Czytaj stronę główną POZENA

tłumacz arabski

 

tłumaczenia polsko-arabskie pisemne, przysięgłe, ustne, stron internetowych, filmów i każde inne

 

Język arabski - fakty i ciekawostki

 

Język arabski, należący do rodziny języków semickich, jest jednym z najstarszych i najbardziej rozpowszechnionych języków na świecie. Jako język o bogatej historii i kulturze, arabski ma wiele interesujących aspektów, które mogą zaciekawić Polaków mówiących po polsku. Język arabski jest językiem liturgicznym islamu, a przez to posiada ogromne znaczenie religijne i kulturalne dla miliardów ludzi. W artykule przedstawimy 20 akapitów, w których zostaną opisane główne fakty, interesujące aspekty i zaskakujące ciekawostki o języku arabskim, które mogą być przydatne dla polskojęzycznych odbiorców.

Język arabski jest językiem ojczystym dla ok. 290 mln. ludzi (wedle niektórych szacunków ta liczba wynosi blisko 400 mln.), co sytuuje go 5. miejscu listy najczęściej używanych języków świata.

Arabski jest językiem urzędowym łącznie w 24 państwach północnej Afryki i Bliskiego Wschodu, m. in. w Egipcie, Algierii, Libii, Maroku, Sudanie, Arabii Saudyjskiej, Iraku, Syrii, Jordanii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Kuwejcie i Jordanii.

Wyodrębnienie się arabskiego jako osobnego języka miało ścisły związek z początkami islamu na Półwyspie Arabskim (VII w. n.e.). Standardowy (literacki) wariant współczesnego języka arabskiego jest zresztą oparty na Koranie.

W państwach arabskojęzycznych mamy do czynienia ze zjawiskiem dyglosji – współistnienia dwóch odmian zróżnicowanych funkcjonalnie, które stosowane są w różnych sferach życia. Wariant standardowy używany jest jedynie w komunikacji oficjalnej (w mediach, szkolnictwie, podczas nabożeństw religijnych itp.), natomiast w sytuacjach codziennych stosowane są dialekty, które przeważnie różnią się między sobą do tego stopnia, że nie są rozumiane przez mieszkańców wywodzących się z odrębnych państw czy regionów arabskojęzycznych. Najczęściej stosowaną odmianą pod względem liczby użytkowników jest dialekt egipski.

Alfabet arabski wywodzi się z pisma aramejskiego i klasyfikowany jest jako pismo spółgłoskowe (abdżad). Oznaczane są tylko samogłoski długie i dyftongi, natomiast samogłoski krótkie są pomijane. Alfabet ten ma łącznie 28 znaków, które zapisywane są od prawej do lewej strony.

Dla ponad 1,5 mld. muzułmanów arabski jest językiem sakralnym (językiem tekstów i ceremonii religijnych).

Język arabski wywarł duży wpływ na rozwój języka hiszpańskiego (miało to związek z ekspansją Arabów na Półwyspie Iberyjskim w średniowieczu). Zapożyczenia z arabskiego znajdziemy też w wielu innych językach europejskich. Do jednego z najbardziej popularnych należy słowo سكر [succar], czyli cukier.

Inne języki też wywarły wpływ na al-arabiyyah, dzięki czemu język ten posiada bardzo rozbudowaną leksykę. Na przykład wyraz stół ma aż trzy odpowiedniki w arabskim: مائدة [mā’ida] – słowo rodzime, طاولة ,[tāwla] (zapożyczenie z włoskiego) i تربازة, [tarabaza] (zapożyczenie z greckiego).

W arabskich wyrazach litery są zawsze łączone (w języku tym nie ma pisma drukowanego z oddzielnymi literami). W rezultacie każda litera może mieć aż cztery formy zapisu: oddzielnie, na początku wyrazu (czyli z prawej strony), w środku i na końcu.

Unifikacją i regulacją al-arabiyyah zajmują się Akademie Języka Arabskiego, które mają swoje siedziby w kilku krajach arabskojęzycznych: w Egipcie, Syrii, Maroku i Jordanii.

Język arabski jest niezwykle interesującym i bogatym językiem, który cieszy się dużym zainteresowaniem na całym świecie, również w Polsce. Jego piękno i złożoność sprawiają, że nauka tego języka może być zarówno fascynująca, jak i wymagająca. Język arabski, jako język afroazjatycki, różni się znacząco od języków indoeuropejskich, takich jak polski, co sprawia, że Polacy mogą odkryć w nim wiele zaskakujących cech.

Różnorodność dialektów

Język arabski posiada wiele dialektów, które różnią się od siebie w zależności od regionu. Niektóre z nich mogą być na tyle odmienne, że osoby mówiące różnymi dialektami mogą mieć trudności z porozumiewaniem się. Dlatego warto zwrócić uwagę na to, który dialekt się uczyć – najbardziej rozpowszechniony jest arabski standardowy, zrozumiały dla większości użytkowników języka.

Pochodzenie języka arabskiego

Język arabski wywodzi się z grupy języków semickich, do której należą również języki takie jak hebrajski, aramejski czy amharski. Jego początki sięgają II tysiąclecia p.n.e., kiedy to powstały pierwsze zapisy w językach, które można uznać za protoplastów współczesnego arabskiego. W późniejszym okresie język ten uległ ewolucji i pod wpływem różnych kultur oraz języków zaczął przybierać nowe formy. W rezultacie powstał język arabski, którym posługują się dziś mieszkańcy krajów arabskich.

Alfabet arabski

Alfabet arabski składa się z 28 liter, które są zapisywane od prawej do lewej strony. W przeciwieństwie do alfabetu łacińskiego, w alfabecie arabskim nie ma znaków diakrytycznych, a samodzielne litery łączą się w różnych formach w zależności od pozycji w wyrazie. Co ciekawe, w języku arabskim nie ma oddzielnych liter dla samogłosek, a ich wymowa jest wyrażana za pomocą znaków diakrytycznych umieszczanych nad lub pod spółgłoskami.

Język o wielkim zasięgu geograficznym

Język arabski jest językiem urzędowym w 25 krajach, co czyni go jednym z najbardziej rozpowszechnionych języków na świecie. Mówi nim około 420 milionów osób, co czyni go piątym co do liczby użytkowników językiem na świecie. Zasięg języka arabskiego obejmuje Bliski Wschód, Afrykę Północną, a także liczne mniejsze społeczności na całym świecie. W związku z tym, znajomość języka arabskiego może otworzyć wiele drzwi w świecie biznesu, dyplomacji, nauki czy kultury.

Język arabski a islam

Język arabski jest ściśle związany z islamem, ponieważ Koran, święta księga muzułmanów, została napisana w języku arabskim. Dlatego nauka arabskiego jest ważna dla muzułmanów, aby zrozumieć nauki religijne i móc je stosować w praktyce. Warto dodać, że arabski jest również językiem modlitw i liturgii dla muzułmanów, co oznacza, że znajomość języka arabskiego jest kluczowa dla pełnego uczestnictwa w praktykach religijnych. Ponadto, wiedza o języku arabskim może być pomocna dla osób zainteresowanych dialogiem międzykulturowym czy międzyreligijnym.

BEZPŁATNA WYCENA

Ile kosztuje moje tłumaczenie?

Sprawdź. Sprawdzenie nic nie kosztuje. Zapytanie zajmie parę minut. Otrzymasz konkurencyjną ofertę profesjonalnego wykonania.

Alfabet arabski

Alfabet arabski składa się z 28 liter, a jego pisanie przebiega od prawej do lewej strony. Jest to jeden z najbardziej rozpoznawalnych alfabetów na świecie, ze względu na swoje piękne, charakterystyczne kształty liter. Co ciekawe, w alfabecie arabskim występują tylko spółgłoski, choć w praktyce często stosowane są znaki diakrytyczne, zwane harakat, które wskazują na odpowiednie samogłoski. Dla osoby uczącej się języka arabskiego, opanowanie alfabetu może być jednym z największych wyzwań, zwłaszcza biorąc pod uwagę odmienne od polskiego kierunki pisania i czytania.

Kaligrafia arabska

Kaligrafia arabska jest sztuką pięknego pisania, która rozwinęła się z upływem czasu. W islamie, przedstawianie postaci ludzi i zwierząt jest uważane za nieodpowiednie, dlatego kalligrafia stała się jednym z najważniejszych rodzajów sztuki. Kalligrafia arabska jest wykorzystywana w dekoracji meczetów, ksiąg, a także w sztuce użytkowej. Istnieje wiele stylów kalligraficznych, takich jak Naskh, Thuluth, Muhaqqaq, Kufi czy Diwani, które różnią się między sobą kształtem liter oraz zasadami kompozycji. Kalligrafia arabska jest nie tylko piękną formą sztuki, ale również wyrazem duchowości i umiejętności twórców.

Warianty języka arabskiego

Język arabski dzieli się na wiele dialektów regionalnych, które różnią się między sobą pod względem wymowy, gramatyki i słownictwa. Najważniejszym podziałem jest między arabskim klasycznym, który jest używany głównie w literaturze i religii, a arabskim potocznym, którym mówią ludzie na co dzień. Dialekty potoczne można podzielić na pięć głównych grup: maghrebski, egipski, mezopotamski, arabski z Półwyspu Arabskiego i lewantyński. Dialekt egipski jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych i wpływowych ze względu na popularność egipskich filmów i muzyki w świecie arabskim.

Arabskie słowa w języku polskim

Przez wieki, język arabski wpłynął na wiele innych języków na świecie, w tym również na język polski. Choć wpływ ten nie był tak silny jak na języki romańskie, istnieje kilka słów pochodzenia arabskiego w polskim, takich jak: kawa, cyfra, almanach czy admirał.

Wyzwania w nauce języka arabskiego

Język arabski uważany jest za jeden z trudniejszych języków do nauki dla osób mówiących językami indoeuropejskimi, takimi jak polski. Wyzwania obejmują naukę nowego alfabetu, pisania od prawej do lewej, gramatyki oraz różnic między dialektami. Ponadto wymowa niektórych dźwięków może być trudna dla Polaków, np. dźwięk "ayn" czy "qaf".

Artykuł zero

Język arabski jest jednym z kilku języków, które posiadają artykuł zero, co oznacza, że nie ma jednoznacznie określonego rodzaju gramatycznego. Z tego powodu, podczas tłumaczenia arabskiego tekstu na inny język, tłumacz musi zdecydować, który rodzaj gramatyczny jest właściwy do użycia w kontekście.

Język arabski w Polsce

Choć polscy turyści nie zawsze zdają sobie z tego sprawę, język arabski jest bardzo popularny w Polsce. Polscy przedsiębiorcy nawiązują wiele kontaktów biznesowych z krajami arabskimi, a zwykli Polacy chętnie podróżują do krajów Bliskiego Wschodu. W Polsce język arabski jest oferowany jako przedmiot w szkołach wyższych oraz jako kursy dla obcokrajowców.

Wielojęzyczność w świecie arabskim

Świat arabski słynie z wielojęzyczności, ponieważ wiele osób mówi płynnie kilka języków. Język arabski jest powszechnie używany jako język ojczysty, ale osoby mieszkające w miastach często mówią w innych językach, takich jak angielski czy francuski. Ponadto, język arabski jest często używany jako język międzynarodowy w krajach arabskich.

Język arabski w internecie

Język arabski ma ogromną obecność w internecie, ponieważ jest to język użytkowany przez setki milionów ludzi na całym świecie. Wiele popularnych stron internetowych, takich jak Al Jazeera czy Al Arabiya, jest publikowanych w języku arabskim. Ponadto, język arabski jest używany w mediach społecznościowych, takich jak Facebook czy Twitter.

Język arabski w literaturze

Język arabski ma bogatą tradycję literacką, która sięga ponad tysiąc lat. W języku arabskim powstało wiele znaczących dzieł literackich, takich jak Tysiąc i jedna noc czy Diwan Szamsa z Tabrizu. Ponadto, arabska poezja jest uznawana za jedną z najważniejszych form poezji na świecie, a wielu arabskich poetów jest znanych na całym świecie.

Język arabski w muzyce

Muzyka arabska ma wiele różnych stylów i form, a język arabski jest jednym z najważniejszych języków w muzyce arabskiej. Wiele znanych piosenek arabskich jest śpiewanych w języku arabskim, a także wiele popularnych artystów muzycznych pochodzi z krajów arabskich. Najważniejsze style muzyki arabskiej to muzyka klasyczna, pop, rock, hip-hop i techno.

Wartość kulturowa języka arabskiego

Język arabski jest nie tylko językiem komunikacji, ale również językiem kultury i historii. Język arabski ma bogatą historię, a wiele ważnych dzieł literackich, poezji i filozofii zostało napisanych w języku arabskim. Warto nauczyć się języka arabskiego, aby lepiej zrozumieć kulturę i historię krajów arabskich.

Język arabski a sztuka

Język arabski ma wiele zastosowań w sztuce, zwłaszcza w kaligrafii i malarstwie. Kaligrafia arabska jest jedną z najważniejszych form sztuki w kulturze arabskiej i jest wykorzystywana w dekoracji meczetów i innych budowli. W malarstwie arabskim język arabski jest często używany do przedstawiania poezji i innych ważnych tekstów.

Język arabski a biznes

W dzisiejszych czasach język arabski jest coraz ważniejszy w biznesie. Kraje arabskie mają coraz większe znaczenie na świecie i nawiązują wiele kontaktów handlowych z innymi krajami. Dlatego nauka języka arabskiego jest bardzo ważna dla osób, które chcą działać na rynku międzynarodowym.

Język arabski a nauka

Język arabski jest również ważny w świecie nauki. Wiele ważnych badań naukowych zostało przeprowadzonych w krajach arabskich i opublikowanych w języku arabskim. Ponadto, język arabski jest ważny dla osób, które chcą pracować w dziedzinie naukowej w krajach arabskich.

Język arabski a podróże

Kraje arabskie są popularnymi celami turystycznymi, a język arabski może być bardzo przydatny podczas podróży do tych krajów. Nauka języka arabskiego pozwoli na lepsze porozumienie z mieszkańcami tych krajów oraz lepsze zrozumienie kultury i historii tych regionów.

Wpływ języka arabskiego na język polski

Wpływ języka arabskiego na język polskinie jest tak oczywisty jak wpływ łaciny czy niemieckiego, ale jest wciąż widoczny w wielu dziedzinach. Wiele słów i zwrotów, które pochodzą z języka arabskiego, zostało włączonych do języka polskiego dzięki kontaktom kulturalnym między Polską a krajami arabskimi.

Wpływ arabski na język polski zaczął się już w średniowieczu, gdy handlarze z Bliskiego Wschodu i Afryki przyprowadzali do Polski towary, takie jak przyprawy, tkaniny i wyroby rzemieślnicze. Wraz z tymi towarami przyszły również słowa i zwroty, takie jak cukier, kawa, szach, adwokat, alchemia czy algebra, które pochodzą z języka arabskiego.

Wpływ arabski na język polski był szczególnie widoczny w czasach renesansu, kiedy naukowcy z Europy zaczęli interesować się naukami i filozofią z krajów arabskich. W tym okresie wiele słów i zwrotów związanych z nauką, medycyną i filozofią zostało zapożyczonych z języka arabskiego, takich jak alkohol, cyfra, zenit, narteks czy atom.

Wpływ języka arabskiego na język polski jest widoczny także w dzisiejszych czasach, zwłaszcza w dziedzinie kulinariów. Wiele słów, takich jak hummus, falafel czy kebab, które pochodzą z języka arabskiego, stało się powszechnie używane w Polsce, dzięki popularności kuchni arabskiej.

Wpływ języka arabskiego na język polski jest również widoczny w języku potocznym. Słowa takie jak szach-mat, muesli czy kisiel pochodzą z języka arabskiego i stały się częścią języka polskiego, używanego na co dzień.

Jednakże, wpływ języka arabskiego na język polski jest ograniczony w porównaniu do innych języków, takich jak łacina czy niemiecki. W Polsce język arabski nie jest tak powszechnie używany jak w niektórych innych krajach, a kontakty kulturowe między Polską a krajami arabskimi są stosunkowo niewielkie w porównaniu z innymi regionami świata.

BEZPŁATNA WYCENA

 

tłumacz polsko arabski
tłumacz arabsko polski

 

Pułapki językowe w tłumaczeniu z języka arabskiego na polski

 

Zdarza się, że intuicja podpowiada komuś tłumaczenie. które może prowadzić do pomyłek. Takie pomyłki mogą wydawać się śmieszne, ale mogą mieć poważne konsekwencje. Profesjonalny tłumacz zwraca baczną uwagę na słowa, które brzmią podobnie w dwóch językach, ale posiadają odmienne znaczenia, take jak przykłady poniżej. 

 

Słowo arabskie

Prawidłowe tłumaczenie na polski

Uwaga na błędne tłumaczenie!

بالٌ [bāl] umysł, usposobienie bal - حفلة راقصة (ḥafla rāqiṣa)
بنان [banān] koniuszki palców banan - موزة (mawza)
دارٌ [dār] dom dar - هدية (hadiyya)
دالٌ [dāl] dal (nazwa jednej z liter arabskich) dal - بُعْدٌ (bu،d)
شَفَة [šafa] warga szafa - خزانة (ḥizāna)
كُرَة [kura] kula, piłka kura - دجاجة (dağāğa)
ماتَ [māta] umarł mata - حصيرة (ḥaṣīra)
ناسٌ [nās] ludzie nas - ـنا (-nā)
نَمْ [nam]  śpij  nam - لَنا (lanā)
رانَ [rāna] zawładnął, opanował rana - جُرْحٌ (ğurḥ)

 

BEZPŁATNA WYCENA

Ile kosztuje moje tłumaczenie?

Sprawdź. Sprawdzenie nic nie kosztuje. Zapytanie zajmie parę minut. Otrzymasz konkurencyjną ofertę profesjonalnego wykonania.

الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعكCiekawe idiomy i powiedzenia w języku arabskim

 

Warto zwrócić uwagę na idiomy i powiedzenia arabskie, które mogą dać Polakowi fascynujący pogląd na podobieństwa i różnice kulturowe. 

 

arabski idiom / powiedzenie 

tłumaczenie dosłowne na polski

polski odpowiednik

إذا تكلمت بكفّة، فتكلم بأخرى Jeśli mówisz jedną ręką, mów drugą ręką. Zapoznaj się ze sprawą z różnych stron, zanim wydasz swoją opinię.
يا مَن يتكلم بعد الجلسة Ten, kto mówi po wyjściu. Ktoś, kto mówi, gdy już jest za późno, aby coś zmienić.
الجمل للشاطر والخيل للأمير Wielbłąd dla sprytnych, a koń dla książąt. Każdy znajduje swoje miejsce w życiu.
القرد في عين أمه غزال W oczy matki, małpa jest jeleniem. Matki często postrzegają dzieci w lepszym świetle niż inni.
القناعة كنز لا يفنى Zadowolenie jest skarbem nie do wyczerpania. Ciesz się z tego co masz.
الطيور على أشكالها تقع Ptaki spadają na ziemię w swoich własnych kształtach. Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz. 
الشمس لا تغطى بغطاء Słońce nie może być zasłonięte zasłoną. Prawda zawsze wyjdzie na jaw. 
التكرار يعلّم الحمار Powtarzanie uczy osła. Praktyka czyni mistrza.
الصدق أصل الجمال Prawda jest korzeniem piękna. Piękno pochodzi z wnętrza.
الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك Czas działa jak miecz, jeśli go nie przetniesz, to cię przetnie. Nie czekaj z decyzjami, bo czas działa przeciwko tobie.
الكلاب العواء لا تعض Psy, które szczekają, nie gryzą. Kto dużo mówi, często nie ma wiedzy na dany temat.
الماء الراكد يفسد Stojąca woda psuje się. Nic dobrego nie wynika z bierności. 
النملة البيضاء في الثلج Biały mrówka w śniegu. Coś niezwykle rzadkiego i trudnego do znalezienia.
الأفعى السامة تختبئ في العشب Jadowity wąż kryje się w trawie.  Czasami największe zagrożenia mogą być najtrudniejsze do zauważenia.
البعير الذي يحمل الحمول يجعل صوتاً ولا ينطق بأي شيء Osioł, który niesie ciężar, wydaje dźwięki, ale nic nie mówi. Kto ciężko pracuje, nie ma czasu na narzekanie.

 

BEZPŁATNA WYCENA

Ile kosztuje moje tłumaczenie?

Sprawdź. Sprawdzenie nic nie kosztuje. Zapytanie zajmie parę minut. Otrzymasz konkurencyjną ofertę profesjonalnego wykonania.

Cennik tłumaczeń pisemnych: ile kosztuje profesjonalne tłumaczenie arabskie?

 

Orientacyjny cennik tłumaczeń z języka arabskiego oraz na język arabski: pisemnych, przysięgłych, ekspresowych, specjalistycznych i ustnych, w tym polsko-arabskich, arabsko-polskich a także bezpośrednich pomiędzy językiem arabskim i innymi językami obcymi bez języka polskiego.

 

 

Tłumaczenia pisemne

 

Zwykłe, przysięgłe, specjalistyczne, ekspresowe
z języka arabskiego na język polski od 0,25 zł / słowo
z języka polskiego na język arabski od 0,25 zł / słowo
z języka arabskiego na inny język od 0,25 zł / słowo
z innego języka obcego na arabski od 0,25 zł / słowo
weryfikacja tłumaczenia od 50% stawki tłumaczenia
napisy do filmu (subtitling) od 50 zł / minuta nagrania wideo
opracowanie graficzne od 10 zł / strona fizyczna lub grafika
opracowanie terminologiczne  od 250 zł / h
opłata projektowa od 150 zł / 10%

 

Tłumaczenia ustne

 

Online i na miejscu. Konsekutywne, symultaniczne, przysięgłe.

arabski <> polski

 250 zł / h

arabski <> inny język obcy

 500 zł / h

minimalny blok rezerwacji

 3-8 h w zależności od produktu

kompleksowa obsługa tłumaczeń ustnych online: platforma i zarządzanie

kosztorys indywidualny

wynajem sprzętu do tłumaczeń ustnych na miejscowych

kosztorys indywidualny

 

Ceny netto. Poniższa prezentacja nie stanowi oferty handlowej: każdy projekt wyceniamy zgodnie z potrzebami klienta konkurencyjnie, indywidualnie i bezpłatnie. 

BEZPŁATNA WYCENA

Ile kosztuje moje tłumaczenie?

Sprawdź. Sprawdzenie nic nie kosztuje. Zapytanie zajmie parę minut. Otrzymasz konkurencyjną ofertę profesjonalnego wykonania.

Praktyczny słowniczek polsko - arabski

 

wyrażenie polskie

wyrażenie arabskie

tak
نعم (na’am)
nie
لا (lā) 
proszę
لوسمحت (lawsamaḥt)
dziękuję
شُكْراً (shukran)
przepraszam
آسِفٌ (āsif)
dzień dobry
صَبَاحُالْخَيْرِ (ṣabāḥăl-khayr)/مَسَاءُالخَيْرِ (masā’ăl-khayr) 
dobry wieczór
مَسَاءُالخَيْرِ (masā’ăl-khayr)  
do widzenia
معالسلامة(ma‘aas-salāma) 
dobranoc
تِصْبَحْعلىخَيْر (tiṣbaḥ‘alákhayr)
cześć (na powitanie)
مَرْحَباً (marḥaban)
Jak się masz?
كَيْفَحَالُكَ؟(kayfaḥāluka?) 
dobrze 
بِخَيْرٍ (bikhayr)
Nazywam się...
 …إسْمي (ismī…)
Nie rozumiem
أنالاأفهم('anala 'afham) 
Jestem z Polski
أنامنبولندا(anāminbūlanda)

 

BEZPŁATNA WYCENA

Ile kosztuje moje tłumaczenie?

Sprawdź. Sprawdzenie nic nie kosztuje. Zapytanie zajmie parę minut. Otrzymasz konkurencyjną ofertę profesjonalnego wykonania.

Co potrafi zawodowy tłumacz polsko-arabski i arabsko-polski?

 

Tłumacz arabsko-polski musi posiadać szeroką wiedzę i umiejętności, aby efektywnie przekładać teksty pomiędzy tymi dwoma językami. Wiedza ta obejmuje zarówno biegłość językową, jak i zrozumienie kultury, gramatyki oraz specyfiki obu języków. Oto kilka kluczowych aspektów, które tłumacz musi znać i rozumieć.

Biegłość językowa

Tłumacz musi biegle posługiwać się zarówno językiem arabskim, jak i polskim. To oznacza znajomość słownictwa, gramatyki, składni oraz wymowy w obu językach. Biegłość językowa obejmuje również zdolność do zrozumienia różnych dialektów, akcentów i odmian regionalnych obu języków.


Zrozumienie kultury

Tłumaczenie tekstów z jednego języka na drugi często wymaga uwzględnienia kontekstu kulturowego. Tłumacz musi być świadomy różnic kulturowych między krajami arabskojęzycznymi a Polską, aby dokładnie oddać niuanse i konotacje zawarte w tekście. Wiedza na temat historii, tradycji, zwyczajów oraz wydarzeń społecznych i politycznych jest niezbędna do prawidłowego tłumaczenia.


Gramatyka

Gramatyka w języku arabskim i polskim różni się pod wieloma względami. Tłumacz musi znać i stosować się do zasad gramatycznych obu języków, takich jak odmiana czasowników, deklinacja rzeczowników, użycie czasów przeszłych, struktura zdań czy rodzaje zaimków. Błędy gramatyczne mogą prowadzić do poważnych nieporozumień, dlatego tłumacz powinien zwracać na nie szczególną uwagę.


Idiomy i frazy

W obu językach istnieje wiele idiomów i zwrotów, które nie mają dosłownego odpowiednika w drugim języku. Tłumacz musi znać te idiomy i umieć je przekładać na odpowiednie wyrażenia, które oddają ich znaczenie w języku docelowym. Ponadto tłumacz powinien zdawać sobie sprawę, że niektóre idiomy są specyficzne dla określonego regionu czy kraju i mogą być niezrozumiałe dla odbiorców z innych obszarów.


Słownictwo specjalistyczne

Tłumacz musi znać słownictwo specjalistyczne związane z daną dziedziną, taką jak medycyna, prawo czy technologia. Pozwala to na precyzyjne tłumaczenie tekstów fachowych i unikanie błędów wynikających z niezrozumienia terminologii. W miarę jak tłumacz zdobywa doświadczenie w różnych dziedzinach, jego wiedza specjalistyczna się rozszerza, co przekłada się na lepsze tłumaczenia.


Styl i rejestr

Tłumacz musi uwzględniać styl i rejestr tekstu źródłowego, tak aby przekład oddawał intencje autora. Na przykład, tekst formalny powinien być przetłumaczony na język równie formalny, podczas gdy tekst potoczny może wymagać użycia bardziej potocznego języka. Tłumacz powinien też zwracać uwagę na ton tekstu, aby zachować jego atmosferę i emocje.


Współczesny język

Tłumacz musi być na bieżąco z ewolucją języka, włączając w to nowe słowa, zwroty i zmieniające się znaczenia istniejących wyrazów. Dzięki temu tłumaczenia będą aktualne i zrozumiałe dla współczesnych odbiorców. Czasami może to oznaczać konieczność przekształcenia archaicznych bądź przestarzałych słów na współczesne odpowiedniki.


"Fałszywe przyjaciółki"

Tłumacz powinien być świadomy fałszywych przyjaciółek, czyli słów, które wydają się być związane z innymi językami, ale mają inne znaczenia. Unikanie błędów wynikających z fałszywych przyjaciółek jest kluczowe dla dokładnego tłumaczenia.


Lokalizacja

Tłumacz musi dostosowywać przekład do kontekstu lokalnego, co może obejmować dostosowanie jednostek miary, walut czy odniesień kulturowych. Celem jest uczynienie tłumaczenia jak najbardziej zrozumiałym dla odbiorców docelowych.


Tłumaczenie niestandardowych form języka

Tłumacz musi być w stanie zrozumieć i przetłumaczyć niestandardowe formy języka, takie jak slang, żargon czy dialekty. Uwzględnienie tych niuansów może przyczynić się do większej autentyczności przekładu.


Redagowanie i korekta

Tłumacz powinien być zdolny do redagowania i korygowania swojej pracy, dbając o poprawność językową, gramatyczną oraz interpunkcyjną. Umiejętność samodzielnego sprawdzania tłumaczeń i eliminowania błędów jest kluczowa dla utrzymania wysokiej jakości pracy.


Tłumaczenie kontekstowe

Tłumacz musi być w stanie uwzględniać kontekst tekstu, tak aby przekład nie był jedynie dosłowny, ale również oddawał znaczenie i cel oryginału. Tłumaczenie kontekstowe może obejmować analizowanie intencji autora, odbiorców oraz sytuacji, w której tekst ma być użyty.


Wiedza o konwencjach pisowni

Tłumacz powinien znać konwencje pisowni obu języków, takie jak systemy notacji liczb, znaki diakrytyczne, zasady pisania wielkimi literami czy zastosowanie cudzysłowów. Znajomość tych konwencji jest niezbędna dla zachowania spójności i czytelności przekładu.


Umiejętność przekładu na język ojczysty

Tłumaczenie na język ojczysty zwykle daje lepsze rezultaty, ponieważ tłumacz ma naturalne wyczucie języka docelowego. Tłumacz powinien być więc kompetentny w tłumaczeniu z języka arabskiego na polski i odwrotnie, ale szczególną wagę powinien przykładać do tłumaczeń na język ojczysty.


Umiejętność przekładu kreatywnego

Tłumacz musi posiadać zdolności kreatywne, aby tłumaczyć teksty artystyczne, takie jak literatura, poezja czy piosenki. W takich przypadkach, tłumacz musi dążyć do zachowania oryginalnego rytmu, stylu, znaczenia i emocji, często wymagając twórczego podejścia do tłumaczenia.


Tłumaczenie tekstów związanych z SEO

Tłumacz musi zdawać sobie sprawę z technik optymalizacji treści dla wyszukiwarek (SEO) i uwzględniać je podczas tłumaczenia. Obejmuje to odpowiednie użycie słów kluczowych, fraz i struktury tekstu, które mogą wpływać na pozycjonowanie strony w wynikach wyszukiwania.


Redagowanie i korekta

Tłumacz musi dbać o jakość swojej pracy, co obejmuje sprawdzanie tłumaczenia pod kątem błędów gramatycznych, interpunkcyjnych, stylistycznych oraz terminologicznych.


Adaptacja przekładu do celu komunikacyjnego

Tłumacz musi być w stanie dostosować tłumaczenie do celu, dla którego zostało stworzone. Na przykład, tłumaczenie reklamy wymaga innego podejścia niż tłumaczenie umowy prawnej. Tłumacz powinien zatem zwracać uwagę na kontekst i oczekiwania odbiorców.


Praca z różnymi formatami dokumentów

Tłumacz musi być biegły w pracy z różnymi formatami dokumentów, takimi jak pliki tekstowe, prezentacje czy pliki graficzne. To może wymagać umiejętności korzystania z różnych programów komputerowych, takich jak edytory tekstu, narzędzia DTP czy oprogramowanie do tłumaczenia wspomaganego komputerowo (CAT).


Znajomość oprogramowania CAT:

Współcześni tłumacze często korzystają z narzędzi CAT, które ułatwiają i przyspieszają pracę. Umiejętność korzystania z takiego oprogramowania, jak Trados czy memoQ, jest często wymagana w zawodzie tłumacza.


Tłumaczenie tekstów kreatywnych

Tłumaczenie tekstów literackich, poezji czy piosenek wymaga nie tylko doskonałej znajomości obu języków, ale także wyczucia artystycznego i kreatywności. Tłumacz musi umieć oddać piękno oryginalnego tekstu, jednocześnie zachowując jego treść i emocje.


Przekład kulturowy

Tłumacz musi być zdolny do przekładania kulturowego, czyli dostosowywania tekstu tak, aby był zrozumiały i akceptowalny dla odbiorców docelowych. Może to obejmować zmiany w przykładach, metaforach czy odniesieniach kulturowych.


Umiejętność pracy w zespole

Tłumacze często współpracują z innymi specjalistami, takimi jak redaktorzy, korektorzy czy inni tłumacze. Umiejętność pracy w zespole oraz efektywna komunikacja z innymi członkami grupy jest ważna dla osiągnięcia optymalnych rezultatów.


Zarządzanie czasem i organizacja pracy

Tłumacz musi być w stanie zarządzać swoim czasem i organizować pracę tak, aby terminowo realizować zlecenia. Wymaga to umiejętności planowania, priorytetyzacji zadań i motywacji do pracy.


Wiedza na temat etyki zawodowej

Tłumacz powinien znać i przestrzegać zasad etyki zawodowej, takich jak zachowanie poufności informacji, rzetelność w pracy oraz uczciwość wobec klientów i współpracowników. Poszanowanie tych zasad buduje zaufanie i profesjonalizm w branży tłumaczeniowej.


Umiejętność uczenia się i rozwoju zawodowego

Tłumacz powinien być otwarty na rozwój zawodowy i ciągłe doskonalenie swoich umiejętności. Uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach czy konferencjach branżowych pozwala na zdobywanie nowych kompetencji i utrzymanie bieżącej wiedzy na temat zmian w językach, technologii oraz trendów w tłumaczeniach.


Wielu klientów zaczynało od tłumaczenia własnych projektów samodzielnie, zanim się poznaliśmy.

Jeżeli nie masz czasu nabywać wszystkich powyższych umiejętności, samodzielne tłumaczenie może okazać się nieefektywne: na pewno nie będzie dla Firmy ani lepsze, ani tańsze, ani bardziej przyjemne niż nawiązanie profesjonalnej współpracy z Pozeną.

Wyceń projekt i przekonaj się osobiście.  

POZENA ATC Supplier of the Year

Bardzo cieszymy się z codziennych życzliwych komentarzy klientów. Potwierdzają one naszą formułę i jak nic innego zachęcają do nieustannego rozwoju, nauki i starań.

Jesteśmy też bardzo dumni, kiedy codzienna praca owocuje prestiżowymi wyróżnieniami światowej klasy. Taką nagrodę otrzymaliśmy niedawno podczas dorocznej gali  Association of Translation Companies, jednej z najbardziej prestiżowych organizacji branży językowej na Ziemi. Bardzo dziękujemy!