Czytaj stronę główną POZENA

tłumacz bułgarski

 

tłumaczenia polsko-bułgarskie pisemne, przysięgłe, ustne, stron internetowych, filmów i każde inne

 

Język bułgarski - fakty i ciekawostki

 

Język bułgarski jest językiem urzędowym Bułgarii i jednym z języków urzędowych Unii Europejskiej. Jest również używany przez mniejszości narodowe w krajach takich jak Serbia, Grecja i Turcja. W sumie, językiem bułgarskim posługuje się ponad 9 milionów ludzi na całym świecie (ok. 0,13% mieszkańców globu).

Bułgarski jest językiem urzędowym w Bułgarii. Ponadto posiada status języka mniejszości w Rumunii, Serbii, na Słowacji, Ukrainie i Węgrzech.

Język bułgarski należy do grupy języków południowosłowiańskich. W ciągu wieków język ten był pod wpływem innych języków, takich jak grecki, turecki i rosyjski, co wpłynęło na jego rozwój i ewolucję. Język starobułgarski odegrał dużą rolę w upowszechnianiu piśmienności w przypadku pozostałych języków słowiańskich. Zapisywany jest cyrylicą, która zastąpiła pierwotnie stosowaną głagolicę na przełomie VIII i IX w. Bułgarski w dalszych stadiach rozwoju ulegał wpływom języków greckiego i w szczególności tureckiego, zapożyczając z nich wiele słów. Wraz z kresem okupacji tureckiej na ziemiach bułgarskich w XIX w. następowało odrodzenie języka bułgarskiego. Wiele wyrazów pochodzenia tureckiego zostało zastąpione zapożyczeniami rosyjskimi.

Na terenie Bułgarii wyróżnia się ok. 70 dialektów języka bułgarskiego, które przyporządkowane są do jednej z dwóch głównych grup: zachodniej (tzw. twarda mowa) i wschodniej (miękka mowa). Główna różnica fonetyczna między nimi sprowadza się do odmiennych sposobów realizowania dawnej samogłoski słowiańskiej ‘jat’ (Ѣ). Niektórzy lingwiści bułgarscy uznają też język macedoński za dialekt bułgarskiego ze względu na liczne podobieństwa strukturalne.

Cechą wyróżniającą bułgarski na tle pozostałych języków słowiańskich jest brak odmiany rzeczowników przez przypadki. Inną swoistością jest rodzajnik określony (odpowiednik angielskiego the), który dołączany jest jako przyrostek do rzeczownika, np. човек (chovek) (pol. człowiek) → човекът.

System czasowników bułgarskich jest z kolei bardziej skomplikowany ze względu na możliwość odmiany i występowanie aż 9 czasów gramatycznych.

Ponieważ we współczesnym bułgarskim nie występuje bezokolicznik, za podstawową formę czasownika uznaje się jego formę w 1. osobie liczby pojedynczej czasu teraźniejszego.

W bułgarskim akcent jest ruchomy, a różnice w akcencie wyrazowym czasem skutkują różnicami znaczeniowymi.

Za najdłuższy wyraz w języku bułgarskim uznaje się 39-literowy czasownik непротивоконституционствувателствувайте (neprotivokonstitutsionstvuvatel-stvuvayte), który oznacza „nie podejmować działań antykonstytucyjnych”.

Jednym z najbardziej widocznych wpływów języka bułgarskiego na język polski jest zapożyczenie kilku słów. Przykłady takich słów to: cyrylica, cyrk, dżinsy, koszula, a także jedzenie takie jak szopska sałatka czy banica. Jednak ilość słów pochodzących z bułgarskiego jest stosunkowo niewielka w porównaniu z innymi językami.

Innym wpływem języka bułgarskiego na język polski może być podobieństwo w niektórych konstrukcjach gramatycznych. Oba języki stosują na przykład końcówki, które określają rodzaj i liczbę wyrazów. W języku bułgarskim, takie końcówki są bardziej skomplikowane, ale podobieństwo w tym aspekcie może ułatwić naukę języka.

Normy języka bułgarskiego reguluje Instytut Języka Bułgarskiego, który wchodzi w skład Bułgarskiej Akademii Nauk.

BEZPŁATNA WYCENA

Ile kosztuje moje tłumaczenie?

Sprawdź. Sprawdzenie nic nie kosztuje. Zapytanie zajmie parę minut. Otrzymasz konkurencyjną ofertę profesjonalnego wykonania.

Pułapki językowe w tłumaczeniu z bułgarskiego

na polski

 

Zdarza się, że intuicja podpowiada komuś tłumaczenie. które może prowadzić do pomyłek. Takie pomyłki mogą wydawać się śmieszne, ale mogą mieć poważne konsekwencje. Profesjonalny tłumacz zwraca baczną uwagę na słowa, które brzmią podobnie w dwóch językach, ale posiadają odmienne znaczenia, take jak przykłady poniżej. 

 

Słowo bułgarskie

Prawidłowe tłumaczenie na polski

Uwaga na błędne tłumaczenie!

булка(bulka) panna młoda bułka - ролка(rolka)
гора(gora) las góra - планина(planina)
дворец(dvorets) pałac dworzec - станция(stantsiya)
диван(divan) tapczan, kanapa dywan - килим(kilim)
запомня(zapomnja) zapamiętać zapomnieć - забравям(zabravjam)
матка(matka) macica matka - майка(maĭka)
родина(rodina) kraj rodzina - семейство(semeĭstvo
час(chas) godzina czas - времe(vreme)
часовник(chasovnik) zegarek czasownik - глагол(glagol)
ягода(jagoda) truskawka jagoda - боровинка(borovinka)

 

BEZPŁATNA WYCENA

 

tłumacz polsko bułgarski

tłumacz bułgarsko polski

 

Cennik tłumaczeń pisemnych: ile kosztuje profesjonalne tłumaczenie bułgarskie?

 

Orientacyjny cennik tłumaczeń z języka bułgarskiego oraz na język bułgarski: pisemnych, przysięgłych, ekspresowych, specjalistycznych i ustnych, w tym polsko-bułgarskich, bułgarsko-polskich a także bezpośrednich pomiędzy językiem bułgarskim i innymi językami obcymi bez języka polskiego.

 

 

Tłumaczenia pisemne

 

Zwykłe, przysięgłe, specjalistyczne, ekspresowe
z języka bułgarskiego na język polski od 0,25 zł / słowo
z języka polskiego na język bułgarski od 0,25 zł / słowo
z języka bułgarskiego na inny język od 0,25 zł / słowo
z innego języka obcego na bułgarski od 0,25 zł / słowo
weryfikacja tłumaczenia od 50% stawki tłumaczenia
napisy do filmu (subtitling) od 50 zł / minuta nagrania wideo
opracowanie graficzne od 10 zł / strona fizyczna lub grafika
opracowanie terminologiczne  od 250 zł / h
opłata projektowa od 150 zł / 10%

 

Tłumaczenia ustne

 

Online i na miejscu. Konsekutywne, symultaniczne, przysięgłe.

bułgarski <> polski

 250 zł / h

bułgarski <> inny język obcy

 500 zł / h

minimalny blok rezerwacji

 3-8 h w zależności od produktu

kompleksowa obsługa tłumaczeń ustnych online: platforma i zarządzanie

kosztorys indywidualny

wynajem sprzętu do tłumaczeń ustnych na miejscowych

kosztorys indywidualny

 

Ceny netto. Poniższa prezentacja nie stanowi oferty handlowej: każdy projekt wyceniamy zgodnie z potrzebami klienta konkurencyjnie, indywidualnie i bezpłatnie. 

BEZPŁATNA WYCENA

Ile kosztuje moje tłumaczenie?

Sprawdź. Sprawdzenie nic nie kosztuje. Zapytanie zajmie parę minut. Otrzymasz konkurencyjną ofertę profesjonalnego wykonania.

Praktyczny słowniczek polsko - bułgarski

 

wyrażenie polskie

wyrażenie bułgarskie

tak да(da)
nie не(ne)
proszę мо́ля‎(mólja)
dziękuję благодаря(blagodarjá)
przepraszam извинeте(izvinete)
dzień dobry добърден(dobyrden)
dobry wieczór добър вечер(dobyrweczer)
dobranoc леканощ(lekanoszt)
do widzenia довиждане(dowiżdane)
cześć (na powitanie) здрасрти/здравей!(zdrasti/zdrawej)
Jak się masz? Какси(Kaksi)?
Dziękuję, dobrze.  добре(dobre)
Nazywam się... Казвамсе...(kazwamse…)
Nie rozumiem Неразбирам(nerazbiram)
Jestem Polką / Polakiem AзсъмотПолша(azsymotpołsza)

 

BEZPŁATNA WYCENA

Ile kosztuje moje tłumaczenie?

Sprawdź. Sprawdzenie nic nie kosztuje. Zapytanie zajmie parę minut. Otrzymasz konkurencyjną ofertę profesjonalnego wykonania.

Co potrafi zawodowy tłumacz polsko-bułgarski i bułgarsko-polski?

 

Tłumacz bułgarsko-polski musi posiadać szeroką wiedzę i umiejętności, aby efektywnie przekładać teksty pomiędzy tymi dwoma językami. Wiedza ta obejmuje zarówno biegłość językową, jak i zrozumienie kultury, gramatyki oraz specyfiki obu języków. Oto kilka kluczowych aspektów, które tłumacz musi znać i rozumieć.

Biegłość językowa

Tłumacz musi biegle posługiwać się zarówno językiem bułgarskim, jak i polskim. To oznacza znajomość słownictwa, gramatyki, składni oraz wymowy w obu językach. Biegłość językowa obejmuje również zdolność do zrozumienia różnych dialektów, akcentów i odmian regionalnych obu języków.


Zrozumienie kultury

Tłumaczenie tekstów z jednego języka na drugi często wymaga uwzględnienia kontekstu kulturowego. Tłumacz musi być świadomy różnic kulturowych między Bułgarią a Polską, aby dokładnie oddać niuanse i konotacje zawarte w tekście. Wiedza na temat historii, tradycji, zwyczajów oraz wydarzeń społecznych i politycznych jest niezbędna do prawidłowego tłumaczenia.


Gramatyka

Gramatyka w języku bułgarskim i polskim różni się pod wieloma względami. Tłumacz musi znać i stosować się do zasad gramatycznych obu języków, takich jak odmiana czasowników, deklinacja rzeczowników, użycie czasów przeszłych, struktura zdań czy rodzaje zaimków. Błędy gramatyczne mogą prowadzić do nieporozumień, dlatego tłumacz powinien zwracać na nie szczególną uwagę.


Idiomy i frazy

W obu językach istnieje wiele idiomów i zwrotów, które nie mają dosłownego odpowiednika w drugim języku. Tłumacz musi znać te idiomy i umieć je przekładać na odpowiednie wyrażenia, które oddają ich znaczenie w języku docelowym. Ponadto tłumacz powinien zdawać sobie sprawę, że niektóre idiomy są specyficzne dla określonego regionu czy kraju i mogą być niezrozumiałe dla odbiorców z innych obszarów.


Słownictwo specjalistyczne

Tłumacz musi znać słownictwo specjalistyczne związane z daną dziedziną, taką jak medycyna, prawo czy technologia. Pozwala to na precyzyjne tłumaczenie tekstów fachowych i unikanie błędów wynikających z niezrozumienia terminologii. W miarę jak tłumacz zdobywa doświadczenie w różnych dziedzinach, jego wiedza specjalistyczna się rozszerza, co przekłada się na lepsze tłumaczenia.


Styl i rejestr

Tłumacz musi uwzględniać styl i rejestr tekstu źródłowego, tak aby przekład oddawał intencje autora. Na przykład, tekst formalny powinien być przetłumaczony na język równie formalny, podczas gdy tekst potoczny może wymagać użycia bardziej potocznego języka. Tłumacz powinien też zwracać uwagę na ton tekstu, aby zachować jego atmosferę i emocje.


Współczesny język

Tłumacz musi być na bieżąco z ewolucją języka, włączając w to nowe słowa, zwroty i zmieniające się znaczenia istniejących wyrazów. Dzięki temu tłumaczenia będą aktualne i zrozumiałe dla współczesnych odbiorców. Czasami może to oznaczać konieczność przekształcenia archaicznych bądź przestarzałych słów na współczesne odpowiedniki.


"Fałszywe przyjaciółki"

Tłumacz powinien być świadomy fałszywych przyjaciółek, czyli słów, które wydają się być związane z innymi językami, ale mają inne znaczenia. Unikanie błędów wynikających z fałszywych przyjaciółek jest kluczowe dla dokładnego tłumaczenia.


Lokalizacja

Tłumacz musi dostosowywać przekład do kontekstu lokalnego, co może obejmować dostosowanie jednostek miary, walut czy odniesień kulturowych. Celem jest uczynienie tłumaczenia jak najbardziej zrozumiałym dla odbiorców docelowych.


Tłumaczenie niestandardowych form języka

Tłumacz musi być w stanie zrozumieć i przetłumaczyć niestandardowe formy języka, takie jak slang, żargon czy dialekty. Uwzględnienie tych niuansów może przyczynić się do większej autentyczności przekładu.


Redagowanie i korekta

Tłumacz powinien być zdolny do redagowania i korygowania swojej pracy, dbając o poprawność językową, gramatyczną oraz interpunkcyjną. Umiejętność samodzielnego sprawdzania tłumaczeń i eliminowania błędów jest kluczowa dla utrzymania wysokiej jakości pracy.


Tłumaczenie kontekstowe

Tłumacz musi być w stanie uwzględniać kontekst tekstu, tak aby przekład nie był jedynie dosłowny, ale również oddawał znaczenie i cel oryginału. Tłumaczenie kontekstowe może obejmować analizowanie intencji autora, odbiorców oraz sytuacji, w której tekst ma być użyty.


Wiedza o konwencjach pisowni

Tłumacz powinien znać konwencje pisowni obu języków, takie jak systemy notacji liczb, znaki diakrytyczne, zasady pisania wielkimi literami czy zastosowanie cudzysłowów. Znajomość tych konwencji jest niezbędna dla zachowania spójności i czytelności przekładu.


Umiejętność przekładu na język ojczysty

Tłumaczenie na język ojczysty zwykle daje lepsze rezultaty, ponieważ tłumacz ma naturalne wyczucie języka docelowego. Tłumacz powinien być więc kompetentny w tłumaczeniu z języka bułgarskiego na polski i odwrotnie, ale szczególną wagę powinien przykładać do tłumaczeń na język ojczysty.


Umiejętność przekładu kreatywnego

Tłumacz musi posiadać zdolności kreatywne, aby tłumaczyć teksty artystyczne, takie jak literatura, poezja czy piosenki. W takich przypadkach, tłumacz musi dążyć do zachowania oryginalnego rytmu, stylu, znaczenia i emocji, często wymagając twórczego podejścia do tłumaczenia.


Tłumaczenie tekstów związanych z SEO

Tłumacz musi zdawać sobie sprawę z technik optymalizacji treści dla wyszukiwarek (SEO) i uwzględniać je podczas tłumaczenia. Obejmuje to odpowiednie użycie słów kluczowych, fraz i struktury tekstu, które mogą wpływać na pozycjonowanie strony w wynikach wyszukiwania.


Redagowanie i korekta

Tłumacz musi dbać o jakość swojej pracy, co obejmuje sprawdzanie tłumaczenia pod kątem błędów gramatycznych, interpunkcyjnych, stylistycznych oraz terminologicznych.


Adaptacja przekładu do celu komunikacyjnego

Tłumacz musi być w stanie dostosować tłumaczenie do celu, dla którego zostało stworzone. Na przykład, tłumaczenie reklamy wymaga innego podejścia niż tłumaczenie umowy prawnej. Tłumacz powinien zatem zwracać uwagę na kontekst i oczekiwania odbiorców.


Praca z różnymi formatami dokumentów

Tłumacz musi być biegły w pracy z różnymi formatami dokumentów, takimi jak pliki tekstowe, prezentacje czy pliki graficzne. To może wymagać umiejętności korzystania z różnych programów komputerowych, takich jak edytory tekstu, narzędzia DTP czy oprogramowanie do tłumaczenia wspomaganego komputerowo (CAT).


Znajomość oprogramowania CAT:

Współcześni tłumacze często korzystają z narzędzi CAT, które ułatwiają i przyspieszają pracę. Umiejętność korzystania z takiego oprogramowania, jak Trados czy memoQ, jest często wymagana w zawodzie tłumacza.


Tłumaczenie tekstów kreatywnych

Tłumaczenie tekstów literackich, poezji czy piosenek wymaga nie tylko doskonałej znajomości obu języków, ale także wyczucia artystycznego i kreatywności. Tłumacz musi umieć oddać piękno oryginalnego tekstu, jednocześnie zachowując jego treść i emocje.


Przekład kulturowy

Tłumacz musi być zdolny do przekładania kulturowego, czyli dostosowywania tekstu tak, aby był zrozumiały i akceptowalny dla odbiorców docelowych. Może to obejmować zmiany w przykładach, metaforach czy odniesieniach kulturowych.


Umiejętność pracy w zespole

Tłumacze często współpracują z innymi specjalistami, takimi jak redaktorzy, korektorzy czy inni tłumacze. Umiejętność pracy w zespole oraz efektywna komunikacja z innymi członkami grupy jest ważna dla osiągnięcia optymalnych rezultatów.


Zarządzanie czasem i organizacja pracy

Tłumacz musi być w stanie zarządzać swoim czasem i organizować pracę tak, aby terminowo realizować zlecenia. Wymaga to umiejętności planowania, priorytetyzacji zadań i motywacji do pracy.


Wiedza na temat etyki zawodowej

Tłumacz powinien znać i przestrzegać zasad etyki zawodowej, takich jak zachowanie poufności informacji, rzetelność w pracy oraz uczciwość wobec klientów i współpracowników. Poszanowanie tych zasad buduje zaufanie i profesjonalizm w branży tłumaczeniowej.


Umiejętność uczenia się i rozwoju zawodowego

Tłumacz powinien być otwarty na rozwój zawodowy i ciągłe doskonalenie swoich umiejętności. Uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach czy konferencjach branżowych pozwala na zdobywanie nowych kompetencji i utrzymanie bieżącej wiedzy na temat zmian w językach, technologii oraz trendów w tłumaczeniach.


Wielu klientów zaczynało od tłumaczenia własnych projektów samodzielnie, zanim się poznaliśmy.

Jeżeli nie masz czasu nabywać wszystkich powyższych umiejętności, samodzielne tłumaczenie może okazać się nieefektywne: na pewno nie będzie dla Firmy ani lepsze, ani tańsze, ani bardziej przyjemne niż nawiązanie profesjonalnej współpracy z Pozeną.

Wyceń projekt i przekonaj się osobiście.  

POZENA ATC Supplier of the Year

Bardzo cieszymy się z codziennych życzliwych komentarzy klientów. Potwierdzają one naszą formułę i jak nic innego zachęcają do nieustannego rozwoju, nauki i starań.

Jesteśmy też bardzo dumni, kiedy codzienna praca owocuje prestiżowymi wyróżnieniami światowej klasy. Taką nagrodę otrzymaliśmy niedawno podczas dorocznej gali  Association of Translation Companies, jednej z najbardziej prestiżowych organizacji branży językowej na Ziemi. Bardzo dziękujemy!