Czytaj stronę główną POZENA

tłumacz albański

 

tłumaczenia polsko-albańskie pisemne, przysięgłe, ustne, stron internetowych, filmów i każde inne

 

Język albański - fakty i ciekawostki

 

Język albański to niezwykły i fascynujący język z bałkańskiej grupy językowej, którym posługuje się około 7,5 miliona ludzi na świecie. Język ten posiada długą historię, bogatą kulturę i wiele ciekawostek, które mogą zaciekawić osoby mówiące po polsku. Przez wieki albański ulegał wpływom różnych kultur i języków, takich jak łacina, greka, turecki, włoski czy słowiańskie, co doprowadziło do wyjątkowej różnorodności leksykalnej i gramatycznej. W niniejszym artykule przedstawimy najważniejsze fakty, interesujące aspekty oraz zaskakujące ciekawostki o języku albańskim, które mogą wzbogacić wiedzę osób mówiących po polsku.

Język albański jest językiem ojczystym dla ok. 6 mln. ludzi - niespełna 0,1% światowej populacji. Faktyczna liczba rodzimych użytkowników albańskiego jest trudna do oszacowania ze względu na licznie rozsianą po całym świecie diasporę albańską.
 
Albański jest językiem urzędowym w Albanii i Kosowie. Uznawany jest również jako język mniejszości narodowych we Włoszech, Macedonii, Czarnogórze, Serbii, Chorwacji i Rumunii.
 
Język albański przynależy do rodziny indoeuropejskiej. Jego geneza jest stosunkowo słabo znana: jako byt językowy wyodrębnił się w VII lub VIII w. n.e. z nieokreślonego języka paleobałkańskiego (prawdopodobnie spokrewniony był z którymś z języków iliryjskich lub trako-dackich, które stosowane były w tamtym czasie na Bałkanach). 
 
Najstarszy zabytek piśmiennictwa albańskiego to formuła chrztu z 1462 r. Standardowa (literacka) odmiana języka istnieje od XIX w. Od ponad 100 lat albański zapisywany jest alfabetem łacińskim (wcześniej wykorzystywano inne systemy pisma: cyrylicę, alfabet grecki i pismo arabskie).
 
Wyróżnia się dwie zasadnicze odmiany regionalne, a granicę pomiędzy nimi wyznacza 41. równoleżnik i rzeka Shkumbin. Na północ od tej linii występuje dialekt gegijski (stosowany również w Kosowie i Macedonii), a na południe – toskijski (posługuje się nim także ludność albańskojęzyczna we Włoszech i Grecji). Pomiędzy tymi dialektami występują dość znaczne różnice fonologiczne, leksykalne i gramatyczne.
 
Normy języka albańskiego reguluje Sekcja Nauk Społecznych i Albanologicznych przy Albańskiej Akademii Nauk.

W albańskim występuje 7 samogłosek i aż 29 spółgłosek. Akcent wyrazowy jest stały: pada z reguły na ostatnią sylabę.
 
Duży wpływ na rozwój albańskiego wywarła łacina. We współczesnym języku albańskim występuje też spora liczba zapożyczeń z języka nowogreckiego (w tym również archaizmy).
 
Albański należy do języków o silnie rozbudowanej fleksji. Rzeczowniki występują w trzech rodzajach gramatycznych, odmieniają się przez dwie liczby oraz sześć przypadków (w niektórych dialektach – siedem). Wyróżnia się pięć deklinacji rzeczownika.
 
Podobnie jak w języku rumuńskim w albańskim rodzajnik określony dołączany jest na koniec rzeczownika.
 

Pochodzenie języka albańskiego

Język albański jest jednym z najstarszych języków w Europie, a jego korzenie sięgają czasów przedrzymskich. Naukowcy uważają, że język albański wywodzi się z języków indoeuropejskich, jednak jego dokładne pochodzenie jest przedmiotem licznych debat i spekulacji. Albański ma swoje korzenie w starożytnym języku iliryjskim, który był używany przez Ilirów, lud zamieszkujący tereny dzisiejszej Albanii, Kosowa, Czarnogóry i Bośni. Chociaż język iliryjski nie jest bezpośrednio udokumentowany, język albański jest uważany za jego kontynuację, dzięki czemu jest jednym z nielicznych języków indoeuropejskich, które przetrwały do dziś.

Dwa główne dialekty

Język albański dzieli się na dwa główne dialekty: gegijski (geg) i toskijski (tosk). Dialekt gegijski jest używany na północy Albanii, w Kosowie, Czarnogórze i Macedonii Północnej, podczas gdy dialekt toskijski dominuje na południu Albanii. Choć oba dialekty mają wiele wspólnych cech, istnieją też znaczące różnice fonetyczne, gramatyczne i leksykalne. W 1972 roku, na kongresie języka albańskiego w Tiranie, postanowiono, że dialekt toskijski będzie oficjalną formą języka albańskiego, zastępując gegijski w edukacji, administracji i mediach.

Alfabet albański

Alfabet albański składa się z 36 liter i opiera się na systemie łacińskim z dodatkowymi znakami diakrytycznymi. Został oficjalnie przyjęty w 1908 roku podczas kongresu w Manastirze (dzisiejsze Bitola). Alfabet ten zastąpił wcześniejsze systemy oparte na alfabecie greckim, cyrylicy oraz arabskim, które były używane przez albańskich pisarzy w różnych okresach historycznych. Dzięki wprowadzeniu jednolitego systemu pisania, język albański stał się bardziej dostępny dla szerokiej publiczności, co przyczyniło się do wzrostu jego prestiżu i popularyzacji.

Wpływ innych języków

Język albański, ze względu na swoje położenie geograficzne i historyczne, ulegał wpływom różnych języków. Od czasów rzymskich, przez średniowiecze, aż po współczesność, albański wzbogacił się o wiele zapożyczeń z łaciny, greki, tureckiego, włoskiego, serbsko-chorwackiego i innych języków. W efekcie albański charakteryzuje się dużą różnorodnością leksykalną i ciekawą mieszanką słów pochodzących z różnych źródeł. Dla osób mówiących po polsku, niektóre słowa mogą wydawać się znajome, co może ułatwić naukę języka albańskiego.

Gramatyka albańska

Gramatyka albańska różni się od gramatyki polskiej w kilku kluczowych aspektach. Przede wszystkim, albański to język fleksyjny, co oznacza, że odmienia się przez przypadki, rodzaje i liczby. Albański posiada sześć przypadków: mianownik, dopełniacz, celownik, biernik, narzędnik i miejscownik. Inną ważną cechą gramatyki albańskiej są trzy rodzaje gramatyczne: męski, żeński i nijaki. Warto również wspomnieć, że język albański posiada bogaty system czasów i trybów gramatycznych, co daje szerokie możliwości wyrażania różnych niuansów czasowych.

BEZPŁATNA WYCENA

Ile kosztuje moje tłumaczenie?

Sprawdź. Sprawdzenie nic nie kosztuje. Zapytanie zajmie parę minut. Otrzymasz konkurencyjną ofertę profesjonalnego wykonania.

Słowotwórstwo albańskie

Słowotwórstwo w języku albańskim oferuje różnorodność i bogactwo twórcze. W albańskim znajdziemy wiele technik tworzenia nowych słów, takich jak afiksacja (dodawanie przedrostków, przyrostków, czy też infiksów), kompozycja (łączenie dwóch lub więcej istniejących słów), konwersja (zmiana klasy gramatycznej słowa) oraz derywacja (tworzenie nowych słów poprzez dodanie afiksów). Ta różnorodność słowotwórcza sprawia, że albański jest językiem o dużym potencjale wyrazistym i kreatywnym.

Leksyka albańska

Leksyka albańska jest bogata i różnorodna, dzięki licznym zapożyczeniom z innych języków i bogatemu słowotwórstwu. W albańskim znajdziemy słowa pochodzące z języków indoeuropejskich, takich jak greka czy łacina, ale także z języków nierodzinnych, takich jak turecki czy arabski. Dla osób mówiących po polsku, niektóre albańskie słowa mogą wydawać się znajome lub przypominać słowa z innych języków, co może ułatwić naukę języka albańskiego.

Idiomy i przysłowia albańskie

Albańskie idiomy i przysłowia są barwne i pełne mądrości życiowej, odzwierciedlając bogatą kulturę i historię Albanii. Przysłowia często odnoszą się do natury, rodziny, miłości, przyjaźni, pracy i życia społecznego, będąc źródłem inspiracji i przewodnikiem moralnym. Znajomość idiomów i przysłów może pomóc w zrozumieniu albańskiej mentalności, a także ułatwić komunikację z native speakerami.

Język albański w edukacji

Edukacja w języku albańskim jest dostępna zarówno w Albanii, jak i w innych krajach, gdzie żyją mniejszości albańskie, takich jak Kosowo, Macedonia Północna, Czarnogóra czy Grecja. Na świecie istnieje także wiele szkół i kursów językowych, które oferują naukę języka albańskiego na różnych poziomach zaawansowania. Dla osób mówiących po polsku, nauka albańskiego może stanowić wyzwanie, ale jednocześnie otwierać nowe możliwości zawodowe i kulturowe.

Literatura albańska

Literatura albańska ma długą i bogatą historię, która sięga średniowiecza. Wśród najważniejszych albańskich pisarzy warto wymienić Naima Frashëriego, Gjergja Fishtę, Ismaila Kadare czy Dritëro Agollego. Twórczość albańskich pisarzy odzwierciedla różnorodność kulturową i historyczną kraju, poruszając tematy takie jak tożsamość narodowa, walka o niepodległość, życie społeczne czy wartości moralne. Dla osób mówiących po polsku, zrozumienie literatury albańskiej może być nie tylko okazją do pogłębienia znajomości języka, ale także sposobem na odkrycie fascynującej kultury Albanii.

Język albański w mediach

Media albańskie, takie jak telewizja, radio, prasa czy internet, korzystają z języka albańskiego w celu przekazywania informacji, edukacji oraz rozrywki. Dostępność mediów w języku albańskim pozwala na utrzymanie więzi kulturowych i językowych wśród Albańczyków żyjących zarówno w kraju, jak i za granicą. Dla osób uczących się albańskiego, korzystanie z mediów w tym języku może być pomocne w praktyce językowej oraz lepszym zrozumieniu kultury albańskiej.

Język albański a nauka innych języków

Znajomość języka albańskiego może ułatwić naukę innych języków, szczególnie tych, które mają wspólne korzenie indoeuropejskie lub sąsiadują geograficznie z Albanii. Dla osób mówiących po polsku, nauka albańskiego może być szczególnie interesująca ze względu na różnorodność leksykalną i gramatyczną tego języka, a także jego unikatowe cechy, które różnią go od innych języków europejskich.

Język albański w kontekście zawodowym

Biegłość w języku albańskim może być cenna w sferze zawodowej, zwłaszcza podczas współpracy z partnerami biznesowymi z Albanii, Kosowa czy innych regionów, w których posługują się tym językiem. Albański zyskuje na znaczeniu w międzynarodowych korporacjach i instytucjach, które utrzymują relacje z krajami albańskojęzycznymi. Dla osób mówiących po polsku, umiejętność posługiwania się językiem albańskim może być dodatkowym atutem na konkurencyjnym rynku pracy.

Język albański w podróży

Znajomość języka albańskiego może być niezwykle pomocna podczas podróży do Albanii, Kosowa czy innych krajów, gdzie jest on używany. Mówiąc po albańsku, podróżnicy mogą nawiązać bliższe kontakty z lokalnymi mieszkańcami, zrozumieć kulturę i tradycje regionu, a także poradzić sobie z codziennymi sytuacjami, takimi jak zamawianie jedzenia czy korzystanie z transportu publicznego. Dla osób mówiących po polsku, nauka albańskiego może znacząco wzbogacić doświadczenia związane z podróżowaniem.

Język albański w kulturze popularnej

Język albański znajduje swoje miejsce również w kulturze popularnej, takiej jak muzyka, film czy teatr. Albańscy artyści, tak jak Rita Ora czy Dua Lipa, zdobyli międzynarodowe uznanie, promując język albański na całym świecie. Dla osób mówiących po polsku, zainteresowanie albańską kulturą popularną może być sposobem na naukę języka w bardziej luźnym i przyjemnym kontekście.

Język albański w nauce

W dziedzinie nauki język albański odgrywa istotną rolę, zwłaszcza w badaniach nad historią, kulturą i językoznawstwem Albanii. Wiedza na temat języka albańskiego może być przydatna dla naukowców, nauczycieli oraz studentów zajmujących się tym obszarem. Dla osób mówiących po polsku, poszerzenie horyzontów w zakresie nauk albańskojęzycznych może stanowić cenne uzupełnienie ich wiedzy i umiejętności.

Język albański w stosunkach międzynarodowych

W międzynarodowych stosunkach politycznych i dyplomacji, język albański zyskuje na znaczeniu, zwłaszcza w kontaktach z krajami albańskojęzycznymi, takimi jak Albania, Kosowo czy Macedonia Północna. Dla osób mówiących po polsku, biegłość w języku albańskim może otwierać możliwości pracy w instytucjach międzynarodowych, takich jak Unia Europejska czy Organizacja Narodów Zjednoczonych, które współpracują z tymi krajami.

Język albański w technologii

Technologia, a zwłaszcza internet, stała się istotnym narzędziem dla osób uczących się języka albańskiego oraz dla Albańczyków mieszkających poza granicami swojego kraju. Dzięki rozwojowi technologicznemu, albańskojęzyczne zasoby, takie jak strony internetowe, aplikacje czy kursy online, są coraz bardziej dostępne dla szerokiego grona osób. Dla osób mówiących po polsku, technologia może znacznie ułatwić naukę i praktykę języka albańskiego.

Język albański w sporcie

W świecie sportu, albańscy sportowcy, reprezentując swoje kraje na arenie międzynarodowej, promują język albański. Znajomość albańskiego może być przydatna dla osób mówiących po polsku, które są zainteresowane sportem, zwłaszcza jeśli chcą śledzić wyniki, czytać artykuły i relacje z wydarzeń sportowych czy komunikować się z albańskojęzycznymi kolegami i koleżankami z drużyn.

Język albański a tożsamość kulturowa

Język albański stanowi ważny element tożsamości kulturowej Albańczyków, który odzwierciedla ich historię, tradycje oraz wartości. Dla osób mówiących po polsku, nauka języka albańskiego może być okazją do odkrywania bogactwa kultury albańskiej oraz zrozumienia albańskiej mentalności. Ponadto, nauka albańskiego może pomóc w nawiązywaniu przyjaźni i relacji z albańskojęzycznymi współpracownikami, sąsiadami czy przyjaciółmi.

BEZPŁATNA WYCENA

tłumacz polsko albański
tłumacz albańsko polski

Ciekawe idiomy i powiedzenia w języku albańskim

 

Warto zwrócić uwagę na idiomy i powiedzenia albańskie, które mogą dać Polakowi fascynujący pogląd na podobieństwa i różnice kulturowe. 

 

albański idiom, powiedzenie 

tłumaczenie dosłowne na polski

polski odpowiednik

Fshat e zanat Wieś rzemiosła  Co kraj to obyczaj 
Furtune ne goten e ujit  Burza w szklance wody  Burza w szklance wody 
Koha eshte flori  Czas to pieniądz  Czas to pieniądz 
Pa naze  Bez kokieterii  Bez ceregieli 
Shkruaj si me kembet e pules  Napisane jak kurze łapki  Bazgrać jak kura pazurem
Uji qete brigjet gerryen Woda niszczy ciche brzegi  Cicha woda brzegi rwie 
Vras miza  Marnować (czas)  Zbijać bąki 

 

BEZPŁATNA WYCENA

Ile kosztuje moje tłumaczenie?

Sprawdź. Sprawdzenie nic nie kosztuje. Zapytanie zajmie parę minut. Otrzymasz konkurencyjną ofertę profesjonalnego wykonania.

Cennik tłumaczeń pisemnych: ile kosztuje profesjonalne tłumaczenie albańskie?

 

Orientacyjny cennik tłumaczeń z języka albańskiego oraz na język albański: pisemnych, przysięgłych, ekspresowych, specjalistycznych i ustnych, w tym polsko-albańskich, albańsko-polskich a także bezpośrednich pomiędzy językiem albański i innymi językami obcymi bez języka polskiego.

 


 

Tłumaczenia pisemne

 

Zwykłe, przysięgłe, specjalistyczne, ekspresowe
z języka albańskiego na język polski od 0,25 zł / słowo
z języka polskiego na język albański od 0,25 zł / słowo
z języka albańskiego na inny język od 0,25 zł / słowo
z innego języka obcego na albański od 0,25 zł / słowo
weryfikacja tłumaczenia od 50% stawki tłumaczenia
napisy do filmu (subtitling) od 50 zł / minuta nagrania wideo
opracowanie graficzne od 10 zł / strona fizyczna lub grafika
opracowanie terminologiczne  od 250 zł / h
opłata projektowa od 150 zł / 10%

 

Tłumaczenia ustne

 

Online i na miejscu. Konsekutywne, symultaniczne, przysięgłe.

albański<> polski

 250 zł / h

albański<> inny język obcy

 500 zł / h

minimalny blok rezerwacji

 3-8 h w zależności od produktu

kompleksowa obsługa tłumaczeń ustnych online: platforma i zarządzanie

kosztorys indywidualny

wynajem sprzętu do tłumaczeń ustnych na miejscowych

kosztorys indywidualny

 

Ceny netto. Poniższa prezentacja nie stanowi oferty handlowej: każdy projekt wyceniamy zgodnie z potrzebami klienta konkurencyjnie, indywidualnie i bezpłatnie. 

BEZPŁATNA WYCENA

Ile kosztuje moje tłumaczenie?

Sprawdź. Sprawdzenie nic nie kosztuje. Zapytanie zajmie parę minut. Otrzymasz konkurencyjną ofertę profesjonalnego wykonania.

Praktyczny słowniczek polsko - albański

 

wyrażenie polskie

wyrażenie albańskie

tak
po
nie
jo
proszę
ju lutem
dziękuję
faleminderit
przepraszam
mëfalni
dzień dobry
mirëmengjesi/mirëdita
dobry wieczór
mirëmbrëma
do widzenia
mirupafshim
dobranoc
natënemire
cześć (na powitanie)
ttungjatjeta/përshëndetje
Jak się masz?
Sijeni?
dobrze 
mirë
Nazywam się...
Emriimështë…
Nie rozumiem
Nukkuptoj
Jestem z Polski
Unë jam nga Polonia

 

BEZPŁATNA WYCENA

Ile kosztuje moje tłumaczenie?

Sprawdź. Sprawdzenie nic nie kosztuje. Zapytanie zajmie parę minut. Otrzymasz konkurencyjną ofertę profesjonalnego wykonania.

Co potrafi zawodowy tłumacz polsko- albański i albańsko -polski?

 

Tłumacz albańsko -polski musi posiadać szeroką wiedzę i umiejętności, aby efektywnie przekładać teksty pomiędzy tymi dwoma językami. Wiedza ta obejmuje zarówno biegłość językową, jak i zrozumienie kultury, gramatyki oraz specyfiki obu języków. Oto kilka kluczowych aspektów, które tłumacz musi znać i rozumieć.

Biegłość językowa

Tłumacz musi biegle posługiwać się zarówno językiem albańskim , jak i polskim. To oznacza znajomość słownictwa, gramatyki, składni oraz wymowy w obu językach. Biegłość językowa obejmuje również zdolność do zrozumienia różnych dialektów, akcentów i odmian regionalnych obu języków.


Zrozumienie kultury

Tłumaczenie tekstów z jednego języka na drugi często wymaga uwzględnienia kontekstu kulturowego. Tłumacz musi być świadomy różnic kulturowych między Albanią a Polską, aby dokładnie oddać niuanse i konotacje zawarte w tekście. Wiedza na temat historii, tradycji, zwyczajów oraz wydarzeń społecznych i politycznych jest niezbędna do prawidłowego tłumaczenia.


Gramatyka

Gramatyka w języku albańskim i polskim różni się pod wieloma względami. Tłumacz musi znać i stosować się do zasad gramatycznych obu języków, takich jak odmiana czasowników, deklinacja rzeczowników, użycie czasów przeszłych, struktura zdań czy rodzaje zaimków. Błędy gramatyczne mogą prowadzić do poważnych nieporozumień, dlatego tłumacz powinien zwracać na nie szczególną uwagę.


Idiomy i frazy

W obu językach istnieje wiele idiomów i zwrotów, które nie mają dosłownego odpowiednika w drugim języku. Tłumacz musi znać te idiomy i umieć je przekładać na odpowiednie wyrażenia, które oddają ich znaczenie w języku docelowym. Ponadto tłumacz powinien zdawać sobie sprawę, że niektóre idiomy są specyficzne dla określonego regionu czy kraju i mogą być niezrozumiałe dla odbiorców z innych obszarów.


Słownictwo specjalistyczne

Tłumacz musi znać słownictwo specjalistyczne związane z daną dziedziną, taką jak medycyna, prawo czy technologia. Pozwala to na precyzyjne tłumaczenie tekstów fachowych i unikanie błędów wynikających z niezrozumienia terminologii. W miarę jak tłumacz zdobywa doświadczenie w różnych dziedzinach, jego wiedza specjalistyczna się rozszerza, co przekłada się na lepsze tłumaczenia.


Styl i rejestr

Tłumacz musi uwzględniać styl i rejestr tekstu źródłowego, tak aby przekład oddawał intencje autora. Na przykład, tekst formalny powinien być przetłumaczony na język równie formalny, podczas gdy tekst potoczny może wymagać użycia bardziej potocznego języka. Tłumacz powinien też zwracać uwagę na ton tekstu, aby zachować jego atmosferę i emocje.


Współczesny język

Tłumacz musi być na bieżąco z ewolucją języka, włączając w to nowe słowa, zwroty i zmieniające się znaczenia istniejących wyrazów. Dzięki temu tłumaczenia będą aktualne i zrozumiałe dla współczesnych odbiorców. Czasami może to oznaczać konieczność przekształcenia archaicznych bądź przestarzałych słów na współczesne odpowiedniki.


"Fałszywe przyjaciółki"

Tłumacz powinien być świadomy fałszywych przyjaciółek, czyli słów, które wydają się być związane z innymi językami, ale mają inne znaczenia. Unikanie błędów wynikających z fałszywych przyjaciółek jest kluczowe dla dokładnego tłumaczenia.


Lokalizacja

Tłumacz musi dostosowywać przekład do kontekstu lokalnego, co może obejmować dostosowanie jednostek miary, walut czy odniesień kulturowych. Celem jest uczynienie tłumaczenia jak najbardziej zrozumiałym dla odbiorców docelowych.


Tłumaczenie niestandardowych form języka

Tłumacz musi być w stanie zrozumieć i przetłumaczyć niestandardowe formy języka, takie jak slang, żargon czy dialekty. Uwzględnienie tych niuansów może przyczynić się do większej autentyczności przekładu.


Redagowanie i korekta

Tłumacz powinien być zdolny do redagowania i korygowania swojej pracy, dbając o poprawność językową, gramatyczną oraz interpunkcyjną. Umiejętność samodzielnego sprawdzania tłumaczeń i eliminowania błędów jest kluczowa dla utrzymania wysokiej jakości pracy.


Tłumaczenie kontekstowe

Tłumacz musi być w stanie uwzględniać kontekst tekstu, tak aby przekład nie był jedynie dosłowny, ale również oddawał znaczenie i cel oryginału. Tłumaczenie kontekstowe może obejmować analizowanie intencji autora, odbiorców oraz sytuacji, w której tekst ma być użyty.


Wiedza o konwencjach pisowni

Tłumacz powinien znać konwencje pisowni obu języków, takie jak systemy notacji liczb, znaki diakrytyczne, zasady pisania wielkimi literami czy zastosowanie cudzysłowów. Znajomość tych konwencji jest niezbędna dla zachowania spójności i czytelności przekładu.


Umiejętność przekładu na język ojczysty

Tłumaczenie na język ojczysty zwykle daje lepsze rezultaty, ponieważ tłumacz ma naturalne wyczucie języka docelowego. Tłumacz powinien być więc kompetentny w tłumaczeniu z języka albańskiego na polski i odwrotnie, ale szczególną wagę powinien przykładać do tłumaczeń na język ojczysty.


Umiejętność przekładu kreatywnego

Tłumacz musi posiadać zdolności kreatywne, aby tłumaczyć teksty artystyczne, takie jak literatura, poezja czy piosenki. W takich przypadkach, tłumacz musi dążyć do zachowania oryginalnego rytmu, stylu, znaczenia i emocji, często wymagając twórczego podejścia do tłumaczenia.


Tłumaczenie tekstów związanych z SEO

Tłumacz musi zdawać sobie sprawę z technik optymalizacji treści dla wyszukiwarek (SEO) i uwzględniać je podczas tłumaczenia. Obejmuje to odpowiednie użycie słów kluczowych, fraz i struktury tekstu, które mogą wpływać na pozycjonowanie strony w wynikach wyszukiwania.


Redagowanie i korekta

Tłumacz musi dbać o jakość swojej pracy, co obejmuje sprawdzanie tłumaczenia pod kątem błędów gramatycznych, interpunkcyjnych, stylistycznych oraz terminologicznych.


Adaptacja przekładu do celu komunikacyjnego

Tłumacz musi być w stanie dostosować tłumaczenie do celu, dla którego zostało stworzone. Na przykład, tłumaczenie reklamy wymaga innego podejścia niż tłumaczenie umowy prawnej. Tłumacz powinien zatem zwracać uwagę na kontekst i oczekiwania odbiorców.


Praca z różnymi formatami dokumentów

Tłumacz musi być biegły w pracy z różnymi formatami dokumentów, takimi jak pliki tekstowe, prezentacje czy pliki graficzne. To może wymagać umiejętności korzystania z różnych programów komputerowych, takich jak edytory tekstu, narzędzia DTP czy oprogramowanie do tłumaczenia wspomaganego komputerowo (CAT).


Znajomość oprogramowania CAT:

Współcześni tłumacze często korzystają z narzędzi CAT, które ułatwiają i przyspieszają pracę. Umiejętność korzystania z takiego oprogramowania, jak Trados czy memoQ, jest często wymagana w zawodzie tłumacza.


Tłumaczenie tekstów kreatywnych

Tłumaczenie tekstów literackich, poezji czy piosenek wymaga nie tylko doskonałej znajomości obu języków, ale także wyczucia artystycznego i kreatywności. Tłumacz musi umieć oddać piękno oryginalnego tekstu, jednocześnie zachowując jego treść i emocje.


Przekład kulturowy

Tłumacz musi być zdolny do przekładania kulturowego, czyli dostosowywania tekstu tak, aby był zrozumiały i akceptowalny dla odbiorców docelowych. Może to obejmować zmiany w przykładach, metaforach czy odniesieniach kulturowych.


Umiejętność pracy w zespole

Tłumacze często współpracują z innymi specjalistami, takimi jak redaktorzy, korektorzy czy inni tłumacze. Umiejętność pracy w zespole oraz efektywna komunikacja z innymi członkami grupy jest ważna dla osiągnięcia optymalnych rezultatów.


Zarządzanie czasem i organizacja pracy

Tłumacz musi być w stanie zarządzać swoim czasem i organizować pracę tak, aby terminowo realizować zlecenia. Wymaga to umiejętności planowania, priorytetyzacji zadań i motywacji do pracy.


Wiedza na temat etyki zawodowej

Tłumacz powinien znać i przestrzegać zasad etyki zawodowej, takich jak zachowanie poufności informacji, rzetelność w pracy oraz uczciwość wobec klientów i współpracowników. Poszanowanie tych zasad buduje zaufanie i profesjonalizm w branży tłumaczeniowej.


Umiejętność uczenia się i rozwoju zawodowego

Tłumacz powinien być otwarty na rozwój zawodowy i ciągłe doskonalenie swoich umiejętności. Uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach czy konferencjach branżowych pozwala na zdobywanie nowych kompetencji i utrzymanie bieżącej wiedzy na temat zmian w językach, technologii oraz trendów w tłumaczeniach.


Wielu klientów zaczynało od tłumaczenia własnych projektów samodzielnie, zanim się poznaliśmy.

Jeżeli nie masz czasu nabywać wszystkich powyższych umiejętności, samodzielne tłumaczenie może okazać się nieefektywne: na pewno nie będzie dla Firmy ani lepsze, ani tańsze, ani bardziej przyjemne niż nawiązanie profesjonalnej współpracy z Pozeną.

Wyceń projekt i przekonaj się osobiście.  

POZENA ATC Supplier of the Year

Bardzo cieszymy się z codziennych życzliwych komentarzy klientów. Potwierdzają one naszą formułę i jak nic innego zachęcają do nieustannego rozwoju, nauki i starań.

Jesteśmy też bardzo dumni, kiedy codzienna praca owocuje prestiżowymi wyróżnieniami światowej klasy. Taką nagrodę otrzymaliśmy niedawno podczas dorocznej gali  Association of Translation Companies, jednej z najbardziej prestiżowych organizacji branży językowej na Ziemi. Bardzo dziękujemy!