Czytaj stronę główną POZENA

tłumacz japoński

 

tłumaczenia polsko-japońskie pisemne, przysięgłe, ustne, stron internetowych, filmów i każde inne

 

Język japoński - fakty i ciekawostki

 

Językiem japońskim jako ojczystym posługuje się ok. 130 mln. ludzi (ok. 2% mieszkańców globu). Pod względem liczby rodzimych użytkowników język ten znajduje się na 9. miejscu na liście najczęściej stosowanych języków na świecie.

Nihongo jest językiem urzędowym w Japonii. Uznawany jest również jako język regionalny w stowarzyszonej z USA Republice Palau (konkretnie w stanie Angaur).

Geneza japońskiego była i jest przedmiotem sporów wśród lingwistów. Doszukiwano się związków z językami ałtajsko-uralskimi, językami południowej Azji, a nawet językami indoeuropejskimi. Początki pisma japońskiego datuje się na przełom IV i V w. naszej ery, kiedy to podjęto próby zapisu mowy japońskiej za pomocą znaków chińskich. Najstarsze zachowane teksty japońskie pochodzą z VIII w. Proces kształtowania się współczesnego japońskiego rozpoczął się z nastaniem epoki Edo na początku XVII w.

Pismo japońskie jest jednym z najbardziej skomplikowanych rodzajów pism we współczesnych językach. Występują w nim trzy rodzaje znaków: hiragana i katakana (oba składają się z 46 symboli i służą do zapisu sylab) oraz kanji (zaczerpnięty z pisma chińskiego zbiór ok. 60 tys. ideogramów). Ponadto istnieje też system romaji, który służy do zapisywania znaków japońskich za pomocą alfabetu łacińskiego.

Standardowy język japoński jest oparty na dialekcie tokijskim. Ukształtowanie geograficzne Japonii (kraj ten składa się z wielu wysp, na których występują łańcuchy górskie) sprzyjało wyodrębnieniu się szeregu dialektów regionalnych. Niektóre z nich (np. dialekty stosowane na północnych i południowych krańcach archipelagu japońskiego) wykazują cechy specyficzne bardzo utrudniające ich rozumienie przez Japończyków z innych regionów.

Japoński nie należy do języków oficjalnych ważnych organizacji międzynarodowych.

W języku japońskim odnajdziemy dużą liczbę zapożyczeń z różnych języków. W początkowym okresie historii języka były to głównie zapożyczenia z chińskiego. Na początku ery nowożytnej do japońszczyzny trafiały pożyczki z języka portugalskiego, np. パン [pan] – chleb. Po zakończeniu ery izolacjonizmu (kres epoki Edo w 1853 r.) japoński wzbogacał swoją leksykę zapożyczeniami z różnych języków europejskich: niemieckiego, francuskiego i – szczególnie w ostatnich dekadach – z angielskiego.

Z kolei z japońskiego do innych języków przeniknęło wiele słów nierozerwalnie związanych z rodzimą kulturą, np. karate, origami, samuraj czy sushi.

Skuteczna komunikacja w języku japońska związana jest z przestrzeganiem norm grzecznościowych, co wiąże się z koniecznością opanowania systemu honoryfikatywnego. W zależności od statusu społecznego odbiorcy komunikatu stosuje się odpowiednie rzeczowniki bądź stosowne końcówki czasowników.

W japońskim słowa nie odmieniają się przez rodzaj gramatyczny i liczbę.

Typowy szyk wyrazów w japońskim to podmiot-dopełnienie-orzeczenie. Czasownik występuje więc na końcu zdania.

BEZPŁATNA WYCENA

Ile kosztuje moje tłumaczenie?

Sprawdź. Sprawdzenie nic nie kosztuje. Zapytanie zajmie parę minut. Otrzymasz konkurencyjną ofertę profesjonalnego wykonania.

Język japoński ma specyficzną strukturę zdania

Japoński jest językiem aglutynacyjnym, co oznacza, że słowa składają się z kilku elementów oznaczających różne cechy, np. rodzaj, liczbę czy czasownik. Zdania w japońskim mają odmienną strukturę niż w językach zachodnich - czasownik umieszczony jest na końcu zdania, a podmiot i dopełnienie są zazwyczaj oddzielone od siebie. Dla osób mówiących po polsku, nauka japońskiego może być fascynującym doświadczeniem, pozwalającym na odkrycie nowych sposobów wyrażania myśli.

Słowo "arigatou" nie oznacza "dziękuję"

Jednym z najbardziej znanych słów japońskich jest "arigatou", które zwykle tłumaczy się na "dziękuję". Jednak w japońskim słowo to ma szersze znaczenie - oznacza nie tylko podziękowanie, ale również wdzięczność i szacunek. Dla osób mówiących po polsku, warto zwrócić uwagę na bogactwo znaczeniowe japońskich słów i ich kontekstowe użycie.

Trudna do opanowania pisownię

Pismo japońskie składa się z trzech rodzajów znaków: kanji (chińskie znaki), hiragana i katakana (sylabariusze). Każdy rodzaj znaków ma swoje zastosowanie i pozwala na wyrażanie różnych poziomów formalności czy nastroju. Dla osób mówiących po polsku, nauka japońskiej pisowni może być wyzwaniem, ale jednocześnie pozwala na zgłębienie bogactwa japońskiego piśmiennictwa.

Język honorowy

Japoński jest językiem, w którym stosuje się wiele form grzecznościowych i honorowych. Podczas rozmowy z osobą starszą czy przełożonym, należy używać odpowiednich form i zwrotów, aby wyrazić szacunek i pokorę. Dla osób mówiących po polsku, poznanie kultury japońskiej może być cennym doświadczeniem, pozwalającym na zrozumienie różnic kulturowych i zachowań społecznych.

Wiele dialektów

Japoński to język o bogatej historii i tradycji, co przyczyniło się do powstania wielu dialektów, które są używane na różnych obszarach kraju. Dialekty te różnią się między sobą w zależności od regionu, w którym są używane, a także od sytuacji społecznej i wieku osoby mówiącej. Dla osób mówiących po polsku, nauka różnych dialektów japońskich może być fascynującym doświadczeniem, pozwalającym na poznanie bogactwa kulturowego Japonii.

Zapożyczenia

Japoński jest językiem, który posiada wiele słów pochodzących z innych języków, w tym z chińskiego czy angielskiego. Te wypożyczone słowa nazywa się "gairaigo". Słowa te mają często zmienione znaczenie lub sposób pisowni w porównaniu z oryginalnymi językami, co może być wyzwaniem dla osób mówiących po polsku. Z drugiej strony, obecność słów wypożyczonych z innych języków sprawia, że japoński jest językiem otwartym na wpływy zewnętrzne.

Język akcentowy

W japońskim akcent wyrazowy jest bardzo ważny. Każde słowo składa się z sylab, a na jednej z nich pada tzw. "akcent wyrazowy". Miejsce akcentu może wpłynąć na znaczenie słowa i sposób jego odczytania. Dla osób mówiących po polsku, nauka japońskiego akcentu wyrazowego może być wyzwaniem, ale jednocześnie pozwala na lepsze zrozumienie i płynne porozumiewanie się w japońskim.

Wiele form rzeczowników i czasowników

Japoński posiada wiele form rzeczowników i czasowników, w zależności od ich rodzaju, liczby czy formy grzecznościowej. W japońskim czasowniki nie mają odmiany czasu, ale są stosowane różne formy, które wyrażają czas czy aspekt czynności. Dla osób mówiących po polsku, nauka japońskich form rzeczowników i czasowników może być wyzwaniem, ale jednocześnie pozwala na lepsze zrozumienie japońskiej gramatyki.

System pisma

Japoński posiada trzy rodzaje pisma: hiraganę, katakanę oraz kanji. Hiragana i katakana to dwa podstawowe rodzaje pisma japońskiego, służące do zapisywania słów, które nie posiadają odpowiednika w kanji, ale także do fonetycznego zapisu kanji. Kanji natomiast, to pochodzące z chińskiego logogramy, reprezentujące określone znaczenia i wyrazy. Nauka japońskiego systemu pisma może być wyzwaniem dla osób mówiących po polsku, ale jednocześnie jest to jeden z najciekawszych aspektów japońskiego języka.

Język kultury

Japoński język i kultura są ze sobą nierozerwalnie związane. Język japoński zawiera wiele słów i wyrażeń, które odzwierciedlają kulturowe wartości i tradycje Japonii. Na przykład, istnieje wiele słów na określenie elementów japońskiej kultury, takich jak sztuka bonsai czy ceremonia picia herbaty. Dla osób mówiących po polsku, nauka japońskiego języka i kultury może być fascynującym doświadczeniem, pozwalającym na pełne zanurzenie się w bogatej kulturze Japonii.

Japoński język to język o bogatej historii i tradycji, który charakteryzuje się wieloma ciekawymi i unikalnymi aspektami, takimi jak system pisma, bogactwo dialektów, liczne formy rzeczowników i czasowników, czy też akcent wyrazowy. Nauka japońskiego może być wyzwaniem dla osób mówiących po polsku, ale jednocześnie pozwala na odkrywanie fascynującej kultury i tradycji kraju kwitnącej wiśni.

BEZPŁATNA WYCENA

Ile kosztuje moje tłumaczenie?

Sprawdź. Sprawdzenie nic nie kosztuje. Zapytanie zajmie parę minut. Otrzymasz konkurencyjną ofertę profesjonalnego wykonania.

Pułapki językowe w tłumaczeniu z języka japońskiego 

 

Zdarza się, że intuicja podpowiada komuś tłumaczenie. które może prowadzić do pomyłek. Takie pomyłki mogą wydawać się śmieszne, ale mogą mieć poważne konsekwencje. Profesjonalny tłumacz zwraca baczną uwagę na słowa, które brzmią podobnie w dwóch językach, ale posiadają odmienne znaczenia, take jak przykłady poniżej. 

 

Słowo japońskie

Prawidłowe tłumaczenie na polski

Uwaga na błędne tłumaczenie!

から(kara) z kara - 罰(batsu)
こら(kora) hej, cześć kora - 樹皮(juhi)
スパ(supa) spa zupa - スープ(sūpu)
だま(tama) piłka tama - ダム(damu)
テン(ten) dziesięć ten - この(kono)
パン(pan) chleb pan - 紳士(shinshi)
また(mata) także, również mata - マット(matto)
やあ(yā) cześć (powitanie) ja - 私(watashi)
傘(kasa) parasol kasa - レジ(reji)
山(yama) góra jama - 空洞(kūdō)

 

BEZPŁATNA WYCENA

Ile kosztuje moje tłumaczenie?

Sprawdź. Sprawdzenie nic nie kosztuje. Zapytanie zajmie parę minut. Otrzymasz konkurencyjną ofertę profesjonalnego wykonania.

Ciekawe idiomy i powiedzenia w języku japońskim

 

Warto zwrócić uwagę na idiomy i powiedzenia japońskie, które mogą dać Polakowi fascynujący pogląd na podobieństwa i różnice kulturowe. 

 

japoński idiom / powiedzenie 

tłumaczenie dosłowne na polski

polski odpowiednik

花より団子 (hana yori dango) Bardziej wolę kluski niż kwiaty coś, co jest praktyczne i użyteczne jest lepsze niż piękne ale bezużyteczne
猿も木から落ちる (saru mo ki kara ochiru) Nawet małpy spadają z drzewa nawet ci, którzy są zwykle bardzo dobrzy, czasem popełniają błędy
絵に描いた餅 (e ni kaita mochi) Ryż kleisty na obrazku coś, co wydaje się wspaniałe lub pożądane, ale nieosiągalne
猫をかぶる (neko wo kaburu) Zakładać maskę kota udawać niewinność lub udawać, że się czegoś nie wi
鬼に金棒 (oni ni kanabo) Kij ze złota dla demona coś, co uczyniłoby kogoś potężnego jeszcze bardziej potężnym
兎に角 (usagi ni kaku) Rogi królika wyrażenie oznaczające "w każdym razie" lub "niezależnie od wszystkiego"
猫に小判 (neko ni koban) moneta dla kota darowanie pieniędzy na niepotrzebne cele
狐につままれた (kitsune ni tsumamareta) zostać złapanym przez lisa być oszukanym
二兎追う者は一兎も得ず (nito ou mono wa itto mo ezu) ten, kto goni dwa zające, nie złapie ani jednego kto za dużo chce, nic nie osiągnie
獅子身中の虫 (shishi shinju no mushi) owad w ciele lwa człowiek, który wydaje się silny, ale ma słabe punkty
虎穴に入らずんば虎子を得ず (koan ni irazunba koji wo ezu) jeśli nie wejdziesz do jaskini tygrysa, nie pokonasz tygrysa bez ryzyka nie ma sukcesu
三日坊主 (mikka bouzu) mnich na trzy dni ktoś, kto szybko się poddaje

 

BEZPŁATNA WYCENA

Ile kosztuje moje tłumaczenie?

Sprawdź. Sprawdzenie nic nie kosztuje. Zapytanie zajmie parę minut. Otrzymasz konkurencyjną ofertę profesjonalnego wykonania.

Cennik tłumaczeń pisemnych: ile kosztuje profesjonalne tłumaczenie japońskie?

 

Orientacyjny cennik tłumaczeń z języka japońskiego oraz na język japoński: pisemnych, przysięgłych, ekspresowych, specjalistycznych i ustnych, w tym polsko-japońskich, japońsko-polskich a także bezpośrednich pomiędzy językiem japońskim i innymi językami obcymi bez języka polskiego.

 

 

Tłumaczenia pisemne

 

Zwykłe, przysięgłe, specjalistyczne, ekspresowe
z języka japońskiego na język polski od 0,25 zł / słowo
z języka polskiego na język japoński od 0,25 zł / słowo
z języka japoński na inny język od 0,25 zł / słowo
z innego języka obcego na japoński od 0,25 zł / słowo
weryfikacja tłumaczenia od 50% stawki tłumaczenia
napisy do filmu (subtitling) od 50 zł / minuta nagrania wideo
opracowanie graficzne od 10 zł / strona fizyczna lub grafika
opracowanie terminologiczne  od 250 zł / h
opłata projektowa od 150 zł / 10%

 

Tłumaczenia ustne

 

Online i na miejscu. Konsekutywne, symultaniczne, przysięgłe.

japoński <> polski

 250 zł / h

japoński <> inny język obcy

 500 zł / h

minimalny blok rezerwacji

 3-8 h w zależności od produktu

kompleksowa obsługa tłumaczeń ustnych online: platforma i zarządzanie

kosztorys indywidualny

wynajem sprzętu do tłumaczeń ustnych na miejscowych

kosztorys indywidualny

 

Ceny netto. Poniższa prezentacja nie stanowi oferty handlowej: każdy projekt wyceniamy zgodnie z potrzebami klienta konkurencyjnie, indywidualnie i bezpłatnie. 

BEZPŁATNA WYCENA

Ile kosztuje moje tłumaczenie?

Sprawdź. Sprawdzenie nic nie kosztuje. Zapytanie zajmie parę minut. Otrzymasz konkurencyjną ofertę profesjonalnego wykonania.

Praktyczny słowniczek polsko - japoński

 

wyrażenie polskie

wyrażenie japońskie

tak はい (Hai)
nie いいえ (Iie)
proszę お願いします (Onegaishimasu)
dziękuję ありがとう (Arigatou)
przepraszam すみません (Sumimasen)
dzień dobry こんにちは (Konnichiwa)
dobry wieczór こんばんは (Konbanwa)
dobranoc おやすみなさい (Oyasuminasai)
do widzenia さようなら (Sayounara)
cześć (na powitanie) こんにちは (Konnichiwa)
Jak się masz? お元気ですか? (Ogenki desu ka?)
Dziękuję, dobrze.  ありがとう、元気です (Arigatou, genki desu)
Nazywam się... 私の名前は...です (Watashi no namae wa...desu)
Nie rozumiem わかりません (Wakarimasen)
Jestem Polką / Polakiem 私はポーランド人です (Watashi wa Pōrandojin desu)

 

BEZPŁATNA WYCENA

Ile kosztuje moje tłumaczenie?

Sprawdź. Sprawdzenie nic nie kosztuje. Zapytanie zajmie parę minut. Otrzymasz konkurencyjną ofertę profesjonalnego wykonania.

Co potrafi zawodowy tłumacz polsko-japoński i japońsko-polski?

 

Tłumacz japońsko-polski musi posiadać szeroką wiedzę i umiejętności, aby efektywnie przekładać teksty pomiędzy tymi dwoma językami. Wiedza ta obejmuje zarówno biegłość językową, jak i zrozumienie kultury, gramatyki oraz specyfiki obu języków. Oto kilka kluczowych aspektów, które tłumacz musi znać i rozumieć.

Biegłość językowa

Tłumacz musi biegle posługiwać się zarówno językiem japoński, jak i polskim. To oznacza znajomość słownictwa, gramatyki, składni oraz wymowy w obu językach. Biegłość językowa obejmuje również zdolność do zrozumienia różnych dialektów, akcentów i odmian regionalnych obu języków.


Zrozumienie kultury

Tłumaczenie tekstów z jednego języka na drugi często wymaga uwzględnienia kontekstu kulturowego. Tłumacz musi być świadomy różnic kulturowych między
Japonią a Polską, aby dokładnie oddać niuanse i konotacje zawarte w tekście. Wiedza na temat historii, tradycji, zwyczajów oraz wydarzeń społecznych i politycznych jest niezbędna do prawidłowego tłumaczenia.


Gramatyka

Gramatyka w języku japońskii polskim różni się pod wieloma względami. Tłumacz musi znać i stosować się do zasad gramatycznych obu języków, takich jak odmiana czasowników, deklinacja rzeczowników, użycie czasów przeszłych, struktura zdań czy rodzaje zaimków. Błędy gramatyczne mogą prowadzić do poważnych nieporozumień, dlatego tłumacz powinien zwracać na nie szczególną uwagę.


Idiomy i frazy

W obu językach istnieje wiele idiomów i zwrotów, które nie mają dosłownego odpowiednika w drugim języku. Tłumacz musi znać te idiomy i umieć je przekładać na odpowiednie wyrażenia, które oddają ich znaczenie w języku docelowym. Ponadto tłumacz powinien zdawać sobie sprawę, że niektóre idiomy są specyficzne dla określonego regionu czy kraju i mogą być niezrozumiałe dla odbiorców z innych obszarów.


Słownictwo specjalistyczne

Tłumacz musi znać słownictwo specjalistyczne związane z daną dziedziną, taką jak medycyna, prawo czy technologia. Pozwala to na precyzyjne tłumaczenie tekstów fachowych i unikanie błędów wynikających z niezrozumienia terminologii. W miarę jak tłumacz zdobywa doświadczenie w różnych dziedzinach, jego wiedza specjalistyczna się rozszerza, co przekłada się na lepsze tłumaczenia.


Styl i rejestr

Tłumacz musi uwzględniać styl i rejestr tekstu źródłowego, tak aby przekład oddawał intencje autora. Na przykład, tekst formalny powinien być przetłumaczony na język równie formalny, podczas gdy tekst potoczny może wymagać użycia bardziej potocznego języka. Tłumacz powinien też zwracać uwagę na ton tekstu, aby zachować jego atmosferę i emocje.


Współczesny język

Tłumacz musi być na bieżąco z ewolucją języka, włączając w to nowe słowa, zwroty i zmieniające się znaczenia istniejących wyrazów. Dzięki temu tłumaczenia będą aktualne i zrozumiałe dla współczesnych odbiorców. Czasami może to oznaczać konieczność przekształcenia archaicznych bądź przestarzałych słów na współczesne odpowiedniki.


"Fałszywe przyjaciółki"

Tłumacz powinien być świadomy fałszywych przyjaciółek, czyli słów, które wydają się być związane z innymi językami, ale mają inne znaczenia. Unikanie błędów wynikających z fałszywych przyjaciółek jest kluczowe dla dokładnego tłumaczenia.


Lokalizacja

Tłumacz musi dostosowywać przekład do kontekstu lokalnego, co może obejmować dostosowanie jednostek miary, walut czy odniesień kulturowych. Celem jest uczynienie tłumaczenia jak najbardziej zrozumiałym dla odbiorców docelowych.


Tłumaczenie niestandardowych form języka

Tłumacz musi być w stanie zrozumieć i przetłumaczyć niestandardowe formy języka, takie jak slang, żargon czy dialekty. Uwzględnienie tych niuansów może przyczynić się do większej autentyczności przekładu.


Redagowanie i korekta

Tłumacz powinien być zdolny do redagowania i korygowania swojej pracy, dbając o poprawność językową, gramatyczną oraz interpunkcyjną. Umiejętność samodzielnego sprawdzania tłumaczeń i eliminowania błędów jest kluczowa dla utrzymania wysokiej jakości pracy.


Tłumaczenie kontekstowe

Tłumacz musi być w stanie uwzględniać kontekst tekstu, tak aby przekład nie był jedynie dosłowny, ale również oddawał znaczenie i cel oryginału. Tłumaczenie kontekstowe może obejmować analizowanie intencji autora, odbiorców oraz sytuacji, w której tekst ma być użyty.


Wiedza o konwencjach pisowni

Tłumacz powinien znać konwencje pisowni obu języków, takie jak systemy notacji liczb, znaki diakrytyczne, zasady pisania wielkimi literami czy zastosowanie cudzysłowów. Znajomość tych konwencji jest niezbędna dla zachowania spójności i czytelności przekładu.


Umiejętność przekładu na język ojczysty

Tłumaczenie na język ojczysty zwykle daje lepsze rezultaty, ponieważ tłumacz ma naturalne wyczucie języka docelowego. Tłumacz powinien być więc kompetentny w tłumaczeniu z języka japońskiego na polski i odwrotnie, ale szczególną wagę powinien przykładać do tłumaczeń na język ojczysty.


Umiejętność przekładu kreatywnego

Tłumacz musi posiadać zdolności kreatywne, aby tłumaczyć teksty artystyczne, takie jak literatura, poezja czy piosenki. W takich przypadkach, tłumacz musi dążyć do zachowania oryginalnego rytmu, stylu, znaczenia i emocji, często wymagając twórczego podejścia do tłumaczenia.


Tłumaczenie tekstów związanych z SEO

Tłumacz musi zdawać sobie sprawę z technik optymalizacji treści dla wyszukiwarek (SEO) i uwzględniać je podczas tłumaczenia. Obejmuje to odpowiednie użycie słów kluczowych, fraz i struktury tekstu, które mogą wpływać na pozycjonowanie strony w wynikach wyszukiwania.


Redagowanie i korekta

Tłumacz musi dbać o jakość swojej pracy, co obejmuje sprawdzanie tłumaczenia pod kątem błędów gramatycznych, interpunkcyjnych, stylistycznych oraz terminologicznych.


Adaptacja przekładu do celu komunikacyjnego

Tłumacz musi być w stanie dostosować tłumaczenie do celu, dla którego zostało stworzone. Na przykład, tłumaczenie reklamy wymaga innego podejścia niż tłumaczenie umowy prawnej. Tłumacz powinien zatem zwracać uwagę na kontekst i oczekiwania odbiorców.


Praca z różnymi formatami dokumentów

Tłumacz musi być biegły w pracy z różnymi formatami dokumentów, takimi jak pliki tekstowe, prezentacje czy pliki graficzne. To może wymagać umiejętności korzystania z różnych programów komputerowych, takich jak edytory tekstu, narzędzia DTP czy oprogramowanie do tłumaczenia wspomaganego komputerowo (CAT).


Znajomość oprogramowania CAT:

Współcześni tłumacze często korzystają z narzędzi CAT, które ułatwiają i przyspieszają pracę. Umiejętność korzystania z takiego oprogramowania, jak Trados czy memoQ, jest często wymagana w zawodzie tłumacza.


Tłumaczenie tekstów kreatywnych

Tłumaczenie tekstów literackich, poezji czy piosenek wymaga nie tylko doskonałej znajomości obu języków, ale także wyczucia artystycznego i kreatywności. Tłumacz musi umieć oddać piękno oryginalnego tekstu, jednocześnie zachowując jego treść i emocje.


Przekład kulturowy

Tłumacz musi być zdolny do przekładania kulturowego, czyli dostosowywania tekstu tak, aby był zrozumiały i akceptowalny dla odbiorców docelowych. Może to obejmować zmiany w przykładach, metaforach czy odniesieniach kulturowych.


Umiejętność pracy w zespole

Tłumacze często współpracują z innymi specjalistami, takimi jak redaktorzy, korektorzy czy inni tłumacze. Umiejętność pracy w zespole oraz efektywna komunikacja z innymi członkami grupy jest ważna dla osiągnięcia optymalnych rezultatów.


Zarządzanie czasem i organizacja pracy

Tłumacz musi być w stanie zarządzać swoim czasem i organizować pracę tak, aby terminowo realizować zlecenia. Wymaga to umiejętności planowania, priorytetyzacji zadań i motywacji do pracy.


Wiedza na temat etyki zawodowej

Tłumacz powinien znać i przestrzegać zasad etyki zawodowej, takich jak zachowanie poufności informacji, rzetelność w pracy oraz uczciwość wobec klientów i współpracowników. Poszanowanie tych zasad buduje zaufanie i profesjonalizm w branży tłumaczeniowej.


Umiejętność uczenia się i rozwoju zawodowego

Tłumacz powinien być otwarty na rozwój zawodowy i ciągłe doskonalenie swoich umiejętności. Uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach czy konferencjach branżowych pozwala na zdobywanie nowych kompetencji i utrzymanie bieżącej wiedzy na temat zmian w językach, technologii oraz trendów w tłumaczeniach.


Wielu klientów zaczynało od tłumaczenia własnych projektów samodzielnie, zanim się poznaliśmy.

Jeżeli nie masz czasu nabywać wszystkich powyższych umiejętności, samodzielne tłumaczenie może okazać się nieefektywne: na pewno nie będzie dla Firmy ani lepsze, ani tańsze, ani bardziej przyjemne niż nawiązanie profesjonalnej współpracy z Pozeną.

Wyceń projekt i przekonaj się osobiście.  

POZENA ATC Supplier of the Year

Bardzo cieszymy się z codziennych życzliwych komentarzy klientów. Potwierdzają one naszą formułę i jak nic innego zachęcają do nieustannego rozwoju, nauki i starań.

Jesteśmy też bardzo dumni, kiedy codzienna praca owocuje prestiżowymi wyróżnieniami światowej klasy. Taką nagrodę otrzymaliśmy niedawno podczas dorocznej gali  Association of Translation Companies, jednej z najbardziej prestiżowych organizacji branży językowej na Ziemi. Bardzo dziękujemy!