Czytaj stronę główną POZENA

tłumacz słowacki

 

tłumaczenia polsko-słowackie pisemne, przysięgłe, ustne, stron internetowych, filmów i każde inne

 

Język słowacki - fakty i ciekawostki

 

  • Język słowacki jest językiem ojczystym dla ok. 6 mln. ludzi (ok. 0,1% mieszkańców globu) i plasuje się poza pierwszą setką najczęściej stosowanych języków na świecie pod względem liczby rodzimych użytkowników.

  • Slovenčina jest językiem urzędowym w Słowacji, a także w Wojwodinie (jako jeden z języków urzędowych) – autonomicznym okręgu w północnej Serbii. Uznawany jest jako język mniejszości narodowych w Chorwacji, na Węgrzech i Ukrainie.

  • Słowacki należy do grupy języków słowiańskich, a konkretnie do podgrupy zachodniosłowiańskiej. Największe pokrewieństwo wykazuje z językiem czeskim, w mniejszym stopniu z językiem polskim. Najstarszy zabytek piśmiennictwa słowackiego, tzw. Księga Żylińska, datuje się na rok 1493. W XIX w. podjęto szereg działań zmierzających do standaryzacji tego języka, w wyniku których wykształcił się współczesny język słowacki. W 1953 r. przeprowadzono ostatnią reformę ortografii. Alfabet słowacki składa się z aż 46 liter (pod tym względem góruje nad pozostałymi językami europejskimi, które zapisywane są alfabetem łacińskim) i charakteryzuje się dużą liczbą znaków diakrytycznych. Posiada też dwie litery (ľ i ĺ), które nie występują w innych językach indoeuropejskich. Normy języka słowackiego reguluje Słowacka Akademia Nauk.

  • Dialekty języka słowackiego są wzajemnie zrozumiałe (użytkownicy języka słowackiego rozumieją też wiele dialektów czeskich). Uważa się, że język słowacki i język czeski wykazują mniejsze zróżnicowanie niż niektóre odmiany regionalne języka niemieckiego czy też dwa warianty standardowe języka norweskiego.

  • Słowacki należy do języków oficjalnych UE.

  • W porównaniu z czeszczyzną język słowacki ma bardziej rozbudowany system głoskowy – istnieje kilka samogłosek i spółgłosek specyficznych dla słowackiego.

  • Z kolei na poziomie gramatycznym słowacki uznaje się za prostszy język od czeskiego. W języku tym występuje mniejsza liczba końcówek fleksyjnych. Ponadto w słowackim wyróżnia się sześć przypadków rzeczownika (nie ma wołacza), a w czeskim siedem.

  • W słowackim, podobnie jak w języku czeskim, występują trudne do wymówienia (nawet dla Polaków) zbitki spółgłoskowe. Szczególną trudność mogą nastręczać złożenia z wyrazem štvrť (pol. ćwierć), takie jak: štvrťstrana (pol. ćwierć strony) czy štvrťhrsť (pol. ćwierć garści).

  • Słowacki jest czasem określany mianem „słowiańskiego esperanto” ze względu na fakt, że język ten jest dobrze rozumiany przez użytkowników innych języków słowiańskich.

  • Za jedno z najdłuższych słów w języku słowackim uważa się 34-literowy przymiotnik najneskomercionali¬zovávateľnejšieho, który oznacza „najbardziej niemożliwy do skomercjalizowania”.

BEZPŁATNA WYCENA

 

tłumacz słowacko polski

tłumacz polsko słowacki

 

Wspólne korzenie z językiem polskim

Język słowacki należy do grupy języków zachodniosłowiańskich, tak samo jak język polski. Oznacza to, że mają wspólne korzenie i dzielą wiele podobieństw, zarówno w gramatyce, jak i słownictwie. Historia obu języków sięga czasów, kiedy Słowianie zachodni wspólnie posługiwali się prasłowiańszczyzną, która później uległa stopniowej dywergencji. W związku z tym, mówiący po polsku Polacy mogą łatwo zauważyć wiele analogii między oboma językami, co ułatwia naukę słowackiego.

Słowacki jako język sąsiada

Dla Polaków znajomość języka słowackiego może być szczególnie przydatna, ponieważ Polska i Słowacja sąsiadują ze sobą. Wspólna granica wynosi około 541 km, co sprawia, że oba narody mają wiele okazji do kontaktów, zwłaszcza w regionach przygranicznych. Możliwość porozumienia się w języku słowackim ułatwia wzajemne kontakty, zarówno biznesowe, jak i prywatne, i umożliwia nawiązywanie bliższych relacji między obywatelami obu krajów.

Zrozumienie mowy potocznej

Mimo wielu podobieństw, istnieją różnice w mowie potocznej między językiem polskim a słowackim. Słowacki posiada wiele idiomów, zwrotów i wyrażeń specyficznych dla kultury i historii tego kraju. Polacy uczący się słowackiego mogą być zaskoczeni odkryciem tych unikalnych elementów języka, które nie mają bezpośrednich odpowiedników w polskim. Poznanie tych ciekawostek pozwala na lepsze zrozumienie i docenienie kultury słowackiej.

Alfabet słowacki

Słowacki, podobnie jak polski, używa alfabetu łacińskiego, ale z dodatkowymi znakami diakrytycznymi. Wśród 46 liter słowackiego alfabetu, znajdują się takie, których nie ma w polskim, np. ä, ď, š, č, ž, ch, ň, ľ, ŕ, ť, ô, ť, ú, ý. Poznanie tych liter i ich wymowy ułatwia czytanie i pisownię w języku słowackim.

Wzajemne wpływy leksykalne

Polski i słowacki mają wiele wspólnych słów, ale także istnieje wiele „fałszywych przyjaciół”, czyli słów o podobnej formie, ale różnym znaczeniu. Na przykład słowo "zamek" po polsku oznacza zamek błyskawiczny lub zamek w sensie zamku do drzwi, natomiast po słowacku "zámok" to budynek warowny czyli zamek jak w Polsce. Z kolei "zámka" to zamek błyskawiczny. Poznanie tego rodzaju słów ułatwia uniknięcie nieporozumień podczas komunikacji w obu językach.

Słowackie dialekty

W Słowacji występuje kilka dialektów, które można podzielić na trzy główne grupy: zachodniosłowackie, środkowosłowackie i wschodniosłowackie. Różnią się one między sobą nie tylko wymową, ale także słownictwem oraz konstrukcjami gramatycznymi. Polacy, którzy zdecydują się na naukę języka słowackiego, mogą być zaskoczeni bogactwem i różnorodnością tych dialektów, co daje możliwość poznania różnych aspektów kultury i tradycji Słowacji.

Czasowniki złożone

W języku słowackim istnieją tzw. czasowniki złożone, które składają się z dwóch części: przedrostka i czasownika bazowego. Przedrostki mogą zmieniać znaczenie czasownika, co daje możliwość tworzenia nowych, bardziej precyzyjnych znaczeń. Na przykład czasownik "robić" po słowacku to "robiť", ale z przedrostkiem "do-" staje się "dorobiť", co oznacza "dorobić się" po polsku. Zrozumienie tego aspektu gramatyki słowackiej pozwala na lepsze opanowanie języka.

Liczebniki

Liczebniki w języku słowackim są bardzo podobne do polskich, ale z niektórymi różnicami. Przykładowo, liczba "jeden" w języku słowackim może przyjmować formę "jeden", "jedna" lub "jedno", w zależności od rodzaju gramatycznego rzeczownika, który opisują. Podobnie jak w języku polskim, liczebniki słowackie odmieniają się przez przypadki i rodzaje, co może stanowić wyzwanie dla Polaków uczących się słowackiego, ale także ułatwiają naukę dzięki podobieństwom.

Potoczne skróty

W języku słowackim, podobnie jak w polskim, istnieje wiele potocznych skrótów i zwrotów używanych w mowie potocznej. Na przykład słowo "teraz" można wyrazić jako "teraz" lub potocznie "terazky" (po słowacku: "teraz" lub "terazko"). Poznanie tego rodzaju wyrażeń może być fascynujące dla Polaków uczących się słowackiego, ponieważ pokazuje, jak oba języki wykorzystują skróty i zwroty potoczne w różnorodny sposób. Opanowanie tych potocznych wyrażeń pozwala na bardziej płynną i autentyczną komunikację z native speakerami.

Wpływ innych języków na słowacki

Język słowacki, podobnie jak polski, uległ wpływom innych języków w swojej historii. Wiele słów pochodzi z języka niemieckiego, węgierskiego czy czeskiego. Na przykład słowo "šnúrka" (sznurówka) pochodzi z niemieckiego słowa "Schnur", a słowo "paprika" (papryka) z węgierskiego "paprika". Polacy uczący się słowackiego mogą być zaskoczeni, odkrywając te wpływy z innych języków, co może również pomóc w nauce słownictwa, jeśli mają już znajomość tych języków. Poznanie tych ciekawostek pozwala na głębsze zrozumienie historii i ewolucji języka słowackiego.

BEZPŁATNA WYCENA

Ile kosztuje moje tłumaczenie?

Sprawdź. Sprawdzenie nic nie kosztuje. Zapytanie zajmie parę minut. Otrzymasz konkurencyjną ofertę profesjonalnego wykonania.

Pułapki językowe w tłumaczeniu z języka słowackiego na język polski

 

Zdarza się, że intuicja podpowiada komuś tłumaczenie. które może prowadzić do pomyłek. Takie pomyłki mogą wydawać się śmieszne, ale mogą mieć poważne konsekwencje. Profesjonalny tłumacz zwraca baczną uwagę na słowa, które brzmią podobnie w dwóch językach, ale posiadają odmienne znaczenia, take jak przykłady poniżej. 

 

Słowo słowackie

Prawidłowe tłumaczenie na polski

Uwaga na błędne tłumaczenie!

báseň wiersz basen - bazén
burza giełda burza - búrka
byt mieszkanie byt - existencia
droga narkotyk droga - cesta
láska miłość laska - palica
palec kciuk palec - prst
pijak bibuła pijak - opilec
sklep piwnica sklep - predajňa
stopa ślad (stopy) stopa - chodidlo
sukňa spódnica suknia - šaty

 

BEZPŁATNA WYCENA

Ile kosztuje moje tłumaczenie?

Sprawdź. Sprawdzenie nic nie kosztuje. Zapytanie zajmie parę minut. Otrzymasz konkurencyjną ofertę profesjonalnego wykonania.

Cennik tłumaczeń pisemnych: ile kosztuje profesjonalne tłumaczenie słowackie?

 

Orientacyjny cennik tłumaczeń z języka słowackiego oraz na język słowacki: pisemnych, przysięgłych, ekspresowych, specjalistycznych i ustnych, w tym polsko-słowackich, słowacko-polskich a także bezpośrednich pomiędzy językiem słowackim i innymi językami obcymi bez języka polskiego.

 

 

Tłumaczenia pisemne

 

Zwykłe, przysięgłe, specjalistyczne, ekspresowe
z języka słowackiego na język polski od 0,25 zł / słowo
z języka polskiego na język słowacki od 0,25 zł / słowo
z języka słowackiego na inny język od 0,25 zł / słowo
z innego języka obcego na słowacki od 0,25 zł / słowo
weryfikacja tłumaczenia od 50% stawki tłumaczenia
napisy do filmu (subtitling) od 50 zł / minuta nagrania wideo
opracowanie graficzne od 10 zł / strona fizyczna lub grafika
opracowanie terminologiczne  od 250 zł / h
opłata projektowa od 150 zł / 10%

 

Tłumaczenia ustne

 

Online i na miejscu. Konsekutywne, symultaniczne, przysięgłe.

słowacki <> polski

 250 zł / h

słowacki <> inny język obcy

 500 zł / h

minimalny blok rezerwacji

 3-8 h w zależności od produktu

kompleksowa obsługa tłumaczeń ustnych online: platforma i zarządzanie

kosztorys indywidualny

wynajem sprzętu do tłumaczeń ustnych na miejscowych

kosztorys indywidualny

 

Ceny netto. Poniższa prezentacja nie stanowi oferty handlowej: każdy projekt wyceniamy zgodnie z potrzebami klienta konkurencyjnie, indywidualnie i bezpłatnie. 

BEZPŁATNA WYCENA

Ile kosztuje moje tłumaczenie?

Sprawdź. Sprawdzenie nic nie kosztuje. Zapytanie zajmie parę minut. Otrzymasz konkurencyjną ofertę profesjonalnego wykonania.

Praktyczny słowniczek polsko - słowacki

 

wyrażenie polskie

wyrażenie słowackie

tak áno (áno)
nie nie (ńje)
proszę prosím (prosím)
dziękuję ďakujem (dyakuyem)
przepraszam prepáčte (prepaachte)
dzień dobry dobrý deň (dobrý dyen)
dobry wieczór dobrý večer (dobrý vecher)
dobranoc dobrú noc (dobrú nots)
do widzenia dovidenia (dovidyenya)
cześć (na powitanie) ahoj (ahoy)
Jak się masz? Ako sa máš? (Ako sa mash?)
Dziękuję, dobrze.  Ďakujem, dobre
Nazywam się... Volám sa (Volám sa)
Nie rozumiem Nerozumiem (Nerozumyem)
Jestem Polką / Polakiem Som Polka / Poliak (Som Polka / Poliak)

 

BEZPŁATNA WYCENA

Ile kosztuje moje tłumaczenie?

Sprawdź. Sprawdzenie nic nie kosztuje. Zapytanie zajmie parę minut. Otrzymasz konkurencyjną ofertę profesjonalnego wykonania.

Co potrafi zawodowy tłumacz polsko-słowacki i słowacko-polski?

 

Tłumacz słowacko-polski musi posiadać szeroką wiedzę i umiejętności, aby efektywnie przekładać teksty pomiędzy tymi dwoma językami. Wiedza ta obejmuje zarówno biegłość językową, jak i zrozumienie kultury, gramatyki oraz specyfiki obu języków. Oto kilka kluczowych aspektów, które tłumacz musi znać i rozumieć.

Biegłość językowa

Tłumacz musi biegle posługiwać się zarówno językiem słowackim , jak i polskim. To oznacza znajomość słownictwa, gramatyki, składni oraz wymowy w obu językach. Biegłość językowa obejmuje również zdolność do zrozumienia różnych dialektów, akcentów i odmian regionalnych obu języków.


Gramatyka

Gramatyka w języku słowackim i polskim różni się pod wieloma względami. Tłumacz musi znać i stosować się do zasad gramatycznych obu języków, takich jak odmiana czasowników, deklinacja rzeczowników, użycie czasów przeszłych, struktura zdań czy rodzaje zaimków. Błędy gramatyczne mogą prowadzić do poważnych nieporozumień, dlatego tłumacz powinien zwracać na nie szczególną uwagę.


Idiomy i frazy

W obu językach istnieje wiele idiomów i zwrotów, które nie mają dosłownego odpowiednika w drugim języku. Tłumacz musi znać te idiomy i umieć je przekładać na odpowiednie wyrażenia, które oddają ich znaczenie w języku docelowym. Ponadto tłumacz powinien zdawać sobie sprawę, że niektóre idiomy są specyficzne dla określonego regionu czy kraju i mogą być niezrozumiałe dla odbiorców z innych obszarów.


Słownictwo specjalistyczne

Tłumacz musi znać słownictwo specjalistyczne związane z daną dziedziną, taką jak medycyna, prawo czy technologia. Pozwala to na precyzyjne tłumaczenie tekstów fachowych i unikanie błędów wynikających z niezrozumienia terminologii. W miarę jak tłumacz zdobywa doświadczenie w różnych dziedzinach, jego wiedza specjalistyczna się rozszerza, co przekłada się na lepsze tłumaczenia.


Styl i rejestr

Tłumacz musi uwzględniać styl i rejestr tekstu źródłowego, tak aby przekład oddawał intencje autora. Na przykład, tekst formalny powinien być przetłumaczony na język równie formalny, podczas gdy tekst potoczny może wymagać użycia bardziej potocznego języka. Tłumacz powinien też zwracać uwagę na ton tekstu, aby zachować jego atmosferę i emocje.


Współczesny język

Tłumacz musi być na bieżąco z ewolucją języka, włączając w to nowe słowa, zwroty i zmieniające się znaczenia istniejących wyrazów. Dzięki temu tłumaczenia będą aktualne i zrozumiałe dla współczesnych odbiorców. Czasami może to oznaczać konieczność przekształcenia archaicznych bądź przestarzałych słów na współczesne odpowiedniki.


"Fałszywe przyjaciółki"

Tłumacz powinien być świadomy fałszywych przyjaciółek, czyli słów, które wydają się być związane z innymi językami, ale mają inne znaczenia. Unikanie błędów wynikających z fałszywych przyjaciółek jest kluczowe dla dokładnego tłumaczenia.


Lokalizacja

Tłumacz musi dostosowywać przekład do kontekstu lokalnego, co może obejmować dostosowanie jednostek miary, walut czy odniesień kulturowych. Celem jest uczynienie tłumaczenia jak najbardziej zrozumiałym dla odbiorców docelowych.


Tłumaczenie niestandardowych form języka

Tłumacz musi być w stanie zrozumieć i przetłumaczyć niestandardowe formy języka, takie jak slang, żargon czy dialekty. Uwzględnienie tych niuansów może przyczynić się do większej autentyczności przekładu.


Redagowanie i korekta

Tłumacz powinien być zdolny do redagowania i korygowania swojej pracy, dbając o poprawność językową, gramatyczną oraz interpunkcyjną. Umiejętność samodzielnego sprawdzania tłumaczeń i eliminowania błędów jest kluczowa dla utrzymania wysokiej jakości pracy.


Tłumaczenie kontekstowe

Tłumacz musi być w stanie uwzględniać kontekst tekstu, tak aby przekład nie był jedynie dosłowny, ale również oddawał znaczenie i cel oryginału. Tłumaczenie kontekstowe może obejmować analizowanie intencji autora, odbiorców oraz sytuacji, w której tekst ma być użyty.


Wiedza o konwencjach pisowni

Tłumacz powinien znać konwencje pisowni obu języków, takie jak systemy notacji liczb, znaki diakrytyczne, zasady pisania wielkimi literami czy zastosowanie cudzysłowów. Znajomość tych konwencji jest niezbędna dla zachowania spójności i czytelności przekładu.


Umiejętność przekładu na język ojczysty

Tłumaczenie na język ojczysty zwykle daje lepsze rezultaty, ponieważ tłumacz ma naturalne wyczucie języka docelowego. Tłumacz powinien być więc kompetentny w tłumaczeniu z języka słowackiego na polski i odwrotnie, ale szczególną wagę powinien przykładać do tłumaczeń na język ojczysty.


Umiejętność przekładu kreatywnego

Tłumacz musi posiadać zdolności kreatywne, aby tłumaczyć teksty artystyczne, takie jak literatura, poezja czy piosenki. W takich przypadkach, tłumacz musi dążyć do zachowania oryginalnego rytmu, stylu, znaczenia i emocji, często wymagając twórczego podejścia do tłumaczenia.


Tłumaczenie tekstów związanych z SEO

Tłumacz musi zdawać sobie sprawę z technik optymalizacji treści dla wyszukiwarek (SEO) i uwzględniać je podczas tłumaczenia. Obejmuje to odpowiednie użycie słów kluczowych, fraz i struktury tekstu, które mogą wpływać na pozycjonowanie strony w wynikach wyszukiwania.


Redagowanie i korekta

Tłumacz musi dbać o jakość swojej pracy, co obejmuje sprawdzanie tłumaczenia pod kątem błędów gramatycznych, interpunkcyjnych, stylistycznych oraz terminologicznych.


Adaptacja przekładu do celu komunikacyjnego

Tłumacz musi być w stanie dostosować tłumaczenie do celu, dla którego zostało stworzone. Na przykład, tłumaczenie reklamy wymaga innego podejścia niż tłumaczenie umowy prawnej. Tłumacz powinien zatem zwracać uwagę na kontekst i oczekiwania odbiorców.


Praca z różnymi formatami dokumentów

Tłumacz musi być biegły w pracy z różnymi formatami dokumentów, takimi jak pliki tekstowe, prezentacje czy pliki graficzne. To może wymagać umiejętności korzystania z różnych programów komputerowych, takich jak edytory tekstu, narzędzia DTP czy oprogramowanie do tłumaczenia wspomaganego komputerowo (CAT).


Znajomość oprogramowania CAT:

Współcześni tłumacze często korzystają z narzędzi CAT, które ułatwiają i przyspieszają pracę. Umiejętność korzystania z takiego oprogramowania, jak Trados czy memoQ, jest często wymagana w zawodzie tłumacza.


Tłumaczenie tekstów kreatywnych

Tłumaczenie tekstów literackich, poezji czy piosenek wymaga nie tylko doskonałej znajomości obu języków, ale także wyczucia artystycznego i kreatywności. Tłumacz musi umieć oddać piękno oryginalnego tekstu, jednocześnie zachowując jego treść i emocje.


Przekład kulturowy

Tłumacz musi być zdolny do przekładania kulturowego, czyli dostosowywania tekstu tak, aby był zrozumiały i akceptowalny dla odbiorców docelowych. Może to obejmować zmiany w przykładach, metaforach czy odniesieniach kulturowych.


Umiejętność pracy w zespole

Tłumacze często współpracują z innymi specjalistami, takimi jak redaktorzy, korektorzy czy inni tłumacze. Umiejętność pracy w zespole oraz efektywna komunikacja z innymi członkami grupy jest ważna dla osiągnięcia optymalnych rezultatów.


Zarządzanie czasem i organizacja pracy

Tłumacz musi być w stanie zarządzać swoim czasem i organizować pracę tak, aby terminowo realizować zlecenia. Wymaga to umiejętności planowania, priorytetyzacji zadań i motywacji do pracy.


Wiedza na temat etyki zawodowej

Tłumacz powinien znać i przestrzegać zasad etyki zawodowej, takich jak zachowanie poufności informacji, rzetelność w pracy oraz uczciwość wobec klientów i współpracowników. Poszanowanie tych zasad buduje zaufanie i profesjonalizm w branży tłumaczeniowej.


Umiejętność uczenia się i rozwoju zawodowego

Tłumacz powinien być otwarty na rozwój zawodowy i ciągłe doskonalenie swoich umiejętności. Uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach czy konferencjach branżowych pozwala na zdobywanie nowych kompetencji i utrzymanie bieżącej wiedzy na temat zmian w językach, technologii oraz trendów w tłumaczeniach.


Wielu klientów zaczynało od tłumaczenia własnych projektów samodzielnie, zanim się poznaliśmy.

Jeżeli nie masz czasu nabywać wszystkich powyższych umiejętności, samodzielne tłumaczenie może okazać się nieefektywne: na pewno nie będzie dla Firmy ani lepsze, ani tańsze, ani bardziej przyjemne niż nawiązanie profesjonalnej współpracy z Pozeną.

Wyceń projekt i przekonaj się osobiście.  

POZENA ATC Supplier of the Year

Bardzo cieszymy się z codziennych życzliwych komentarzy klientów. Potwierdzają one naszą formułę i jak nic innego zachęcają do nieustannego rozwoju, nauki i starań.

Jesteśmy też bardzo dumni, kiedy codzienna praca owocuje prestiżowymi wyróżnieniami światowej klasy. Taką nagrodę otrzymaliśmy niedawno podczas dorocznej gali  Association of Translation Companies, jednej z najbardziej prestiżowych organizacji branży językowej na Ziemi. Bardzo dziękujemy!