Czytaj stronę główną POZENA

tłumacz macedoński

 

tłumaczenia polsko-macedońskie pisemne, przysięgłe, ustne, stron internetowych, filmów i każde inne

 

Język macedoński
- fakty i ciekawostki

 

Język macedoński jest językiem ojczystym dla 2 mln. ludzi (ok. 0,03% mieszkańców globu).

Macedoński jest językiem urzędowym w Macedonii. Ponadto posiada status języka mniejszości w Rumunii, Albanii i Serbii.

Język macedoński należy do grupy języków południowosłowiańskich. Wywodzi się z języka staro-cerkiewno-słowiańskiego, pierwszego literackiego języka Słowian. Przez stulecia macedoński dzielił historię z językiem bułgarskim (niektórzy badacze bułgarscy w związku z tym traktują ten język jako dialekt bułgarskiego, co jest poglądem kontrowersyjnym). W drugiej połowie XIX w., po wyzwoleniu Bułgarii spod panowania tureckiego, zaczęto dostrzegać odrębność języka macedońskiego od bułgarskiego (ziemie macedońskie znajdowały się poza granicami Bułgarii). W I połowie XX w. nastąpił intensywny rozwój literatury macedońskiej, a jako odrębny byt językowy macedoński został oficjalnie uznany w 1944 roku przez Antyfaszystowską Radę Wyzwolenia Jugosławii.

Do zapisu języka macedońskiego stosuje się zmodyfikowaną cyrylicę. Alfabet składa się z 31 liter.

Pomimo stosunkowo niewielkiej liczby rodzimych użytkowników macedoński charakteryzuje się dość znacznym zróżnicowaniem dialektalnym. Wyróżnia się pięć grup dialektów zachodnich oraz dwie grupy dialektów wschodnich.

Normy języka macedońskiego reguluje Instytut Języka Macedońskiego "Krste Misirkov Języka Bułgarskiego, który jest jednostką Skopijskiego Uniwersytetu Świętego Cyryla i Metodego.

Podobnie jak w przypadku języka bułgarskiego cechą wyróżniającą macedoński na tle innych języków słowiańskich jest brak odmiany rzeczowników przez przypadki. Tak jak i w bułgarskim, występuje też rodzajnik określony (odpowiednik angielskiego the), który dołączany jest jako przyrostek do rzeczownika, np. човек (chovek) (pol. człowiek) → човекът.

System rodzajników w macedońskim jest bardziej złożony niż w przypadku bułgarskiego. Wyróżnia się aż trzy formy rodzajnika w zależności od stopnia bliskości bądź oddalenia przedmiotu czy też osoby od nadawcy komunikatu.

Inną ważną różnicą pomiędzy bułgarskim a macedońskim jest kwestia akcentu wyrazowego. W języku macedońskim, w przeciwieństwie do bułgarskiego, jest on stały i pada na trzecią sylabę od końca w przypadku dłuższych wyrazów lub na drugą od końca w krótszych wyrazach.

Na język macedoński dość znaczny wpływ wywarł język serbskochorwacki (z kolei na bułgarski – rosyjski).

BEZPŁATNA WYCENA

 

tłumacz macedońsko polski

tłumacz polsko macedoński

 

Pochodzenie języka macedońskiego

Język macedoński należy do rodziny języków indoeuropejskich, a konkretniej do grupy południowosłowiańskiej, do której zaliczają się również takie języki jak bułgarski, serbski, chorwacki czy słoweński. Macedoński wywodzi się z dialektów staro-cerkiewno-słowiańskiego, które z czasem ewoluowały, doprowadzając do powstania współczesnej macedońszczyzny. Język ten został uznany za odrębny język w 1945 roku po zakończeniu II wojny światowej. Dzisiaj jest językiem urzędowym w Macedonii Północnej i używany przez około 2 miliony osób na całym świecie.

Alfabet macedoński

Język macedoński posługuje się alfabetem cyrylicy, który został opracowany na podstawie alfabetu bułgarskiego. Składa się on z 31 liter i został wprowadzony w 1945 roku. Warto zwrócić uwagę, że alfabet macedoński różni się nieco od alfabetów stosowanych w innych językach słowiańskich używających cyrylicy, takich jak rosyjski czy ukraiński. Dlatego nauka alfabetu macedońskiego może być ciekawym wyzwaniem dla Polaków uczących się tego języka.

Podobieństwa z językiem bułgarskim

Macedoński jest bardzo blisko spokrewniony z językiem bułgarskim, co oznacza, że wiele słów, gramatyki i struktury zdania jest bardzo podobne w obu językach. Z tego powodu osoby, które znają jeden z tych języków, mają dużo łatwiej nauczyć się drugiego. Warto również zwrócić uwagę, że oba języki posiadają wiele zapożyczeń z innych języków, takich jak grecki, turecki czy perski, co sprawia, że są one interesujące z lingwistycznego punktu widzenia.

Brak rodzaju nijakiego i zjawisko liczby mnogiej

W języku macedońskim występuje przypadkowość, podobnie jak w języku polskim, lecz różni się tym, że nie posiada rodzaju nijakiego. W macedońskim są tylko dwa rodzaje gramatyczne: męski i żeński. Ponadto, język macedoński nie stosuje liczby mnogiej w liczbie pojedynczej, co jest zjawiskiem dość charakterystycznym dla niektórych języków słowiańskich, w tym polskiego.

Wpływ języków sąsiednich i zapożyczenia

Język macedoński był pod wpływem różnych języków sąsiednich i historycznych, takich jak staro-cerkiewno-słowiański, grecki, łaciński, turecki, albański czy rumuński. W rezultacie macedoński zawiera wiele zapożyczeń z tych języków, co dodaje mu unikalnego charakteru i sprawia, że jest interesujący dla osób uczących się języków obcych.

Akcent i wymowa

Macedoński ma dynamiczny akcent, podobnie jak język polski. Oznacza to, że akcent w wyrazie może przesuwać się na różne sylaby w zależności od formy gramatycznej. Wymowa macedońska jest jednak znacznie bardziej uproszczona niż polska, ze względu na mniejszą ilość dźwięków oraz prostszą strukturę sylabiczną.

Bogactwo wyrażeń i przysłów

Język macedoński, podobnie jak inne języki słowiańskie, charakteryzuje się bogactwem wyrażeń i przysłów. Są one wynikiem długiej historii i kultury regionu oraz wpływów sąsiednich krajów. Dla osób uczących się macedońskiego odkrywanie tych unikalnych fraz i przysłów może być fascynującym aspektem nauki języka.

Macedoński w literaturze

Macedoński ma bogatą tradycję literacką, która rozpoczęła się w średniowieczu z twórczością pisarzy, takich jak Grigor Prlichev czy Koco Racin. Współczesna literatura macedońska jest różnorodna, a jej przedstawiciele tworzą zarówno poezję, jak i prozę. Nauka macedońskiego daje możliwość odkrycia oryginalnych dzieł literackich, które mogą być trudno dostępne w przekładach na język polski.

BEZPŁATNA WYCENA

Ile kosztuje moje tłumaczenie?

Sprawdź. Sprawdzenie nic nie kosztuje. Zapytanie zajmie parę minut. Otrzymasz konkurencyjną ofertę profesjonalnego wykonania.

Pułapki językowe w tłumaczeniu z języka macedońskiego na język polski

 

Zdarza się, że intuicja podpowiada komuś tłumaczenie. które może prowadzić do pomyłek. Takie pomyłki mogą wydawać się śmieszne, ale mogą mieć poważne konsekwencje. Profesjonalny tłumacz zwraca baczną uwagę na słowa, które brzmią podobnie w dwóch językach, ale posiadają odmienne znaczenia, take jak przykłady poniżej. 

 

Słowo macedońskie

Prawidłowe tłumaczenie na polski

Uwaga na błędne tłumaczenie!

година(godina)  rok  godzina  - час(čas) 
дворец(dvorets)  pałac  dworzec  - железничка станица(železnička stanica) 
запомни(zapomni)  pamiętać  zapomnieć  - заборава(zaborava) 
крај(kraj)  koniec  kraj  - земја(zemja) 
повест(povest)  krótka powieść, nowela  powieść  - роман(roman) 
реч(reč)  mowa  rzecz  - работа(rabota) 
рок(rok)  termin, okres  rok  - година(godina) 
стол(stol)  krzesło  stół  - маса(masa) 
час(čas)  godzina  czas  - време(vreme) 
ягода(jagoda)  truskawka  jagoda  - зрно(zrno) 

 

BEZPŁATNA WYCENA

Ile kosztuje moje tłumaczenie?

Sprawdź. Sprawdzenie nic nie kosztuje. Zapytanie zajmie parę minut. Otrzymasz konkurencyjną ofertę profesjonalnego wykonania.

Cennik tłumaczeń pisemnych: ile kosztuje profesjonalne tłumaczenie macedońskie?

 

Orientacyjny cennik tłumaczeń z języka macedońskiego oraz na język macedoński: pisemnych, przysięgłych, ekspresowych, specjalistycznych i ustnych, w tym polsko-macedońskich, macedońsko-polskich a także bezpośrednich pomiędzy językiem macedońskim i innymi językami obcymi bez języka polskiego.

 

 

Tłumaczenia pisemne

 

Zwykłe, przysięgłe, specjalistyczne, ekspresowe
z języka macedońskiego na język polski od 0,25 zł / słowo
z języka polskiego na język macedoński od 0,25 zł / słowo
z języka macedońskiego na inny język od 0,25 zł / słowo
z innego języka obcego na macedoński od 0,25 zł / słowo
weryfikacja tłumaczenia od 50% stawki tłumaczenia
napisy do filmu (subtitling) od 50 zł / minuta nagrania wideo
opracowanie graficzne od 10 zł / strona fizyczna lub grafika
opracowanie terminologiczne  od 250 zł / h
opłata projektowa od 150 zł / 10%

 

Tłumaczenia ustne

 

Online i na miejscu. Konsekutywne, symultaniczne, przysięgłe.

macedoński <> polski

 250 zł / h

macedoński <> inny język obcy

 500 zł / h

minimalny blok rezerwacji

 3-8 h w zależności od produktu

kompleksowa obsługa tłumaczeń ustnych online: platforma i zarządzanie

kosztorys indywidualny

wynajem sprzętu do tłumaczeń ustnych na miejscowych

kosztorys indywidualny

 

Ceny netto. Poniższa prezentacja nie stanowi oferty handlowej: każdy projekt wyceniamy zgodnie z potrzebami klienta konkurencyjnie, indywidualnie i bezpłatnie. 

BEZPŁATNA WYCENA

Ile kosztuje moje tłumaczenie?

Sprawdź. Sprawdzenie nic nie kosztuje. Zapytanie zajmie parę minut. Otrzymasz konkurencyjną ofertę profesjonalnego wykonania.

Praktyczny słowniczek polsko - macedoński

 

wyrażenie polskie

wyrażenie macedońskie

tak да (da)
nie не (ne)
proszę Ве молам (Ve molam)
dziękuję Благодарам (Blagodaram)
przepraszam Извинете (Izvinete)
dzień dobry Добро утро (Dobro utro)
dobry wieczór Добра вечер (Dobra večer)
dobranoc Лека ноќ (Leka noḱ)
do widzenia Довидување (Doviduvaњe)
cześć (na powitanie) Здраво (Zdravo)
Jak się masz? Како си? (Kako si?)
Dziękuję, dobrze.  Благодарам, добро сум. (Blagodaram, dobro sum.)
Nazywam się... Јас се викаам... (Jas se vikaam...)
Nie rozumiem Не разбирам (Ne razbiram)
Jestem Polką / Polakiem Јас сум Полка / Полак (Jas sum Polka / Polak)

 

BEZPŁATNA WYCENA

Ile kosztuje moje tłumaczenie?

Sprawdź. Sprawdzenie nic nie kosztuje. Zapytanie zajmie parę minut. Otrzymasz konkurencyjną ofertę profesjonalnego wykonania.

Co potrafi zawodowy tłumacz polsko-macedoński i macedońsko-polski?

 

Tłumacz macedońsko-polski musi posiadać szeroką wiedzę i umiejętności, aby efektywnie przekładać teksty pomiędzy tymi dwoma językami. Wiedza ta obejmuje zarówno biegłość językową, jak i zrozumienie kultury, gramatyki oraz specyfiki obu języków. Oto kilka kluczowych aspektów, które tłumacz musi znać i rozumieć.

Biegłość językowa

Tłumacz musi biegle posługiwać się zarówno językiem macedońskim, jak i polskim. To oznacza znajomość słownictwa, gramatyki, składni oraz wymowy w obu językach. Biegłość językowa obejmuje również zdolność do zrozumienia różnych dialektów, akcentów i odmian regionalnych obu języków.


Zrozumienie kultury

Tłumaczenie tekstów z jednego języka na drugi często wymaga uwzględnienia kontekstu kulturowego. Tłumacz musi być świadomy różnic kulturowych między krajami, aby dokładnie oddać niuanse i konotacje zawarte w tekście. Wiedza na temat historii, tradycji, zwyczajów oraz wydarzeń społecznych i politycznych jest niezbędna do prawidłowego tłumaczenia.


Gramatyka

Gramatyka w języku macedońskim i polskim różni się pod wieloma względami. Tłumacz musi znać i stosować się do zasad gramatycznych obu języków, takich jak odmiana czasowników, deklinacja rzeczowników, użycie czasów przeszłych, struktura zdań czy rodzaje zaimków. Błędy gramatyczne mogą prowadzić do poważnych nieporozumień, dlatego tłumacz powinien zwracać na nie szczególną uwagę.


Idiomy i frazy

W obu językach istnieje wiele idiomów i zwrotów, które nie mają dosłownego odpowiednika w drugim języku. Tłumacz musi znać te idiomy i umieć je przekładać na odpowiednie wyrażenia, które oddają ich znaczenie w języku docelowym. Ponadto tłumacz powinien zdawać sobie sprawę, że niektóre idiomy są specyficzne dla określonego regionu czy kraju i mogą być niezrozumiałe dla odbiorców z innych obszarów.


Słownictwo specjalistyczne

Tłumacz musi znać słownictwo specjalistyczne związane z daną dziedziną, taką jak medycyna, prawo czy technologia. Pozwala to na precyzyjne tłumaczenie tekstów fachowych i unikanie błędów wynikających z niezrozumienia terminologii. W miarę jak tłumacz zdobywa doświadczenie w różnych dziedzinach, jego wiedza specjalistyczna się rozszerza, co przekłada się na lepsze tłumaczenia.


Styl i rejestr

Tłumacz musi uwzględniać styl i rejestr tekstu źródłowego, tak aby przekład oddawał intencje autora. Na przykład, tekst formalny powinien być przetłumaczony na język równie formalny, podczas gdy tekst potoczny może wymagać użycia bardziej potocznego języka. Tłumacz powinien też zwracać uwagę na ton tekstu, aby zachować jego atmosferę i emocje.


Współczesny język

Tłumacz musi być na bieżąco z ewolucją języka, włączając w to nowe słowa, zwroty i zmieniające się znaczenia istniejących wyrazów. Dzięki temu tłumaczenia będą aktualne i zrozumiałe dla współczesnych odbiorców. Czasami może to oznaczać konieczność przekształcenia archaicznych bądź przestarzałych słów na współczesne odpowiedniki.


"Fałszywe przyjaciółki"

Tłumacz powinien być świadomy fałszywych przyjaciółek, czyli słów, które wydają się być związane z innymi językami, ale mają inne znaczenia. Unikanie błędów wynikających z fałszywych przyjaciółek jest kluczowe dla dokładnego tłumaczenia.


Lokalizacja

Tłumacz musi dostosowywać przekład do kontekstu lokalnego, co może obejmować dostosowanie jednostek miary, walut czy odniesień kulturowych. Celem jest uczynienie tłumaczenia jak najbardziej zrozumiałym dla odbiorców docelowych.


Tłumaczenie niestandardowych form języka

Tłumacz musi być w stanie zrozumieć i przetłumaczyć niestandardowe formy języka, takie jak slang, żargon czy dialekty. Uwzględnienie tych niuansów może przyczynić się do większej autentyczności przekładu.


Redagowanie i korekta

Tłumacz powinien być zdolny do redagowania i korygowania swojej pracy, dbając o poprawność językową, gramatyczną oraz interpunkcyjną. Umiejętność samodzielnego sprawdzania tłumaczeń i eliminowania błędów jest kluczowa dla utrzymania wysokiej jakości pracy.


Tłumaczenie kontekstowe

Tłumacz musi być w stanie uwzględniać kontekst tekstu, tak aby przekład nie był jedynie dosłowny, ale również oddawał znaczenie i cel oryginału. Tłumaczenie kontekstowe może obejmować analizowanie intencji autora, odbiorców oraz sytuacji, w której tekst ma być użyty.


Wiedza o konwencjach pisowni

Tłumacz powinien znać konwencje pisowni obu języków, takie jak systemy notacji liczb, znaki diakrytyczne, zasady pisania wielkimi literami czy zastosowanie cudzysłowów. Znajomość tych konwencji jest niezbędna dla zachowania spójności i czytelności przekładu.


Umiejętność przekładu na język ojczysty

Tłumaczenie na język ojczysty zwykle daje lepsze rezultaty, ponieważ tłumacz ma naturalne wyczucie języka docelowego. Tłumacz powinien być więc kompetentny w tłumaczeniu z języka macedońskiego na polski i odwrotnie, ale szczególną wagę powinien przykładać do tłumaczeń na język ojczysty.


Umiejętność przekładu kreatywnego

Tłumacz musi posiadać zdolności kreatywne, aby tłumaczyć teksty artystyczne, takie jak literatura, poezja czy piosenki. W takich przypadkach, tłumacz musi dążyć do zachowania oryginalnego rytmu, stylu, znaczenia i emocji, często wymagając twórczego podejścia do tłumaczenia.


Tłumaczenie tekstów związanych z SEO

Tłumacz musi zdawać sobie sprawę z technik optymalizacji treści dla wyszukiwarek (SEO) i uwzględniać je podczas tłumaczenia. Obejmuje to odpowiednie użycie słów kluczowych, fraz i struktury tekstu, które mogą wpływać na pozycjonowanie strony w wynikach wyszukiwania.


Redagowanie i korekta

Tłumacz musi dbać o jakość swojej pracy, co obejmuje sprawdzanie tłumaczenia pod kątem błędów gramatycznych, interpunkcyjnych, stylistycznych oraz terminologicznych.


Adaptacja przekładu do celu komunikacyjnego

Tłumacz musi być w stanie dostosować tłumaczenie do celu, dla którego zostało stworzone. Na przykład, tłumaczenie reklamy wymaga innego podejścia niż tłumaczenie umowy prawnej. Tłumacz powinien zatem zwracać uwagę na kontekst i oczekiwania odbiorców.


Praca z różnymi formatami dokumentów

Tłumacz musi być biegły w pracy z różnymi formatami dokumentów, takimi jak pliki tekstowe, prezentacje czy pliki graficzne. To może wymagać umiejętności korzystania z różnych programów komputerowych, takich jak edytory tekstu, narzędzia DTP czy oprogramowanie do tłumaczenia wspomaganego komputerowo (CAT).


Znajomość oprogramowania CAT:

Współcześni tłumacze często korzystają z narzędzi CAT, które ułatwiają i przyspieszają pracę. Umiejętność korzystania z takiego oprogramowania, jak Trados czy memoQ, jest często wymagana w zawodzie tłumacza.


Tłumaczenie tekstów kreatywnych

Tłumaczenie tekstów literackich, poezji czy piosenek wymaga nie tylko doskonałej znajomości obu języków, ale także wyczucia artystycznego i kreatywności. Tłumacz musi umieć oddać piękno oryginalnego tekstu, jednocześnie zachowując jego treść i emocje.


Przekład kulturowy

Tłumacz musi być zdolny do przekładania kulturowego, czyli dostosowywania tekstu tak, aby był zrozumiały i akceptowalny dla odbiorców docelowych. Może to obejmować zmiany w przykładach, metaforach czy odniesieniach kulturowych.


Umiejętność pracy w zespole

Tłumacze często współpracują z innymi specjalistami, takimi jak redaktorzy, korektorzy czy inni tłumacze. Umiejętność pracy w zespole oraz efektywna komunikacja z innymi członkami grupy jest ważna dla osiągnięcia optymalnych rezultatów.


Zarządzanie czasem i organizacja pracy

Tłumacz musi być w stanie zarządzać swoim czasem i organizować pracę tak, aby terminowo realizować zlecenia. Wymaga to umiejętności planowania, priorytetyzacji zadań i motywacji do pracy.


Wiedza na temat etyki zawodowej

Tłumacz powinien znać i przestrzegać zasad etyki zawodowej, takich jak zachowanie poufności informacji, rzetelność w pracy oraz uczciwość wobec klientów i współpracowników. Poszanowanie tych zasad buduje zaufanie i profesjonalizm w branży tłumaczeniowej.


Umiejętność uczenia się i rozwoju zawodowego

Tłumacz powinien być otwarty na rozwój zawodowy i ciągłe doskonalenie swoich umiejętności. Uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach czy konferencjach branżowych pozwala na zdobywanie nowych kompetencji i utrzymanie bieżącej wiedzy na temat zmian w językach, technologii oraz trendów w tłumaczeniach.


Wielu klientów zaczynało od tłumaczenia własnych projektów samodzielnie, zanim się poznaliśmy.

Jeżeli nie masz czasu nabywać wszystkich powyższych umiejętności, samodzielne tłumaczenie może okazać się nieefektywne: na pewno nie będzie dla Firmy ani lepsze, ani tańsze, ani bardziej przyjemne niż nawiązanie profesjonalnej współpracy z Pozeną.

Wyceń projekt i przekonaj się osobiście.  

POZENA ATC Supplier of the Year

Bardzo cieszymy się z codziennych życzliwych komentarzy klientów. Potwierdzają one naszą formułę i jak nic innego zachęcają do nieustannego rozwoju, nauki i starań.

Jesteśmy też bardzo dumni, kiedy codzienna praca owocuje prestiżowymi wyróżnieniami światowej klasy. Taką nagrodę otrzymaliśmy niedawno podczas dorocznej gali  Association of Translation Companies, jednej z najbardziej prestiżowych organizacji branży językowej na Ziemi. Bardzo dziękujemy!