Czytaj stronę główną POZENA

tłumacz afrikaans

 

tłumaczenia polsko-afrikaans pisemne, przysięgłe, ustne, stron internetowych, filmów i każde inne

 

Język afrikaans - fakty i ciekawostki

Język afrikaans (język afrykanerski) jest językiem ojczystym dla 7 mln. mieszkańców globu (ok. 0,1% światowej populacji) i znajduje się poza pierwszą setką najczęściej stosowanych języków świata pod względem liczby rodzimych użytkowników.

Afrikaans jest jednym z 11 języków urzędowych Republiki Południowej Afryki. Posiada również status języka urzędowego w Namibii. Jako językiem ojczystym posługują się nim głównie biali Afrykanerzy oraz Koloredzi (grupa ludności, która powstała w wyniku zmieszania się Burów, Malajów oraz ludu Khoisan).

Afrykanerski należy do grupy języków germańskich, a konkretnie do podgrupy języków południowogermańskich. Początki jego historii przypadają na wiek XVII, kiedy to w Kolonii Przylądkowej w południowej Afryce język ten wyodrębnił się z południowych dialektów języka niderlandzkiego. Duży wpływ na jego rozwój wywarły też inne języki, przede wszystkim portugalski, malajski, języki khoisan oraz języki bantu (w późniejszym okresie również angielski). Do początku XX w. afrikaans traktowany był jako dialekt niderlandzkiego, później - na mocy specjalnej ustawy uchwalonej w 1925 r. - został uznany jako oficjalny język w Afryce Południowej.

Afrikaans i niderlandzki uważa się za języki wzajemnie zrozumiałe. Pomimo wpływów leksykalnych z innych języków ponad 90% słownictwa afrykanerskiego wywodzi się z języka niderlandzkiego. Wyróżnia się trzy zasadnicze odmiany dialektalne: przylądkowy afrikaans (Kaapse Afrikaans), afrikaans znad Rzeki Pomarańczowej (Oranjerivier-Afrikaans) oraz afrikaans znad wschodniej granicy (Oosgrens-Afrikaans). Dialektem posiadającym wiele cech swoistych (wywodzących się z języków bantu) jest oorlans (przez niektórych uznawany jako język kreolski, który powstał na bazie afrikaans).

Formy czasownika w afrikaans są mniej rozbudowane niż w niderlandzkim i nie odmieniają się przez osoby. Afrykanerski odpowiednik czasownika być (wees) ma taką samą formę we wszystkich osobach czasu teraźniejszego: is. Inną cechą odróżniającą afrikaans od pozostałych języków germańskich jest obecność podwójnego przeczenia w zdaniu. Interesującym słowem funkcyjnym w języku afrykanerskim jest przedimek nieokreślony 'n (odpowiednik niderlandzkiego een). Zapisywany jest zawsze małą literą (nawet jeśli pojawia się na początku zdania).

Normy dotyczące języka afrikaans reguluje Komisja Językowa (Die Taalkommissie), która wchodzi w skład Południowoafrykańskiej Akademii Nauk.

Język afrikaans, będący jednym z jedenastu oficjalnych języków RPA, ma bogatą historię i ciekawą strukturę. Wywodzi się głównie z języka niderlandzkiego, jednak posiada również wpływy z innych języków, takich jak angielski, portugalski, malajski czy afrykańskie języki bantu. Język afrikaans, choć nie jest szeroko rozpowszechniony na świecie, stanowi ważny element kultury i tożsamości Afrykanerów – potomków holenderskich, niemieckich i francuskich kolonistów. Dla osób mówiących po polsku, odkrywanie języka afrikaans może być fascynującym doświadczeniem, które pozwala na zrozumienie niezwykle bogatej i zróżnicowanej kultury RPA.

Poniżej przedstawiamy zostaną ciekawe fakty, interesujące aspekty oraz zaskakujące ciekawostki na temat języka afrikaans.

Pochodzenie języka afrikaans

Język afrikaans wywodzi się głównie z języka niderlandzkiego, używanego przez kolonistów przybyłych do RPA w XVII wieku. Z biegiem czasu, język niderlandzki zmieniał się pod wpływem lokalnych języków, takich jak języki khoisan, malajski czy języki bantu. W rezultacie powstał język afrikaans, który mimo silnego podobieństwa do niderlandzkiego, posiada własną, unikalną strukturę i słownictwo.

Język afrikaans a język niderlandzki

Mimo iż język afrikaans i niderlandzki mają wspólne korzenie, różnią się od siebie pod względem gramatyki, słownictwa oraz wymowy. Afrikaans cechuje się prostszą gramatyką, ze znacznie mniejszą liczbą przypadków oraz zastosowaniem czasu przeszłego w formie prostszej niż w niderlandzkim. Warto również zwrócić uwagę na różnice w słownictwie, wynikające z wpływu innych języków na afrikaans.

Afrikaans jako język mniejszości etnicznej

Język afrikaans jest używany przez różne grupy etniczne w RPA, w tym przez Afrykanerów (potomków holenderskich, niemieckich i francuskich kolonistów) oraz przez Kapsztadzkich Malajczyków, których przodkowie zostali przesiedleni z Indonezji i Malezji w czasach kolonialnych. Język ten stanowi ważny element kultury i tożsamości tych mniejszości, a jego znajomość może pomóc w zrozumieniu ich historii, zwyczajów oraz wartości.

Gramatyka i struktura języka afrikaans

Afrikaans cechuje się prostszą gramatyką niż język niderlandzki, z którego się wywodzi. Język ten nie posiada przypadków, a czas przeszły jest często wyrażany za pomocą form prostych. Ponadto, w afrikaans występuje też liczne połączenie czasowników i przyimków, tworząc specyficzne konstrukcje gramatyczne. Dzięki uproszczonej gramatyce, język afrikaans może być łatwiejszy do nauki dla osób mówiących po polsku.

Język afrikaans w RPA

Afrikaans jest jednym z jedenastu oficjalnych języków RPA i jest używany przez około 13,5% populacji kraju. Występuje zarówno jako język ojczysty, jak i jako drugi język dla wielu mieszkańców RPA. Afrikaans pełni również ważną rolę jako język administracyjny, sądowy i edukacyjny. Język ten jest wykorzystywany w różnych sektorach społeczeństwa, takich jak media, literatura czy muzyka.

Zrozumienie języka afrikaans przez osoby znające język niderlandzki

Osoby znające język niderlandzki zwykle są w stanie zrozumieć język afrikaans w dużym stopniu, ze względu na ich wspólne korzenie. Choć występują różnice gramatyczne i leksykalne, wiele słów i konstrukcji jest zbliżonych lub identycznych w obu językach. Dzięki temu osoby znające niderlandzki mają ułatwiony start w nauce afrikaans. 

BEZPŁATNA WYCENA

Ile kosztuje moje tłumaczenie?

Sprawdź. Sprawdzenie nic nie kosztuje. Zapytanie zajmie parę minut. Otrzymasz konkurencyjną ofertę profesjonalnego wykonania.

Wpływ innych języków na afrikaans

Chociaż język afrikaans wywodzi się głównie z języka niderlandzkiego, posiada również wpływy z innych języków, takich jak angielski, portugalski, malajski oraz afrykańskie języki bantu i khoisan. Wpływ tych języków jest widoczny przede wszystkim w słownictwie afrikaans, które zawiera wiele zapożyczeń i neologizmów. Wiele z tych słów zostało na tyle dobrze zaadaptowanych do języka afrikaans, że są obecnie trudne do rozpoznania jako pochodzące z innych języków.

Dialekty języka afrikaans

W języku afrikaans występuje kilka dialektów, które różnią się między sobą głównie pod względem wymowy, słownictwa i niektórych konstrukcji gramatycznych. Najbardziej znane dialekty to Kaaps (z Kapsztadu i okolic), Oranjerivier (z regionu rzeki Oranje), Zachodni (z prowincji Zachodniego Przylądka) oraz Wschodni (z prowincji Wschodniego Przylądka). Pomimo tych różnic, dialekty afrikaans są względnie zrozumiałe dla osób znających standardowy afrikaans.

Struktura języka afrikaans

Język afrikaans cechuje się prostszą gramatyką niż język niderlandzki, z którego się wywodzi. W afrikaans występuje tylko jeden przypadek gramatyczny, a system czasów jest znacznie uproszczony. Składnia jest również bardziej elastyczna, co może ułatwiać naukę tego języka dla osób mówiących po polsku. Warto zwrócić uwagę na wpływ innych języków na słownictwo afrikaans, szczególnie języków malajskiego i afrykańskich języków bantu.

Język afrikaans w Namibii

Język afrikaans jest również używany w Namibii, gdzie pełni funkcję języka pomocniczego. W Namibii afrikaans jest drugim co do liczby użytkowników językiem, zaraz po języku oshiwambo. W okresie apartheidu język afrikaans był jednym z oficjalnych języków Namibii, jednak po uzyskaniu niepodległości przez ten kraj, status ten utracił na rzecz języka angielskiego. Użytkownicy afrikaans mieszkają również w innych krajach, takich jak  Botswana czy Zimbabwe. Jest on również używany przez mniejsze społeczności w Australii, Nowej Zelandii, Wielkiej Brytanii czy Kanadzie.

Alfabet afrikaans

Język afrikaans używa alfabetu łacińskiego, który jest zbliżony do alfabetu polskiego. W afrikaans występują jednak pewne różnice, takie jak brak znaków diakrytycznych (np. ogonek czy kreska), a także występowanie niektórych liter występujących w polskim, ale o innym znaczeniu, takich jak "y" czy "j". W afrikaans występują również dwuznaki, takie jak "ng" czy "sj", które mają specyficzne wartości fonetyczne.

Afrikaans w mediach i kulturze

Język afrikaans ma znaczący wpływ na rozwój mediów i kultury w RPA. W kraju tym funkcjonują liczne stacje radiowe, telewizyjne oraz wydawnictwa publikujące zarówno książki, jak i czasopisma w języku afrikaans. Ponadto, język ten ma swoją tradycję literacką, obejmującą poezję, prozę oraz dramat. Warto również wspomnieć o muzyce, w której afrikaans odgrywa ważną rolę, zwłaszcza w gatunkach takich jak pop, rock czy alternatywa.

Język afrikaans w edukacji

W RPA język afrikaans pełni istotną rolę w systemie edukacji. Jest on nauczany zarówno jako język ojczysty, jak i drugi język dla wielu uczniów. W szkołach i na uczelniach wyższych można spotkać się z przedmiotami prowadzonymi w języku afrikaans, a także z programami nauczania opracowanymi w tym języku. W ostatnich latach, ze względu na coraz większą globalizację oraz rosnące znaczenie języka angielskiego, obserwuje się jednak spadek liczby uczniów wybierających afrikaans jako język nauczania.

Język afrikaans a nauka języków obcych

Dla osób mówiących po polsku, nauka języka afrikaans może być nieco łatwiejsza niż nauka innych języków germańskich, ze względu na uproszczoną gramatykę i mniejszą liczbę przypadków. Ponadto, znajomość języka afrikaans może pomóc w nauce innych języków germańskich, takich jak angielski, niderlandzki czy niemiecki, dzięki podobieństwom słownictwa i struktury języka.

Afrikaans a technologia

W dzisiejszych czasach, gdy technologia odgrywa coraz większą rolę w naszym życiu, język afrikaans również staje się obecny w sferze cyfrowej. Istnieje wiele aplikacji, kursów online oraz słowników, które ułatwiają naukę języka afrikaans dla osób z całego świata. Ponadto, rozwój technologii tłumaczeniowych, takich jak tłumacze automatyczne, umożliwia lepsze zrozumienie tekstu w języku afrikaans, nawet dla osób, które nie mówią tym językiem płynnie.

Język afrikaans w sporcie

Język afrikaans pełni ważną rolę również w świecie sportu w RPA. Wiele zespołów sportowych, szczególnie w rugby, posiada afrikaans jako główny język komunikacji. Ponadto, w mediach sportowych w RPA, często można znaleźć relacje z zawodów, wywiady z zawodnikami oraz artykuły pisane w języku afrikaans.

Wpływ polityki na rozwój języka afrikaans

Historia języka afrikaans jest ściśle związana z polityką RPA, zwłaszcza z polityką apartheidu, która trwała od 1948 do 1994 roku. Wprowadzenie apartheidu spowodowało, że język afrikaans stał się narzędziem dyskryminacji i segregacji społecznej. Po zakończeniu apartheidu, język afrikaans pozostał jednym z oficjalnych języków RPA, jednak jego rola w życiu publicznym i kulturalnym zmalała. W ostatnich latach obserwuje się jednak wzrost zainteresowania tym językiem, zarówno w RPA, jak i poza jej granicami.

Język afrikaans a języki bantu

Choć język afrikaans wywodzi się głównie z języka niderlandzkiego, posiada również wpływy języków bantu, takich jak isiXhosa czy isiZulu. Te wpływy można zauważyć w słownictwie oraz w strukturze niektórych zdań. Warto podkreślić, że języki bantu i afrikaans mają również wspólne cechy, takie jak bogactwo wyrazów opisujących kolory czy stosowanie aglutynacji.

Afrikaans w internecie

W erze cyfrowej, język afrikaans zyskuje coraz większe znaczenie w internecie. Istnieją liczne strony internetowe, fora dyskusyjne oraz portale społecznościowe prowadzone w języku afrikaans. Ponadto, rośnie liczba aplikacji oraz zasobów edukacyjnych przeznaczonych dla osób uczących się tego języka. Dostępność tych zasobów sprawia, że nauka afrikaans staje się coraz łatwiejsza i bardziej przystępna dla osób mówiących po polsku.

Język afrikaans a literatura

Literatura w języku afrikaans ma bogatą tradycję, która sięga początków XX wieku. Wśród najważniejszych twórców literatury afrikaans można wymienić takie postaci jak C.J. Langenhoven, Elisabeth Eybers, czy André P. Brink. Twórczość tych autorów obejmuje różne gatunki literackie, takie jak poezja, powieść, dramat czy eseistyka. W literaturze afrikaans można zauważyć wpływy zarówno europejskiej, jak i afrykańskiej kultury oraz tematykę związaną z historią i społeczeństwem RPA. 

BEZPŁATNA WYCENA

tłumacz polsko afrikaans
tłumacz afrikaans polski

Ciekawe idiomy i powiedzenia w języku afrikaans 

 

Warto zwrócić uwagę na idiomy i powiedzenia w języku afrikaans, które mogą dać Polakowi fascynujący pogląd na podobieństwa i różnice kulturowe. 

 

idiom / powiedzenie afrikaans  

tłumaczenie dosłowne na polski

przybliżony polski odpowiednik

Moenie die hoender ruk nie Nie szarpać kurczaka Nie denerwować się, nie wyolbrzymiać sytuacji
As die hemel val, vang ons almal blou valke Gdyby niebo spadło, łapalibyśmy niebieskie sokoły Gdyby kózka nie skakała...
Ou rokke roes, maar kwaadheid vergeet nie Stare suknie rdzewieją, ale złości się nie zapomina Zemsta jest potrawą najlepiej smakującą na zimno
N boer maak 'n plan Rolnik tworzy plan Sytuacja wymaga inwencji
Hy het 'n krokodil aan die stert beet Chwycił krokodyla za ogon Wejść między młot a kowadło
Soos die bobbejaan na die berge toe Jak pawian idący w góry Zniknąć jak kamień w wodę
Die beste braaier is altyd die toeskouer Najlepszym grillującym jest zawsze widz Siedząc na widowni, każdy zna się na sztuce
Kry 'n gat in jou kop Zrób dziurę w swojej głowie Mieć bzika na punkcie czegoś
Die poppe sal dans Lalki zaczną tańczyć Za chwilę się zacznie
Die aap uit die mou laat Wypuścić małpę z rękawa Wyciągnąć asa z rękawa
Soos die bobbejaan na die berge kyk Patrzeć jak pawian na góry Patrzeć z niedowierzaniem lub zaskoczeniem
Om die warm pap te ontduik Uniknąć gorącej kaszy Unikać kłopotów lub odpowiedzialności
Die kameelperd is nie te koop nie Żyrafa nie jest na sprzedaż Nie ma zgody, coś jest nieosiągalne
Die slang uit die gras uitjaag Wypędzić węża z trawy Ujawnić czyjeś prawdziwe intencje lub zdemaskować kłamstwo
Sy naam is op almal se lippe Jego imię jest na ustach wszystkich Być na językach, być sławnym
Die kool en die geit spaar Oszczędzić i kapustę i kozę Zadowolić obie strony, osiągnąć kompromis
Jy kan nie jou mielies in dieselfde koringland plant nie Nie możesz zasiać swojej kukurydzy w polu pszenicy. Nie można dwóch rzeczy robić na raz / trudno pogodzić dwa różne cele

 

BEZPŁATNA WYCENA

Ile kosztuje moje tłumaczenie?

Sprawdź. Sprawdzenie nic nie kosztuje. Zapytanie zajmie parę minut. Otrzymasz konkurencyjną ofertę profesjonalnego wykonania.

Cennik tłumaczeń pisemnych: ile kosztuje profesjonalne tłumaczenie afrikaans?

 

Orientacyjny cennik tłumaczeń z języka afrikaans oraz na język afrikaans: pisemnych, przysięgłych, ekspresowych, specjalistycznych i ustnych, w tym polsko-afrikaans, afrikaans-polskich a także bezpośrednich pomiędzy językiem afrikaans i innymi językami obcymi bez języka polskiego.

 

 

Tłumaczenia pisemne

 

Zwykłe, przysięgłe, specjalistyczne, ekspresowe
z języka afrikaans na język polski od 0,25 zł / słowo
z języka polskiego na język afrikaans  od 0,25 zł / słowo
z języka afrikaans na inny język od 0,25 zł / słowo
z innego języka obcego na afrikaans  od 0,25 zł / słowo
weryfikacja tłumaczenia od 50% stawki tłumaczenia
napisy do filmu (subtitling) od 50 zł / minuta nagrania wideo
opracowanie graficzne od 10 zł / strona fizyczna lub grafika
opracowanie terminologiczne  od 250 zł / h
opłata projektowa od 150 zł / 10%

 

Tłumaczenia ustne

 

Online i na miejscu. Konsekutywne, symultaniczne, przysięgłe.

afrikaans <> polski

 250 zł / h

afrikaans <> inny język obcy

 500 zł / h

minimalny blok rezerwacji

 3-8 h w zależności od produktu

kompleksowa obsługa tłumaczeń ustnych online: platforma i zarządzanie

kosztorys indywidualny

wynajem sprzętu do tłumaczeń ustnych na miejscowych

kosztorys indywidualny

 

Ceny netto. Poniższa prezentacja nie stanowi oferty handlowej: każdy projekt wyceniamy zgodnie z potrzebami klienta konkurencyjnie, indywidualnie i bezpłatnie. 

BEZPŁATNA WYCENA

Ile kosztuje moje tłumaczenie?

Sprawdź. Sprawdzenie nic nie kosztuje. Zapytanie zajmie parę minut. Otrzymasz konkurencyjną ofertę profesjonalnego wykonania.

Praktyczny słowniczek polsko - afrikaans 

 

wyrażenie polskie

wyrażenie afrikaans

tak
ja
nie
nee
proszę
assblief
dziękuję
dankie
przepraszam
jammer
dzień dobry
goeie môre / goeie middag
dobry wieczór
goeie naand
do widzenia
goodbye
dobranoc
totsiens
cześć (na powitanie)
hallo
Jak się masz?
Hoe gaan dit?
dobrze 
goed
Nazywam się...
My naam is....
Nie rozumiem
Ek verstaan nie
Jestem z Polski
Ek is uit Pole

 

BEZPŁATNA WYCENA

Ile kosztuje moje tłumaczenie?

Sprawdź. Sprawdzenie nic nie kosztuje. Zapytanie zajmie parę minut. Otrzymasz konkurencyjną ofertę profesjonalnego wykonania.

Co potrafi zawodowy tłumacz polsko-afrikaans i afrikaans -polski?

 

Tłumacz afrikaans-polski musi posiadać szeroką wiedzę i umiejętności, aby efektywnie przekładać teksty pomiędzy tymi dwoma językami. Wiedza ta obejmuje zarówno biegłość językową, jak i zrozumienie kultury, gramatyki oraz specyfiki obu języków. Oto kilka kluczowych aspektów, które tłumacz musi znać i rozumieć.

Biegłość językowa

Tłumacz musi biegle posługiwać się zarówno językiem afrikaans, jak i polskim. To oznacza znajomość słownictwa, gramatyki, składni oraz wymowy w obu językach. Biegłość językowa obejmuje również zdolność do zrozumienia różnych dialektów, akcentów i odmian regionalnych obu języków.


Zrozumienie kultury

Tłumaczenie tekstów z jednego języka na drugi często wymaga uwzględnienia kontekstu kulturowego. Tłumacz musi być świadomy różnic kulturowych między krajami afrikaans -języcznymi a Polską, aby dokładnie oddać niuanse i konotacje zawarte w tekście. Wiedza na temat historii, tradycji, zwyczajów oraz wydarzeń społecznych i politycznych jest niezbędna do prawidłowego tłumaczenia.


Gramatyka

Gramatyka w języku afrikaans i polskim różni się pod wieloma względami. Tłumacz musi znać i stosować się do zasad gramatycznych obu języków, takich jak odmiana czasowników, deklinacja rzeczowników, użycie czasów przeszłych, struktura zdań czy rodzaje zaimków. Błędy gramatyczne mogą prowadzić do poważnych nieporozumień, dlatego tłumacz powinien zwracać na nie szczególną uwagę.


Idiomy i frazy

W obu językach istnieje wiele idiomów i zwrotów, które nie mają dosłownego odpowiednika w drugim języku. Tłumacz musi znać te idiomy i umieć je przekładać na odpowiednie wyrażenia, które oddają ich znaczenie w języku docelowym. Ponadto tłumacz powinien zdawać sobie sprawę, że niektóre idiomy są specyficzne dla określonego regionu czy kraju i mogą być niezrozumiałe dla odbiorców z innych obszarów.


Słownictwo specjalistyczne

Tłumacz musi znać słownictwo specjalistyczne związane z daną dziedziną, taką jak medycyna, prawo czy technologia. Pozwala to na precyzyjne tłumaczenie tekstów fachowych i unikanie błędów wynikających z niezrozumienia terminologii. W miarę jak tłumacz zdobywa doświadczenie w różnych dziedzinach, jego wiedza specjalistyczna się rozszerza, co przekłada się na lepsze tłumaczenia.


Styl i rejestr

Tłumacz musi uwzględniać styl i rejestr tekstu źródłowego, tak aby przekład oddawał intencje autora. Na przykład, tekst formalny powinien być przetłumaczony na język równie formalny, podczas gdy tekst potoczny może wymagać użycia bardziej potocznego języka. Tłumacz powinien też zwracać uwagę na ton tekstu, aby zachować jego atmosferę i emocje.


Współczesny język

Tłumacz musi być na bieżąco z ewolucją języka, włączając w to nowe słowa, zwroty i zmieniające się znaczenia istniejących wyrazów. Dzięki temu tłumaczenia będą aktualne i zrozumiałe dla współczesnych odbiorców. Czasami może to oznaczać konieczność przekształcenia archaicznych bądź przestarzałych słów na współczesne odpowiedniki.


"Fałszywe przyjaciółki"

Tłumacz powinien być świadomy fałszywych przyjaciółek, czyli słów, które wydają się być związane z innymi językami, ale mają inne znaczenia. Unikanie błędów wynikających z fałszywych przyjaciółek jest kluczowe dla dokładnego tłumaczenia.


Lokalizacja

Tłumacz musi dostosowywać przekład do kontekstu lokalnego, co może obejmować dostosowanie jednostek miary, walut czy odniesień kulturowych. Celem jest uczynienie tłumaczenia jak najbardziej zrozumiałym dla odbiorców docelowych.


Tłumaczenie niestandardowych form języka

Tłumacz musi być w stanie zrozumieć i przetłumaczyć niestandardowe formy języka, takie jak slang, żargon czy dialekty. Uwzględnienie tych niuansów może przyczynić się do większej autentyczności przekładu.


Redagowanie i korekta

Tłumacz powinien być zdolny do redagowania i korygowania swojej pracy, dbając o poprawność językową, gramatyczną oraz interpunkcyjną. Umiejętność samodzielnego sprawdzania tłumaczeń i eliminowania błędów jest kluczowa dla utrzymania wysokiej jakości pracy.


Tłumaczenie kontekstowe

Tłumacz musi być w stanie uwzględniać kontekst tekstu, tak aby przekład nie był jedynie dosłowny, ale również oddawał znaczenie i cel oryginału. Tłumaczenie kontekstowe może obejmować analizowanie intencji autora, odbiorców oraz sytuacji, w której tekst ma być użyty.


Wiedza o konwencjach pisowni

Tłumacz powinien znać konwencje pisowni obu języków, takie jak systemy notacji liczb, znaki diakrytyczne, zasady pisania wielkimi literami czy zastosowanie cudzysłowów. Znajomość tych konwencji jest niezbędna dla zachowania spójności i czytelności przekładu.


Umiejętność przekładu na język ojczysty

Tłumaczenie na język ojczysty zwykle daje lepsze rezultaty, ponieważ tłumacz ma naturalne wyczucie języka docelowego. Tłumacz powinien być więc kompetentny w tłumaczeniu z języka afrikaans na polski i odwrotnie, ale szczególną wagę powinien przykładać do tłumaczeń na język ojczysty.


Umiejętność przekładu kreatywnego

Tłumacz musi posiadać zdolności kreatywne, aby tłumaczyć teksty artystyczne, takie jak literatura, poezja czy piosenki. W takich przypadkach, tłumacz musi dążyć do zachowania oryginalnego rytmu, stylu, znaczenia i emocji, często wymagając twórczego podejścia do tłumaczenia.


Tłumaczenie tekstów związanych z SEO

Tłumacz musi zdawać sobie sprawę z technik optymalizacji treści dla wyszukiwarek (SEO) i uwzględniać je podczas tłumaczenia. Obejmuje to odpowiednie użycie słów kluczowych, fraz i struktury tekstu, które mogą wpływać na pozycjonowanie strony w wynikach wyszukiwania.


Redagowanie i korekta

Tłumacz musi dbać o jakość swojej pracy, co obejmuje sprawdzanie tłumaczenia pod kątem błędów gramatycznych, interpunkcyjnych, stylistycznych oraz terminologicznych.


Adaptacja przekładu do celu komunikacyjnego

Tłumacz musi być w stanie dostosować tłumaczenie do celu, dla którego zostało stworzone. Na przykład, tłumaczenie reklamy wymaga innego podejścia niż tłumaczenie umowy prawnej. Tłumacz powinien zatem zwracać uwagę na kontekst i oczekiwania odbiorców.


Praca z różnymi formatami dokumentów

Tłumacz musi być biegły w pracy z różnymi formatami dokumentów, takimi jak pliki tekstowe, prezentacje czy pliki graficzne. To może wymagać umiejętności korzystania z różnych programów komputerowych, takich jak edytory tekstu, narzędzia DTP czy oprogramowanie do tłumaczenia wspomaganego komputerowo (CAT).


Znajomość oprogramowania CAT:

Współcześni tłumacze często korzystają z narzędzi CAT, które ułatwiają i przyspieszają pracę. Umiejętność korzystania z takiego oprogramowania, jak Trados czy memoQ, jest często wymagana w zawodzie tłumacza.


Tłumaczenie tekstów kreatywnych

Tłumaczenie tekstów literackich, poezji czy piosenek wymaga nie tylko doskonałej znajomości obu języków, ale także wyczucia artystycznego i kreatywności. Tłumacz musi umieć oddać piękno oryginalnego tekstu, jednocześnie zachowując jego treść i emocje.


Przekład kulturowy

Tłumacz musi być zdolny do przekładania kulturowego, czyli dostosowywania tekstu tak, aby był zrozumiały i akceptowalny dla odbiorców docelowych. Może to obejmować zmiany w przykładach, metaforach czy odniesieniach kulturowych.


Umiejętność pracy w zespole

Tłumacze często współpracują z innymi specjalistami, takimi jak redaktorzy, korektorzy czy inni tłumacze. Umiejętność pracy w zespole oraz efektywna komunikacja z innymi członkami grupy jest ważna dla osiągnięcia optymalnych rezultatów.


Zarządzanie czasem i organizacja pracy

Tłumacz musi być w stanie zarządzać swoim czasem i organizować pracę tak, aby terminowo realizować zlecenia. Wymaga to umiejętności planowania, priorytetyzacji zadań i motywacji do pracy.


Wiedza na temat etyki zawodowej

Tłumacz powinien znać i przestrzegać zasad etyki zawodowej, takich jak zachowanie poufności informacji, rzetelność w pracy oraz uczciwość wobec klientów i współpracowników. Poszanowanie tych zasad buduje zaufanie i profesjonalizm w branży tłumaczeniowej.


Umiejętność uczenia się i rozwoju zawodowego

Tłumacz powinien być otwarty na rozwój zawodowy i ciągłe doskonalenie swoich umiejętności. Uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach czy konferencjach branżowych pozwala na zdobywanie nowych kompetencji i utrzymanie bieżącej wiedzy na temat zmian w językach, technologii oraz trendów w tłumaczeniach.


Wielu klientów zaczynało od tłumaczenia własnych projektów samodzielnie, zanim się poznaliśmy.

Jeżeli nie masz czasu nabywać wszystkich powyższych umiejętności, samodzielne tłumaczenie może okazać się nieefektywne: na pewno nie będzie dla Firmy ani lepsze, ani tańsze, ani bardziej przyjemne niż nawiązanie profesjonalnej współpracy z Pozeną.

Wyceń projekt i przekonaj się osobiście.  

POZENA ATC Supplier of the Year

Bardzo cieszymy się z codziennych życzliwych komentarzy klientów. Potwierdzają one naszą formułę i jak nic innego zachęcają do nieustannego rozwoju, nauki i starań.

Jesteśmy też bardzo dumni, kiedy codzienna praca owocuje prestiżowymi wyróżnieniami światowej klasy. Taką nagrodę otrzymaliśmy niedawno podczas dorocznej gali  Association of Translation Companies, jednej z najbardziej prestiżowych organizacji branży językowej na Ziemi. Bardzo dziękujemy!