, określenie to środkowy tajski. Jako pierwszy język jest stosowany jedynie w centralnym rejonie Tajlandii (Bangkok i okolice). Stanowi on jednocześnie standardową odmianę języka stosowaną w kontekstach oficjalnych (np. w mediach czy szkolnictwie). W pozostałych częściach kraju Tajowie posługują się innymi językami z podgrupy języków tajskich. Pokrewnym językiem jest m.in. laotański (warianty mówione tajskiego i laotańskiego uznaje się za wzajemnie zrozumiałe).

 • Język tajski należy do rodziny języków dajskich (taj-kadaj). W wersji mówionej zaczął się kształtować prawdopodobnie na terenach dzisiejszego pogranicza chińsko-wietnamskiego. Pismo tajskie ukształtowało się pod koniec XIII w. na bazie sylabicznego alfabetu khmerskiego, który z kolei wywodził się ze staroindyjskiego pisma Pallawa. Na rozwój języka tajskiego (głównie w warstwie leksykalnej) wpływ wywarło kilka języków azjatyckich, m.in. khmerski, mon oraz sanskryt.

 • Istotną cechą języka tajskiego jest występowanie kilku poziomów formalności (rejestrów) wypowiedzi. Ich poprawne stosowanie determinuje sytuacja komunikacyjna, a przede wszystkim status społeczny odbiorcy (patrz również ciekawostki).

 • Normy dotyczące tajskiego reguluje Królewski Instytut Tajlandii. Jednym z zadań tej instytucji jest publikowanie oficjalnych słowników języka tajskiego.

 • W języku tajskim nie istnieje odmiana przez czas, osobę, rodzaj, przypadek i liczbę (liczba mnoga może być wyrażana czasem przez reduplikację, a więc powtórzenie wyrazu). Poprawne znaczenie zdań determinuje kontekst wypowiedzi, względnie dodatkowe słowa precyzujące.

 • W piśmie tajskim nie stosuje się odstępów między wyrazami ani znaków interpunkcyjnych. Nie istnieje też podział na wielkie i małe litery.

 • Tajski, tak jak wiele innych języków azjatyckich, należy do języków tonalnych. Sylabom przypisany jest ton, który decyduje o znaczeniu wyrazu. Wyróżnia się pięć tonów: pośredni, niski, opadający, wysoki i rosnący.

 • Aby skutecznie porozumiewać się w języku tajskim, należy dobrze opanować jego poziomy formalności (rejestry). Wiąże się to z poprawnym stosowaniem specyficznych dla danego poziomu form zaimków oraz niektórych rzeczowników i czasowników.

 • Do konwencji związanych z grzecznością językową należy również stosowanie specjalnych słów na końcu zdania w zależności od płci nadawcy komunikatu. Dla mężczyzn zarezerwowana jest forma ครับ [krup], a dla kobiet - ค่ะ [kâh].

 • Jeden z rejestrów języka tajskiego stosowany jest wyłącznie w wypowiedziach dotyczących rodziny królewskiej. Używa się wówczas specjalnego słownictwa, np. rzeczownik พระเนตร [pra-nâyt] oznacza oko króla.

 

BEZPŁATNA WYCENA

 

tłumacz polsko tajski

tłumacz tajsko polski

 

Sylabiczno-tonalny charakter języka

Język tajski to język sylabiczno-tonalny, co oznacza, że poszczególne sylaby mają różne znaczenia, w zależności od tonu, którym są wymawiane. W języku tajskim występuje pięć tonów: niski, średni, wysoki, opadający i wznoszący. Dla Polaków, których ojczysty język nie ma tonów, może to być trudne do opanowania, ale zrozumienie tych różnic pozwala uniknąć nieporozumień i komunikować się skuteczniej. Nauka tych tonów jest kluczowa dla osiągnięcia płynności w mówieniu po tajsku.

System pisma

Pismo tajskie, zwane również alfabetem tajskim, różni się znacznie od pisma łacińskiego, którego używamy w języku polskim. Zostało ono stworzone w XIII wieku, a jego pochodzenie wywodzi się z pisma khmerskiego. Składa się z 44 spółgłosek, 15 samogłosek i 4 tonowych znaków. Pismo tajskie jest nie tylko piękne, ale również wyjątkowe, gdyż nie występują w nim żadne spacje oddzielające słowa. Zamiast tego, słowa są oddzielane przez znaki interpunkcyjne lub akapity.

Liczba nieodmienne

W przeciwieństwie do języka polskiego, w którym odmiana słów może być skomplikowana, język tajski nie odmienia słów. Oznacza to, że rzeczowniki, przymiotniki i czasowniki nie zmieniają swojej formy w zależności od przypadka, liczby czy rodzaju. Przykładowo, słowo „dom” będzie brzmiało tak samo, niezależnie od tego, czy mówimy o jednym czy wielu domach. To może być ułatwienie dla osób uczących się tajskiego, gdyż nie muszą opanowywać zasad odmiany.

Skomplikowany system grzecznościowy

Język tajski ma skomplikowany system grzecznościowy, który uwzględnia status społeczny i wiek rozmówców. Istnieje wiele słów i zwrotów używanych w celu okazania szacunku, a niektóre z nich są stosowane wyłącznie przez mężczyzn lub kobiety. Polacy uczący się tajskiego powinni zwrócić szczególną uwagę na te wyrażenia, aby uniknąć nieświadomego obrażania swoich rozmówców.

Bogactwo języka potocznego i slang

Język tajski jest bogaty w słownictwo potoczne i slang, co może stanować wyzwanie dla Polaków uczących się tego języka. Wyrażenia potoczne i slangowe są często używane przez młodsze pokolenia, a ich zrozumienie może pomóc w nawiązaniu bardziej swobodnych relacji z tajskimi rozmówcami. Warto zatem poświęcić czas na poznanie tych wyrażeń.

Bogactwo metafor i porównań

Język tajski obfituje w metafory i porównania, które są wykorzystywane w codziennym języku. Polacy uczący się tajskiego mogą początkowo być zaskoczeni ilością idiomów i wyrażeń metaforycznych, które są używane przez Tajów. Jednak zrozumienie tych zwrotów pozwala na lepsze zrozumienie kultury i sposobu myślenia Tajów, a także daje możliwość wyrażania się w bardziej kreatywny sposób.

Znaczenie klasyfikatorów

Język tajski posiada klasyfikatory, które są używane w połączeniu z liczebnikami w celu określenia liczby rzeczy, zwierząt lub osób. Dla osób mówiących po polsku może to być nowy i zaskakujący element języka. W języku tajskim istnieje około 350 klasyfikatorów, a ich nauka pozwala na precyzyjne wyrażanie liczby określonych obiektów lub istot.

Suffixy zwierzęce

W języku tajskim istnieją specjalne suffixy, które można dodać do nazw zwierząt, aby określić ich wiek, płeć lub inne cechy. W polskim takie określenia są zazwyczaj oddzielne słowa, co oznacza, że dla Polaków może to być nieoczekiwana cecha języka tajskiego. Zrozumienie tego aspektu języka może ułatwić komunikację na temat zwierząt w Tajlandii.

Wpływ sanskrytu i pali na język tajski

W języku tajskim występuje wiele słów pochodzących z sanskrytu i pali, szczególnie w odniesieniu do religii, filozofii i nauki. Polacy uczący się tajskiego mogą być zaskoczeni, gdy zauważą podobieństwa między tymi słowami a słowami pochodzenia łacińskiego lub greckiego w języku polskim. Poznanie tych słów może pomóc w zrozumieniu tajskiej kultury, zwłaszcza jej aspektów religijnych i duchowych.

Unikalne powiedzenia i przysłowia

Język tajski ma wiele unikalnych powiedzeń i przysłów, które odzwierciedlają kulturę i wartości społeczeństwa tajskiego. Dla Polaków mówiących po polsku, odkrywanie tych przysłów może być fascynującym i pouczającym doświadczeniem, które pomoże zrozumieć tajskie przekonania i sposób myślenia. Warto poświęcić czas na zapoznanie się z tymi tradycyjnymi powiedzeniami, aby móc korzystać z nich w rozmowach z Tajami i lepiej zrozumieć ich kulturę.

BEZPŁATNA WYCENA

Ile kosztuje moje tłumaczenie?

Sprawdź. Sprawdzenie nic nie kosztuje. Zapytanie zajmie parę minut. Otrzymasz konkurencyjną ofertę profesjonalnego wykonania.

Ciekawe idiomy i powiedzenia w języku tajskim

 

Warto zwrócić uwagę na idiomy i powiedzenia tajskie, które mogą dać Polakowi fascynujący pogląd na podobieństwa i różnice kulturowe. 

 

tajski idiom / powiedzenie 

tłumaczenie dosłowne na polski

polski odpowiednik

กบในกะลาครอบ (kop nai kala khrop) Żaba pod skorupą kokosa Człowiek zarozumiały, pyszałkowaty
กระดูกอ่อน (kraduk on) Mieć miękkie kości słabo walczyć (fizycznie)
ก้มหน้าก้มตา (kom na kokm ta) Schylić głowę i oczy Skoncentrować się
กินรังแตน (kin rang taen) Zjeść gniazdo os Być mocno poirytowanym
ขว้างงูไม่พ้นคอ (khwang ngu mai phon kho) Zarzucić węża wokół własnej szyi Wpaść we własne sidła
ไข่ในหิน (khai nai hin) Jajko w skale Coś niezwykle cennego
กินน้ำพริกถ้วยเก่า (kin nam phrik thuai kao) Zjeść miskę starego nam phrik(ostrego sosu) Wrócić do byłej żony
กินน้ำพริกถ้วยเดียว (kin nam phrik thuai diao} Jeść tylko jedną miskę nam phrik(ostrego sosu) Żyć tylko z jedną żoną

 

BEZPŁATNA WYCENA

Ile kosztuje moje tłumaczenie?

Sprawdź. Sprawdzenie nic nie kosztuje. Zapytanie zajmie parę minut. Otrzymasz konkurencyjną ofertę profesjonalnego wykonania.

Cennik tłumaczeń pisemnych: ile kosztuje profesjonalne tłumaczenie tajskie?

 

Orientacyjny cennik tłumaczeń z języka tajskiego oraz na język tajski: pisemnych, przysięgłych, ekspresowych, specjalistycznych i ustnych, w tym polsko-tajskie, tajsko-polskich a także bezpośrednich pomiędzy językiem tajskim i innymi językami obcymi bez języka polskiego.

 

 

Tłumaczenia pisemne

 

Zwykłe, przysięgłe, specjalistyczne, ekspresowe
z języka tajskiego na język polski od 0,25 zł / słowo
z języka polskiego na język tajski od 0,25 zł / słowo
z języka tajskiego na inny język od 0,25 zł / słowo
z innego języka obcego na tajski od 0,25 zł / słowo
weryfikacja tłumaczenia od 50% stawki tłumaczenia
napisy do filmu (subtitling) od 50 zł / minuta nagrania wideo
opracowanie graficzne od 10 zł / strona fizyczna lub grafika
opracowanie terminologiczne  od 250 zł / h
opłata projektowa od 150 zł / 10%

 

Tłumaczenia ustne

 

Online i na miejscu. Konsekutywne, symultaniczne, przysięgłe.

tajski <> polski

 250 zł / h

tajski <> inny język obcy

 500 zł / h

minimalny blok rezerwacji

 3-8 h w zależności od produktu

kompleksowa obsługa tłumaczeń ustnych online: platforma i zarządzanie

kosztorys indywidualny

wynajem sprzętu do tłumaczeń ustnych na miejscowych

kosztorys indywidualny

 

Ceny netto. Poniższa prezentacja nie stanowi oferty handlowej: każdy projekt wyceniamy zgodnie z potrzebami klienta konkurencyjnie, indywidualnie i bezpłatnie. 

BEZPŁATNA WYCENA

Ile kosztuje moje tłumaczenie?

Sprawdź. Sprawdzenie nic nie kosztuje. Zapytanie zajmie parę minut. Otrzymasz konkurencyjną ofertę profesjonalnego wykonania.

Praktyczny słowniczek polsko - tajski

 

wyrażenie polskie

wyrażenie tajskie

tak ใช่ (châi)
nie ไม่ใช่ (mâi châi)
proszę ขอ (khǒr)
dziękuję ขอบคุณ (khòp khun)
przepraszam ขอโทษ (khǒr thôt)
dzień dobry สวัสดี (sà-wàt-dee)
dobry wieczór สวัสดีตอนเย็น (sà-wàt-dee dtawn yen)
dobranoc ราตรีสวัสดิ์ (raa-dtree sà-wàt)
do widzenia ลาก่อน (laa-kawn)
cześć (na powitanie) สวัสดี (sà-wàt-dee)
Jak się masz? คุณเป็นอย่างไรบ้าง (kun bpen yâang rai bâang)
Dziękuję, dobrze.  ขอบคุณ ดี (khòp khun dee)
Nazywam się... ฉันชื่อ  (chăn chûe)
Nie rozumiem ฉันไม่เข้าใจ (chăn mâi khâo jai)
Jestem Polką / Polakiem ฉันเป็นคนโปแลนด์ (chăn bpen khon bpolæn) / ฉันเป็นคนโปแลนด์ (chăn bpen khon bpolæn)

 

BEZPŁATNA WYCENA

Ile kosztuje moje tłumaczenie?

Sprawdź. Sprawdzenie nic nie kosztuje. Zapytanie zajmie parę minut. Otrzymasz konkurencyjną ofertę profesjonalnego wykonania.

Co potrafi zawodowy tłumacz polsko-tajski i tajski-polski?

 

Tłumacz tajsko-polski musi posiadać szeroką wiedzę i umiejętności, aby efektywnie przekładać teksty pomiędzy tymi dwoma językami. Wiedza ta obejmuje zarówno biegłość językową, jak i zrozumienie kultury, gramatyki oraz specyfiki obu języków. Oto kilka kluczowych aspektów, które tłumacz musi znać i rozumieć.

Biegłość językowa

Tłumacz musi biegle posługiwać się zarówno językiem tajskim, jak i polskim. To oznacza znajomość słownictwa, gramatyki, składni oraz wymowy w obu językach. Biegłość językowa obejmuje również zdolność do zrozumienia różnych dialektów, akcentów i odmian regionalnych obu języków.


Zrozumienie kultury

Tłumaczenie tekstów z jednego języka na drugi często wymaga uwzględnienia kontekstu kulturowego. Tłumacz musi być świadomy różnic kulturowych między Tajlandią a Polską, aby dokładnie oddać niuanse i konotacje zawarte w tekście. Wiedza na temat historii, tradycji, zwyczajów oraz wydarzeń społecznych i politycznych jest niezbędna do prawidłowego tłumaczenia.


Gramatyka

Gramatyka w języku tajskim i polskim różni się pod wieloma względami. Tłumacz musi znać i stosować się do zasad gramatycznych obu języków, takich jak odmiana czasowników, deklinacja rzeczowników, użycie czasów przeszłych, struktura zdań czy rodzaje zaimków. Błędy gramatyczne mogą prowadzić do poważnych nieporozumień, dlatego tłumacz powinien zwracać na nie szczególną uwagę.


Idiomy i frazy

W obu językach istnieje wiele idiomów i zwrotów, które nie mają dosłownego odpowiednika w drugim języku. Tłumacz musi znać te idiomy i umieć je przekładać na odpowiednie wyrażenia, które oddają ich znaczenie w języku docelowym. Ponadto tłumacz powinien zdawać sobie sprawę, że niektóre idiomy są specyficzne dla określonego regionu czy kraju i mogą być niezrozumiałe dla odbiorców z innych obszarów.


Słownictwo specjalistyczne

Tłumacz musi znać słownictwo specjalistyczne związane z daną dziedziną, taką jak medycyna, prawo czy technologia. Pozwala to na precyzyjne tłumaczenie tekstów fachowych i unikanie błędów wynikających z niezrozumienia terminologii. W miarę jak tłumacz zdobywa doświadczenie w różnych dziedzinach, jego wiedza specjalistyczna się rozszerza, co przekłada się na lepsze tłumaczenia.


Styl i rejestr

Tłumacz musi uwzględniać styl i rejestr tekstu źródłowego, tak aby przekład oddawał intencje autora. Na przykład, tekst formalny powinien być przetłumaczony na język równie formalny, podczas gdy tekst potoczny może wymagać użycia bardziej potocznego języka. Tłumacz powinien też zwracać uwagę na ton tekstu, aby zachować jego atmosferę i emocje.


Współczesny język

Tłumacz musi być na bieżąco z ewolucją języka, włączając w to nowe słowa, zwroty i zmieniające się znaczenia istniejących wyrazów. Dzięki temu tłumaczenia będą aktualne i zrozumiałe dla współczesnych odbiorców. Czasami może to oznaczać konieczność przekształcenia archaicznych bądź przestarzałych słów na współczesne odpowiedniki.


"Fałszywe przyjaciółki"

Tłumacz powinien być świadomy fałszywych przyjaciółek, czyli słów, które wydają się być związane z innymi językami, ale mają inne znaczenia. Unikanie błędów wynikających z fałszywych przyjaciółek jest kluczowe dla dokładnego tłumaczenia.


Lokalizacja

Tłumacz musi dostosowywać przekład do kontekstu lokalnego, co może obejmować dostosowanie jednostek miary, walut czy odniesień kulturowych. Celem jest uczynienie tłumaczenia jak najbardziej zrozumiałym dla odbiorców docelowych.


Tłumaczenie niestandardowych form języka

Tłumacz musi być w stanie zrozumieć i przetłumaczyć niestandardowe formy języka, takie jak slang, żargon czy dialekty. Uwzględnienie tych niuansów może przyczynić się do większej autentyczności przekładu.


Redagowanie i korekta

Tłumacz powinien być zdolny do redagowania i korygowania swojej pracy, dbając o poprawność językową, gramatyczną oraz interpunkcyjną. Umiejętność samodzielnego sprawdzania tłumaczeń i eliminowania błędów jest kluczowa dla utrzymania wysokiej jakości pracy.


Tłumaczenie kontekstowe

Tłumacz musi być w stanie uwzględniać kontekst tekstu, tak aby przekład nie był jedynie dosłowny, ale również oddawał znaczenie i cel oryginału. Tłumaczenie kontekstowe może obejmować analizowanie intencji autora, odbiorców oraz sytuacji, w której tekst ma być użyty.


Wiedza o konwencjach pisowni

Tłumacz powinien znać konwencje pisowni obu języków, takie jak systemy notacji liczb, znaki diakrytyczne, zasady pisania wielkimi literami czy zastosowanie cudzysłowów. Znajomość tych konwencji jest niezbędna dla zachowania spójności i czytelności przekładu.


Umiejętność przekładu na język ojczysty

Tłumaczenie na język ojczysty zwykle daje lepsze rezultaty, ponieważ tłumacz ma naturalne wyczucie języka docelowego. Tłumacz powinien być więc kompetentny w tłumaczeniu z języka tajskiego na polski i odwrotnie, ale szczególną wagę powinien przykładać do tłumaczeń na język ojczysty.


Umiejętność przekładu kreatywnego

Tłumacz musi posiadać zdolności kreatywne, aby tłumaczyć teksty artystyczne, takie jak literatura, poezja czy piosenki. W takich przypadkach, tłumacz musi dążyć do zachowania oryginalnego rytmu, stylu, znaczenia i emocji, często wymagając twórczego podejścia do tłumaczenia.


Tłumaczenie tekstów związanych z SEO

Tłumacz musi zdawać sobie sprawę z technik optymalizacji treści dla wyszukiwarek (SEO) i uwzględniać je podczas tłumaczenia. Obejmuje to odpowiednie użycie słów kluczowych, fraz i struktury tekstu, które mogą wpływać na pozycjonowanie strony w wynikach wyszukiwania.


Redagowanie i korekta

Tłumacz musi dbać o jakość swojej pracy, co obejmuje sprawdzanie tłumaczenia pod kątem błędów gramatycznych, interpunkcyjnych, stylistycznych oraz terminologicznych.


Adaptacja przekładu do celu komunikacyjnego

Tłumacz musi być w stanie dostosować tłumaczenie do celu, dla którego zostało stworzone. Na przykład, tłumaczenie reklamy wymaga innego podejścia niż tłumaczenie umowy prawnej. Tłumacz powinien zatem zwracać uwagę na kontekst i oczekiwania odbiorców.


Praca z różnymi formatami dokumentów

Tłumacz musi być biegły w pracy z różnymi formatami dokumentów, takimi jak pliki tekstowe, prezentacje czy pliki graficzne. To może wymagać umiejętności korzystania z różnych programów komputerowych, takich jak edytory tekstu, narzędzia DTP czy oprogramowanie do tłumaczenia wspomaganego komputerowo (CAT).


Znajomość oprogramowania CAT:

Współcześni tłumacze często korzystają z narzędzi CAT, które ułatwiają i przyspieszają pracę. Umiejętność korzystania z takiego oprogramowania, jak Trados czy memoQ, jest często wymagana w zawodzie tłumacza.


Tłumaczenie tekstów kreatywnych

Tłumaczenie tekstów literackich, poezji czy piosenek wymaga nie tylko doskonałej znajomości obu języków, ale także wyczucia artystycznego i kreatywności. Tłumacz musi umieć oddać piękno oryginalnego tekstu, jednocześnie zachowując jego treść i emocje.


Przekład kulturowy

Tłumacz musi być zdolny do przekładania kulturowego, czyli dostosowywania tekstu tak, aby był zrozumiały i akceptowalny dla odbiorców docelowych. Może to obejmować zmiany w przykładach, metaforach czy odniesieniach kulturowych.


Umiejętność pracy w zespole

Tłumacze często współpracują z innymi specjalistami, takimi jak redaktorzy, korektorzy czy inni tłumacze. Umiejętność pracy w zespole oraz efektywna komunikacja z innymi członkami grupy jest ważna dla osiągnięcia optymalnych rezultatów.


Zarządzanie czasem i organizacja pracy

Tłumacz musi być w stanie zarządzać swoim czasem i organizować pracę tak, aby terminowo realizować zlecenia. Wymaga to umiejętności planowania, priorytetyzacji zadań i motywacji do pracy.


Wiedza na temat etyki zawodowej

Tłumacz powinien znać i przestrzegać zasad etyki zawodowej, takich jak zachowanie poufności informacji, rzetelność w pracy oraz uczciwość wobec klientów i współpracowników. Poszanowanie tych zasad buduje zaufanie i profesjonalizm w branży tłumaczeniowej.


Umiejętność uczenia się i rozwoju zawodowego

Tłumacz powinien być otwarty na rozwój zawodowy i ciągłe doskonalenie swoich umiejętności. Uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach czy konferencjach branżowych pozwala na zdobywanie nowych kompetencji i utrzymanie bieżącej wiedzy na temat zmian w językach, technologii oraz trendów w tłumaczeniach.


Wielu klientów zaczynało od tłumaczenia własnych projektów samodzielnie, zanim się poznaliśmy.

Jeżeli nie masz czasu nabywać wszystkich powyższych umiejętności, samodzielne tłumaczenie może okazać się nieefektywne: na pewno nie będzie dla Firmy ani lepsze, ani tańsze, ani bardziej przyjemne niż nawiązanie profesjonalnej współpracy z Pozeną.

Wyceń projekt i przekonaj się osobiście.  

POZENA ATC Supplier of the Year

Bardzo cieszymy się z codziennych życzliwych komentarzy klientów. Potwierdzają one naszą formułę i jak nic innego zachęcają do nieustannego rozwoju, nauki i starań.

Jesteśmy też bardzo dumni, kiedy codzienna praca owocuje prestiżowymi wyróżnieniami światowej klasy. Taką nagrodę otrzymaliśmy niedawno podczas dorocznej gali  Association of Translation Companies, jednej z najbardziej prestiżowych organizacji branży językowej na Ziemi. Bardzo dziękujemy!