Skip to the main content.
GET A QUOTE  
GET A QUOTE  

Professional
Malay
Translations

 

Malay Translation
Malay Localization
Malay Interpretation
Malay Subtitling
Other Multilingual Services

fast and free

request
a tailored
quotation

No time to read through? Just fill in a simple form to tell us about your project.
 
GET A QUOTE  

Malay - interesting facts

 

Malay is the native language of some 80 million people worldwide (more than 1% of the world's population) and is ranked 14th on the list of the world's most popular languages by number of native speakers.

Malay is the official language in Malaysia, Brunei, Singapore and Indonesia. In the latter country, the standardized Malay language, Indonesian (Bahasa Indonesia), serves as a supra-regional language (status lingua franca), enabling communication between ethnic groups. In addition, the Malay language is spoken by some residents of Thailand, the Philippines and the Cocos Islands. It is estimated that more than 200 million people have Malay.

Bahasa Melayu belongs to the family of Austronesian languages, specifically the Malay-Polynesian group. At a very early stage, the language was influenced by Sanskrit and Tamil. Intensive development of Malay took place during the Sultanate of Malacca (15th century) – then a lot of Arabic borrowings penetrated this language (in other periods Malay borrowed Dutch, Portuguese, Chinese and English words, etc.). The Malay language was written using a modified Arabic alphabet, which has survived to modern times under the name of Java. Currently, the common form of writing is the Latin alphabet.

In a broad sense, Malay can be treated as a macro language, i.e. a language consisting of several related varieties spoken by the inhabitants of Southeast Asia. The fundamental differences between the two main Malay variants used in Malaysia and Indonesia are lexical. Indonesian has a higher number of borrowings from the Dutch and Javanese.

The Malay language standards are regulated by the Institute of Language and Literature (in Malaysia itself) and the Language Council of Brunei, Indonesia and Malaysia (an international institution operating in countries where Malay is the official language).

Malay has no variation by time, person, number, type, or coincidence. The correct meaning of sentences is determined by the context of the statement or additional words specifying, for example, the time of the event (future or past).

The plural can sometimes be expressed by reduplication, i.e. the repetition of a word, e.g. orang (human), orang-orang (human).

As mentioned, the development of the Malay vocabulary was influenced by borrowings from many languages (in addition to those mentioned above, also from other Austronesian languages). Therefore, for many concepts, there are numerous synonyms; for example, a book in Malay is a hollow, kitab and beech (borrowed from Sanskrit, Arabic and English).

Fast AND FREE

request a tailored quotation

just fill in a quick form about your project

GET A QUOTE  

Język o dużym zasięgu geograficznym

Język malajski, znany również jako Bahasa Melayu, należy do rodziny języków austronezyjskich i jest jednym z najważniejszych języków w Azji Południowo-Wschodniej. Jako język oficjalny Malezji, Singapuru i Brunei, a także język narodowy Indonezji (w formie Bahasa Indonesia), język malajski jest używany przez ponad 200 milionów osób. Jego rola jako lingua franca regionu wynika z historycznych wpływów handlowych, politycznych i kulturowych, które wpłynęły na jego ekspansję na różne obszary geograficzne.

Prosta gramatyka

Jedną z cech, które wyróżniają język malajski na tle innych języków, jest jego stosunkowo prosta gramatyka, szczególnie w porównaniu z polskim. W języku malajskim nie występują przypadki, a czas jest wyrażany za pomocą partykuł. Co więcej, w języku malajskim nie ma rodzajów gramatycznych, co ułatwia naukę dla osób mówiących po polsku. Struktura zdania jest również uproszczona, zwykle opierając się na schemacie podmiot-orzeczenie-dopełnienie.

Zasady pisowni

Język malajski jest zapisywany za pomocą alfabetu Rumi, który jest odmianą alfabetu łacińskiego. Dzięki temu osoby mówiące po polsku mają łatwiejszy dostęp do nauki języka malajskiego, gdyż zasady pisowni są im znane. Warto wspomnieć, że w przeszłości w języku malajskim używano również alfabetu Jawi, opartego na piśmie arabskim. Współcześnie jego używanie ogranicza się głównie do kontekstu religijnego i kulturowego.

Słownictwo z różnych źródeł

Słownictwo języka malajskiego jest bardzo zróżnicowane, gdyż czerpie z wielu źródeł. Wpływ na nie miały języki takie jak sanskryt, tamilski, chiński, arabski, angielski i portugalski. Dla osób mówiących po polsku może to być interesujące, gdyż wiele słów może brzmieć znajomo. Ponadto, obecność zapożyczeń z innych języków może ułatwić naukę słownictwa malajskiego, zwłaszcza jeśli osoba ucząca się zna jeden z tych języków.

Różnorodność dialektów

Język malajski charakteryzuje się różnorodnością dialektów, które można znaleźć na terenie Malezji, Singapuru, Brunei oraz Indonezji. Te różnice dialektalne mogą się wydawać fascynujące dla osób mówiących po polsku, gdyż mogą obserwować, jak język malajski ewoluował i adaptował się do różnych środowisk kulturowych i geograficznych. Niektóre z tych dialektów, jak na przykład dialekt Kelantan-Pattani, mogą być trudne do zrozumienia nawet dla native speakerów języka malajskiego.

Język oficjalny ASEAN

Język malajski pełni funkcję jednego z sześciu języków oficjalnych Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN), obok angielskiego, chińskiego, arabskiego, rosyjskiego i hiszpańskiego. ASEAN odgrywa kluczową rolę w promowaniu współpracy gospodarczej, politycznej i kulturalnej w regionie Azji Południowo-Wschodniej, co sprawia, że znajomość języka malajskiego może być wartościowa dla osób zainteresowanych współpracą z tym regionem.

Malajski a indonezyjski

Mimo że język malajski i indonezyjski są wzajemnie zrozumiałe, istnieje wiele subtelnych różnic między nimi. Różnice te obejmują zarówno słownictwo, jak i gramatykę, a także odmienne użycie niektórych wyrażeń i zwrotów. Warto zaznaczyć, że nauka jednego z tych języków ułatwia naukę drugiego, co jest dodatkowym atutem dla osób uczących się języka malajskiego.

Obecność języka malajskiego w mediach

Język malajski jest obecny w wielu formach mediów, takich jak prasa, telewizja, radio czy internet. Dzięki temu osoby uczące się tego języka mają szeroki dostęp do różnych źródeł, które pozwalają im zanurzyć się w kulturze regionu oraz poszerzać swoją wiedzę o społeczeństwach, które posługują się językiem malajskim. Warto zwrócić uwagę na to, że język malajski jest również używany jako język międzynarodowy w Azji Południowo-Wschodniej, co sprawia, że znajomość tego języka może być pomocna w podróżach i kontaktach biznesowych.

Wpływ języka malajskiego na inne języki

Język malajski wywarł wpływ na rozwój innych języków w regionie Azji Południowo-Wschodniej, zarówno pod względem gramatyki, jak i słownictwa. Przykładem takiego wpływu jest język kreolski Chavacano, używany na Filipinach, który posiada liczne zapożyczenia z języka malajskiego. Ponadto, wpływ języka malajskiego można zaobserwować w niektórych językach Oceanii, takich jak tetum, używany w Timorze Wschodnim. Dla osób mówiących po polsku, poznawanie wpływu języka malajskiego na inne języki może być interesującym aspektem badania historii i kultury regionu.

Język malajski jako język nauki

W ostatnich latach język malajski zyskuje na popularności jako język nauki, zarówno w kontekście akademickim, jak i wśród osób uczących się języków obcych. Coraz więcej uczelni i szkół językowych oferuje kursy języka malajskiego, a liczba dostępnych materiałów do nauki tego języka, takich jak podręczniki, kursy online czy aplikacje, stale rośnie. Dla osób mówiących po polsku, nauka języka malajskiego może być interesującym wyborem, dającym możliwość zrozumienia bogatej kultury regionu Azji Południowo-Wschodniej, a także poszerzenia horyzontów zawodowych i osobistych.

Fast AND FREE

request a tailored quotation

just fill in a quick form about your project

GET A QUOTE  

Your Essential Malay

 

English

Malay

yes ya (ja)
no tidak (tiˈdak)
please tolong (təˈloŋ)
thank you terima kasih (təˈrima ˈkasih)
I'm sorry maaf (maʔaf)
good morning selamat pagi (səˈlamat ˈpagi)
good evening selamat petang (səˈlamat pəˈtaŋ)
goodbye selamat malam (səˈlamat ˈmalam)
good night selamat tinggal (səˈlamat ˈtiŋgal)
hi hai (hai)
how are you?  Apa khabar? (ʔapa ˈkhabar)
well Terima kasih, baik. (təˈrima ˈkasih, baik)
My name is... Nama saya... (ˈnama saˈja...)
I don't understand Saya tidak faham (saˈja tiˈdak ˈfaham)

 

Fast AND FREE

request a tailored quotation

just fill in a quick form about your project

GET A QUOTE  

The influence of Malay on English

English, a linguistically absorptive language, has been significantly influenced by numerous languages globally, and Malay is no exception. This influence has been most profound in areas where the British Empire had colonised regions where Malay was spoken, such as Malaysia and Singapore.

One of the most iconic contributions of Malay to English is the word "amok," originating from the Malay term "amuk," meaning to attack fiercely. "To run amok" is now a standard part of English vocabulary, often used to describe uncontrollable behaviour.

The rich biodiversity of the Malay-speaking world has also led to numerous words related to flora and fauna entering English. "Orangutan," meaning "man of the forest," and "cassowary," from "kasuari," are examples of this, as are "bamboo" and "mangrove," which describe significant plant species native to these regions.

Culinary terms form a significant part of the Malay-English lexicon. "Satay," a popular skewered and grilled meat dish, and "sambal," a spicy chilli paste, have become favourites on global menus.

In terms of clothing, the Malay word "sarong," a large tube or length of fabric, often wrapped around the waist, has been universally adopted in English. Similarly, "batik," a technique of wax-resist dyeing applied to cloth, has also been borrowed.

Maritime terms like "junk," referring to a type of ancient sailing ship, and "cockatoo" for the bird species, were also borrowed due to the extensive maritime tradition in the region.

These examples enrich the English language and reflect the cultural and historical exchanges between the English-speaking world and the Malay archipelago.

 

Malay proverbs

Malaysia's rich and vibrant culture is beautifully encapsulated in its traditional proverbs or 'peribahasa.' These pearls of wisdom, forged in the crucible of time and deeply steeped in Malay customs and worldview, offer a fascinating insight into the ethos of the Malay society. From the vivid imagery they paint to the profound life lessons they impart, these proverbs are a testament to the intricate tapestry of Malay life and its connection to nature, relationships, and self-awareness. They underline the importance of humility, respect for one's roots, the value of reciprocity, and a measured approach to life's challenges. For an English speaker in London, these sayings can provide a captivating peek into the world of Malay wisdom, revealing surprising similarities to English idioms yet maintaining their own exotic charm. The exploration of Malay proverbs is akin to a colourful journey into the heart of Malaysia's cultural heritage, where age-old wisdom meets the vibrancy of language in a unique blend.

"Harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama." This translates to "A tiger dies leaving its stripes, a man dies leaving his name." This Malay proverb emphasizes the importance of leaving a lasting legacy, a lesson that resonates universally.

"Seperti kacang lupakan kulit." This translates as "Like a bean forgetting its shell," which describes someone who forgets their roots or origins. It speaks to the value of remembering one's cultural identity and heritage.

"Bagai aur dengan tebing." Translated, this means "Like bamboo with the riverbank." It describes a relationship of mutual dependence, akin to the English saying "You scratch my back, I'll scratch yours."

"Bagaikan menyamak tikus." This translates to "Like trying to skin a mouse." It refers to taking a lot of effort for a small gain, similar to "making a mountain out of a molehill."

"Gajah sama gajah berjuang, pelanduk mati di tengah-tengah." This translates to "When elephants fight, it's the muntjac that dies in the middle." This proverb echoes the English saying "When two elephants fight, it's the grass that suffers," highlighting the harm that power struggles can cause to innocent bystanders.

"Bagai telur di hujung tanduk." This translates to "Like an egg at the tip of a horn," referring to a precarious situation, much like "walking on thin ice" in English.

"Pisang tidak akan berbuah dua kali." This translates to "A banana tree will not fruit twice," illustrating the idea of lost opportunities and that certain things only happen once.

"Diam-diam ubi berisi." This means "The silent yam is full (of substance)," emphasizing that quiet people often have much to contribute – similar to "Still waters run deep."

"Tak kenal maka tak cinta." This translates to "To not know is to not love," emphasizing the importance of understanding to appreciate something or someone truly.

"Bagaikan langit dengan bumi." This translates to "Like the sky and the earth," referring to two people or things that are vastly different, much like "apples and oranges" in English. This proverb showcases the natural metaphorical language inherent in Malay sayings.

Fast AND FREE

request a tailored quotation

just fill in a quick form about your project

GET A QUOTE  

POZENA ATC Supplier of the Year

The kindness and appreciation expressed by clients daily bring us immense joy. Feedback shapes our formula and motivates us to strive for continuous improvement, learning and effort.

We are incredibly proud when our daily work leads to prestigious global recognition. POZENA Multilingual was recently Commended at the grand annual gala of the Association of Translation Companies, one of the world's preeminent language industry organizations. We are immensely thankful for this gesture of peer recognition.